ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Δευτέρα 20 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
"ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ Ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ" Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 17 Σεπτέμβριος 2004

ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ “NATURA 2000” ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

A. ΓΕΝΙΚΑ:

Έχω ασχοληθεί με σειρά δημοσιευμάτων μου στην εφημερίδα «ΠΑΤΡΙΣ» και έχω αποδείξει περιβαλλοντικά, κοινωνικά, οικολογικά, νομικά, υδρολογικά, χωροταξικά, αλλά και μέσα στα θεσμικά όργανα: Επιτροπή Περιβάλλοντος (άλλη επιτροπή ενέκρινε τον ταμιευτήρα, άλλη τους αγωγούς μεταφοράς του νερού και άλλη τα δίκτυα ύδρευσης, χωρίς η επόμενη να γνωρίζει τις αποφάσεις της προηγούμενης), Νομαρχιακό Συμβούλιο, όμορους Δήμους, ότι ένα σύνθετο έργο, όπως αυτό της κατασκευής του φράγματος Αποσελέμη, με μη ανατρέψιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις σε ποσοστό 80% όπως προκύπτει από τις περιβαλλοντικές μελέτες, σε συνδυασμό με τα συνοδευτικά έργα, αντίκειται στην ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΣΦΑΙΡΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ. Ως εκ τούτου η κατασκευή του το μόνο που θα ωφελήσει, είναι η απορρόφηση ενός υψηλού κονδυλίου της τάξεως των 150.000.000 ευρώ, εις βάρος του ανυπολόγιστου περιβαλλοντικού κόστους.

Προσωπικά έχω την άποψη, ότι το έργο αυτό δεν θα γίνει, γιατί θα αποτελέσει μια πολιτική επιβολή εις βάρος της Δημοκρατίας. Το ζήτημα που τίθεται στην περίπτωση αυτή, είναι το ίδιο με αυτό που έθεσε ο Ούγγρος καθηγητής Οικονομικών και περιβάλλοντος και αντικοσμήτορας του τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης «ΣΛΑΒΙΚ ΓΙΑΝΝΟΣ», ο οποίος για τα φράγματα στο Δούναβη συσπείρωσε γύρω του οικολογικό κίνημα με το σύνθημα «ΦΡΑΓΜΑ Ή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Αποτέλεσμα των αντιδράσεων αυτών ήταν η κυβέρνηση το 1989-1990 να πάρει απόφαση να σταματήσουν τα σχετικά έργα. Τις ίδιες αρνητικές γνωμοδοτήσεις είχα διατυπώσει για τον περίφημο «ΛΟΞΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟ», που τελικά ενώ το θεωρούσαν ως έργο τετελεσμένο, ακυρώθηκε μετά την αντίδραση του κυρίαρχου λαού και της επιστημονικής κοινότητας.

Σας παραθέτω τις απόψεις μου για το Φράγμα, υπο το πρίσμα μόνο του «ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000).

Από το 1994 που κατατέθηκε η ΜΠΕ για το Φράγμα Αποσελέμη, παρακολουθώ τις αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις για την κατασκευή η όχι του έργου. Μέχρι το 1999 αυτές είχαν ατονήσει ενόψει όμως του Γ΄ Κ.Π.Σ, αναθερμάνθηκαν φτάνοντας τελευταία σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ φορέων.

Ειδικά μπορώ να πω, ότι υπάρχουν δυο τάσεις για την κατασκευή του έργου: η μια εκφράζεται με την αντίθεση στο έργο από επιστημονικούς κυρίως φορείς, όπως το Πολυτεχνείο Πατρών, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ε.Μ.Π, το ΓΕΩΤΕ, τον Σύλλογο Γεωλόγων Ν. Ηρακλείου, τους όμορους του έργου Δήμους και Κοινότητες, αλλά κυρίως οι θιγόμενοι κάτοικοι, και από την άλλη κυρίως πολιτικοί όπως ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο Περιφερειάρχης και ορισμένοι βουλευτές, όπως διεφάνει τουλάχιστον στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, που έγινε στο Δημοτικό Μέγαρο πριν μερικούς μήνες παρουσία όλων των εμπλεκομένων.

