ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 25 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος για τ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 27 Ιούλιος 2004

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μονόδρομος για την Κρήτη!

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΤΗΣ 30 Ιουλίου για την επίλυση του ενεργειακού Κρήτης

ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
 
Α. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΡΗΤΗΣ:

Από το 1994 μέχρι σήμερα με μια σειρά δημοσιευμάτων, ημερίδων, συνεδρίων, συμβουλίων, συσκέψεων, σχεδιασμών (όπου συμμετείχα ενεργά) είχε επισημανθεί κυρίως από επιστημονικούς φορείς (Ε.Μ.Π, Α.Π.Θ, Κ.Α.Π.Ε κ.λ.π), ότι η ΚΡΗΤΗ οδηγείται σε ενεργειακό αδιέξοδο, εφ’ όσον δεν υπάρξουν άμεσα απαντήσεις, τόσο στα βραχυχρόνια, αλλά πιεστικά προβλήματα, όσο και στην μακροχρόνια ζήτηση.

Από τότε έπρεπε οι εμπλεκόμενοι φορείς και κυρίως η ΔΕΗ, που είχε το μονοπώλιο στη παραγωγή και μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας να αναζητήσουν σχέδια λύσεων συγχρόνων, με τεχνολογικά κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια για να αποφύγουμε τη σημερινή ενεργειακή κρίση Ιούλιο του 2004. Ενόψει μάλιστα και της διεξαγωγής Ολυμπιακών Αγώνων στην πόλη μας και της επερχόμενης αύξησης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω εκατομμυρίων τουριστών που θα επισκεφθούν το νησί για να απολαύσουν το «τερπνόν μετά του ωφελίμου», θα έπρεπε να έχουν προβλέψει την κρισιμότητα της έλλειψης ισχύος. Κυρίως όμως με αφορμή τη παγκόσμια συνδιάσκεψη του Ρίο για το «Περιβάλλον και την Ανάπτυξη», να στραφούν σε λύσεις που ν’ ανταποκρίνονται στην αειφόρο ανάπτυξη.

Μετά από όσα διαπίστωσα την δεκαετία που πέρασε και τη δυνατότητα της βιώσιμης και τεχνολογικά εφικτής επίλυσης του ενεργειακού της Κρήτης, είμαι πεπεισμένος ότι κάποιοι δεν ήθελαν λύση, αλλά διαιώνιση του προβλήματος, ώστε να αποκομίσουν κυρίως οικονομικά οφέλη με την συνεργασία πολυεθνικών εταιρειών. Ο στρουθοκαμηλισμός και η αδιαφορία είχε ως προπέτασμα καπνού συνήθως τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, τη γραφειοκρατία και την αδυναμία συντονισμού.

Η σοβαρότητα όμως του ενεργειακού της Κρήτης, είχε προσδιορισθεί από τα ακόλουθα στοιχεία, προϊόν έρευνας επιστημονικών φορέων:

α) Το Ακαθάριστο Περιφερειακό Προϊόν της Κρήτης παρουσιάζει μακροχρόνια πολύ υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης, σημαντικά υψηλότερο σε σχέση με το μέσο όρο τη υπόλοιπης χώρας. Ανάλογη εξέλιξη ακολουθεί και η συνολική ενεργειακή ζήτηση, ειδικότερα όμως η ζήτηση ηλεκτρισμού, η οποία αυξάνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό που φθάνει σε αρκετές περιπτώσεις το 10% σχεδόν διπλάσιο από την ηπειρωτική Ελλάδα.

β) Το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης είναι πλήρως απομονωμένο από το αντίστοιχο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και επομένως η λειτουργία του εξαρτάται απόλυτα από εισαγωγές πετρελαίου, του οποίου τις πετρελαϊκές κρίσεις πληρώνει ο Έλληνας καταναλωτής και κατά μείζονα λόγο ο Κρητικός καταναλωτής, που δεν έχει εναλλακτικές λύσεις, όπως συμβαίνει με τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και τα εργοστάσια λιγνίτη με τα οποία είναι διασυνδεδεμένη on line, η λοιπή Ελλάδα.

