ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Σ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 14 Δεκέμβριος 2004

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Μέρος 5ο

Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Δ) Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, αφού έλαβε υπόψη: α)Τις απόψεις της Ρ.Α.Ε, η οποία ουσιαστικά γνωμοδοτεί προς το Υπουργείο, αλλά έχει και την αρμοδιότητα της αδειοδότησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. β)Το υφιστάμενο καθεστώς της Δ.Ε.Π.Α. για την εισαγωγή, διανομή, μεταφορά, τιμολόγια, κ.λ.π., τα οποία αφορούν το φυσικό αέριο, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αγορά φυσικού αερίου και η χρήση του για ηλεκτροπαραγωγής «αποτελεί το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών» όπως μάλιστα είχε δηλώσει σε συνέντευξη τύπου τον Φεβρουάριο του 2002, ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Τσοχατζόπουλος σε επίσκεψή του στο Ηράκλειο.

Για να καταστεί για να καταστεί το φυσικό αέριο πλέον φιλοπεριβαλλοντικό, στρατηγικό καύσιμο, προϋποθέτει την υλοποίηση τριών βασικών απαιτήσεων τις οποίες η πολιτεία σε συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς πρέπει να επιλύσουν, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Υπουργού, συγκεκριμένα:

α) Την εξασφάλιση της επάρκειας φυσικού αερίου στην αγορά από τις χώρες παραγωγής του, όπως: Ρωσία. Αλγερία, Ιράν.

β) Την ρύθμιση της τιμής μεταφοράς φυσικού αερίου εντός της Ελλάδας και τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στο σύστημα διανομής.

γ) Τη δημιουργία χρηματιστηρίου Παραγωγών Ενέργειας, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί ο εξορθολογισμός του θεσμικού πλαισίου διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Τον τρόπο με άλλα λόγια, με τον οποίο θα γίνεται η διάθεση της παραγόμενης ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και τους αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους της πολιτείας.

Με τις παραπάνω θέσεις το Υπουργείο Ανάπτυξης, υιοθέτησε τις προτάσεις της Ρ.Α.Ε., τις οποίες αναλύσαμε διεξοδικά στο προηγούμενο δημοσίευμα, δηλαδή την ύπαρξη εδώ και αρκετά χρόνια, σύμβασης προμήθειας φυσικού αερίου από τον ήδη κατασκευασμένο στην Ηπειρωτική Ελλάδα Σιβηρικό αγωγό που εξασφαλίζει στη χώρα μας 6 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Η ποσότητα όμως αυτή σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν επαρκεί και χρειαζόμαστε επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, τουλάχιστον για την δεκαετία μέχρι το 2012, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για επάρκεια.

Στο σχεδιασμό αυτόν του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν συμπεριλαμβάνονται απομακρυσμένα και μη διασυνδεδεμένα νησιά, όπως η Κρήτη και η Ρόδος. Εκτός αν δεχθούμε ότι για το κρίσιμο αυτό μέγεθος που θα κρίνει την ικανότητα των επενδυτών να υπολογίσουν την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την επιτυχία των επενδύσεών τους (όσον αφορά το κόστος μεταφοράς του φυσικού αερίου σε οποιοδήποτε σημείο και αν βρίσκεται κάποιο εργοστάσιο παραγωγής) θεωρεί επαρκή την εκπόνηση «Στρατηγικής Μελέτης Προμήθειας Φυσικού Αερίου για την Κρήτη που έγινε κατ’ εντολή της Ρ.Α.Ε..

Στα πλαίσια αυτά η πολιτεία εξασφάλισε επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, μέσα από διαπραγματεύσεις με τη Ρώσικη Κυβέρνηση. Η εξειδίκευση και οι λεπτομέρειες της δυνατότητας της δυνατότητας αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω συμβάσεων της Δ.Ε.Π.Α. με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ρωσίας.

Το Μάρτιο του 2002 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης στην Τουρκία, με σκοπό την από κοινού κατασκευή αγωγού σύνδεσης φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας προς την Ελλάδα και εν συνεχεία στην Ευρώπη. Κατά την επίσκεψη υπήρξε επαφή και με την Τεχεράνη, με σκοπό να ολοκληρώσει το Υπουργείο τις συζητήσεις με τον Ιρακινό Υπουργό Ανάπτυξης, για να εξασφαλιστεί και από τη χώρα αυτή επάρκεια παροχής φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας –η οποία συμφωνεί στην προοπτική αυτή– για την μεταφορά προς την Ελλάδα και εν συνεχεία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες επαρκούς ποσότητα φυσικού αερίου.

Είναι ανάγκη να εξασφαλισθεί επάρκεια για τα επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει σιγουριά για τους ιδιώτες επενδυτές ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, για την οποία έχουν δοθεί 11 συνολικά άδειες κατά την διάρκεια 2000 –2002, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Προϋπόθεση όμως για την ομαλή έναρξη των επενδύσεων είναι η υλοποίηση των τριών στοιχείων που προαναφέραμε.