Προσωπικά διατύπωσα την αντίθεση μου (με τρία δημοσιεύματα στην εφημερίδα «Πατρίς»), η οποία συνίσταται κυρίως στα εξής σημεία:

1. Οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, όπως προέκυπτε από την ίδια την μελέτη ήταν σε ποσοστό 70% περίπου από ισχυρά αρνητικές μέχρι μη ανατρέψιμες.

2. Στην Μ.Π.Ε δεν λήφθηκαν υπόψη οι αρχές της σφαιρικότητας, της πρόληψης και των εναλλακτικών λύσεων, που κατά την άποψη μου είναι αρκετές.

3. Με τα σημερινά δεδομένα είναι αδύνατον το φράγμα να συγκεντρώσει 30.000.000 m3 νερού, γεγονός που ενισχύθηκε από τις μελέτες του ΓΕΩΤΕ και των Γεωλόγων, που αναφέρουν ότι η μέγιστη αποθήκευση νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9.000.000 m3.

4. Η κατασκευή του έργου σε περιοχή «NATURA 2000», γεγονός που επαληθεύτηκε μετά από την κατάθεση σχετικής ερώτησης του ευρωβουλευτού κ. Αλαβάνου στην οποία ο αρμόδιος επίτροπος κ. Μπαρνιέ στηρίχθηκε για να ζητήσει την συμπληρωματική μελέτη, η οποία εκπονήθηκε σε χρόνο ρεκόρ με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΕΛΕΜΗ». Η Μ.Π.Ε υπογράφεται από την παρακάτω επιστημονική ομάδα: Σ. Παπαγρηγορίου, Ι. Νιαδάς, Ν. Καραβάς, Ι. Μπεκιάρης, Κ. Παπανικολάου, Β. Hallmann, Λ. Λαζαρίδης, Π. Παυλάκης, Εκ. Μαργαρίτη, Β. Παπαλεξοπουλος, Π. Λαζαρίδου, Αικ. Παυλάκη, Χρ. Δαμβέργης, Απ. Μίζας, Γ. Μπούκλης, χωρίς όμως να αναγράφεται η ειδικότητα τους, ώστε να γνωρίζουμε αν έχουν σχέση με το έργο και το περιεχόμενο της Μ.Π.Ε, αλλά κυρίως αν το πτυχίο τους επιτρέπει σύμφωνα με το νόμο να την υπογράψουν.

5. Βασικές επιπτώσεις που δεν αναφέρονταν στην αρχική Μ.Π.Ε (1994), όπως:

α) Αλλαγή της μορφολογίας σε μια παροχή «ιδιαίτερου φυσικού καλούς», όπως οι περιοχές Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελέκανο.

β) Περιοχές του κατάλογου CORINNE-BIOTOPES, όπως, Εκβολή Αποσελέμη – Κάτω Γούβες, Φαράγγι Αγριάνες, Αποσελέμη, Περιοχή μεταξύ Ασκών – Σφεντυλίου.

6. Μείωση του υδάτινου δυναμικού για τους όμορους Δήμους, παρά την ψευδή αναγραφή της Μ.Π.Ε, ότι τα νερά από το Οροπέδιο καταλήγουν στη θάλασσα.

7. Επιπτώσεις στον Υγροβιότοπο Αποσελέμη, για τον οποίο πρέπει να τονισθεί ότι το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει διαθέσει 50.000 εκατομμύρια περίπου για οριοθέτηση, περίφραξη και ευαισθητοποίηση.

8. Αποξήρανση του ποταμού Αποσελέμη με αποτέλεσμα το περιορισμό ζωτικού χώρου μεταναστευτικής πανίδας.

9. Ρύπανση των νερών από τους τόνους των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, που έχουν αποτεθεί στο έδαφος του Οροπεδίου, λόγω της εντατικής καλλιέργειας της ευρύτερης περιοχής.

10. Καταστροφή παραδοσιακής εκκλησίας, λόγω κατάκλισης του Αγ. Κωνσταντίνου, παρά την αντίθετη γνωμοδότηση της Εφ. Βυζαντινών αρχαιοτήτων.

