ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικ. Πρωτοβουλία Ορεινού Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η υπόθεση του Απηγανιά Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού , Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2004

Η υπόθεση «Απηγανιά»:

Δασική περιοχή «Φύση – Natura 2000» στην Νοτιανατολική Κρήτη δίνεται αντιπαροχή στα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) Α.Ε. για να γίνει γήπεδο γκολφ!

Στην ακόλουθη έκκληση εκτίθενται οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την επιχειρούμενη «αξιοποίηση» μιας ποικιλοτρόπως προστατευόμενης περιοχής, με ιδιαίτερα οικολογικά γνωρίσματα στη Νοτιοανατολική Κρήτη, που ονομάζεται «Απηγανιάς».

[Ιn the following article of appeal are expounded some of the social and environmental consequences of the attempted exploitation of a variously protected area, of special ecological interest in the southeast of Crete, called “Apiganias”].

Η περιοχή στον «Απηγανιά» (Δήμου Μακρύ Γιαλού Ν. Λασιθίου) αποτελεί χώρο επίσημα και αμετάκλητα χαρακτηρισμένο ως προστατευόμενο και δασικό από το 1988, ενώ βρίσκεται υπό αναδάσωση από το 1993. Αποτελεί, επίσης, οργανικό τμήμα της ενταγμένης στο δίκτυο «Φύση – Natura 2000» περιοχής με κωδικό «GR4320005» και ονομασία «Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή».

[The actual place called “Apiganias” (Municipality of Makri Gialos), has been officially described as protected forest area by the Greek State since 1988, whereas reforestation started in 1993. The same place also represents a regular part of a “Natura 2000” zone named “Mount Thripti & area around it” under the code number “GR4320005”. For the moment, no translation of the whole text is available].

Τα γεγονότα σε χρονική ακολουθία:

1988:
Έκταση εμβαδού περίπου 5000 στρεμμάτων στην τοποθεσία «Απηγανιάς» (η οποία βρίσκεται σήμερα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μακρύ Γιαλού, Νομού Λασιθίου) με την υπ’ αριθμ. 8/4-1-1988 πράξη χαρακτηρισμού δασικής έκτασης του τότε Διευθυντή Δασών Λασιθίου κου Ματθαίου Φιλιππάκη δασολόγου, περιγράφεται και χαρακτηρίζεται οριστικά και αμετάκλητα ως δάσος, χαρακτηρισμός που επικυρώνεται και από την υπ’ αρίθμ. 14/1989 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αμφισβητήσεων του Εφετείου Κρήτης. Εφεξής, εντοπίστηκε, αποτυπώθηκε και προστατεύθηκε με πρωτοβουλία και εποπτεία της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου, διαφορετικά θα ήταν σήμερα σκουπιδότοπος, θερμοκήπια και οικοδομές.

Πρόκειται για ένα μοναδικής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας κρητικό τοπίο που συνδυάζει την αιγειάλια ζώνη με τις γεωλογικές πτυχώσεις των πρώτων σχηματισμών του ορεινού όγκου της Θρυπτής, μεταξύ των οποίων παρεμβάλλεται ένα εκτεταμένο πεδινό πεδίο. Εκεί, το δάσος της πεδινής παράλιας ζώνης διασχίζεται από τμήμα του νότιου εθνικού οδικού άξονα της Κρήτης.

Ιούλιος 1993:
Μετά από πυρκαγιά που είχε ως αποτέλεσμα να καούν 20.000 στρέμματα πευκοδάσους τραχείας πεύκης και ελαιοκαλλιεργειών (με ευθύνη της Δ.Ε.Η. η οποία καλείται, μόλις προσφάτως, ύστερα από μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες να καταβάλλει τις αποζημιώσεις μόνο για τις καμμένες ιδιωτικές καλλιέργειες και όχι για το καμμένο δημόσιο δάσος), η περιοχή κηρύσσεται αναδασωτέα. Μέσα εκεί περιλαμβάνονται τα 4337 στρέμμματα δασικής έκτασης στη θέση «Απηγανιάς».

Αναδασώνεται με ευθύνη της Δασικής Υπηρεσίας και χρήματα του ελληνικού Δημοσίου και εθελοντική εργασία εκατοντάδων ανθρώπων κάθε ηλικίας και ιδιότητας με κουκουναριές, κυπαρίσσια και τραχεία πεύκη σε πυκνότητα 80 – 100 %. Σήμερα αποτελεί ένα ενιαίο δάσος τεράστιας οικολογικής και αισθητικής αξίας με φυσική αναγέννηση.

Από το 2000 με 2001, η περιοχή του «Απηγανιά» των 4.337 στρεμμάτων δημόσιου και κοινόχρηστου δάσους αποτελεί τμήμα της καταγεγραμμένης ζώνης οικολογικού ενδιαφέροντος με κωδικό «GR4320005» και ονομασία «Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή» του προγράμματος «Φύση – Natura 2000», το οποίο εφαρμόσθηκε πανευρωπαϊκά σύμφωνα με την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ.

