ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δευτέρα 20 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το φράγμα του Αποσέλεμη. Υπάρχει άλλη λύση; Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μιχάλης Δρετάκης , Τετάρτη, 29 Σεπτέμβριος 2004

Το φράγμα του Αποσέλεμη. Υπάρχει άλλη λύση;

Επιστολή για επανόρθωση

Αγαπητή «Νέα Κρήτη»
Στο φύλλο σας της Δευτέρας 27 Σεπτεμβρίου αναφέρεστε στην εκδήλωση συζήτηση που διοργάνωσε η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου στο χωριό Ποταμιές της περιοχής Λαγκάδας, κοιλάδας Αποσελέμη, με αφορμή το υπό δημοπράτηση φράγμα. Παρευρέθηκα και μίλησα και εγώ σε αυτή την εκδήλωση αλλά δυστυχώς είδα ότι τα λεγόμενά μου έχουν εντελώς παραποιηθεί στο σχετικό άρθρο σας.

Ζητώ λοιπόν από την έγκριτη εφημερίδα σας να επανορθώσει δημοσιεύοντας την παρούσα επιστολή μου ολόκληρη. Παράλληλα βρίσκω την αφορμή να θέσω θέματα που δεν έχουν συζητηθεί στο βαθμό που θα πρέπει και που αφορούν την ύδρευση του Ηρακλείου και της ευρύτερης περιοχής, το γενικότερο σχεδιασμό για τα φράγματα και το περιβαλλοντικό κόστος-όφελος που προκύπτει από αυτά και ειδικότερα από την κατασκευή του φράγματος στον Αποσελέμη. Οι απόψεις που εκφράζω αφορούν μόνο το πρόσωπό μου και όχι κάποιον επιστημονικό ή κοινωνικό φορέα.

Η περιοχή που ανήκει στο Δίκτυο Φύση 2000
Ξεκινώντας από τα γραφόμενα στο άρθρο θα ήθελα να τονίσω ότι ΔΕΝ ΕΙΠΑ ότι «θα καταστραφεί όλη η πανίδα και η χλωρίδα της περιοχής» και ασφαλώς δεν είπα ότι όλη η περιοχή είναι ενταγμένη στο «περιβαλλοντικό πρόγραμμα Νατούρα». Μίλησα πολύ συγκεκριμένα για το κομμάτι του έργου που αφορά την περιοχή του Οροπεδίου Λασιθίου και το φαράγγι των Γωνιών τα οποία ανήκουν κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους στην προτεινόμενη Περιοχή Κοινοτικού Ενδιαφέροντος «Δίκτη» και στην Περιοχή Ειδικής Προστασίας «Δικτη» του Δικτύου Φύση 2000. Η περιοχή της Λαγκάδας, αν και οικολογικά ιδιαίτερα αξιόλογη δεν έχει προταθεί για ένταξη καθώς στην μεγαλύτερή της έκταση είναι καλλιεργημένη και κατοικημένη περιοχή.

Τόνισα λοιπόν στην εκδήλωση ότι τα έργα στο Οροπέδιο Λασιθίου θα βλάψουν καίρια μια περιοχή που πλημμυρίζει εποχιακά, δηλαδή ένα Οικότοπο Προτεραιότητας για Προστασία σύμφωνα με την οδηγία 92/43 της Ε.Ε.. Επίσης ότι τα έργα στο Γωνιανό φαράγγι θα βλάψουν μια μεγάλη έκταση με δασική βλάστηση με υπεραιωνόβιους πρίνους και άλλα δέντρα όπου επιπλέον υπάρχει πολύ πλούσια πανίδα-ορνιθοπανίδα και τέλος θα κινδυνέψει η αποικία των Όρνιων στο φαράγγι των Γωνιών. Αυτά τα έργα είναι μεγάλης κλίμακας και τα θεωρώ πολύ καταστροφικά.

