ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η αυτοψία στη ΔΕΗ των Λινοπεραμάτων του Ηρακλείου στις Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 05 Ιανουάριος 2001

ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΑ ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΑ ΣΤΙΣ 30-3-98

ΜΕΡΟΣ 3ο
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Λάσπες τοξικές και επικίνδυνες κατά καιρούς εθάβοντο γύρω από το εργοστάσιο (4-2-82), ενώ και σήμερα παράνομα διατίθενται στη χωματερή των πέρα Γαλήνων για την οποία παραπεμφθήκαμε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο με εισήγηση επιβολής προστίμου.

Kατά την αυτοψία της 30ης -3-98, πέραν των σοβαρών επιπτώσεων από τη διαχείριση των υγρών αποβλήτων και την έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση, διαπιστώθηκε πλήρης αδιαφορία για την διάθεση στερεών αποβλήτων και ειδικά των τοξικών λασπών (Κ.Υ.Α. 19396/1546 ΦΕΚ 604 Β/ 18-7-97).

Συγκεκριμένα, η ιλύς (λάσπη) από τον περιοδικό καθαρισμό του εσωτερικού των Δ.Α.Κ (Δεξαμενών Αποθήκευσης Καυσίμου), των Δ.Η.Κ (Δεξαμενών Ημερησίας Κατανάλωσης) και από την χημική επεξεργασία του ρυπασμένου με πετρέλαιο νερού, ανέρχεται στα 315 m3 /έτος στο εργοστάσιο της ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τη μελέτη που κατατέθηκε το ‘94 στη σελίδα 3, η τοξική λάσπη συγκεντρώνεται και θάβεται γύρω από το εργοστάσιο, ενώ αργότερα κατά την ομολογία των αρμοδίων της ΔΕΗ, μεταφέρεται και αποτίθεται στη χωματερή των πέρα Γαλήνων με φορτηγά.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 19396/97 και την Υ.Α 72751/85, η παραπάνω διαχείριση της ιλύος αυτής απαγορεύεται αυστηρά, λόγω των κινδύνων που ελλοχεύει για την υγεία των κατοίκων από την διείσδυση των βαρέων μετάλλων στον υδροφόρο ορίζοντα από τις βροχές και την μη στεγανοποίηση της χωματερής των πέρα Γαλήνων. Τα στοιχεία που προσδιορίσθηκαν {Μόλυβδος (Pb), Νικέλιο (Ni), Χαλκός (Cu), Χρώμιο (Cr), Ψευδάργυρος (Zn), Κάδμιο (Cd), Υδράργυρος (Hg), Αρσενικό (As), Μαγγάνιο (Μn) και Βανάδιο (V) σε δείγμα ιλύος είναι πολλά και υπερβαίνουν όλα τα θεσμοθετημένα όρια.

Σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει στο εργοστάσιο της ΔΕΗ να τηρείται μητρώο όπου θα αναφέρεται η ποσότητα, η φύση, τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά, η προέλευση, οι μέθοδοι, οι χώροι διάθεσης και η ημερομηνία παραλαβής η εκχώρησης των στερεών αποβλήτων σε τρίτους. Τα παραπάνω αναφέρονται κάθε χρόνο στον Νομάρχη και συγκεκριμένα το μήνα Φεβρουάριο, ο οποίος με τη σειρά του, ενημερώνει το ΥΠΕΧΩΔΕ και αυτό κάθε τρία χρόνια την αρμόδια Δ/νση της Ε.Ε.

Η εναπόθεση ή αποθήκευση τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων γίνεται μετά από χορήγηση σχετικής άδειας από το Νομάρχη μετά από εισήγηση αρμόδιας επιτροπής (άρ. 10 της Υ.Α. 72751/85).

Η παραπάνω άδεια χορηγείται μετά από υποβολή Μ.Π.Ε σύμφωνα με την 69269/90 και το Π.Δ 1180/81.

Από ότι γνωρίζω και μετά από προσωπική πίεση και με την δημοσιοποίηση της αυτοψίας αυτής, η εταιρεία CINAR πήρε πρόσφατα μετά από υποβολή Μ.Π.Ε την άδεια για την συλλογή, αποθήκευση και μεταφορά στην Αθήνα για αναγέννηση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων. Όμως για τις τοξικές λάσπες αφού δεν διαθέτουμε μονάδα θερμικής επεξεργασίας και εξουδετέρωσης στην Ελλάδα, πρέπει να μεταφερθούν στο εξωτερικό όπως πράττει η Αμερικάνικη βάση της Σούδας.

Ας δούμε όμως τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου στη χλωρίδα και πανίδα μερικών από τα παραπάνω βαρέα μέταλλα.