Όσον αφορά στην πανίδα, όλο το ορεινό σύστημα της περιοχής είναι σημαντικό για την ορνιθοπανίδα της Κρήτης, της Ελλάδας και της Μεσογείου. Το τελευταίο βεβαιώνει και η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία, κατατάσσοντας την περιοχή με τον κωδικό «100» και με τον τίτλο «Όρη Θρυπτής & Ορνό» στις «Σημαντικές για τα πουλιά περιοχές της Ελλάδας», καθώς φιλοξενούν πληθυσμούς των αρπακτικών Όρνιο (Gyps fulvus) και των απειλούμενων με εξαφάνιση Χρυσαετού (Aquila chrysaetos) και Γυπαετού (Gypaetus barbatus). Ειδικά για τον τελευταίο, το Ελληνικό Δημόσιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανούν χρήματα για τη διάσωση και τον πολλαπαλασιασμό του, καθώς αποτελεί ένα από τα περισσότερα απειλούμενα είδη αρπακτικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Κρήτη φιλοξενείται ο μεγαλύτερος νησιωτικός πληθυσμός του είδους παγκοσμίως, και στο όρος Θρυπτή ένα από τα λίγα εναπομείναντα ζευγάρια του είδους στο νησί.

Το οικοσύστημα του «Απηγανιά» αποτελεί το νοτιοανατολικότερο δάσος της Ευρώπης, και έχει αναπτύξει αιώνες τώρα, εξελισσόμενο σε στενή συνάφεια με τη σταδιακή μετατροπή του κλίματος σε όλο και πιο ξηρό και θερμό, τη δυνατότητα να επιβιώνει και να προσαρμόζεται στις δύσκολες συνθήκες, καθώς βρίσκεται πάνω στην επαφή της έντονα ξηροθερμικής μεσογειακής (γεω) κλιματικής ζώνης και της ερημικής αφρικανικής (γεω) κλιματικής ζώνης.

Εκτός της αδιαμφισβήτητης οικολογικής αξίας του παραλιακού αυτού δάσους, η ιδιαίτερου αισθητικού κάλλους περιοχή του «Απηγανιά» αποτελεί και το μοναδικό ελεύθερο προς αναψυχή παραλιακό δασικό χώρο στη νότια πλευρά του Νομού Λασιθίου, η οποία πλήττεται από την άναρχη οικοδόμηση τουριστικών καταλυμμάτων και την ανεξέλεγκτη χωροθέτηση θερμοκηπιακών καλλιεργειών ανάμεσα στις οικίες.

5 Οκτωβρίου 2001:
Με την υπ’ αριθμ. 2156/5-10-2001 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κρήτης, επέρχεται μονομερώς άρση της αναδάσωσης για τμήμα 700 στρεμμάτων της αναφερόμενης έκτασης εμβαδού 4.337 στρεμμάτων στην περιοχή «Απηγανιάς» του Δήμου Μακρύ Γιαλού, απόφαση που προσπαθεί να αντλήσει νομιμοποίηση από το άρθρο 44 του Ν. 998/79 (Δασικός Νόμος).

Η απόφαση, όμως, 2156/5-10-2001 του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης βάλλεται ως προς τη νομιμότητα της επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 44 παράγραφος 2 Ν.998/79. Σύμφωνα με το άρθρο 44 παράγραφος 2 Ν.998/79, «Επιτρέπεται διά ομοίας ως άνω αποφάσεως (βλ. παράγραφος 1 άρθρου 44) η άρσις της αναδασώσεως δημοσίας εκτάσεως, η οποία δεν απετέλει δάσος ή δασικήν έκτασιν, εφόσον μετά την πάροδον πενταετίας από της κηρύξεως αυτής αποδεικνύεται το ανέφικτον της πραγματοποιήσεως της αναδασώσεως». Κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με τη δασική, αναδασωτέα και υπό εξελικτική αναδάσωση περιοχή του «Απηγανιά». Η περιοχή ήδη πριν την πυρκαϊά και την αναδάσωση είχε επίσημα χαρακτηρισθεί δάσος, και το δάσος επί του παρόντος ευρίσκεται σε στάδιο ικανοποιητικής αναγέννησης. Η απόφαση, δηλαδή, 2156/5-10-2001 του Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης προσκρούει στον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτηρισμό του παραπάνω οικοσυστήματος ως δάσους (8/4-1-1988 πράξη του Δασαρχείου Ν. Λασιθίου και την επικύρωση της με την υπ’ αριθμ. 14/1989 Δ.Ε.Ε.Δ.Α.), και στο ειδικό καθεστώς προστασίας και διαχείρισης από το Δασαρχείο της έκτασης των 4.337 στρεμμάτων ως οργανικό και ενιαίο δασικό οικοσύστημα. Λόγω, δε, του εξελιχτικού σταδίου ανάκαμψης της περιοχής από την πυρκαϊά του 1993, η προϋπάρχουσα βιοποικιλότητα επανασχηματίζεται διαρκώς και χρήζει περαιτέρω προστασίας.

