ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Χωροθέτηση ΑΠΕ στη θάλασσα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ακτές - θάλασσα
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 18 Σεπτέμβριος 2010

Α) ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :
Μετά από αγώνες 20 περίπου χρόνων, το ΥΠΕΧΩΔΕ σήμερα ΥΠΕΚΑ, ολοκλήρωσε επί τέλους το χωροταξικό των Α.Π.Ε στη στεριά, μετά από διαβουλεύσεις, αντιπαραθέσεις, κόντρες εταιρειών, εμπόδια αδειοδότησης (γραφειοκρατικά, θεσμικά, τεχνικά, κοινωνικής αποδοχής) και μιας χρονοβόρας και ψυχοφθόρας γραφειοκρατίας, (η οποία ανάγκασε πολλούς επενδυτές), να προτιμήσουν άλλες χώρες, οι οποίες συνδύαζαν και μικρότερη φορολογία και διαφθορά.
Έτσι φτάσαμε στο σημείο κορεσμού αιτήσεων αδειοδότησης, αλλά με τους κανόνες χωροθέτησης ξεκάθαρους. Παραμένουν, όμως ως μελανό σημείο, ο αποκλεισμός μη διασυνδεδεμένων νησιών, όπως η Κρήτη και η Ρόδος, όπου ο βαθμός διείσδυσης Α.Π.Ε (κυρίως Φ/Β) είναι πολύ μικρός και οι άδειες σε αγροτικές περιοχές και στέγες
δίνονται με το σταγονόμετρο. Σε κάθε περίπτωση το χωροταξικό των Α.Π.Ε στη στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε.
Για να μην συναντήσουμε τα ίδια εμπόδια, καλό είναι να δούμε πως προχώρησε το θεσμικό πλαίσιο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βρίσκονται σήμερα στην πρωτοπορία (Δανία) και σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα σε κάποιες από τις χώρες αυτές, η εγκατάσταση Α.Π.Ε στη θάλασσα.
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σαφές στην ΕΕ ότι τι τεκμήριο βιωσιμότητας επενδύσεων στη θαλάσσια ενέργεια αποτελεί το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες μονάδες απαιτούν περιοχές, που ο άνθρωπος και τα ζώα εδώ και αιώνες προσπαθούν ν’ αποφύγουν. Περιοχές με μόνιμη και υψηλή δραστηριότητα κύματος. Στη θεωρία γίνεται επίσης λόγος για τη λειτουργία μεγάλων πάρκων κυματικής ενέργειας, ως καταφυγίων αναπαραγωγής, καθώς αυτά είναι κλειστά στην εμπορική ναυτιλία, καθώς επίσης και για την λειτουργία παράκτιων εγκαταστάσεων κυματικής ενέργειας ως κυματοθραυστών για την προστασία των ακτών ή λιμενοβραχιόνων. Όσο αφορά τα αιολικά πάρκα στη θάλασσα, αυτά έχουν προχωρήσει πάρα πολύ κυρίως στις βόρειες χώρες. Στη Δανία π.χ. τα αιολικά πάρκα από τη θάλασσα, ηλεκτροδοτούν ένα μεγάλο μέρος των κατοικιών της Κοπεγχάγης.
Την αποφασιστικότητα προώθησης της έρευνας και ανάπτυξης της εκμετάλλευσης της θαλάσσιας ενέργειας αποδεικνύουν οι παρακάτω ενέργειες Ευρωπαϊκών χωρών :
Β) ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΗ ΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :
1.Βέλγιο : Στο Βέλγιο έχει παραχωρηθεί θαλάσσια ζώνη για την εγκατάσταση υπεράκτιων σταθμών αιολικής ενέργειας, όπου επιτρέπεται και εγκατάσταση σταθμών εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας, σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα του Δεκεμβρίου 2000 "Master North Sea Gauffre Project".
2.Δανία : Στη Δανία έχει προγραμματισθεί σε μια περιοχή σε απόσταση 20 χλμ από την ακτή, ο σχεδιασμός υπεράκτιων αιολικών πάρκων από την Αρχή Ενέργειας της Δανίας, ενώ πολλά αιολικά πάρκα μεγάλης ισχύος ήδη βρίσκονται σε λειτουργία.
3. Γαλλία : Στη Γαλλία σχεδιάζεται η έκδοση κατευθυντήριας οδηγίας από την περιφερειακή κυβέρνηση Βρετάνης στα Βορειοδυτικά σύνορα της χώρας, που προβλέπει τη χωροθέτηση υπεράκτιων συστημάτων εκμετάλλευσης ΑΠΕ στην περιοχή αρμοδιότητά της.
4. Ιρλανδία -Ηνωμένο Βασίλειο : Στην Ιρλανδία είναι προγραμματισμένη η έκδοση σχετικής διάταξης, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει ολοκληρωθεί η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα υπεράκτια συστήματα εκμετάλλευσης Α.Π.Ε μόνο για την Σκωτία και συμπληρώνεται για το υπόλοιπο της χώρας.
