ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Μέρος 6ο

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από τη μέχρι σήμερα έρευνα και ανάλυση δεδομένων για τη δυνατότητα αξιοποίησης φυσικού αερίου για την Κρήτη προκύπτει ότι το μοναδικό συγκριτικό στοιχείο που το κάνει να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα, είναι η μειωμένη εκπομπή αερίων ρύπων προς το περιβάλλον.

Υπάρχουν όμως όλα τα άλλα προβλήματα των άλλων συμβατικών καυσίμων (Μαζούτ και Ντίζελ) που καθιστούν δύσκολη την ενίσχυση ισχύος και την κάλυψη αναγκών της Κρήτης της οποίας η ενεργειακή ζήτηση τρέχει με ρυθμό 10% ετησίως.

Από την άλλη υπάρχουν ανεξάντλητες πηγές ενέργειας, όπως ο ήλιος, ο άνεμος, και άλλα υβριδικά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που εκτός την απόλυτα καθαρή ενέργειας που παρέχουν, με τα ηλιακά και τα αιολικά πάρκα, μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την ενεργειακή εξάρτηση της Κρήτης από αυτά. Επομένως για να καταλήξουμε στην δυνατότητα αξιοποίησης Φ.Α., πρέπει να συγκρίνουμε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του με τις Α.Π.Ε.:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε)Φυσικό Αέριο (Φ.Α.)
1. Ανεξάντλητες πηγές ενέργειας1. Πεπερασμένη πηγή ενέργειας
2. Απεξάρτηση ή μείωση από εισαγόμενες και αντιοικονομικές πηγές2. Εξάρτηση από άλλες χώρες με πολιτική και οικονομική αστάθεια
3. Καμιά εκπομπή προς το περιβάλλον συμβολή στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου3. Εκπομπές αερίων ρύπων προς το περιβάλλον, όλων των τύπων, αλλά σε μικρότερη ποσότητα από το πετρέλαιο
4. Μικρότερο επενδυτικό ρίσκο λόγω της εμπειρίας των επενδυτών, ειδικά στα αιολικά πάρκα και ηλιακούς συλλέκτες4. Οι επενδυτές και οι τράπεζες δεν ρισκάρουν για ένα καύσιμο καινούργιο στη Κρήτη
5. Δεν απαιτείται μεταφορά στην Κρήτη καυσίμου, παρά μόνο εφάπαξ του σκελετού των ανεμογεννητριών η φωτοβολταικών5. Δύσκολη μεταφορά με ειδικά δεξαμενόπλοια, ειδικά διαμορφωμένα για την υγροποίηση του Φ.Α.
6. Δεν απαιτούνται αποθηκευτικοί χώροι6. Ανάγκη εξεύρεσης χώρων αποθήκευσης
7. Για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται το υπάρχων δίκτυο της Δ.Ε.Η.. Ο επενδυτής επιβαρύνεται μόνο για τη μεταφορά από τον πλησιέστερο υποσταθμό (αν και αυτό βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση)7. Για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακή χρήση ή στο τριτογενή τομέα απαιτούνται υπόγειοι αγωγοί, των οποίων η κατασκευή στη νότια Κρήτη είναι αδύνατη λόγω ορεινών όγκων
8. Για τις Α.Π.Ε. υπάρχει σχέδιο υλοποίησης βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο, μακροπρόθεσμο, με μεγάλο βαθμό διείσδυσης, μεσαίο και σχετικό8. Υπάρχει μόνο η Στρατηγική Μελέτη της Atvantika, η οποία αναφέρεται μόνο σε μακροχρόνιο σχεδιασμό για την Κρήτη, που ξεπερνά τη δεκαετία
9. Έχει ξεκαθαριστεί το πλαίσιο των εμπλεκομένων φορέων (Υπ.Αν., Ρ.Α.Ε., Δ.Ε.Η., Κ.Α.Π.Ε., Περιφέρεια κ.λ.π)9. Υπάρχει σύγκρουση κορυφής μεταξύ Ρ.ΑΕ και Δ..Ε.Π.Α, όσον αφορά τα τιμολόγια και τη μεταφορά
10. Η ανταγωνιστικότητα για τις Α.Π.Ε. είναι δεδομένη, εφόσον έχουν κατατεθεί εκατοντάδες αιτήσεις, στο Υπ.Αν., αλλά δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την προώθησή τους10. Το Φ.Α προς το παρόν για την Κρήτη δεν είναι ανταγωνιστικό, όπως στην ηπειρωτική Ελλάδα, διότι δεν πληρούνται τα τρία κριτήρια του Υπ.Αν, που έχουμε προαναφέρει στα προηγούμενα δημοσιεύματα

Μετά και από την συγκριτική ανάλυση Α.Π.Ε. και Φ.Α., προκύπτει σαφώς προβάδισμα αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ειδικά για την Κρήτη και την Ρόδο, ενώ η αξιοποίηση του Φ.Α., προϋποθέτει, απαιτήσεις σε υποδομές, μεταφορά, αποθήκευση κ.λ.π. τα οποία παραπέμπουν σε μακροχρόνιο σχεδιασμό που φτάνει τα 10 χρόνια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μία εικοσαετία για οικιακή χρήση για του λόγους που έχουμε προαναφέρει σε άλλα δημοσιεύματα. Για την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου ο Σιβηρικός Αγωγός έχει φτάσει μέχρι τις εισόδους των σπιτιών, η αξιοποίηση είναι εφικτή για όλους και μέχρι το 2007, αρκεί να βρεθούν οι εταιρείες που θα αναλάβουν την σύνδεση του αγωγού με ειδικό δίκτυο μέσα στο σπίτι.