11. Χρήση εκρηκτικών για την διάνοιξη σήραγγας σε βραχώδη περιοχή, αλλά και δρόμου σε βραχώδη περιοχή, με τα οποία αποτελέσματα για την ορνιθοπανίδα, που προστατεύεται από το δίκτυο NATURA 2000

12. Κατακράτηση φερτών υλικών και ανορθόδοξη διευθέτηση ρεμάτων, τα οποία τυγχάνουν ειδικής προστασίας σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Β. ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ "NATURA 2000"

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι ολοένα αυξανόμενες ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν μη αντιστρεπτές επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήματα, ευνοώντας μόνο τη βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη με έργα όπως και το Φράγμα του Aποσελεμη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις για μακροχρόνια βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς τοπικές ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής. Μερικές από τις επιπτώσεις αυτές είναι:

α) Η συνεχής μείωση της εξάπλωσης των φυσικών οικοτόπων όπως η καταστροφή των δασών και υγροτόπων β)Η μείωση των πληθυσμών η εξαφάνιση ορισμένων ειδών γ) Η μείωση των αποθεμάτων γενετικού υλικού των ειδών χλωρίδας και πανίδας, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση η την ελάττωση των πληθυσμών τους σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Μέσω της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, δηλαδή το δίκτυο ΆΆNATURA 2000”, καθορίζονται οι παρακάτω σκοποί:

1. Η προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας, μέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της αγρίας πανίδας και χλωρίδας στο έδαφος των Κρατών Μελών.

2. Η διασφάλιση της διατήρησης – η της αποκατάστασης σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης – των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών πανίδας και χλωρίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος και

3. Η πρόβλεψη, ώστε η λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο της Οδηγίας να είναι ακόλουθη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών απαιτήσεων, καθώς και των περιφερειακών και τοπικών ιδιομορφιών της κάθε περιοχής.

Πριν προχωρήσουμε όμως στην αξιολόγηση της συμπληρωματικής Μ.Π.Ε, που κατατέθηκε στην ΕΥΠΕ (Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος), που συστάθηκε πρόσφατα και μεταξύ των βασικών αρμοδιοτήτων της είναι και η αξιολόγηση έργων, που βρίσκονται σε περιοχές NATURA και υπογράφτηκε μετά από θετική γνωμοδότηση της ως άνω υπηρεσίας από τον Γενικό Δ/ντη ΥΠΕΧΩΔΕ κ. Ιωάννη Βουρνά μέσα σΆ ένα εικοσιτετράωρο, πρέπει να αναφερθούμε συνοπτικά στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ «ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΧΛΩΡΙΔΑΣ», που είναι γνωστή με το όνομα ΅ΆNATURA 2000΅Ά, ας συσχετίσουμε το φράγμα με το δίκτυο «Φύση 2000».

Η περιοχή του προγράμματος ΦΥΣΗ 2000 για την ευρύτερη περιοχή των έργων του φράγματος έχει λάβει από τον κωδικό «GER. 4320002» και περιλαμβάνει τις περιοχές «Δίκτη, Οροπέδιο Λασιθίου, Καθαρό, Σελένα, Κράσι, Σελέκανο και καταλαμβάνει έκταση 338.779 στρέμματα.

Μέσα στην έκταση αυτή περιλαμβάνονται:

α) ΧΛΩΡΙΔΑ: Έχουν καταγράφει 107 φυτικά είδη, εκ των οποίων 7 είναι ενδημικά της Κρήτης, 3 της Ελλάδος και 97 υπενδημικά (βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ευρώπη). Η έκταση των φυτοκοινωνιών αυτών στη περιοχή του φράγματος είναι περίπου 10 στρέμματα. Κατασκευής

β) ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑ: Υπάρχουν 117 είδη πτηνών, εκ των οποίων τα 33 είναι αυστηρά προστατευόμενα και σπάνια, 38 έχουν μόνιμη παρουσία στη περιοχή, 60 είναι μεταναστευτικά και 30 απειλούμενα.

γ) ΤΥΠΟΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ: Έχουν καταγράφει 12 οικότοποι εκ των οποίων 8 βρί-σκονται σε εξαίρετη κατάσταση και 4 καλή διατήρηση.