Ακόμα, η ένταξη της περιοχής του «Απηγανιά» των 4.337 στρεμμάτων δημόσιου και κοινόχρηστου δάσους ως περιοχής οικολογικού ενδιαφέροντος, στη ζώνη με κωδικό «GR4320005» και ονομασία «Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή» του προγράμματος «Φύση – Natura 2000», το οποίο εφαρμόσθηκε πανευρωπαϊκά σύμφωνα με την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ., δημιουργεί προεξέχων λόγο και συνεπαγόμενη θεσπισμένη από τον Ευρωπαίο νομοθέτη αναδρομική υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να επανεξετάσει και να αναθεωρήσει τις ειδικές και επιμέρους αποφάσεις της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Επιπλέον, όπως δύναται να συλλάβει ο κοινός νους, σε περίπτωση νέας πυρκαϊάς το καθεστώς προστασίας της δασικής μεν, μη αναδασωτέας δε, έκτασης των 700 στρεμμάτων μένει μετέωρο και ασαφές.

31 Δεκεμβρίου 2003:
Με την υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) του Υφυπουργού Γεωργίας κου Φ. Χατζημιχάλη και του Υφυπουργού Ανάπτυξης Δ. Γεωργακόπουλου παραχωρείται στον Ε.Ο.Τ. βάσει του άρθρου 51 Ν. 998/79 (Δασικός Νόμος) δημόσιο αμιγές δάσος εμβαδού 700 στρεμμάτων για τη δημιουργία γηπέδου γκολφ και εγκαταστάσεων αθλητικού τουρισμού, με το 10% της έκτασης, δηλαδή τα 70 στρέμματα, να ξενοδοχοποιούνται με συνοπτικές διαδικασίες.

Η υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) δεν πέρασε από κοινοβουλευτικό έλεγχο και, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της, υπογράφτηκε την 31η-12-03 παραμονή Πρωτοχρονιάς.

Τα γενικά χαρακτηριστικά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που έχει συνολικά 17 όρους:

Η υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) σύμφωνα με τους όρους 4 και 5 ζητάει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, τις Μελέτες Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων,  τις Μελέτες Τουριστικής Αξιοποίησης, τις Μελέτες Σκοπιμότητας και τις Μελέτες Αποκατάστασης κυριολεκτικά έπειτα από την επιλογή του επενδυτή και του τύπου της επένδυσης ή και κατά τη διάρκεια της υλοποίησης αυτής (πράγμα ανήκουστο...!), και όχι, όπως θα έπρεπε, πριν καν να επιλεγεί το είδος της επένδυσης, ο επενδυτής, κτλ. Και είναι προφανές γιατί δεν τηρείται εδώ η ορθή σειρά των διοικητικών ενεργειών. Επειδή, καμμία μα καμμία μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συντεταγμένη εκ των προτέρων, όσο περίτεχνη και αν ήταν, δε θα μπορούσε να «αθωώσει», να «βγάλει λάδι» την κατασκευή γηπέδου γκολφ και την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας σ’ αυτόν τον αμιγώς δασικό, δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, τον προστατευόμενο ποικιλοτρόπως, και τον ευρισκόμενο στη συγκεκριμένη, εξαιρετικά επιβαρυμένη, γεωκλιματική ζώνη με πολύ λίγες βροχοπτώσεις και υψηλές θερμοκρασίες. ¶ρα, η κατασκευή γηπέδου γκολφ, δεν θα είχε καμμία πιθανότητα τελικά να προκριθεί ως επενδυτική λύση, αν ακολουθούνταν νομότυπα οι διαδικασίες. ¶ρα, όλοι έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι στη μορφή και το χαρακτήρα της συγκεκριμένης υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α. υποκρύπτεται στην καλύτερη περίπτωση προχειρότητα, αμετροέπεια και βιασύνη και στη χειρότερη κουτοπονηριά και ενδεχόμενος δόλος. Συμπέρασμα: Η υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α. δεν θα μπορούσε να είναι πιο φωτογραφική...