γ) Το αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα, τόσο στην παραγωγή από δύο ρυπογόνα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και από ένα απαρχαιωμένο δίκτυο μεταφοράς, που δεν μπορεί ν’ ανταποκριθεί στην ταχύτητα αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρισμού. Οι ημερήσιες ή εποχιακές αιχμές της ζήτησης καλύπτονται με πολύ υψηλό κόστος, λόγω ανυπαρξίας κατάλληλων εφεδρειών χωρίς παρ’ όλα αυτά να αποφεύγονται από συχνές διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι πολύωρα ΜΠΛΑΚ ΑΟΥΤ.

δ) Ο κίνδυνος αυτός μέχρι σήμερα οδήγησε υποχρεωτικά τις ξενοδοχειακές μονάδες σε αντιοικονομικές λύσεις με προμήθεια Η/Ζ, ενώ η ανάγκη επάρκειας του νησιού κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, ανάγκασε την πολιτεία να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει τρεις γεννήτριες (Η/Ζ) σε διάφορες θέσεις του κεντρικού ηλεκτρικού συστήματος του νομού μας όπου υπάρχουν υποσταθμοί της ΔΕΗ, για να συνδεθούν με τις ρυπογόνες αυτές μηχανές, οι οποίες σημειωτέον είναι δύσκολο να βρεθούν αυτή την εποχή. Τελικά και ο διαγωνισμός για την προμήθεια αυτών των Η/Ζ κρίθηκε άγονος, λόγω έλλειψης από την παγκόσμια αγορά των γεννητριών αυτών.

Η απάντηση σε όλα τα ανωτέρω προβλήματα και η μοναδική λύση για την Κρήτη, είναι ο συνδυασμός των Α.Π.Ε και της εισαγωγής φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή και άλλες χρήσεις. Θα αναλύσουμε διεξοδικά τη συμβολή των Α.Π.Ε και του Φυσικού Αερίου στο Ηλεκτρικό Σύστημα της Κρήτης.

Β. Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

H ανάπτυξη και προώθηση των Α.Π.Ε, έχει αποτελέσει για μένα προσωπικά κίνητρο για την ίδρυση Συλλόγου με Α.Μ. 535/1998 και την επωνυμία Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ (Σύλλογος Προώθησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Και Επίλυσης Ενεργειακού Κρήτης), με σκοπό:

α) Την προώθηση με κάθε μέσο των ΑΠΕ στην Κρήτη, ως τον πλέον φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

β) Την επίλυση με κάθε τρόπο του ενεργειακού προβλήματος της Κρήτης και με τις παρακάτω αρχές:

1) Οι άνθρωποι πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο των φροντίδων για μια αειφόρο ανάπτυξη. Δικαιούνται μια υγιή παραγωγική ζωή σε αρμονία με τη φύση.

2) Το δικαίωμα της ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης πρέπει να χρησιμοποιηθεί, έτσι ώστε να ικανοποιεί δίκαια τις περιβαλλοντικές ανάγκες των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.

3) Η περιβαλλοντική προστασία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης και δεν μπορεί να εξεταστεί σε καμία περίπτωση χωριστά από αυτήν

4) Για να επιτευχθεί ενεργειακή και καλύτερη ποιότητα ζωής στην Κρήτη, πρέπει να μειωθούν οι συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας και να προωθηθούν οι Α.Π.Ε που είναι ανεξάντλητες

5) Οι κάτοικοι και οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης πρέπει να συνεργαστούν για να δυναμώσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη και με το να βελτιώσουν την επιστημονική κατανόηση μέσω ανταλλαγής επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης.

Βασική όμως προτεραιότητα για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε, αποτελεί και η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για λόγους ανεξαρτησίας ενεργειακού εφοδιασμού και προστασίας του περιβάλλοντος, αλλά και κοινωνικής και οικονομικής συνοχής. Η προτεραιότητα αυτή εκφράστηκε τόσο με την Λευκή Βίβλο, αλλά και την Οδηγία 2001/77 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υποχρεώνει την Ελλάδα να παράγει ως το 2010 το 20,1% της συνολική παραγόμενης ενέργειας από Α.Π.Ε, αλλά η υποχρέωση αυτή προκύπτει εμμέσως και με την Υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Κιότο (μείωση εκπομπών για την αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου).

