ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η αυτοψία στη ΔΕΗ των Λινοπεραμάτων του Ηρακλείου στις Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 05 Ιανουάριος 2001

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 30-3-98

ΜΕΡΟΣ 5o
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ

«Η Ε.Ε ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΕΜΨΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ, ΓΙΑΤΙ ΠΑΡΕΛΕΙΨΕ ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΕΙ ΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ 96/82/ΕΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΕΦΕΡΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΙΣ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 84/360, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ».

Το Ηράκλειο Κρήτης έχει μπει στο στόχαστρο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης, τόσο για τη ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, όσο και για τον τρόπο διάθεσης απορριμμάτων στη θέση Πέρα Γαλήνους, με την δέσμευση εντός του Φεβρουαρίου του 2000 να είχε σταλεί συμπληρωματική απάντηση των ελληνικών αρχών με στοιχεία για την άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΗ, ενώ για τη διάθεση απορριμμάτων στην περιοχή « Πέρα Γαλήνων», να ενημερώσουν την Επιτροπή για:
α) τις συνθήκες λειτουργίας της εγκατάστασης,
β) συμπληρωματικά στοιχεία σε σχέση με την επιστολή της επιτροπής της 23ης Φεβρουαρίου 2000 και απάντηση της 10ης Μαΐου 2000, με τη δέσμευση ότι θα σταλεί και απάντηση των ελληνικών αρχών στην οποία θα αναφέρεται ο εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α στον Νομαρχιακό Σχεδιασμό Ηρακλείου. Επίσης, θα δοθεί χρονοδιάγραμμα για την εκπόνηση Μ.Π.Ε.

Μετά τις παραπάνω προσφυγές της Ε.Ε κατά της Ελλάδος, το Ηράκλειο έρχεται μετά τα Χανιά να δυσφημήσει διεθνώς την Κρήτη, αλλά και να αποδείξει ότι ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε για τα περιβαλλοντικά προβλήματα του νησιού, ειδικά για έργα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου.

Ας δούμε όμως την σοβαρή επίπτωση της επικινδυνότητας που ελλοχεύει το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που γειτνιάζουν με αυτό.

Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Ν.Α, κατά καιρούς υποβάλλονται Μ.Π.Ε και στην συζήτηση που ακολουθείται οι εκπρόσωποι εταιρειών (Πετρογκάζ, εργοστάσιο εκρηκτικών, Δ.Ε.Η, κ.λ.π) διατείνονται ότι η επικινδυνότητα δεν είναι περιβαλλοντική επίπτωση, επομένως κακώς συζητείται στην εν λόγω Επιτροπή και το Νομαρχιακό Συμβούλιο και ότι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν «μελέτη επικινδυνότητας σύμφωνα με την Κ.Υ.Α: 5697/590/ ΦΕΚ 405 Β/29-3-2000».

Για την πρώτη αντίρρηση, πάντα τους παραπέμπω στο Ν.1650/86, άρθρο 16, πίνακας 3, όπου σαφώς αναφέρει στην παράγραφο 9 του σχετικού ερωτηματολογίου, αν «από τις εγκαταστάσεις προκύπτει κίνδυνος ανωμάλων καταστάσεων και συγκεκριμένα, αν η προτεινόμενη εγκατάσταση ενέχει: κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγής επικίνδύνων ουσιών (περιλαμβανομένων εκτός των άλλων και πετρελαίου, εντομοκτόνων, χημικών ουσιών, ακτινοβολίας, κ.λ.π) σε περίπτωση ατυχήματος ή ανωμάλων συνθηκών». Ενώ για την δεύτερη περίπτωση και ειδικά για το εργοστάσιο της ΔΕΗ, άρθρο 1 και 2, καθιστά επιτακτική την ανάγκη υποβολής μελέτης επικινδυνότητας «ώστε με τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη των ατυχημάτων μεγάλης έκτασης που σχετίζονται με επικίνδυνες ουσίες και των συνεπειών τους στην υγεία και στο περιβάλλον να εξασφαλίζονται υψηλού επιπέδου εθνική και διακοινοτική προστασία», ενώ στο άρθρο 2 αναφέρει «Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις εγκαταστάσεις, όπου υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες σε ποσότητες ίσες ή ανώτερες από τις αναφερόμενες στο παράρτημα Ι του άρθρου 20.»