1. Μόλυβδος (Pb): O μόλυβδος είναι σημαντικός ρυπαντής και επικίνδυνος για την υγεία λόγω της μεγάλης του τοξικότητας και αφετέρου, λόγω της ποικιλίας των πηγών προέλευσης. Ο μόλυβδος φτάνει στον άνθρωπο, είτε μέσω της αναπνοής μετά την εναπόθεσή του στο έδαφος, είτε μέσω της τροφικής αλυσίδας, είτε από το νερό. Τα σωματίδια του μολύβδου μεταφέρονται εύκολα στις κυψελίδες των πνευμόνων λόγω της μικρής τους διαμέτρου που δεν υπερβαίνει το 1 mm (1εκατομυριοστό του μέτρου). Εναποτίθεται κυρίως στα οστά, από όπου μπορεί να μεταβιβαστεί στο αίμα κάτω από συνθήκες άγχους και ασθένειας. Στο αίμα παρεμποδίζει το σχηματισμό αιμοσφαιρίνης με αποτέλεσμα την αναιμία. Ο μόλυβδος εμποδίζει τα ένζυμα στην λειτουργία τους και διακόπτει μεγάλο αριθμό μεταβολικών λειτουργιών. ¶λλες επιπτώσεις του είναι ανικανότητα, μειωμένη σεξουαλικότητα, ολιγοσπερμία κι τερατοσπερμία στους άνδρες, ενώ στις γυναίκες προκαλεί αυξημένο ποσοστό αποβολών και θνησιγενών βρεφών, καθώς διαπερνά τον πλακούντα ήδη από την δωδέκατη εβδομάδα και μεταφέρεται στα έμβρυα πολύ εύκολα, στα οποία προκαλεί εγκαφαλοπάθειες. Στα παιδιά ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις μολύβδου επηρεάζουν τις διανοητικές λειτουργίες τους, ενώ μακροχρόνια έκθεση μπορεί να προκαλέσει διανοητική καθυστέρηση. Μπορεί ακόμη να προκαλέσει χρόνια νεφρίτιδα, καρδιαγγειακά προβλήματα, εγκεφαλική παράλυση, καθώς και προβλήματα στο συκώτι. Το σημαντικό πρόβλημα με το μόλυβδο είναι ότι απομακρύνεται δύσκολα λόγω του μεγάλου χρόνου ημιζωής του. Για το λόγο αυτό με οδηγία της Ε.Ε., απαγορεύτηκε η βενζίνη με μόλυβδο και αντικαταστάθηκε με χημικό υποκατάστατο.

2. Χαλκός (Cu): Σε κλειστά παραλιακά συστήματα, όπως ο κόλπος των Λινοπεραμάτων, οι συγκεντρώσεις του Χαλκού αυξάνονται σημαντικά, ειδικά μετά την απόρριψη των επεξεργασμένων ρυπασμένων από πετρέλαιο νερό στη θάλασσα, αλλά και από την διαρροή τοξική λάσπης προς αυτήν. Ο κυριότερος μηχανισμός, τοξικής δράσης του χαλκού είναι η δηλητηρίαση και καταστροφή των ενζύμων. Ακόμη ο χαλκός μπορεί να επηρεάσει τη μεμβράνη των κυττάρων ελαττώνοντας τη διαπερατότητά της. Καθώς λοιπόν επιδρά στο φυτοπλαγκτόν, αλυσιδωτά περνά μέσω της τροφικής αλυσίδας και στους ανώτερους οργανισμούς, όπως είναι και ο άνθρωπος. Για τον άνθρωπο τοξική δόση χαλκού θεωρούνται τα 250 mg την ημέρα, με κύριο σύμπτωμα τον ερεθισμό του γαστρεντερικού συστήματος.

3. Χρώμιο (Cr): Ένα άλλο τοξικό στοιχείο είναι το χρώμιο που προαναφέραμε στη σύσταση της τοξικής ιλύος του εργοστασίου της ΔΕΗ. Εκτός όμως από τις τοξικές λάσπες το Χρώμιο, βρίσκεται και σε μηχανές που έχουν επικαλυφθεί για λόγους προστασίας. Σε προχωρημένες περιπτώσεις, διαπιστώθηκε μείωση της νοητικής ικανότητας. Ενώ σε εργάτες που εκτέθηκαν σε εξασθενές χρώμιο, προσβλήθηκε η ανώτερη αναπνευστική οδός, με αποτέλεσμα κυρίως ανωμαλίες της καλυπτήριας μεμβράνης, που αρχικά θεωρήθηκαν αθεράπευτες και παρέμειναν όμως μη αντιστρεπτές για μερικά χρόνια. Το τρισθενές Χρώμιο έχει χαρακτηρισθεί σαν ένα από τα πιο ισχυρά ανόργανα καρκινογόνα. Υπάρχουν πειραματικά δεδομένα για την καρκινική δράση στο στομάχι, ενώ η δράση των ιόντων χρωμίου που οδηγεί σε καρκίνο συνίσταται σε προσβολή του DNA και των πρωτεϊνών.