Στην υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) δεν λαμβάνονται υπ’ όψη οι δεσμεύσεις και οι υποχρεώσεις που δημιουργεί η ένταξη της περιοχή του «Απηγανιά» των 4.337 στρεμμάτων δημόσιου και κοινόχρηστου δάσους στην καταγεγραμμένη ζώνη οικολογικού ενδιαφέροντος με κωδικό «GR4320005» και ονομασία «Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή» του προγράμματος «Φύση – Natura 2000», το οποίο εφαρμόσθηκε πανευρωπαϊκά σύμφωνα με την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ. Ήδη η Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη δημοτική χωματερή του ‘Μαρουλά’ μέσα στο ‘Πρασσανό Φαράγγι’, μέσα δηλαδή σε ένα οικότοπο που είναι καταγεγραμμένος στο δίκτυο ‘Φύση – Natura 2000’ στο νομό Ρεθύμνου.

Η υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) παραχώρησης υπογράφτηκε με διοικητική, νομική και πολιτική ευθύνη των Υφυπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης της κυβέρνησης ΠΑ.ΣΟ.Κ., χωρίς να υπάρχει, έστω προσχηματικά, μια οιαδήποτε αιτιολογημένη έκθεση που να αντικρούει τη σύσσωμη αντίθεση που εκφράστηκε επισήμως και εγγράφως από όλους τους ιεραρχικά επιληφθέντες αρμόδιους υπαλλήλους και υπηρεσιακούς παράγοντες. Σε επίσημη ενημέρωση υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος/Διεύθυνση Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος/Τμήμα Αλλαγής Χρήσης Δασ. Γαιών) την 16η Μαΐου 2004 με αριθμό πρωτοκόλλου 98536/1636 προς το ΓΕΩΤΕΕ/Π.Κρήτης με θέμα «Απάντηση σε αίτηση που αφορά την παραχώρηση έκτασης για την κατασκευή γηπέδου γκολφ», και η οποία κοινοποιείται επίσης στο Γραφείο Υφυπουργού (νυν Υπουργού) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκου, στην Περιφέρεια Κρήτης, στη Διεύθυνση Δασών Περιφέρειας Κρήτης, στη Διεύθυνση Δασών Ν.Λασιθίου και στο Δήμο Μακρύ Γιαλού Σητείας, επισημαίνονται τα εξής: «§Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού (αριθ. 192/10.5.2004 έγγραφο του ΓΕΩΤΕΕ/Π.Κρήτης), σας γνωρίζουμε ότι η συγκεκριμένη πράξη εκδόθηκε με ευθύνη των συναρμοδίων Υφυπουργών Γεωργίας και Ανάπτυξης, στους οποίους έγινε γνωστό ότι το περιεχόμενο της αντίκειται σε διατάξεις της δασικής και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. §Επί του σχεδίου της απόφασης υπήρξε διαφωνία όλων των υπηρεσιακών παραγόντων. §Οι λόγοι που επικαλείσθε στο σχετικό έγγραφό σας, είχαν επισημανθεί και από εμάς προς την πολιτική ηγεσία, με το αριθ. 2811/22.8.2003 ενημερωτικό σημείωμα μας».

Η υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) παρουσιάζει προβλήματα νομιμοποίησης, δηλαδή προβλήματα συνέπειας προς την ελληνική και ευρωπαϊκή περιβαλλοντική και δασική νομοθεσία, σε όλους σχεδόν τους όρους της, ενώ η υπογραφή και η άρον άρον προώθηση της «υποκλέπτει» ουσιαστικά τη συναίνεση των τοπικών κοινωνιών, η οποία δεν έχει καν ζητηθεί, και φυσικά δεν έχει δοθεί. Γι’ αυτό το λόγο προσβάλλει τόσο την έννοια του κράτους και της νομιμότητας, όσο και το δημόσιο αίσθημα και τις δημοκρατικές αξίες.

Το θέμα «Απηγανιάς» μόλις το τελευταίο 10ήμερο του Σεπτεμβρίου 2004 συμπεριελήφτηκε στα «προς συζήτηση» στις περιοδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρύ Γιαλού. Μέχρι τότε είχε «αποκλειστεί» ανεπίσημα και ημιεπίσημα οποιοδήποτε ενδεχόμενο ανταλλαγής απόψεων με ισότιμη συμμετοχή των κοινωνικών φορέων και των πολιτών. Όπως έλεγε ο Δήμαρχος Γ. Χατζάκης μέχρι τότε σε ραδιοφωνικές συνεντεύξεις του, αυτό συνέβαινε «γιατί περιμένουμε να υπογραφεί η παραχώρηση, να είμαστε σίγουροι ότι η έκταση βρίσκεται πλέον στη διάθεση του Ε.Ο.Τ. και τότε θα γίνει το Δημοτικό Συμβούλιο με αποκλειστικό θέμα το γκολφ». Αυτό, ευτυχώς, δεν έχει συμβεί ακόμα, ωστόσο βρίσκεται «προ των πυλών» Στην τελευταία συνεδρίαση, λοιπόν, του Δημοτικού Συμβουλίου Μακρύ Γιαλού, την πρώτη που «συζήτησε(;)» το θέμα «Απηγανιάς», οι επαΐοντες την αξιοποίηση του «Απηγανιά» (δηλαδή σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο Πασοκατζήδες και Νεοδημοκράτες) εμφανίστηκαν ελαφρώς απογοητευμένοι. Δήλωσαν ότι το έργο προσωρινά «έχει παγώσει». Τί άλλαξε; Κάνοντας εικασίες μπορούμε να πούμε ότι αυτό οφείλεται: α) στη συλλογή υπογραφών και στην κατάθεση μηνυτήριας αναφοράς κατά της υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 (Κ.Υ.Α.) από την «Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού» η οποία εναντιώνεται στα παράνομα σχέδια για αξιοποίηση και ζητάει τη δικαστική διερεύνηση του θέματος, και β) στη διαδιακασία «εικονικών» μετασχηματισμών (ουσιαστικά μετονομασίας) στην οποία έχουν διέλθει τα Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (Ε.Τ.Α.) Α.Ε., και τα οποία πρόκειται να «κληρονομήσουν» εν λευκώ τον «Απηγανιά» σε περίπτωση εφαρμογής της απόφασης παραχώρησης.