Ανατρέχοντας στο άρθρο 20 παράρτημα Ι μέρος 2, κατονομάζονται συγκεκριμένα οι επικίνδυνες ουσίες και οι ποσότητές τους, ώστε να έχει εφαρμογή η ΚΥΑ 5697/2000 «περί καθορισμού μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω ύπαρξης επικινδύνων ουσιών» και επομένως συντρέχει λόγος υποβολής «μελέτης επικινδυνότητας» την οποία κανένα εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Κρήτη δεν έχει υποβάλλει.

Στο σημείο αυτό πρέπει να είμαι τυπικός, γιατί όχι μόνο το εργοστάσιο της ΔΕΗ, αλλά και οι γειτονικές με αυτό εγκαταστάσεις, αποτελούν μια βόμβα αρκετών μεγατόνων στις παρυφές της πόλης μας, για τι οποίες έδωσα αγώνες στο Ν.Σ, να υποβάλλουν την προβλεπόμενη μελέτη επικινδυνότητας, αλλά καμιά εταιρεία δεν το έπραξε. Αναφέρω λοιπόν τις παρακάτω κατηγορίες και ποσότητες επικινδύνων ουσιών, ώστε να έχει πεδίο εφαρμογής ο νόμος:

Οριακές ποσότητες σε τόνους επικίνδυνης ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 20 παράρτημα Ι.
α) Τοξικές (όριο 50 τόνοι),
β) Εκρηκτικές (όριο 10 τόνοι),
γ) Εύφλεκτες (5.000 τόνοι),
δ) Πολύ εύφλεκτες (50 τόνοι),
ε) Πολύ εύφλεκτα υγρά (5.000 τόνοι)
στ) Επικίνδυνες για το περιβάλλον (από 50 έως 500 τόνους ανάλογα με τις ενδείξεις κινδύνου που αναφέρουν).

Στην βιομηχανική περιοχή των Λινοπεραμάτων και μόνο του το εργοστάσιο της ΔΕΗ, υπερβαίνει όπως αναφέραμε σε προηγούμενα δημοσιεύματα τις οριακές αυτές ποσότητες, φανταστείτε αθροιστικά το αποτέλεσμα - εάν ληφθούν υπόψη και οι εγκαταστάσεις υγραερίου που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τη ΔΕΗ

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 5697/2000: η Δ.Ε.Η έπρεπε να υποβάλλει σε εννέα (9) αντίγραφα μελέτη επικινδυνότητας στην αδειοδοτούσα αρχή, στην οποία αναφέρεται η πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων, καθώς και όροι και οι μέθοδοι διασφάλισης της ορθής εφαρμογής της. Η πολιτική αυτή αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο προστασίας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος με τα κατάλληλα μέσα, δομές και συστήματα διαχείρισης. Μέσα σε ένα (1) μήνα από την οριστική καταχώρηση της μελέτης επικινδυνότητας, η αδειοδοτούσα αρχή αποστέλλει από ένα (1) αντίγραφο της μελέτης: α) στην υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μεριμνήσει για την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού σύμφωνα με το άρθρο 13 και β) στην υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μεριμνήσει για την κατάρτιση του ειδικού σχεδίου έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 9.