Την εκτίμηση αυτή έκανα μελετώντας προσεκτικά τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συγκεκριμένο κομμάτι του όλου έργου. Η κατασκευή καναλιών και η διοχέτευση των πλημμυρικών νερών σε αγωγό θα στερήσει από το Οροπέδιο μια από τις σημαντικότερες περιοχές σημαντικής βιοποικιλότητας, με έμφαση στην ορνιθοπανίδα, και θα στερήσει ένα φυσικό πόρο που θα μπορούσε, με απλούς τρόπους να συμβάλλει πολλαπλά στην οικονομία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στο Οροπέδιο. Δεν μπορώ, δεν έχω την ειδικότητα, να εισέλθω λεπτομερώς σε υδρολογικά και γεωπονικά θέματα αλλά έχω την αίσθηση ότι οι χειμερινές πλημμύρες είναι, σε ένα βαθμό «χρήσιμες» για την αγροτική οικονομία του Οροπεδίου, αλλά πιθανόν δε συμβαίνει το ίδιο με τις πλημμύρες σε παραγωγική περίοδο. Νομίζω όμως ότι και για αυτές έργα μικρής κλίμακας, περιβαλλοντικά ανεκτά, μπορούν να γίνουν και να λύσουν σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα. Η κατασκευή της λιμνοδεξαμενής του Αγίου Γεωργίου έχω την αίσθηση ότι θα δράσει θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση.

Οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της Λαγκάδας από το φράγμα
Πολύ διαφορετική από την τοποθέτηση που αφήνει το άρθρο σας να εννοηθεί είναι η άποψή μου για το φράγμα του Αποσελέμη. Εξετάζοντας μόνο τις επιπτώσεις του στο φυσικό περιβάλλον και αφήνοντας έξω τις κοινωνικές συνιστώσες θα ήθελα να τονίσω ότι το βασικό πρόβλημα είναι το μεγάλο μέγεθος. Σήμερα η κοιλάδα είναι πλούσιος τόπος για πολλά είδη πουλιών αλλά η συνήθης απάντηση είναι ότι θα ευνοηθούν περισσότερο με το φράγμα. Εδώ υπάρχει και δίκιο και άδικο. Υπάρχουν είδη πτηνών που θα ευνοηθούν. Ωστόσο με τόσο μεγάλο μέγεθος και τόσο μεγάλα βάθη νερού η πλειοψηφία των υδροβίων και παρυδάτιων πουλιών δεν εξυπηρετείται.
Επιπλέον θα υπάρξουν προβλήματα σε μεγαλύτερη έκταση από την κατασκευή δρόμων, παράδρομων, εκσκαφών για υλικά κλπ.

Ρόλος των Τεχνητών Υγροτόπων
Φράγματα μικρού κατά βάση μεγέθους στην Κρήτη είναι χρήσιμα και απαραίτητα. Όχι γιατί δεν πρέπει να ξεφεύγει ούτε σταγόνα νερού στη θάλασσα, κουβέντα που εμένα προσωπικά με ενοχλεί και είναι ριζικά αντίθετη με νόμους και οδηγίες της Ε.Ε.. Αλλά γιατί το φαινόμενο της λειψυδρίας μοιάζει απολύτως βέβαιο ότι θα το αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον. Και έτσι μικρά έργα σε κοιλάδες ποταμών όπου το έδαφος το επιτρέπει, είναι αναγκαία.