Η υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) θέτει βραχυπρόθεσμη υποχρέωση για σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής της από την Περιφέρεια Κρήτης, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα. Παιδιά, ακόμα και αν είναι μάταιος ο αγώνας μας, να θυμάστε πάντα: άλλο «μάταιος» και άλλο «άχρηστος» αγώνας. Την ματαιότητα ενός αγώνα θα την κρίνει πρόσκαιρα το παρόν και οριστικά το μέλλον, εν ολίγοις η ιστορία. [βλ. και Δημήτρη Τσάτσου, Αμφισβήτηση, Αθήνα: «Γαβριηλίδης», 2002, τέταρτη έκδοση]

Η υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.), αν εφαρμοστεί στην πράξη θα σημάνει:

   • Την πώληση και την αλλαγή χρήσης της δημόσιας και κοινόχρηστης αμιγώς δασικής έκτασης εμβαδού 700 στρεμμάτων στον «Απηγανιά» Δήμου Μακρύ Γιαλού, με κατασκευή γηπέδου γκολφ στα 630 στρέμματα και ανέγερση ξενοδοχειακών κτισμάτων στα υπόλοιπα 70 στρέμματα της εκχωρούμενης έκτασης.
   • Την αποδάσωση και την εκχέρσωση δημόσιας και κοινόχρηστης αμιγώς δασικής έκτασης εμβαδού 700 στρεμμάτων στον «Απηγανιά» Δήμου Μακρύ Γιαλού, που χαρακτηρίζεται από δασοκάλυψη που φτάνει το 80 – 100 % .
   • Τον κατακερματισμό του ενιαίου δασικού οικοσυστήματος της έκτασης των 4.337 στρεμμάτων του δασικού πάρκου «Απηγανιάς».
   • Τον αποκλεισμό του κοινωνικού συνόλου από το κοινωνικό αγαθό της δασικής αναψυχής.
   • Την κατάργηση του συνταγματικού δικαιώματος ελεύθερης πρόσβασης στις παραλίες.
   • Την άντληση και κατασπατάληση φυσικών πόρων της καταγεγραμμένης ζώνης οικολογικού ενδιαφέροντος με κωδικό «GR4320005» και ονομασία «Όρος Θρυπτής & γύρω περιοχή» του προγράμματος «Φύση – Natura 2000», το οποίο εφαρμόσθηκε πανευρωπαϊκά σύμφωνα με την οδηγία 92/43/Ε.Ο.Κ.
   • Την αποδιάρθρωση της τοπικής γεωργικής ελαιοκομικής οικονομίας, μιας οικονομίας με προϊόντα ποιότητας, βραβευμένα επανειλημένως σε διεθνείς και εγχώριους διαγωνισμούς. Επίσης, το κλίμα σε όλο τον ορεινό όγκο της Θρυπτής θα γίνει ξηρότερο, και ο κίνδυνος πυρκαϊάς κάθε καλοκαίρι θα «χτυπάει κόκκινο».
   • Μια τεράστια οικολογική καταστροφή στην υδάτινη οικονομία της Νοτιοανατολικής Κρήτης. Ήδη η υπεράντληση και η κατασπατάληση υδάτινων πόρων στην περιοχή, ελλείψει ύπαρξης και εφαρμογής ενιαίου διαχειριστικού σχέδιου για το νερό, αποτελούν γεγονός. Βάσει ποιων ηθικών, κοινωνικών, οικονομικών και «περιβαλλοντικών» κριτηρίων έχουμε το δικαίωμα να οδηγήσουμε σε περαιτέρω κλιμάκωση αυτού του δραματικού προβλήματος; Η κατασκευή και η συντήρηση γηπέδου γκολφ στη γεωκλιματική ζώνη της νοτιανατολικής Κρήτης δε συνιστά ήπια μορφή τουρισμού, αλλά περιβαλλοντικό κίνδυνο πρώτου μεγέθους.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Παράρτημα Κρήτης διαφώνησε κάθετα στην υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α., όσον αφορά στη νομιμότητα της παραχώρησης δημόσιου δάσους, και όσον αφορά στα προβλήματα που θα προκύψουν για το υδατικό δυναμικό της περιοχής από την ενδεχόμενη διατήρηση γηπέδου γκολφ με τεράστιες απαιτήσεις σε κατανάλωση νερού. Όπως αναφέρεται (ανακοινώσεις με αριθμό πρωτοκόλλου 353/27-7-04, 297/18-6-04, 192/10-5-04) δεν είναι δυνατό να εξοικονομηθούν τα 800.000 κυβικά μέτρα νερού που χρειάζονται ετησίως, σύμφωνα με συντηρητικούς υπολογισμούς, για τη διαχείριση ενός γηπέδου γκολφ με την προβεπόμενη από την υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α. επιφάνεια, στην πιο ξηρή και πιο θερμή περιοχή της Κρήτης. Και αν κάποιοι επιχειρήσουν να κατασπαταλήσουν τα ήδη ελλειματικά αποθέματα νερού για συναφείς λόγους, τα προβλήματα λειψυδρίας, που ήδη παρατηρούνται στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες, θα γίνουν ασφυκτικά, ενώ θα ενισχυθούν οι διαδικασίες ερημοποίησης στο σύνολο των λεκάνων απορροής των περιοδικών χείμαρρων και ρεμάτων μόνιμης ροής, των γεωλογικών λεκάνων, δηλαδή, όπου είναι χωροθετημένοι αιώνες τώρα οι ορεινοί οικισμοί του όρους Θρυπτή.