Στο άρθρο 9 περιγράφονται τα σχέδια έκτακτης ανάγκης, τα οποία αποσκοπούν: α) στον περιορισμό και τη θέση υπό έλεγχο περιστατικών, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι επιπτώσεις τους και να περιορίζονται οι ζημιές που προκαλούνται στον άνθρωπο, στο περιβάλλον και στα αγαθά β) την ανακοίνωση των αναγκαίων πληροφοριών στο κοινό και στις οικείες υπηρεσίες ή Αρχές της περιοχής γ) την αποκατάσταση και τον καθαρισμό του περιβάλλοντος κατόπιν του ατυχήματος μεγάλης έκτασης.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο μεριμνά, όταν διαβιβασθεί μελέτη επικινδυνότητας για εγκατάσταση από την αδειοδοτούσα αρχή:

- για τη δημοσίευση στον τύπο περίληψης των πληροφοριακών στοιχείων και γνωστοποίησης προς το κοινό

- για την ανάρτηση αντιγράφου της ως άνω δημοσίευσης στο πίνακα ανακοινώσεων της Νομαρχίας

- για την παροχή πλήρους ενημέρωσης των κατοίκων με κάθε πρόσφορο μέσο, για τα ληπτέα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και τη στάση που θα πρέπει να τηρείται σε περίπτωση ατυχήματος και για την διενέργεια ασκήσεων ετοιμότητας του πληθυσμού σε συνεργασία με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Όλα τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται προφανώς από την ΔΕΗ και σε μας ίσως φαίνονται λεπτομέρειες, διότι τα ατυχήματα τέτοιου είδους πήραν την ονομασία τους από το ατύχημα του SEVESO στην Ιταλία, όταν από κάποια δεξαμενή διοξίνης και κάποιο λάθος χειρισμό ενός εργάτη, διέφυγαν στην ατμόσφαιρα μεγάλες ποσότητες αυτού του τοξικού δηλητηρίου. Μια πόλη εκκενώθηκε για ένα (1) χρόνο, δεκάδες παιδιά πέθαναν, εκατοντάδες ζώα και πουλιά εξαφανίσθηκαν, το δηλητήριο παρόλα αυτά παρέμεινε στο έδαφος και στην ατμόσφαιρα γιατί δεν διασπάται εύκολα. Όταν οι κάτοικοι, οι περισσότεροι άρρωστοι επέστρεψαν με τις ευλογίες του επισκόπου της Ρώμης στο SEVESO, οι γυναίκες υπέστησαν στείρωση για να μην γεννήσουν παιδιά με ανωμαλίες.

Το ατύχημα αυτό, έδειξε πόσο πολύπλοκες είναι οι ανθρώπινες αλληλεξαρτήσεις στη σημερινή κοινωνία και πόσο εύκολα η ζωή μας μπορεί να επηρεασθεί από ένα λάθος χειρισμό ανθρώπου. Η τραγωδία αυτή θα μπορούσε να αποκρυφτεί αν δεν είχε τόσα θύματα. Το ανατριχιαστικό ερώτημα είναι: πόσες παρόμοιες τραγωδίες έχουν μείνει απαρατήρητες; Δεν περνά ημέρα που κάποιο ατύχημα να μην ανακοινωθεί, κάτι που οφείλεται σε άγνοια, σε ατυχία, η σε απόκρυψη και που κάποιοι επιστήμονες προσπαθούν να ερευνήσουν. Στην Ελλάδα το ιερό τέρας της βιομηχανίας τρέχει με λίγους νομικούς περιορισμούς, σχεδόν ανεξέλεγκτο και αχαλίνωτο. Μπορούμε να βασιζόμαστε στην καλή μας τύχη, ότι τίποτε κακό δεν θα συμβεί στα Λινοπεράματα; Το ατύχημα του SEVESO έδειξε ότι, έστω και με την καλοτυχία της ανακάλυψης δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για επανόρθωση του κακού. Μπορούμε όμως με αφορμή την εμπειρία και την γνώση να προλάβουμε καταστάσεις και να σώσουμε ζωές. Αν συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την επέκταση και την απαράδεκτη κατάσταση του εργοστασίου στα Λινοπεράματα σαν απαθείς θεατές, η στιγμή που θα γίνουμε και εμείς μέρος της τραγωδίας δεν θα αργήσει... Τότε όμως θα είναι αργά.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ - ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 28 Οκτώβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 102 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54548160
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.