Στην Ελλάδα μετά την ψήφιση του Ν. 2244/94, δόθηκε ουσιαστική ώθηση σε σχετικές επενδύσεις από ιδιώτες, ειδικά περί το τέλος της δεκαετίας 1990, όποτε είχαμε και την εγκατάσταση 80 MW στη Κρήτη από 1998 – 2000. Μετά όμως από το θετικό ξεκίνημα, ενώ θα περίμενε κανείς πρόοδο και περαιτέρω ανάπτυξη, υπήρξε μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, μέχρι που φθάσαμε στη πλήρη άπνοια.

Το γεγονός αυτό, αποδεικνύεται και πανελλαδικά, όπου σήμερα παρά το γεγονός δόθηκαν άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε έργα ΑΠΕ, που ανέρχονται στα 4200 MW, η συνολική ισχύς έργων με άδεια λειτουργίας είναι 425 MW, ενώ άδεια εγκατάστασης έχουν λάβει έργα ισχύος 892 MW. Στην Κρήτη από το 2000 και μετά παραμείναμε στα 80 MW εγκατεστημένα, ενώ έχουν πάρει επί πλέον άδεια λειτουργίας αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 54 MW, τα οποία δεν έχουν εγκατασταθεί. Σύμφωνα με στοιχεία του Κ.Α.Π.Ε τη φθίνουσα πορεία των Α.Π.Ε, αποδεικνύουν τα παρακάτω στοιχεία:

Κατά το 2000 η παραχθείσα ενέργεια έργων Α.Π.Ε ανήλθε στα 1,02 δισεκατομμύρια GWh, προερχομένη κατά 74,12 από αιολικά πάρκα, 16,14 % από μικρά υδροηλεκτρικά έργα και 7,75% από βιοαέριο, ενώ μέχρι σήμερα δεν προέκυψε αισθητή διαφοροποίηση λόγω μικρής αύξησης της εγκατεστημένης ισχύος που δεν ξεπέρασε 1,6%.

Το μέγεθος αυτό είναι απαράδεκτα μικρό εάν ληφθεί υπόψη τόσο ο αριθμός των επενδυτικών προτάσεων έργων Α.Π.Ε, οι οποίες δεν αξιοποιήθηκαν, όσο και το υφιστάμενο δυναμικό, το οποίο παρέμενε ανεκμετάλλευτο (ειδικά για την Κρήτη, πρόκειται για περιοχή με τους υψηλότερους δείκτες ηλιοφάνειας και αιολικού δυναμικού στην Ευρώπη).

Γίνεται φανερό έτσι, ότι ο στόχος του 20,1 % της συνολικής παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ, ο οποίος πρέπει να επιτευχθεί μέχρι το 2010 καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την προτεραιότητα που πρέπει να δοθεί στην επίλυση όλων των προβλημάτων που δυσκολεύουν την ανάπτυξη των Α.Π.Ε στην Κρήτη, αλλά και στη χώρα μας γενικά. Πρέπει πραγματικά τα επόμενα χρόνια να γίνει απογείωση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με έργα Α.Π.Ε, ώστε να φθάσουμε στο στόχο. Τα προβλήματα τα οποία σήμερα δημιουργούν εμπόδια στην προώθηση των Α.Π.Ε είναι λίγο πολύ γνωστά και αφορούν:

1) Στην έλλειψη υποδομών: Αναφερόμαστε στα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (μεγάλη η ευθύνη της Δ.Ε.Η και μετέπειτα Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε) σε περιοχές, όπως η Κρήτη και Εύβοια όπου υπάρχει υψηλό αιολικό δυναμικό. Επίσης, ευθύνη φέρει η Δ.Ε.Η για τον περιορισμό εγκατάστασης ισχύος στο 30% της συνολικής παραγόμενης ισχύος στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα της Κρήτης, επισημαίνουμε ότι λόγω υψηλότερης αποδοτικότητας τα αιολικά πάρκα μπορούν να βοηθήσουν να επιτύχουμε το στόχο του 20.1%, αρκεί να αρθούν οι περιορισμοί παραγωγής.