Οι φυσικοί υγρότοποι της Κρήτης στην παραλιακή ζώνη υφίστανται μεγάλη πίεση ως και πλήρη συρρίκνωση με την οικιστική και τουριστική επέκταση. Συχνά μάλιστα τα πλημμυρικά νερά που δεν βρίσκουν διεξόδους (λόγω μπαζωμάτων και παρομοίων νεοελληνικών συνηθειών) προκαλούν επιπλέον προβλήματα στους βιότοπους των ακτών. Μικρά φράγματα ανάσχεσης της πλημμυρικής ροής ή και ταμιευτήρες για χρήσης ύδρευσης και άρδευσης μπορούν και πρέπει να παίξουν τον επιπλέον ρόλο της αύξησης της έκτασης των υγροτοπικών εκτάσεων της Κρήτης. Φυσικά, εκτός του ότι είναι λειτουργικά αδύνατη, η κατακράτηση όλου του νερού σε ταμιευτήρες στη λογική του ούτε σταγόνα στη θάλασσα είναι λάθος και αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα Νερά που πρόσφατα έγινε νόμος του Ελληνικού κράτους. Όμως οι τεχνητοί υγρότοποι που δημιουργούνται σε πεδινές και ημιορεινές περιοχές της Κρήτης και άλλων νησιών της Μεσογείου με παρόμοια υδρολογικά-οικολογικά χαρακτηριστικά αναπληρούν σε μεγάλο βαθμό τις απώλειες υγροτοπικών εκτάσεων που υπάρχουν στην παραλιακή ζώνη. Αυτό βεβαίως δεν δικαιολογεί την καταστροφή των παράκτιων υγροτόπων που συνεχίζεται (για παράδειγμα τα μπαζώματα και σήμερα που γράφω καταστρέφουν τον βιότοπο του Αλμυρού).

Μια λογική κριτική που επιστήμονες, οικολογικές και κοινωνικές οργανώσεις ασκούν στα φράγματα ανά την υφήλιο, είναι η κατακράτηση φερτών υλικών και τα προβλήματα στην παραγωγικότητα στα κατάντη, κοντά στις εκβολές. Στην περίπτωση της Κρήτης αυτό δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό λόγω της έντονης κλίσης εδαφών και του ξεπλύματος των. Έτσι τα πεδινά φράγματα μπορούν να παίξουν και ρόλο «Δέλτα» ποταμών. Ένα πετυχημένο παράδειγμα στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι η λίμνη Κερκίνη, ο σημαντικότερος εσωτερικός υγρότοπος στη χώρα μας. Αντίθετα, τα μεγάλα ορεινά φράγματα του Νέστου και του Αχελώου είναι χώροι με πολύ μικρή εποίκηση χλωρίδας πανίδας και μεγάλου περιβαλλοντικού κόστους.

Ως Υποψήφιος Διδάκτορας του Βιολογικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (με θέμα την ορνιθοπανίδα των τεχνητών υγροτόπων) αλλά και ως επιστημονικός συντονιστής, για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του Προγράμματος LIFE – Περιβάλλον με τίτλο: «Μεσογειακοί Υγρότοποι και Λιμνοδεξαμενές. Διαχείριση Πολλαπλών Σκοπών στις τεχνητές Υδατοσυλλογές της Κρήτης» διαπιστώνω μαζί με τους συνεργάτες στο ΜΦΙΚ και τους συνεργαζόμενους φορείς και Δήμους την αυξητική τάση εποίκησης της υδρόβιας χλωρίδας και της πανίδας με ιδιαίτερα μεγάλους αριθμούς πουλιών. Μερικά πολύ σπάνια και απειλούμενα είδη καθιστούν πλέον αυτούς τους υγροτόπους, όπως το φράγμα των Μπραμιανών Ιεράπετρας από τους σημαντικές για τα πουλιά περιοχές στην Ευρώπη. Φυσικά υπάρχουν και αρνητικά παραδείγματα κατασκευής λιμνοδεξαμενών στην Κρήτη, ορεινών κυρίως σε ακατάλληλο έδαφος.