Ε) ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ TOY ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:

Ένα από τα κομβικά σημεία για την δυνατότητα αξιοποίησης του φυσικού αερίου στην Κρήτη, είναι η ιδιαιτερότητα επίλυσης του ενεργειακού Κρήτης, η οποία καθορίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία, προϊόν έρευνας επιστημονικών φορέων, όπως το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο (Ε.Μ.Π.), το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), η Περιφέρεια Κρήτης κ.α.:

α) Το ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν της Κρήτης παρουσιάζει μακροχρόνια πολύ υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο της υπόλοιπης χώρας. Ανάλογη εξέλιξη ακολουθεί και η ενεργειακή ζήτηση, ειδικότερα όμως η ζήτηση ηλεκτρισμού, η οποία αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό που φθάνει που φθάνει σε αρκετές περιπτώσεις το 10%, σχεδόν διπλάσιο από την ηπειρωτική Ελλάδα.

β) Το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης είναι πλήρως απομονωμένο από το αντίστοιχο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και επομένως η λειτουργία του εξαρτάται από εισαγωγές πετρελαίου, εάν σε αυτές προσθέσουμε και εισαγωγές φυσικού αερίου θα έχουμε πλήρη εξάρτηση της Κρήτης από συμβατικά καύσιμα, των οποίων τις όποιες ενεργειακές κρίσεις θα πληρώνει ο κρητικός καταναλωτής, που δεν έχει το διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας με τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και τα εργοστάσια λιγνίτη και πετρελαίου. Έχει όμως την δυνατότητα απεξάρτησης από τα καύσιμα αυτά και από την ρύπανση με την οποία επιβαρύνουν το νησί, με την προώθηση και την μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση των Α.Π.Ε. στην Κρήτη, που διαθέτει ανεξάντλητες πηγές αιολικής και ηλιακής ενέργειας.

γ) Το αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα, τόσο στην παραγωγή από τρία ρυπογόνα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από ένα απαρχαιωμένο δίκτυο μεταφοράς, που δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στην ταχύτατα αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρισμού. Οι ημερήσιες ή εποχιακές αιχμές της ζήτησης καλύπτονται με πολύ υψηλό κόστος, λόγω ανυπαρξίας κατάλληλων εφεδρειών, χωρίς παρόλα αυτά να αποφεύγονται συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι πολύωρα ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ.

δ) Ο κίνδυνος αυτός μέχρι σήμερα οδήγησε, υποχρεωτικά, μονάδες του τριτογενή τομέα σε αντιοικονομικές συνθήκες με προμήθεια Η/Ζ, ενώ η ανάγκη επάρκειας του νησιού κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων ανάγκασε την πολιτεία να θέσει σε ενέργεια, χωρίς δοκιμαστική περίοδο, τμήμα 50 MW του Αθερινόλακκου με αποτέλεσμα να έχουμε ήδη ένα ατύχημα με την έκρηξη δύο πυκνωτών με εξαφθοριούχο χλώριο, το οποίο με την καύση γίνεται τοξικό και δημιούργησε προβλήματα σε πέντε εργαζόμενους στο εργοστάσιο.

Το Ε.Μ.Π. έχει προσεγγίσει περισσότερο από κάθε άλλο επιστημονικό φορέα το ενεργειακό της Κρήτης με τους παρακάτω στόχους:

1. Την διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την άρση αντικινήτρων για την εφαρμογή των Α.Π.Ε. και την προώθησή τους.

2. Τον συντονισμό των επί μέρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός του ιδρύματος με την δημιουργία πολυδύναμου πόλου δραστηριοτήτων.

3. Την αξιοποίηση όλων των δυνατών ενεργειών για μια ουσιαστική παρέμβαση του Ε.Μ.Π., σε επιστημονικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο στη Κρήτη.

4. Την ανάπτυξη όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων όπως: στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην ενημέρωση και στην υποστήριξη πρωτοβουλιών για έργα Α.Π.Ε..

5. Με την υλοποίηση των στόχων αυτών θα επιτραπεί κατ΄ αρχήν να «λειτουργήσουν» όλες οι αναμενόμενες συνέργιες και ν΄ αναδειχθεί η Κρήτη σε πρότυπο «παράδειγμα» σύγχρονης ενεργειακής πολιτικής, φιλικής προς τον άνθρωπο αλλά και το περιβάλλον, παράδειγμα κατ΄ αρχήν επεκτάσιμο και στις άλλες περιφέρειες της χώρας.

6. Με το προτεινόμενο σχέδιο δράσης του Ε.Μ.Π. που έχει κατατεθεί και στην Περιφέρεια Κρήτης και την μακροπρόθεσμη ολοκλήρωση και εξέλιξή του, θα έχει πολύ ευνοϊκές (άμεσες και έμμεσες) επιδράσεις στην τοπική οικονομία του νησιού (τουρισμός, μεταποίηση αλλά και γεωργία) και θα συμβάλλει πολύ θετικά στην ανάπτυξη της τοπικής αυτοδιοίκησης.

7. Το παράδειγμα της Κρήτης εντάσσεται πλήρως στο πλαίσιο μιας συνολικότερης πολιτικής που αποβλέπει στην βαθμιαία διαμόρφωση νέων παραγωγικών και καταναλωτικών προτύπων και μπορεί επομένως να φέρει την Κρήτη στην πρωτοπορία της διεθνούς προσπάθειας για την αειφόρο ανάπτυξη.

Συνεχίζεται

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 120 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607488
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.