4. Κάδμιο (Cd): To Κάδμιο είναι πιο τοξικό από τον μόλυβδο. Εκτός από τον εντοπισμό του στις τοξικές λάσπες, κατά 50% χρησιμοποιείται στις επιμεταλλώσεις. Μεγάλες ποσότητες καδμίου καταλήγουν στο περιβάλλον κει με το καπνό από διάφορες βιομηχανίες. Το Κάδμιο αυτό, επικάθεται σαν σκόνη στο έδαφος και στα φυτά, και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνει στα ζώα και στον άνθρωπο. Από την τροφή του ο άνθρωπος δέχεται τις μεγαλύτερες ποσότητες, περίπου 10-15 μg την ημέρα. Από το νερό παίρνει 2-3 μg την ημέρα και από τα τσιγάρα 2-4 μg την ημέρα. Το κάδμιο συγκεντρώνεται στο νευρικό σύστημα, στη σπλήνα, στον θυρεοειδή και στο συκώτι. Ακόμη και σε ελάχιστες ποσότητες μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στις αρτηρίες των νεφρών. Όμως υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο. Το Κάδμιο προκαλεί επίσης βλάβες στους πνεύμονες, στα αγγεία της καρδιάς, υψηλή αρτηριακή πίεση και νέκρωση των κυττάρων των όρχεων. Ακόμη προκαλεί απώλεια ασβεστίου στα οστά με αποτέλεσμα να γίνονται εύθραυστα και τέλος καρκίνο στα οστά, στον προστάτη και τους βρόγχους. Από τις ήπιες επιπτώσεις των χαμηλών δόσεων είναι γαστρίτιδα, εμετοί και διάρροια - η θανατηφόρα δόση είναι τα 350 mg.

5. Υδράργυρος (Hg): Είναι γνωστός σε όλους μας, αφού αποτελεί το περιεχόμενο των θερμομέτρων έχοντας αυτό το αργυρόχρουν υγρό. Χρησιμοποιείται κυρίως σε βιομηχανίες κατασκευής ηλεκτρικού εξοπλισμού και ανιχνεύεται στις τοξικές λάσπες, των εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Μπορεί να μπει στο σώμα από τους πνεύμονες, το δέρμα και από το πεπτικό σύστημα. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση δηλητηρίασης από υδράργυρο είναι μέσω της αναπνοής. Οι συνήθεις δηλητηριάσεις από υδράργυρο προέρχονται από σύντομες εκθέσεις σ’ αυτόν, σε υψηλά όμως επίπεδα. Μπορούν όμως να προκαλέσουν οξεία δηλητηρίαση, χαρακτηριστικά της οποίας είναι σφίξιμο και πόνος στο στήθος, δυσκολία στη αναπνοή, φλεγμονές στο στόμα και τα ούλα, πυρετός και πονοκέφαλος. Πιο επικίνδυνες όμως είναι οι χρόνιες δηλητηριάσεις από έκθεση σε χαμηλά επίπεδα.

Ας λάβουν δε, σοβαρά υπόψη οι αρμόδιοι από το ΥΠΕΧΩΔΕ μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση και τη ΔΕΗ, ότι ο άνθρωπος κατέχει την κορυφή της τροφικής πυραμίδας και υφίσταται αλυσιδωτές συνέπειες που δέχονται από τη μόλυνση οι κατώτεροι οργανισμοί. Αυτό εκφράζεται με τον νόμο της συγκέντρωσης. Αν υπάρχει μια ορισμένη συγκέντρωση τοξικής ουσίας στο περιβάλλον, στον πρώτο κρίκο της τροφικής αλυσίδας η συγκέντρωση θα είναι μεγαλύτερη, στον δεύτερο κρίκο ακόμα μεγαλύτερη και στον άνθρωπο γίνεται μέγιστη. Από μελέτη που έγινε στον ποταμό Κολούμπια των ΗΠΑ, έδειξε ότι το πλαγκτόν περιείχε 2.000 φορές τοξική ουσία στο νερό, τα ψάρια 40.000 φορές, οι νύμφες των εντόμων 350.000 φορές, τα πουλιά που έτρωγαν τις νύμφες 500.000 φορές και ο κρόκος των αυγών τους 1.000.000 φορές. Δεν αναφέρομε τον άνθρωπο, διότι σύμφωνα με τον νόμο της συγκέντρωσης θα έχει τόση συσσώρευση τοξικής ουσίας στον οργανισμό του που θα έπρεπε να ήταν νεκρός.

Μετά από τις παραπάνω αναφορές στα δηλητήρια που αποβάλλονται στο περιβάλλον από το εργοστασίου της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, είτε υπό μορφή αερίων, υγρών, στερεών ρύπων, προκύπτει ότι το εργοστάσιο αποτελεί εστία μόλυνσης της ευρύτερης περιοχής κι ο σκοπός της δημοσιοποίησης των επιπτώσεων των ρύπων αυτών είναι, εκτός από την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, να αναλάβει επιτέλους τις ευθύνες της και η διοίκηση της ΔΕΗ, είτε με μετεγκατάσταση του εργοστασίου της, είτε με αυστηρή τήρηση των Περιβαλλοντικών ΄Όρων τους οποίους θα αναλύσομε με άλλο δημοσίευμα.

Συνεχίζεται…

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 28 Οκτώβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 99 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54547944
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:



ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!



Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.