5) Ιταλία - Νορβηγία : Στην Ιταλία συμπληρώνεται η νομοθεσία για την εκμετάλλευση τη υπεράκτιας ;αιολικής ενέργειας με χάρτες δυναμικού παραγωγής αιολικής ενέργειας (CESI Ricerca), που καλύπτουν σχεδόν όλες τις παράκτιες περιοχές. Χάρτες επίσης για το δυναμικό παραγωγής κυματικής ενέργειας σχεδιάζονται και στη Νορβηγία
6) Πορτογαλία -Ισπανία : Στην Πορτογαλία αναμένεται σχετική νομοθετική πρόταση και στην Ισπανία συμπληρώνεται η νομοθεσία για την εκμετάλλευση της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας.
7) Ελλάδα : Στην Ελλάδα ισχύει ήδη από το 2008 το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικό Σχεδιασμού (ΦΕΚ 2464/3-12-2008 ) "Σχεδιασμός για Α.Π.Ε", στο οποίο περιλαμβάνονται όροι και προϋποθέσεις για την εκμετάλλευση υπεράκτιων σταθμών αιολικής, όχι όμως για σταθμούς εκμετάλλευσης της θαλάσσιας ενέργειας, για τους οποίους αναμένεται έκδοση σχετικής μελέτης.
Γ) ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ:
Ο συνδυασμός των παρακάτω δεδομένων θα καθορίσει εξειδικευμένα τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλεξιμότητας μιας χερσαίας ή θαλάσσιας περιοχής, όπου προτείνεται η εγκατάσταση ΑΠΕ.
Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, τα κριτήρια που θα πρέπει κατά περίπτωση να εκτιμηθούν για την χωροθέτηση ενός χερσαίου ή υπεράκτιου συστήματος εκμετάλλευσης της θαλάσσιας ενέργειας είναι τα εξής :
1) Εύρος υφιστάμενου δικτύου : α) Αριθμός αδειοδοτημένων εγκαταστάσεων. β) Είδος υφιστάμενων εγκαταστάσεων. γ) Μελλοντική εκμετάλλευση των ΑΠΕ. δ) Κατάσταση χερσαίου δικτύου - δίκτυο μεταφορών - δίκτυο ΔΕΗ. ε) Υφιστάμενη - σχεδιαζόμενη παραγωγή από συμβατικές πηγές στ) Υφιστάμενη - σχεδιαζόμενη παραγωγή από ΑΠΕ και προοπτικές συμπαραραγωγής.
2) Κατάσταση φυσικού περιβάλλοντος :
α) Κατάσταση τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. β) Κατάσταση περιφερειακού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.γ) Δημολογικά στοιχεία δ) Υδολογεωλικά, δεδομένα, ζ) Ενεργειακό δυναμικό θάλασσας.
3) Υφιστάμενη - προτεινόμενη χωροταξία περιοχής : α) Προτεινόμενη χωροταξία περιοχής : α) Χρήσεις θάλασσας β) Χωροταξία - Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο -Λοιπές ρυθμίσεις γ) Προστατευόμενες περιοχές (Natura 2000) και περιοχές SPA
4) Καταφύγια άγριας ζωής : α) Εθνικοί δρυμοί - Διατηρητέα Εθνικά μνημεία της Φύσης. β) Τοπία ιδιαίτερου φυσικού κάλλους γ) Χλωρίδα Πανίδα δ) Στρατιωτικές ζώνες δ) Υποθαλάσσια διέλευση αγωγών αποχέτευσης - καλωδίων ΔΕΗ ε) Ακτοπλοϊκές γραμμές στ) Περιοχές ιστορικού - αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τοπίου πολιτιστικής κληρονομιάς.
5) Οικονομική βιωσιμότητα επένδυσης : α) Σχέση κόστους -αποτελέσματος β) Εξοικονόμηση μέσω οικονομιών κλίμακας γ) Εξοικονόμηση μέσω συμπαραγωγής δ) Μελέτη κινήτρων συνεργασία ΟΤΑ. ε) Μελέτη κινήτρων για ιδιωτική στήριξη.
6) Περιβαλλοντικές επιπτώσεις : α) Περιβαλλοντικές οχλήσεις σε χλωρίδα - πανίδα, β) Συμβατότητα με παράλληλες δραστηριότητες , γ) Αναλογικότητα της επέμβασης.
Από τα παραπάνω προκύπτει, ότι μια νέα αγορά βρίσκεται προ των πυλών και ο νομοθέτης οφείλει να οχυρώσει θεσμικά την ορθή λειτουργίας, ενώ το κράτος και η διοίκηση να προετοιμαστούν για απλοποίηση διαδικασιών. Όχι και άλλη γραφειοκρατία και διαφθορά.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 102 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54547375
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.