ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΩ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2004

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΖΩΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

Μετά από τόσες αποτυχημένες προσπάθειες της Πολιτείας να προωθήσει τις Α.Π.Ε στην Κρήτη και την μανία κάλυψης του ενεργειακού ελλείμματος με τα ρυπογόνα συμβατικά εργοστάσια, έγινε ακόμη μια προσπάθεια από τον Υπουργό Ανάπτυξης, για την προώθηση των Α.Π.Ε. Αυτή τη φορά η ώθηση υπήρξε εντυπωσιακή (ανήγγειλε και ονομάτισε τη χρονική περίοδο 2004 –2005 χρονιά των Α.Π.Ε, αναφέροντας και ένα ελκυστικό οικονομικό πακέτο για το σκοπό αυτό). Ας ελπίσουμε ότι θα πραγματοποιήσει τις εξαγγελίες του, και θα σταματήσει επί τέλους η ενεργειακή άπνοια στην Ελλάδα και ειδικά στην Κρήτη.

Η ενέργεια είναι αγαθό εν ανεπαρκεία στην Κρήτη και ειδικά στο Ηράκλειο πρόβλημα που απασχόλησε έντονα το νησί για την κάλυψη ισχύος κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων και της αύξησης ζήτησης λόγω τουρισμού ειδικά τον Αύγουστο, ενώ έχει σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τον τουρισμό, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και γενικά στην αναπτυξιακή διαδικασία του νησιού. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η ορθολογική χρήση της είναι παράγοντες που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό και την οικονομία καθώς προσφέρουν μια εναλλακτική μέθοδο κάλυψης των ενεργειακών αναγκών με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Την τελευταία εικοσαετία, γίνεται παγκοσμίως μια έντονη προσπάθεια για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και τον ορθολογικότερο τρόπο χρήσηςτης, κυρίως με την εφαρμογή προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Τα προγράμματα αυτά συμπεριλαμβάνουν μέτρα, όπως οι προδιαγραφές εξοικονόμησης ενέργειας στις οικιακές συσκευές, τον ηλεκτροφωτισμό, τον ενεργειακό έλεγχο στα σπίτια και μικρές επιχειρήσεις, συμμετοχή εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας στην προώθηση προγραμμάτων εξοικονόμησης και ορθολογική χρήσης της ενέργειας, θεσμοθέτηση του ενεργειακού διαχειριστή, η εκπαίδευση αρχιτεκτόνων στον ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων κ.λ.π., ενώ ιδιαίτερα τονίζεται η σημασία της ενεργειακής διαχείρισης.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ:

Η ενεργειακή διαχείριση είναι μεγίστης σημασίας για ολόκληρο το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης. Οι κύριες αρχές της ενεργειακής διαχείρισης και περιλαμβάνουν. α) Αγορά πρώτων υλών ενέργειας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή β) Διαχείριση ενέργειας με τη μέγιστη απόδοση γ) Αξιοποίηση της πλέον κατάλληλης τεχνολογίας.

α) Αγορά πρώτων υλών ενέργειας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή.
Η Κρήτη, λόγω του ότι βρίσκεται μακριά από διασυνδεδεμένο δίκτυο της χώρας, έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το πετρέλαιο σε όλη τη χώρα. Ειδικά σήμερα με την αύξηση του πετρελαίου διεθνώς είμαστε υποχρεωμένοι να αγοράζουμε πανάκριβα την ενέργεια, ενώ διαθέτουμε ένα πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό που παραμένει αναξιοποίητο, όπως και οι μεγάλες ποσότητες βιομάζας από τα υποπροϊόντα ελιάς (πυρήνας, κατσίγαρος, κληματίδες, τσάμπουρα, κ.λ.π).

β) Διαχείριση ενέργειας με τη μέγιστη απόδοση:
Μετά την αγορά ενέργειας στη χαμηλότερη δυνατή τιμή, είναι σημαντικό η ενέργεια να χρησιμοποιηθεί, όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται και χωρίς σπατάλες. Μερικά από τα βασικά στάδια για τη αποδοτική διαχείριση της ενέργειας είναι τα ακόλουθα:

1) Ανάπτυξη μιας ενεργειακής πολιτικής και στρατηγικής 2) Επίτευξη δεσμεύσεων από τη διοίκηση 3) Πρόσληψη ενεργειακού διαχειριστή 4) Ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης 5) Διεξαγωγή ενεργειακού ελέγχου 6) Ύπαρξη σαφών κριτηρίων για ενεργειακές επενδύσεις 7) Ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης στο σχεδιασμό και προγραμματισμό όλων των διεργασιών, κτιρίων και εξοπλισμού 8) Ενσωμάτωση της ενεργειακής απόδοσης στις προγραμματισμένες διαδικασίες συντήρησης 9) Διεξαγωγή εκστρατειών δημοσιότητας και διαφήμισης.