Ένα φράγμα σαν το σχεδιαζόμενο στον Αποσελέμη εκτιμώ ότι θα έχει τα θετικά του αλλά και τα αρνητικά του για την ορνιθοπανίδα. Πιστεύω ότι το κύριο πρόβλημα είναι το μεγάλο του βάθος που το καθιστά ανάλογο της περίπτωσης των μεγάλων φραγμάτων του Νέστου, τηρουμένων των αναλογιών. Με τόσο μεγάλο ύψος φράγματος, 56 μέτρα, και την αναγκαστική πτώση-άνοδο στάθμης νερού η φραγμολίμνη που θα σχηματιστεί δεν μπορεί να λειτουργήσει οικολογικά παρόμοια με αυτές σε άλλες περιοχές της Κρήτης. Αντίθετα ένα μικρότερο φράγμα, αν συνδυαζόταν με ορισμένα έργα στη φάση κατασκευής (όπως αυτά που προτείνουμε, σαν ΜΦΙΚ στα πλαίσια του προγράμματος LIFE, σε έναν υπό έκδοση Οδηγό Καλής Πρακτικής για τα σχεδιαζόμενα και υπάρχοντα φράγματα), θα λειτουργούσε πολύ καλά ως βιότοπος για τα πουλιά λόγω της κομβικής του θέσης (γνωστός μεταναστευτικός διάδρομος) ενώ θα έπαιζε πολλαπλούς άλλους ρόλους. Το υπό δημοπράτηση φράγμα του Αποσελέμη όπως και αυτό της Πλακιώτισσας (που όμως είναι αναγκαίο και οικολογικά συμβατό με κάποιες βελτιώσεις) ανήκει στα μεγάλα φράγματα κατά τη γνώμη μου με βάση και τις αναλογίες της Κρήτης.

Το ζήτημα όμως είναι τι κάνουμε τώρα
Φαίνεται ότι η τοπική κοινωνία και η δημοτική αρχή Χερσονήσου είναι ριζικά και δυναμικά αντίθετη στην κατασκευή. Ένα βασικό επιχείρημα για να μην συμφωνήσει κανείς με το φράγμα είναι το τεράστιο οικονομικό του κόστος. Πολλά χρήματα για την ύδρευση όταν δεν έχουν ερευνηθεί όπως θα όφειλαν άλλες λύσεις, με κυρίαρχη τη λύση αφαλάτωσης του νερού του Αλμυρού, η οποία κατά την ταπεινή μου γνώμη είναι και η καλύτερη, η Κύπρος δίνει και εδώ το παράδειγμα.

Το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό της χωρητικότητας και του αν επαρκούν τα νερά που θα συγκρατεί το φράγμα για την ύδρευση. Είναι γνωστό ότι υπάρχουν αρκετές χρονιές που το ποτάμι δεν κατεβάζει πλημμυρικά νερά (παράδειγμα οι χρονιές ξηρασίας 1989-1994, 1999-2000) ή που κατεβάζει ελάχιστα τέτοια. Οι χρονιές αυτές ενδέχεται να αυξηθούν στο μέλλον με αποτέλεσμα ο εφιάλτης της λειψυδρίας να πλανάται παρά την παρουσία του φράγματος. Τι θα γίνει τότε; Θα ζητάμε και δεύτερο και τρίτο φράγμα, μιμούμενοι το Αθηναϊκό ληστρικό μοντέλο ύδρευσης; Όλα αυτά ενώ το απηρχαιωμένο δίκτυο ύδρευσης της πόλης χάνει 40%, απίστευτο ποσό και δεν γίνεται ακόμη χρήση ανακυκλωμένου νερού έστω για άρδευση δενδροστοιχιών και κήπων. Τέλος υπάρχει το μεγάλο θέμα της συνολικής πολιτικής για το νερό σε επίπεδο Κρήτης. Υπάρχει τέτοια; Υπάρχουν μελέτες σε συρτάρια που για κάποιους λόγους δεν ανακοινώνονται και εντάσσεται το φράγμα Αποσελέμη σε μια τέτοια μελέτη;

Όμως το φράγμα δημοπρατείται σε λίγο καιρό, οι απαλλοτριώσεις στην περιοχή έχουν στην πλειοψηφία τους δοθεί. Αν η σκοπιμότητα είναι λάθος και οι επιπτώσεις μεγάλες μοιάζει να είναι αργά πλέον και το γνωστό πρόβλημα «μη χαθούν τα λεφτά» τρομάζει. Μια απάντηση είναι ότι δεν πειράζει ας χαθούν τα λεφτά αν η καταστροφή για τις επόμενες γενιές θα είναι πολλαπλάσια. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι αυτή η απάντηση που ταιριάζει στην περίπτωση. Από την άλλη υπάρχει ο φόβος ότι τα χρήματα της Ε.Ε. θα δοθούν για να γίνει ο Υδατοφράχτης αλλά δεν θα υπάρξουν κονδύλια στη συνέχεια, η περιοχή θα αποκτήσει ένα γυμνό φράγμα-φάντασμα, το κόστος για τα υπόλοιπα αναγκαία έργα θα ανεβαίνει ραγδαία και έτσι θα μείνει ημιτελές. Αυτή η περίπτωση θυμίζει το φράγμα Ποταμών στο Ρέθυμνο, μια ακριβώς ίδια περίπτωση;