Όλα τα προαναφερθέντα οικοσυστήματα και οικότοποι, βρίσκονται μέσα στις σπανιότερες και ομορφότερες περιοχές της Ευρώπης. Εδώ ακριβώς βρήκαν να κατασκευάσουν το φράγμα του Αποσελέμη με τεράστιο περιβαλλοντικό, αλλά και οικονομικό κόστος και αμφίβολου απόδοσης. Κατά την άποψη μου αλλά και άλλων ειδικών λόγω της έκτασης του όγκου, της θέσης κατασκευής, αλλά και των υλικών και άλλων ανθρωπογενών δράσεων, είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν σε ευνοϊκοί κατάσταση διατήρησης. Αντίθετα, όλα τα μέτρα (θεσμικά, διοικητικά κ.λ.π) δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις αρνητικές έως καταστρεπτικές επιπτώσεις των οικοτόπων και των ειδών, όπως τουλάχιστον αναφέρονται στην συμπληρωματική Μ.Π.Ε.

Γ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000

Όπως προαναφέρθηκε οι περιοχές που επιλέγηκαν στις δυο φάσεις της Οδηγίας, δηλαδή, από τον Ιούνιο του 1992 μέχρι τον Ιούνιο του 1995 (ΑΆ στάδιο) και από 1995 μέχρι 1998 (Β΄ στάδιο), καταρτίσθηκε κατάλογος από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. (Κοινοτικός Κατάλογος Περιοχών – SCI) με όλους τους φυσικούς οικοτόπους και την αγρία χλωρίδα και πανίδα. Το Γ΄ στάδιο από 1998 μέχρι 2004, τα κράτη μέλη θα πρέπει να χαρακτηρίσουν επίσημα Ειδικές Ζώνες Προστασίας και Διατήρησης.

Κατά την άποψη μου, το τρίτο στάδιο είναι και το πλέον επικίνδυνο για την καταστροφή των οικοτόπων και της αγρίας πανίδας και χλωρίδας, διότι παρά τους σκοπούς της Οδηγίας που προαναφέραμε και οι οποίοι ισχύουν σε όλα τα σταδία, στο τελευταίο που διανύουμε τώρα, με δεδομένο ότι στο τελικό στάδιο θα υπάρχουν και Ζώνες απόλυτης προστασίας όπου κανένα έργο δεν θα επιτρέπεται, ενώ όσα θα εγκρίνονται θα πρέπει να εμπεριέχουν το στοιχείο του Δημόσιου Συμφέροντος θα έχουν άλωση τις περιοχές NATURA για να προλάβουν, ώστε τελικά δεν θα υπάρχει προστατευτέο αντικείμενο.

Ας πάρουμε για παράδειγμα το προτεινόμενο έργο του Φράγματος Αποσελέμη, το οποίο το 2004 θα βρισκόταν στον πυρήνα του NATURA 2000 (κάτι αντίστοιχο με τον πυρήνα των Εθνικών Δρυμών σήμερα, όπου απαγορεύεται οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα, πλην της ψυχαγωγίας). Το όχι μόνο δεν θα γινόταν, αλλά δεν θα σχεδιαζόταν καν.

Η πίεση που θα δεχτούν οι οικότοποι και η Χλωρίδα και Πανίδα, προέρχεται από τα παρακάτω κύρια και δευτερεύοντα έργα:

1. Κύρια έργα:

α) Έργα προσαγωγής των νερών του Οροπεδίου Λασιθίου στον Ταμιευτήρια Αποσελέμη, β) το φράγμα και τον ταμιευτήρια Αποσελέμη και τα συναφή έργα, γ) τον αγωγό μεταφοράς νερού από το φράγμα μέχρι την εγκατάσταση καθαρισμού νερού, δ) την εγκατάσταση καθαρισμού και διύλιση του νερού, ε) τον κύριο αγωγό μεταφοράς νερού από την εγκατάσταση καθαρισμού στο Ηράκλειο, στ) τον κύριο αγωγό μεταφοράς νερού από την εγκατάσταση καθαρισμού μέχρι τον ¶γιο Νικόλαο.