γ) Αξιοποίηση της πλέον κατάλληλης τεχνολογίας:
Εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται σε τρία επίπεδα πρακτικών μέτρων: χωρίς κόστος, με χαμηλό κόστος και υψηλό κόστος ως εξής:

Μέτρα Παραδείγματα Έμφαση Εξοικονόμηση 
 

Μηδενικού κόστουςΕπαναρίθμηση συστημάτων ελέγχου. Κλείσιμο των διακοπτών όταν δεν λειτουργούν. Επισκευή διαρροών. Επαναπρογραμματισμός των φορτίων καταναλώσεωνΑνθρώπινη συμπεριφορά με τη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας10%
Χαμηλού κόστουςΣυντήρηση. Μέτρα. Παρακολούθηση και Στοχοθεσία.Απλά συστήματα ελέγχου. Μόνωση. Εκπαίδευση τελικών χρηστώνΣυνδυασμός επενδύσεων χαμηλού κόστους10-15%
Υψηλού κόστουςΣυστήματα ανάκτησης θερμότητας. Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Μετατροπή καυσίμων. Συστήματα ενεργειακής διαχείρισηςΕπενδύσεις σε τεχνολογίες υψηλού κόστους και μερική εμπλοκή ατόμων20%

O κρίσιμος παράγοντας για την επιτυχία των μέτρων με μηδενικό κόστος είναι ο ανθρώπινος παράγοντας. Με τα μέτρα χαμηλού και υψηλού κόστους η έμφαση δίνεται περισσότερο στην τεχνολογική επένδυση, αλλά ο ανθρώπινος παράγοντας είναι επίσης πολύ σημαντικός.

Γ) ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ:

Η σημερινή τεχνολογία προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες για την ρύθμιση της στάθμης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού σε σχέση με τον διαθέσιμο φυσικό φωτισμό. Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή του κατάλληλου συστήματος ηλεκτροφωτισμού. Αυτή η επιλογή του κατάλληλου συστήματος ηλεκτροφωτισμού πραγματοποιείται με την βοήθεια των παρακάτω βημάτων:

1. Χρήση χώρου 2. Επιλογή επιπέδων φωτισμού που χρειάζονται στον χώρο 3. Επιλογή κατάλληλων φωτιστικών 4. Σχεδιασμός συστήματος ηλεκτροφωτισμού και σχετικού συστήματος ελέγχου 5. Εκτίμηση της επίδρασης στο σύστημα ψύξης θέρμανσης 6. Οικονομική ανάλυση.

Γενικά, οι κύριες στρατηγικές ρύθμισης της φωτεινής ροής του συστήματος ηλεκτροφωτισμού είναι:

Σύστημα on/off. Με τη στρατηγική αυτή το σύστημα ηλεκτροφωτισμού σβήνει όταν τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού υπερβούν κάποια προαποφασισμένη τιμή. Φυσικά το σύστημα επαναλειτουργεί όταν τα επίπεδα τα επίπεδα του φυσικού φωτισμού μειωθούν περισσότερο από μια άλλη επίσης, προαποφασισμένη τιμή.

Σύστημα συνεχούς ρύθμισης: Η υιοθέτηση του συστήματος αυτού προϋποθέτει και την χρήση στραγγαλιστικών πηνίων (σύστημα με λαμπτήρες φθορισμού).

Για ζώνες που βρίσκονται κοντά στα Παράθυρα η επιλογή του συστήματος on/off είναι οικονομικά συμφέρουσα, ενώ για ζώνες που βρίσκονται κάπως μακρύτερα το σύστημα συνεχούς ρύθμισης της ροής είναι περισσότερο σημαντικό. Εξαιρετικής σπουδαιότητας για την επίτευξη, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης εξοικονόμησης είναι η σωστή τοποθέτηση του αισθητήρα φωτισμού.

Ποσοστά εξοικονόμησης και χρόνοι αποπληρωμής για συστήματα ελέγχου σε κτίρια του συστήματος ηλεκτροφωτισμού

ΚτίριαΣύστημαΧρόνος αποπλ.Εξοικονόμηση
SHELLon/off
Συνεχούς ρύθμισης
0,9
6,2
43%
64%
ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗon/off
Συνεχούς ρύθμισης
0,7
2,4
49%
57%
ΕΤΒΑon/off
Συνεχούς ρύθμισης
0,6
5
25%
30%
ΕΥΔΑΠon/off
Συνεχούς ρύθμισης
0,5
4,3
39%
56%
ΜΠΟΔΟΣΑΚΗon/off0,8515%
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΣυνεχούς ρύθμισης0,6233%
ΑΓΕΤΣυνεχούς ρύθμισης14%
ΕΜΠΟΡΙΚΗon/off117%
ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥΣυνεχούς ρύθμισης420%

Από τα παραπάνω είναι σαφές, ότι ο ενεργειακός επανασχεδιασμός των κτιρίων με σκοπό την αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού σε συνδυασμό με τον ηλεκτροφωτισμό μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του ενεργειακού φορτίου. Τα διάφορα μέτρα και οι στρατηγικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις πόλεις και έχουν μεταβλητή οικονομική απόδοση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επέμβασης και τα χαρακτηριστικά του κτιρίου.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 20 Νοέμβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 115 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607054
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.