ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 06 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ιστοσελίδα για το ρατσισμό Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΝΤΙΓΟΝΗ , Παρασκευή, 26 Νοέμβριος 2004

Ιστοσελίδα για το ρατσισμό

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, το Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία, ανανέωσε την ιστοσελίδα της http://www.antigone.gr

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.antigone.gr λειτουργεί η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Κέντρου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία. Αξιοποιώντας τη δικτυακή τεχνολογία και τα μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανανέωσε την παρουσία της στο Διαδίκτυο και συγκεκριμένα στη διεύθυνση http://www.antigone.gr, φιλοδοξώντας να λειτουργήσει όχι μόνο ως πηγή πληροφοριών για τις δραστηριότητές της αλλά και ως εργαλείο αναζήτησης και εξεύρεσης πληροφόρησης σχετικά με το ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις διακρίσεις στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το ανανεωμένο web site περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση, τις δραστηριότητες της και τις δημοσιεύσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε τοπικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και πλήρη ενημέρωση σχετικά με ευρωπαϊκά προγράμματα και συνέδρια. Επιπλέον, στην ανανεωμένη ιστοσελίδα υπάρχει ειδική ενότητα που αφορά στον Εθνικό φορέα συνεργασίας Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ρατσισμού και Ξενοφοβίας. Παράλληλα, ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί με τις ιστοσελίδες οργανισμών και φορέων που ασχολούνται με το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, το άσυλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πιο συγκεκριμένα, η δομή της ανανεωμένης ιστοσελίδας μπορεί να περιγραφεί ως εξής:

Α. Πληροφορίες σχετικά με την οργάνωση:

- Ιστορία (http://www.antigone.gr/biography.html)
Η ιστορία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ξεκινάει το 1995 όταν μια ομάδα στελεχών της Οικολογικής Κίνησης Θεσσαλονίκης αποφασίζει να διευρύνει τη δράση της και στο χώρο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το 2001 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ κερδίζει τον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την ανάδειξη εθνικού φορέα συνεργασίας του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ρατσισμού και Ξενοφοβίας στην Ελλάδα και εισέρχεται ενεργά στη διερεύνηση των σχετικών φαινομένων στην Ελλάδα. Παράλληλα συμμετέχει σε διακρατικά προγράμματα συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών με άλλες χώρες.
 
- Προσωπικό (
http://www.antigone.gr/staff.html)
Στη σελίδα αυτή παρέχονται τα βιογραφικά σημειώματα του διοικητικού και ερευνητικού προσωπικού της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

- Ευρωπαϊκά προγράμματα (http://www.antigone.gr/EUprojects.html)
Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται τα Ευρωπαϊκά προγράμματα στα οποία συμμετέχει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Πρόκειται για προγράμματα καταπολέμησης του ρατσισμού και των διακρίσεων ή διερεύνησης των φαινομένων αυτών, τα οποία χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκές πηγές και στα οποία η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει ως εταίρος άλλων ευρωπαϊκών οργανώσεων και φορέων.
Παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τους στόχους, τους εταίρους και τα αποτελέσματα κάθε προγράμματος.

 - Εθνικός φορέας συνεργασίας Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ρατσισμού και Ξενοφοβίας
(
http://www.antigone.gr/RAXEN_1.html)
Από το 2001 έχει ανατεθεί στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων σχετικά με τον ρατσισμό και την ξενοφοβία στην Ελλάδα, στα πλαίσια του δικτύου RAXEN του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC). Στη σελίδα αυτή παρέχονται πληροφορίες σχετικά με το EUMC και το δίκτυο RAXEN. Επίσης, παρέχονται οι μελέτες που έχει εκπονήσει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στα πλαίσια αυτής της ανάθεσης.

- Συνέδρια (http://www.antigone.gr/RoundTables.html)
Από το 2002 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργανώνει ετησίως μια «εθνική στρογγυλή τράπεζα» με στόχο την συζήτηση θεμάτων ρατσισμού, ξενοφοβίας και διακρίσεων μεταξύ ερευνητών, πολιτικών και της κοινωνίας των πολιτών. Παρέχεται το πρόγραμμα κάθε στρογγυλής τράπεζας, φωτογραφίες και πρακτικά.

- Δημοσιεύσεις (http://www.antigone.gr/AntigonePublications.html)
Στην σελίδα αυτή παρουσιάζονται οι δημοσιεύσεις που έχει χρηματοδοτήσει και εκπονήσει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, μεταξύ των οποίων οδηγός οργανώσεων και φορέων με δράση στην καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, βιβλιογραφικός οδηγός «Μετανάστευση στην Ελλάδα», τα πρακτικά της πρώτης και δεύτερης εθνικής στρογγυλής τράπεζας κτλ. Οι περισσότερες παρέχονται δωρεάν από την ιστοσελίδα μας με άμεση καταφόρτωση (download).