Η Δημοτική Αρχή του Μακρύ Γιαλού σε οποιοδήποτε αναπτυξιακό σχέδιο προωθεί οφείλει να λαμβάνει υπ’ όψη της έννοιες όπως «αειφορία», «βιώσιμη ανάπτυξη», «ορθολογική διαχείριση αποθεμάτων νερού», κ.τ.λ. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν έχει γίνει.

Ο Βουλευτής Λασιθίου κος Μιχάλης Καρχιμάκης και ο Δήμαρχος Μακρύ Γιαλού κος Γ. Χατζάκης, και οι δυο τους πολιτικοί εκπρόσωποι του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Νομό Λασιθίου, ο πρώτος με θεσμικό ρόλο στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ο δεύτερος με θεσμικό ρόλο στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αποτελούν τους βασικούς υποστηρικτές της  υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) παραχώρησης σε ιδιώτες δημόσιας αμιγώς δασικής έκτασης εμβαδού 700 στρεμμάτων στον «Απηγανιά» Δήμου Μακρύ Γιαλού, ώστε να κατασκευασθεί γήπεδο γκολφ και ξενοδοχειακή μονάδα.

Παραθέτουμε αυτολεξεί και χωρίς να το σχολιάσουμε δελτίο τύπου, που εξέδωσε την 12η Φεβρουαρίου 2004 (ενώ όλοι τη «λέγανε» στον Πάχτα αυτός αλώνιζε) ο κος Μιχάλης Καρχιμάκης, Βουλευτής Λασιθίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ.:

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Από το γραφείο του Βουλευτή Λασιθίου κ. Μιχάλη Καρχιμάκη εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: "Υπογραφή κοινής Υπουργικής απόφασης παραχώρησης έκτασης, στον Απηγανιά του Δήμου Μακρύ Γιαλού, για την κατασκευή Γκολφ".

Μετά από σειρά επαφών και συναντήσεων του Βουλευτή κ. Μιχάλη Καρχιμάκη και του Δημάρχου Μακρύ Γιαλού κ. Γ. Χατζάκη, ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραχώρησης της έκτασης στον Απηγανιά του Δήμου Μακρύ Γιαλού, που ήταν στην κυριότητα του Υπουργείου Γεωργίας, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την κατασκευή γηπέδου Γκολφ στο Δήμο.

Με την υπογραφή λοιπόν της κοινής Υπουργικής απόφασης, από τους Υφυπουργούς Γεωργίας κ. Χατζημιχάλη και Ανάπτυξης κ. Γεωργακόπουλο, για την παραχώρηση της έκτασης στον ΕΟΤ της έκτασης αυτής, ανοίγει ουσιαστικά ο δρόμος για τη διενέργεια διαγωνισμού από το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα από την Α.Ε. Τουριστικά Ακίνητα, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να επιδείξουν ενδιαφέρον για την επένδυση αυτή.