Εναλλακτική πρόταση υπάρχει; Υπάρχει!
Το ζήτημα είναι να βρεθεί από τους φορείς, τους επιστήμονες και τους πολίτες που αντιδρούν αξιόπιστη και εναλλακτική πρόταση. Η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να ξαναδοθεί το βάρος στον Αλμυρό ως βασική πηγή για την ύδρευση του Ηρακλείου και του βόρειου άξονα με αφαλάτωση της οποίας το κόστος ελαττώνεται καθώς η τεχνολογία προχωρά. Η τιμή 0,90 λεπτά το κυβικό που κοστίζει σήμερα η αφαλάτωση του θαλασσινού νερού θα είναι μικρότερη στον Αλμυρό που μεγάλη εποχή του χρόνου έχει σχεδόν γλυκό νερό. Θέλουμε δε θέλουμε στο μέλλον το νερό θα κοστίζει πολύ περισσότερο και νομίζω ότι εκ των πραγμάτων, άσχετα αν υπάρχει το φράγμα Αποσελέμη, θα αναγκαστούμε να γυρίσουμε στη λύση Αλμυρού.

Για τη Λαγκάδα θα πρέπει να βρεθεί το συντομότερο, άμεσα, μια λογική λύση. Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Δανέλης, ανέφερε στην εκδήλωση ότι υπάρχουν σκέψεις δημιουργίας «Εθνικού Πάρκου» στη ζώνη απαλλοτρίωσης και εξειδικευμένες προτάσεις. Ελπίζω να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Κατά τη δική μου όμως προσωπική άποψη δεν θα πρέπει να είμαστε εντελώς αρνητικοί στη δημιουργία μικρού φράγματος στην ίδια θέση μια και μελλοντικά θα μπορεί να είναι πολύ χρήσιμο. Τα χρήματα της Ε.Ε. (μιλάω για το συγκεκριμένο κονδύλι) μπορούν τότε να αξιοποιηθούν καλύτερα και νομίζω υπάρχει η δυνατότητα να πειστούν οι υπεύθυνοι για την αναγκαιότητα αυτή. Νομίζω ότι τα χρήματα που θα περισσέψουν από μια τέτοια πρακτική μπορούν και πρέπει να διατεθούν και σε συμβατές χρήσεις. Να εφαρμοστεί για παράδειγμα ο περιβαλλοντικός όρος προστασίας των εκβολών του Αποσελέμη ο οποίος συνεχίζει να υποβαθμίζεται (αλλά και να ανθίσταται!). Να γίνουν μικρά ανασχετικά φράγματα στη λεκάνη απορροής κατά το Οικολογικό Πρότυπο της Απείρανθου στη Νάξο. Με ένα μικρό φράγμα και με παράλληλα έργα μικρού κόστους η πολύ όμορφη περιοχή θα αναβαθμιστεί οικολογικά αλλά και αισθητικά δεν θα προκύψουν οι τεράστιες πληγές από το μεγάλο σχεδιαζόμενο φράγμα. Κοινωνικά και οικονομικά το όφελος της Λαγκάδας, αλλά και ευρύτερα, θα είναι ανεκτίμητο.

Ελπίζω στο άμεσο διάστημα να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για το θέμα. Η Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου θα τον επιδιώξει.
Ευελπιστώντας στη δημοσίευση του συνόλου της επιστολής σας ευχαριστώ,

Μιχάλης Δρετάκης
Βιολόγος – Ορνιθολόγος Ερευνητής Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης
Αντιπρόεδρος της Οικολογικής Παρέμβασης Ηρακλείου

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 20 Απρίλιος 2006 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 53 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57544995
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.