2) Στις αδειοδοτικές διαδικασίες: Ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι χρονοβόρες αδειο-δοτικές διαδικασίες (ουσιαστικά γραφειοκρατικές), οι οποίες προκαλούν σημαντικά στους επενδυτές, διότι υπάρχει εμπλοκή πολλών υπηρεσιών και υπουργείων, που αποδίδουν ελάχιστα στην προώθηση Α.Π.Ε. Παρά το γεγονός ότι εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση, η οποία υπεγράφη το Μάιο του 2003 με την οποία έγινε μια προσπάθεια απλούστευσης των διαδικασιών αδειοδότησης, αλλά στην εφαρμογή δεν απέφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ουσιαστικά το πρόβλημα παραμένει.

3) Στις τοπικές αντιδράσεις: Το τρίτο βασικό πρόβλημα είναι οι τοπικές αντιδράσεις σε περιοχές όπου υπάρχει υψηλό αιολικό δυναμικό. Συχνά λόγω έλλειψης πληροφορόσης, αλλά και κάποιων πρακτικών στις οποίες δεν τηρήθηκαν πλήρης ορισμένες προδιαγραφές (χωροταξικές, περιβαλλοντικές, κ.λ.π) τα έργα Α.Π.Ε, παρά το γεγονός ότι είναι φιλικά προς το περιβάλλον και προκαλούν γενικότερη δυσμενής εντυπώσεις. Αυτό επισημαίνεται και από κάποιο επιπόλαιο Δήμαρχο, ο οποίος προσδοκά περισσότερα ανταποδοτικά και συμπαρασύρει τους κατοίκους κατά των επενδυτών.

Για τους παραπάνω λόγους από το 2001, οπότε απελευθερώθηκε τυπικά η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, πολλές επιχειρήσεις προσπάθησαν να διεισδύουν στην ελληνική αγορά ενέργειας, επενδύοντας σε Α.Π.Ε, απογοητεύτηκαν και εγκατέλειψαν, είτε κατά τη διαδικασία έκδοσης της άδειας εγκατάστασης των έργων (χρονοβόρες διαδικασίες εγκρίσεων κ.λ.π) είτε κατά την διαδικασία εγκατάστασης των έργων (τοπικές αντιδράσεις ανυπαρξία δικτύων, αδυναμία έγκαιρων συμφωνιών σύνδεσης των έργων Α.Π.Ε (προβλήματα φθοράς και ανυπαρξίας συντήρησης των Δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).

Η αναστροφή της αρχικής αυξητικής τάσης εγκατάστασης αιολικών πάρκων τα τελευταία χρόνια αποδεικνύεται από τα παρακάτω στοιχεία: Για την περίοδο από 1996 έως 1999 στην Ελλάδα η εγκατεστημένη ισχύς σχεδόν πενταπλασιάσθηκε – από 27 MW σε 110 MW – και στην συνέχεια το έτος 2000 εγκαταστάθηκαν μόνον 105 MW, το 2001 περίπου 84 MW, τo 2002 μόνο 57 MW, ενώ το 2003 λιγότερα από 20 MW. Συγκριτικά αναφέρουμε ότι στη Γερμανία το 2001 εγκαταστάθηκαν 2.569 MW, στην Ισπανία 861 MW, στην Ιταλία 270 MW, κ.λ.π.

Γ. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.

Το Υπ.Αν. σε συνεργασία με τη Ρ.Α.Ε., παρακολουθώντας παθητικά μπορώ να πω τη φθίνουσα πορεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με έργα Α.Π.Ε και έχοντας υπόψη τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που έχει η ανάπτυξη των Α.Π.Ε, αλλά και προκειμένου να διευκολυνθεί η έλευση επενδυτικών προτάσεων και ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα, καθώς και την απορροφητικότητα των κονδυλίων που χορηγεί η Ε.Ε, αφυπνίσθηκαν και απεφάσισαν δια νόμου (3175/2003) να διευκολύνει την επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν, αλλά και να συμβάλλουν στην ταχεία ανάπτυξη των Α.Π.Ε.

1. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε:

α) Ανεξάντλητες πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ειδικά άνεμος και ήλιος).

β) Απεξάρτηση ή μείωση από εισαγόμενες και αντιοικονομικές πηγές (π.χ. πετρέλαιο).

γ) Προστασία του περιβάλλοντος το οποίο υποβαθμίζεται σημαντικά από συμβατικά εργοστάσια, και το οποίο συμβάλει στην ανάπτυξη του τουριστικού προϊόντος και της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης.

δ) Αύξηση της ανταγωνιστικότητας , μετά την πλήρη απελευθέρωση αγοράς ηλεκ. ενέργειας

ε) Αύξηση θέσεων εργασίας σε όλα τα στάδια κατασκευής, μεταφοράς, εγκατάστασης, συντήρησης, φύλαξης των ανεμογεννητριών στα αιολικά και ηλιακά πάρκα.

στ)Αύξηση εισοδήματος αναπτυσσομένων περιφερειών από την εισροή κεφαλαίων επενδυτών και επιδότησης από Ε.Ε.

ζ) Αισθητική εναρμόνιση σε περιβάλλοντες χώρους μικρής κλίμακας ειδικά σε αποψιλωμένα βουνά.

η) Συμβολή στην μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και επίτευξη του στόχου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε μέχρι το 2010 στο 29,1%.

θ) Εξοικονόμησης ενέργειας ειδικά με τη θέρμανση νερού με ηλιακούς θερμοσίφωνες.

2. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ:

Οι φορείς που κατ’ εξοχήν συντελούν στην επίλυση των προβλημάτων και προωθούν τις Α.Π.Ε είναι: α) Η Ρ.Α.Ε (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), β) Το Κ.Α.Π.Ε. (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) γ) Ε.Μ.Π (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο) δ) Μη κυβερνητικές Οργανώσεις.

α) Η συμβολή της Ρ.Α.Ε: Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, παρά το γεγονός ότι με την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας μπλόκαρε αρχικά τις Α.Π.Ε, ενώ προώθησε με κάθε τρόπο μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με συμβατικά καύσιμα γεγονός όπως τονίστηκε στο δεύτερο Εθνικό Συνέδριο για τις Α.Π.Ε με τίτλο «Η εφαρμογή των Α.Π.Ε - Προτεραιότητες Σε Συνθήκες Απελευθερωμένης Αγοράς», που διοργάνωσε το Ε.Μ.Π από 19-21 Μαρτίου 2001 στο Γουδί στην Αθήνα αναγκάσθηκε να επανεξετάσει τη θέση της μετά το 2003, εκδίδοντας απόφαση με μορφή ΚΥΑ και αρ. 1726/2003 για την απλούστευση διαδικασιών έργων Α.Π.Ε και το Ν. 3175/2003 για την προώθηση των Α.Π.Ε και ειδικά της Γεωθερμίας. Συγκεκριμένα, για την λύση προβλημάτων Α.Π.Ε, έλαβε τα παρακάτω μέτρα:

1. Παρενέβη με προτάσεις και νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, στις περιπτώσεις που διαπίστωσε προβλήματα στην διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης.

2. Οργάνωσε συναντήσεις στις περιοχές όπου ανέκυψαν προβλήματα των αδειούχων Α.Π.Ε με δημόσιους φορείς (π.χ. προβλήματα σύνδεσης έργων Α.Π.Ε με το Σύστημα, που προέκυψαν από αδυναμία συντονισμού μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ (Δημόσια Επιχείρηση Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και της Δ.Ε.Η Α.Ε ή λόγω έλλειψης συγκεκριμένων προδιαγραφών σύνδεσης).

3. Παρενέβη εγγράφως στις περιπτώσεις όπου ανέκυψαν προβλήματα των αδειούχων Α.Π.Ε με τη Δημόσια Διοίκηση (π.χ. καθυστέρηση εγκρίσεων).

4. Έλαβε μέρος σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. σχετικά με την ανάδειξη των περιβαλλοντικών ωφελειών από έργα Α.Π.Ε.