Η οριστικοποίηση των εκκρεμοτήτων που υπήρχαν, με την υπογραφή της κοινής Υπουργικής απόφασης παραχώρησης, μετά από επίπονες και συστηματικές προσπάθειες και του κ. Καρχιμάκη και του Δημάρχου Μακρύ Γιαλού, ανοίγουν νέους ορίζοντες στην προοπτική μιας ποιοτικής και αναβαθμισμένης τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου Μακρύ Γιαλού, αφού το τουριστικό προϊόν που θα υποδεχθεί ο Μακρύ Γιαλός θα είναι υψηλής ποιότητας, και θα αποδώσει σημαντικά οικονομικά οφέλη στην περιοχή. §Και ο κ. Καρχιμάκης καταλήγει:

Η Κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει, ότι με τις αποφάσεις της δίδει την δυνατότητα μιας αναπτυξιακής προοπτικής στην Ελληνική Περιφέρεια, που σταδιακά θα οδηγήσει στην παραπέρα οικονομική και κοινωνική πρόοδο».

Παραθέτουμε αυτολεξεί και χωρίς να τη σχολιάσουμε δήλωση του Δημάρχου Μακρύ Γιαλού κου Γ. Χατζάκη εμφανιζόμενη σε δημοσίευμα της εφημερίδας ‘Νέα Κρήτη’ την 19η Ιουλίου 2004 με τίτλο «Δήμος Μακρύ Γιαλού. Θα προχωρήσει το γήπεδο γκολφ. Ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Περιφέρειας». Ο κος Γ. Χατζάκης, λοιπόν, δηλώνει: «Κάθε καθυστέρηση είναι σε βάρος της περιοχής,  αφού ήδη υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον και για άλλες εκτάσεις, οι οποίες θα αξιοποιηθούν».

Όπως, πιστεύουμε, έγινε αντιληπτό, η υπογραφή της εν λόγω Κ.Υ.Α., μαζί με τις μεθοδεύσεις που προηγήθηκαν και εκείνες που την ακολούθησαν, αποτελεί, όπως έχει ήδη διαφανεί από τα μέσα του τρέχοντος έτους, το τρίτο κατά σειρά εμφάνισης μείζον περιβαλλοντικό ατόπημα της απελθούσης κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ, μαζί με την «υπόθεση Πάχτα» και τη «λίμνη Καϊάφα». Εκδηλώθηκαν, μάλιστα, και τα τρία κατά την ίδια χρονική περίοδο, κατά την τελευταία φάση της διακυβέρνησης της.

Το δάσος του «Απηγανιά» με κατάλληλη διαχείριση και συνετό, περιβαλλοντικά και κοινωνικά προσανατολισμένο, σχεδιασμό μπορεί να αποτελέσει ιδανικό χώρο ανάπτυξης ήπιων και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπου θα λαμβάνουν χώρα δραστηριότητες οι οποίες δε θα αντιστρατεύονται τον περιβαλλοντικό  και κοινωνικό χαρακτήρα της δημόσιας έκτασης και δε θα υποβαθμίζουν τις αβιοτικές και βιοτικές παραμέτρους της χαρακτηρισμένης ως προστατευτικής περιοχής του όρους Θρυπτή. Έναν χώρο στην περίμετρο του οποίου θα δωθεί ώθηση σε οικοτουριστικές δραστηριότητες, με έμφαση στο περιβάλλον και την παράδοση, οι οποίες θα προσφέρουν πραγματική και ουσιαστική στήριξη στην τοπική οικονομία. Έναν χώρο όπου δε θα έχουν θέση οι ρατσιστικές διακρίσεις ανάμεσα σε πλούσιους και φτωχούς, «έλληνες» και «ξένους», νέους και ηλικιωμένους, άνδρες και γυναίκες, περισσότερο ή λιγότερο «κανονικούς»:

