ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 28 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε και ειδικά των Αιολικών Πάρκων Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 04 Νοέμβριος 2004

ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε και ειδικά των Αιολικών Πάρκων

Θέλω από την αρχή να συγχαρώ την Δ/ντρια της Δ/νσης Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Κρήτης Κα. Μπενετάκη και τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης Κο Καρούτζο για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την προκύρηξη, την διεξαγωγή και την αξιολόγηση των αιτήσεων για την προέγκριση των αιολικών πάρκων στην Κρήτη.

H προσπάθειά τους έχει μεγαλύτερη αξία δεδομένου ότι σε άλλες περιοχές (π.χ Ρόδος, Κώς κλπ) δεν δέχτηκαν την πολύπλοκη αυτή διαδικασία, επικαλούμενη έλλειψη προσωπικού, άγνοια, εμπειρία κ.α.

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν μετά την αξιολόγηση και εισήγηση της πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής βάσει τη βαθμολόγηση των τεχνικών προτάσεων και ουσιαστικών αξιολογικών κριτηρίων των επενδυτών έχουν ως εξής:

EΠΩΝΥΜΙΑ ΑΙΤ/ΝΤΟΣΚΑΤ/ΞΗΙΣΧΥΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ (ΜW)ΑΡ. ΜΟΝ/ΔΩΝΙΣΧΥΣ ΣΕ ΜW
Eντεκα Αιολικά Πάρκα Κρήτης Α.Ε10,932,7
Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας20,621,2
Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ30,6695,4
Unweltkonfor Hellas A.E40,965,4
Κ. Ι. Σαραντόπουλος Α.Ε50,6674,62
Ρόκας Αιολική Κρήτη ΑΒΕΕ60,653,0
Κ/Ξ Ελληνική Ενεργικοντόρ Α.Ε & Εnergiekontor AG70,976,3
IWECO Χώνος Κρήτης Α.Ε80,7564,5
Κ/Ξ ΕΝVITEC A.E ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ 90,675,25
ΔΕΗ / ΔΕΜΕ100,653,0
Κ/Ξ ENΒIΡEΚO Αιολικά Πάρκα Κρήτης και Σπάθα Α.Ε110,6674,62
Δομική Κρήτης Α.Ε120,6674,62
ΜΕΤΑ Αιολικά Πλατάνου130,66133,3
ΣΥΝΟΛΟ54,45

Οι λοιπές προτάσεις που αντιστοιχούν σε ισχύ υπερβαίνουσα τα 54,45 MW τίθενται κατά σειρά αξιολόγησης στον παρακάτω πίνακα:

Eνεργειακή Χανίων 14
Αιολική Πρινιά 15
Τεχνική Ολυμπιακή 16
ΤΕΡΝΑ ενεργειακή Κρήτης 17
Μελτέμι –Καστρί ΑΒΕΤΕ 18
Διεθνής Αιολική Κρήτης ΑΤΕΒΕ 19.

Συνοπτικά οι απόψεις του συλλόγου μας συμπυκνώνονται στις παρακάτω παρατηρήσεις:

1. Δεν ελήφθησαν υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα των αιτούντων στη πλειοψηφία τους. Το άρθρο 4.4.2.2 ζητούσε να υποβληθεί κατάλογος συναφών έργων που έχουν πραγματοποιήσει οι αιτούντες, ο οποίος προφανώς δεν ελήφθη υπόψη. Έτσι μπορώ να αναφέρω ότι οι εταιρείες: ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ, Κ.Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, Κ/Ξ ΕΝVΙΤΕC ΔΗΜΟΣ ΜΟΙΡΩΝ, ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, ΜΕΤΚΑ και ΕΝΒΙΡΕΚΟ, έλαβαν προέγκριση χωρίς να έχουν απασχοληθεί ποτέ με Αιολικά Πάρκα. Αντίθετα εταιρείες όπως οι ΤΕRNA, TEXNIKH OΛΥΜΠΙΑΚΗ και ΜΕΛΤΕΜΙ ΚΑΣΤΡΙ που είχαν εμπειρία δεν προκρίθηκαν

2. Υπήρξε κατακερματισμός των προεγκρίσεων με αποτέλεσμα τα έργα στο σύνολό τους σχεδόν να μην είναι υλοποιήσιμα. Στην πλειοψηφία τους βρίσκονται σε απόσταση πέραν των 20 χιλιομέτρων από υπάρχοντα υποσταθμό ή δίκτυο της ΔΕΗ. Εφόσον η ΔΕΗ απαιτήσει κατασκευή υποσταθμού τα έργα δεν θα γίνουν διότι το κόστος του κάθε υποσταθμού 400.000.000 δρχ περίπου, καθιστά απαγορευτικό το κόστος για ένα μικρό 4-6 MW Αιολικό Πάρκο που είναι και στην πλειοψηφία αυτά που προεγκρίθηκαν.

3. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας έλαβε άδεια, ενώ τις άδειες που είχε λάβει στο παρελθόν τις πούλησε στην εταιρεία ΕΝΕΡGON.

4. Οι ενστάσεις που έχουν κατατεθεί, ίσως αλλάξουν προς το καλύτερο τουλάχιστον την κατανομή, αλλά υπάρχει ενδεχόμενο να καθυστερήσουν την υλοποίηση των έργων ή ακόμη και να ακυρώσουν τον διαγωνισμό, γεγονός ολέθριο για την Κρήτη.

Παρόλα αυτά, εάν υποθέσουμε ότι θα εγκατασταθεί το σύνολο των Αιολικών Πάρκων συνολικής ισχύος 54,45 MW, μαζί με τα ήδη λειτουργούντα που αντιστοιχούν σε 58 ΜW η Κρήτη με ένα σύνολο πλέον 112, 45 MW, έρχεται πρώτη στα Βαλκάνια σε ΑΠΕ με δεύτερη και σε απόσταση την Εύβοια και τρίτη την Πελοπόννησο. Αυτός ήταν από την αρχή ένας από τους στόχους του συλλόγου ενώ πιστεύουμε, ότι με την κατάργηση του αυθαίρετου περιορισμού από την ΔΕΗ στο 30% της μέγιστης ισχύος που παράγει η ίδια μπορούμε αν πρωταγωνιστήσουμε στην Ευρώπη, όπου τη πρώτη θέση κατέχει η Γερμανία η οποία δεν έχει το πλούσιο αιολικό και ηλιακό δυναμικό που έχουμε εμείς.

Πλεονεκτήματα των Α.Π.Ε και ειδικά των Αιολικών Πάρκων σε σχέση με τους Συμβατικούς Σταθμούς

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα είναι:

 • είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συμβάλλουν στη μείωση της εξάρτησης από εξαντλήσιμους συμβατούς ενεργειακούς πόρους
 • είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της ενεργειακής ανεξαρτητοποίησης και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού σε εθνικό επίπεδο
 • είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του ενεργειακού συστήματος, δίνοντας τη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας έτσι τα συστήματα υποδομής και μειώνοντας τις απώλειες από τη μεταφορά ενέργειας
 • προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα των ενεργειακών αναγκών των χρηστών
 • έχουν συνήθως χαμηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις διακυμάνσεις της διεθνούς οικονομίας και ειδικότερα των τιμών των συμβατικών καυσίμων
 • οι εγκαταστάσεις εκμετάλευσης των ΑΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών τόσο σε μικρή κλίμακα όσο και σε μεγάλη, έχουν μικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι έτσι τη γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας
 • οι επενδύσεις των ΑΠΕ είναι εντάσεως εργασίας, δημιουργώντας πολλές θέσεις εργα σίας ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο
 • μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την αναζωο-γόνηση οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένων περιοχών και πόλο για την τοπική ανάπτυξη και προώθηση αναλόγων επενδύσεων
 • είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίηση τους είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό.

Ειδικά για τα πλεονεκτήματα των αιολικών πάρκων, πέραν των γενικών που προαναφέραμε για τις ΑΠΕ έχουμε και τα παρακάτω:

 • δεν ρυπαίνουν το περιβάλλον. Δεν δημιουργείται ρύπανση ούτε και παράγονται ανεπιθύμητα προιόντα
 • βασίζονται σε γνωστές και προσιτές τεχνολογίες, ενώ η παραγόμενη ενέργεια είναι ανταγωνιστική από άποψη κόστους
 • η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών γίνεται σε μικρό διάστημα και δεν απαιτούνται μεγάλες εδαφικές εκτάσεις
 • δουλεύουν με ψηλούς βαθμούς απόδοσης αφού βασίζονται στην μετατροπή κινητικής ενέργειας σε ηλεκτρική
 • ειδικότερα για τα νησιά η κατασκευή των αιολικών σταθμών επιβάλλεται διότι: To αιολικό δυναμικό τους είναι το καλύτερο της Ευρώπης, πνέουν άνεμοι με αρκετή ένταση και από σχετικά σταθερή διεύθυνση για μεγάλες περιόδους του χρόνου. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων είναι δαπανηρή.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 14 Νοέμβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 71 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57607852
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.