Αναλυτικότερα τα υπόψη έργα έχουν ως εξής:

1. Τα έργα ενισχύσεως ταμιευτήρια Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου.

- Τα έργα προσαγωγής των επιφανειακών απορροών της λεκάνης Οροπεδίου Λασιθίου στον ταμιευτήρια Αποσελέμη περιλαμβάνουν:

- Έργο απομονώσεως καταβόθρων (περιοχή Χώνος) και διευθέτηση προσαγωγών τάφρων προς την σήραγγα εκτροπής.

- Έργα εισόδου σήραγγας εκτροπής όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση της γενικής διάταξης από την 13η εφορία Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (Αρ. ΠΕ. 3327/20-11-1997), περιλαμβανόμενης κυκλικής λεκάνης υδροληψίας εσωτερικής διαμέτρου 40m και πύργο υδροληψίας εξωτερικής διαμέτρου 8,0m και κυκλικό υπερχειλισθεί στάθμης στέψεως +809,0.

- Σήραγγα εκτροπής μήκους 890m, με πεταλοειδή – ψευδοκυκλική διατομή διαστάσεων πλάτους-ύψους 3,0m και έξοδο σε στάθμη +801,50.

- Συνεχεία της σήραγγας με χαλύβδινο αγωγό πιέσεως εσωτερικής διαμέτρου 2,50m και μήκους 890m ο οποίος απολήγει σε δικλίδες κοίλης φλέβας διαστάσεων 30΄΄ και 18΄΄ για την καταστροφή της πλεονάζουσας ενέργειας.

- Έργα διευθετήσεως της φυσικής κοίτης μέσω της οποίας η παροχή οδηγείται από το τέρμα του χαλύβδινου αγωγού στον ταμιευτήρια Αποσελέμη.

2. Το φράγμα και ο ταμιευτήρες Αποσελέμη.

Η θέση του φράγματος προβλέπεται στον χείμαρρο Αποσελέμη 1,2 km ανάντη του χωριού Ποτάμιες, ενώ η απόσταση από την πόλη του Ηρακλείου είναι περίπου 26km.

Τα έργα ασφάλειας του φράγματος περιλαμβάνουν ελεύθερο υπερχειλισθεί με κεκλιμένη διώρυγα η οποία καταλήγει σε έργο εκτοξεύσεως (flip bucket). Το έργο υδροληψίας περιλαμβάνει επισκέψιμο στεγανό πύργο (dry tower) με υδροληψίες σε διάφορες στάθμες ανά 6m. Οι βασικές διαστάσεις των έργων του φράγματος είναι:

* Oνομαστικό ύψος φράγματος 56 m

* Mήκος στέψεως φράγματος 630 m

* Όγκος φράγματος 3.150.000 m3

* Πλάτος στέψεως φράγματος 8m

* Εμβαδόν καθρέπτη λίμνης 1.925 στρ.

Στα έργα του φράγματος Αποσελέμη περιλαμβάνεται επίσης η κατασκευή παράκαμψης μήκους 6,2 km της επαρχιακής οδού Χερσόνησος – Ποτάμιες – Αβρού – Οροπέδιο Λασιθίου.

Μετά από την παραπάνω αξιολόγηση της συμπληρωματικής Μ.Π.Ε, και τα προβλήματα που προκύπτουν στην ευρύτερη περιοχή του έργου, πιστεύω, ότι απαιτούνται επί πλέον μελέτες για τα έργα ενίσχυσης του ταμιευτήρια ή και ακύρωση του έργου με μοναδικό στόχο την δημιουργία βιώσιμων και αποδοτικών μικρών φραγμάτων η και αφαλάτωση των νερών του Αλμυρού ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΟΣΟ της ΠΑΡΟΥΣΑΣ, ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΥΣΩΝ ΓΕΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗ ΤΟΥ ΑΙΩΝΑ ΜΑΣ, ΜΑΧΑΤΜΑ ΓΚΑΝΤΙ: «Ο κόσμος αυτός δεν ανήκει σε εμάς, αλλά τον έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας».

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΠΑΠΕΚΕΕΚ

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 07 Φεβρουάριος 2010 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 64 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57544926
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.