- Παραδοτέα προγραμμάτων (http://www.antigone.gr/ProjectDeliverables.html)
Στη σελίδα αυτή μπορεί κανείς να καταφορτώσει (download) τις μελέτες που έχει εκπονήσει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία συμμετέχει, μεταξύ των οποίων η «Έρευνα πολυμορφίας της Ελληνικής Αστυνομίας» και η μελέτη της νομοθεσίας περί διπλής υπηκοότητας στην Ελλάδα.

- Δελτία τύπου (http://www.antigone.gr/press_releases.htm)
Στη σελίδα αυτή μπορεί κανείς να βρει τα δελτία τύπου της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

- Ανακοινώσεις (http://www.antigone.gr/ANNOUNCEMENTS.htm)
Στη σελίδα αυτή μπορεί κανείς να βρει τις ανακοινώσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

- Επικοινωνία (http://www.antigone.gr/contact.htm)
Στη σελίδα αυτή παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.

Β. Χρήσιμα εργαλεία:

- Βιβλιοθήκη (http://www.antigone.gr/listpage.htm)
Από την ηλεκτρονική μας βιβλιοθήκη, η οποία ανανεώνεται τακτικά, μπορεί κανείς να καταφορτώσει κοινοτικά κείμενα, αναφορές και επιστημονικές μελέτες σχετικά με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα. 

- Στατιστικές (http://www.antigone.gr/asylum_and_immigration_statistic.htm)
Στη σελίδα αυτή παρουσιάζουμε επίσημα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την μετανάστευση και το άσυλο στην Ελλάδα.

- Οδηγίες για την αναζήτηση πληροφοριών (http://www.antigone.gr/getting_information.htm)
Η σελίδα αυτή, η οποία έχει τη μορφή Ερωτήσεων και Απαντήσεων (FAQ), κατευθύνει τον αναγνώστη-ερευνητή προς την καταλληλότερη πηγή πληροφόρησης για εξειδικευμένα θέματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και διακρίσεων στην Ελλάδα.

- Νέα (http://www.antigone.gr/news.htm)
Στη σελίδα αυτή αναμεταδίδουμε σημαντικές πληροφορίες που λαμβάνουμε σχετικά με δράσεις, δημοσιεύσεις, υποτροφίες και γεγονότα στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον κόσμο.

- Συνδέσεις με Οργανισμούς (http://www.antigone.gr/links.htm)
Συνδέσεις με οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με το ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, το άσυλο και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Συνδέσεις με Βάσεις δεδομένων  (http://www.antigone.gr/databases.html)
Στη σελίδα αυτή παρέχουμε συνδέσεις με βάσεις δεδομένων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία, τις διακρίσεις, τη μετανάστευση, το άσυλο.


Σχετικά με τη ΜΚΟ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Το Κέντρο Πληροφόρησης & Τεκμηρίωσης για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία, «Αντιγόνη», δραστηριοποιείται από το 1995 ως ανεξάρτητη Μη Κυβερνητική Οργάνωση σε θέματα ανθρώπινων δικαιωμάτων, οικολογίας και ειρήνης σε συνεργασία με την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης. Η κύρια δραστηριότητα του Κέντρου «Αντιγόνη» είναι η λειτουργία του ως Εθνικός Φορέας Συνεργασίας (National Focal Point) του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για το Ρατσισμό, την Ξενοφοβία και το Αντισημιτισμό (EUMC) –το οποίο αποτελεί Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο επέλεξε τον Ιούνιο 2001 σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15 «Εθνικούς Φορείς Συνεργασίας» (National Focal Points) με σκοπό την ανάπτυξη νέων μέτρων για την πρόληψη του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού και την υποστήριξη της ισότητας και της πολυμορφίας στην Ευρώπη. Οι Εθνικοί Φορείς Συνεργασίας υποστηρίζονται από εθνικά δίκτυα ερευνών, μη κυβερνητικές οργανώσεις, κέντρα τεκμηρίωσης, κυβερνητικούς και ημι-κρατικούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους.

ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ–ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Καμελιών 26, Π. Ψυχικό 154 52, Τηλ: +30 210 67 11 349, e-mail:
info@antigone.gr
Ποσειδώνος 4, Θεσσαλονίκη, 542 50, Τηλ: +30 2310 40 97 70, e-mail: ecology-trem@nath.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Δευτέρα, 27 Δεκέμβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 116 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58233022
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.