Εξάλλου μέχρι σήμερα τα ερωτήματα που απασχολούσαν όλους μας σχετικά με την ενέργεια ήταν τρία: πόση ενέργεια θα χρειαστούμε; τι είδους ενέργεια θα χρησιμοποιήσουμε για να προστατεύσουμε παράλληλα το περιβάλλον και που θα βρούμε την ενέργεια αυτή.

Η ενεργειακή κατάσταση στην Κρήτη σήμερα εξετάζεται κάθε φορά χωριστά, από την Ηπειρωτική Ελλάδα, λόγω του μη διασυνδεδεμένου δικτύου αφενός και λόγω της μεγάλης ενεργειακής ζήτησης αφετέρου, γεγονός που παραπέμπει κάθε φορά στην πολιτική βούληση, στην επίπονη και μακροχρόνια γραφειοκρατική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης και στις αλληλοεπικαλύψεις και συγκρούσεις των εμπλεκομένων φορέων.

Αποτέλεσμα να μένουν ανεκμετάλλευτες οι ανεξάντλητες και καθαρές πηγές ενέργειας,όπως ο ήλιος και ο αέρας και να έχουμε εγκαταστήσεις μόνο 10 % της απαιτούμενης ισχύος στην Κρήτη από Α.Π.Ε και το 90% να καλύπτεται μα συμβατικά καύσιμα, καθιστώντας πλήρη την εξάρτηση του νησιού από την εισαγωγή κυρίως πετρελαίου.

Αντίθετα η αιολική ενέργεια στο τέλος του 2002, σύμφωνα με το πρόγραμμα δράσης της Ε.Ε., έχει ως εξής: α) 25.000 MW εγκατεστημένη ισχύς, β) Η αιολική ενέργεια καλύπτει τις ανάγκες 35.000.000 εκατομμυρίων ανθρώπων γ) Δίνει θέσεις εργασίες σε 70.000 άτομα, δ) Ο ετήσιος κύκλος εργασιών είναι περίπου 6.δισ. ευρώ, ε) Από το 1999 η εγκατεστημένη ισχύς από αιολική ενέργεια ετησίως είναι περισσότερη από την πυρηνική διεθνώς, στ) Η βιομηχανία αιολικών έχει αυξηθεί κατά 40% ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια ζ) Περισσότερο από 80% των ανεμογεννητριών που πωλούνται σήμερα κατασκευάζονται σε ευρωπαϊκά κράτη, θ) Τα 2/3 της παγκόσμιας αιολικής ισχύος είναι εγκατεστημένη σε ευρωπαϊκά κράτη. Αυτά όμως για την Ε.Ε.

Όσον αφορά την Ελλάδα η εγκατεστημένη ισχύς από Α.Π.Ε το 2002 δεν διαφέρει και πολύ από την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. δηλαδή μόλις φθάσαμε τα 281,44 ΜW, για όλους τους λόγους που έχουμε αναφέρει. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις αιτήσεις των επενδυτών για τους οποίους έχει θετική γνωμοδότηση η Ρ.Α.Ε. σε 211 αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στο χρονικό διάστημα από 29/01/2002 έως 26/09/2002 για μονάδες συνολικής ισχύος 2.842 MW

Από αυτές οι 98 αιτήσεις ισχύος 2.046 MW αφορούν αιολικά πάρκα και οι υπόλοιπες μικρές υδροηλεκτρικές μονάδες.

Από τα παραπάνω προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι, πρέπει να αξιοποιήσουμε βραχυπρόθεσμα με το μέγιστο δυνατό βαθμό διείσδυσης τις Α.Π.Ε. για την Κρήτη και μεσο-μακροπρόθεσμα (μετά από 10 – 25 έτη) το Φυσικό Αέριο αντί του πετρελαίου ή σε συνδυασμό με αυτό, ώστε επί τέλους να δώσουμε μια αειφόρο επίλυση του ενεργειακού στην Κρήτη. Επίσης καθίσταται φανερό, ότι τόσο οι Α.Π.Ε, όσο και το Φυσικό Αέριο, θα συνεχίσουν να αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης και συγκρούσεων, λόγω των μεγάλων συμφερόντων των πολυεθνικών που διαχειρίζονται την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Εάν δε συνεχισθεί η σημερινή παγκόσμια ενεργειακή πολιτική όπως έχει ήδη διαφανεί, οι αντιπαραθέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής είναι αδύνατον να εκτιμηθούν. Εύχομαι και πιστεύω ότι η Αμερική μετά την Ρωσία θα υπογράψει το πρωτόκολλο του ΚΙΟΤΟ για να μην φτάσουμε σε ακραίες καταστάσεις.

Τέλος

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

Πάρτε τα πράγματα από την αρχή:
Διαβάστε τα προηγούμενα μέρη της έρευνας
ΜΕΡΟΣ 1ο
ΜΕΡΟΣ 2ο
ΜΕΡΟΣ 3ο
ΜΕΡΟΣ 4ο
ΜΕΡΟΣ 5ο

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 15 Δεκέμβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 117 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607675
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.