 • Αποτελεί το πιο προσβάσιμο, ίσως, δάσος της Κρήτης, μιας Κρήτης όπου έχουν απομείνει ελάχιστα δάση (μόνο ένα 4% επί του συνόλου της επιφάνειας της), και αυτά βρίσκονται σε υψηλά υψόμετρα μέσα σε απομονωμένες ορεινές λεκάνες, πάνω σε απότομες πλαγιές, και σε δυσπρόσιτα φαράγγια. Αυτή του η ιδιαιτερότητα το καθιστά ένα χώρο κατάλληλο για διαμόρφωση, για να είναι επισκέψιμο από άτομα με κινητικές ιδιαιτερότητες και ειδικές δεξιότητες (Α.Μ.Ε.Α.), ώστε να μπορέσουν, επιτέλους, αυτοί οι άνθρωποι να απολαύσουν τα αγαθά της δασικής αναψυχής και της περιβαλλοντικής αγωγής. Πιστεύουμε ότι είναι ένα από τα πολλά πράγματα που η κοινωνία μας τους οφείλει. Δεν είναι μόνο οι πόλεις μας που πρέπει να γίνουν προσβάσιμες. Ας αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρει η θετική συγκυρία ευρύτερης αναγνώρισης των δικαιωμάτων, των αναγκών, των συναισθημάτων και της κουλτούρας των ατόμων με κινητικές ιδιαιτερότητες και ειδικές δεξιότητες, ας μην αφήσουμε τον «Απηγανιά» να γίνει μια ακόμα ανούσια τουριστική – κερδοσκοπική εκμετάλλευση.
 • Αποτελεί ένα χώρο κατάλληλο για χάραξη διαδρομών ορεινής ποδηλασίας και διαδρομών ανωμάλου δρόμου, αθλημάτων που είδαμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες και αγαπήσαμε.
 • Αποτελεί έναν χώρο κατάλληλο για διεξαγωγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων περιβαλλοντικής αγωγής που θα προσφερθούν ως αντισταθμιστική αγωγή υψηλής παιδαγωγικής αξίας στη νεολαία της περιοχής και της Κρήτης.
 • Αποτελεί έναν χώρο κατάλληλο να λειτουργήσει ως κέντρο πληροφόρησης και ως βάση εξορμήσεων στο σύνολο της προστατευόμενης από το πρόγραμμα «Φύση – Natura 2000» έκτασης του όρους Θρυπτή, και στα πολλά μονοπάτια του.
 • Αποτελεί έναν χώρο κατάλληλο για να συνδυαστεί η πανεπιστημιακή φοιτητική πρακτική με την κατασκήνωση, ένα χώρο κατάλληλο για να δημιουργηθεί πρότυπος βοτανικός κήπος με την ενδημική χλωρίδα της περιοχής, έναν χώρο κατάλληλο για αθλοπαιδιές, έναν χώρο κατάλληλο για να μπορεί ο καθένας να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο του.
 • Αποτελεί έναν χώρο όπου μπορεί να απορροφηθεί και να απασχοληθεί επαγγελματικά, οποιαδήποτε από τις παραπάνω λύσεις και αν προκριθεί, το εργατικό δυναμικό της περιοχής. Και οι ήπιες μορφές τουρισμού προσφέρουν θέσεις εργασίας.

Αυτό είναι το όραμα μας για τον "Απηγανιά", ένα όραμα που πιστεύουμε ότι εκφράζει το γενικό συμφέρον. Προσβλέπουμε στη συμπαράσταση όλων σας για να σώσουμε τον «Απηγανιά». Είναι πραγματικά τραγική η κατάσταση των πολιτικών θεσμών και των κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους εμάς που τη βιώνουμε. Από την πλευρά μας, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ασκώντας τα δικαιώματα μας και διευρύνοντας τα όρια της δημοκρατίας μας, για να αποτρέψουμε έναν ακόμα, διαφαινόμενο, περιβαλλοντικό όλεθρο.

Επικοινωνήτε μαζί μας στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
- Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού κατά της υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α. (e-mail:
save_apiganias@yahoo.gr & orino@panafonet.gr), τηλ: 6978651716
- Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού (e-mail:
orinoterra@yahoo.gr)
- Περιβαλλοντική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο (e-mail:
ecouniversity@yahoo.gr)

Πληροφορίες για το θέμα του «Απηγανιά», μπορείτε να βρείτε και στον δικτυακό τόπο του Ecocrete (www.ecocrete.gr) το Βήμα των Περιβαλλοντικών & Οικολογικών Οργανώσεων της Κρήτης, που θα ενημερώνεται διαρκώς με νέα κείμενα και πληροφορίες για εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις που σχεδιάζουμε. Ενδεικτικά τα προηγούμενα δημοσιεύματα:
ΓΚΟΛΦ ΣΤΟΝ ΑΠΗΓΑΝΙΑ... ΚΑΙ ΠΡΑΣΣΕΙΝ ΑΛΟΓΑ, από την "Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού", 15-9-2004
ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΧΑΜΕ, ΤΟ ΓΚΟΛΦ ΜΑΣ ΕΛΕΙΠΕ..., από την "Οικολογική Ομάδα Σητείας", 9-9-2004
ΓΚΟΛΦ ΣΤΟΝ ΑΠΗΓΑΝΙΑ: Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ, από την "Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού", 17-8-2004

Το κείμενο υπογράφουν:

Κίνηση Δημοτών Μακρύ Γιαλού κατά της υπ’ αριθμ. 110956/3239/31-12-03 Κ.Υ.Α.
Οικολογική Πρωτοβουλία Ορεινού Δήμου Μακρύ Γιαλού
Περιβαλλοντική Ομάδα Πανεπιστημίου Κρήτης, Ρέθυμνο

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 23 Οκτώβριος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 49 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54548283
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.