5. Το σπουδαιότερο όμως στο οποίο μερολήπτησε, ήταν η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των ήδη αδειοδοτημένων έργων Α.Π.Ε (μέσω τριμηνιαίων εκθέσεων προόδου) και στις περιπτώσεις όπου διαπίστωσε σημαντική καθυστέρηση στην παραγμοτοποίηση των έργων Α.Π.Ε, η Ρ.Α.Ε όφειλε να συντάξει για όλους Πράξη Διαπίστωσης Παράβασης και να εισηγηθεί αιτιολογημένα την ανάκληση της άδειας παραγωγής από το Υπ.Αν. (αυτό έπρεπε να πράξει και για τα 54 MW της Κρήτης και να τα δώσει στους επιλαχόντες).

β) Η συμβολή του Κ.Α.Π.Ε: Η επίλυση των προβλημάτων κατά το Κ.Α.Π.Ε, προϋποθέτει ολοκληρωμένο σχεδιασμό στρατηγικής και συντονισμένης δράσης σ΄ όλα τα επίπεδα, όπως:

1) Συντονισμό δραστηριοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων με την προώθηση των ΑΠΕ φορέων και των εργαλείων προώθησης (νομοθετικά, κανονιστικά μέτρα, οικονομικά κίνητρα, επιχειρησιακά προγράμματα κ.λ.π., ώστε κάθε φορέας να εκτελεί έργο στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.

2) Λήψη κανονιστικών μέτρων για την προσαρμογή της ελληνικής ενεργειακής αγοράς στα δεδομένα της απελευθέρωσης και παγκοσμιοποίησης των οικονομιών.

3) Συμπλήρωση υφιστάμενου πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις με συμμετοχή των συναρμόδιων υπουργείων και φορέων.

4) Συνεκτίμηση κατά την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας του εξωτερικού κόστους (περιβαλλοντικό, ασφάλειας, δημόσιας υγείας, κλπ.)

5) Οικονομική ενίσχυση επενδυτικών έργων (Γ΄ ΚΠΣ), δεδομένης της επιτυχίας των στόχων του Β΄ ΚΠΣ, βάσει του οποίου χρηματοδοτείται η εγκατάσταση ~230 Mwe.

6) Προώθηση επιδεικτικών έργων και έργων προσδιορισμένου στόχου για την πιλοτική επίδειξη τεχνολογιών και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης επενδυτών και καταναλωτών.

7) Προώθηση του θεσμικού πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία της χρηματοδότησης από τρίτους και προώθηση εταιρειών ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO).

8) Ενθάρρυνση και ενίσχυση της εγχώριας βιομηχανίας για παραγωγή συστημάτων ΑΠΕ, με προφανή θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την εθνική οικονομία), κλπ.

γ) Η δυναμική παρέμβαση του Ε.Μ.Π: Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με ομάδες και φορείς δραστηριοποιήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον στο πεδίο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε) στην Ελλάδα με την Διατμηματική Μονάδα Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πόρων (RENES) διοργανώνοντας Εθνικά και Διεθνή Συνέδρια, με σκοπό την προώθηση και ευρεία εφαρμογή σοβαρών σχεδίων εφαρμογής και τεχνολογιών Α.Π.Ε. Παράλληλα, γνωρίζοντας τα προβλήματα και τα εμπόδια για την διείσδυση των Α.Π.Ε, ενεργοποίησε την Ελληνική και Διεθνή Επιστημονική κοινότητα, ώστε να αντιμετωπισθούν οι δυσκολίες με νέες δράσεις και την υιοθέτηση ενιαίας πολιτικής και στρατηγικής.

Από τους τίτλους των Συνεδρίων, τη μεγάλη συμμετοχή εισηγητών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, την παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των συναρμόδιων υπουργείων και των ευρωβου-λευτών, προκύπτει πόση μεγάλη ώθηση και εμπειρία έχει δώσει μέχρι σήμερα στην διάδοση των Α.Π.Ε στην Ελλάδα. Το θέμα του 1ου Εθνικού Συνεδρίου «Η Εφαρμογή των Α.Π.Ε – Εθνικές Προτεραιότητες» (30-11 μέχρι 2-12/1998) και του 2ου με θέμα «Η Εφαρμογή των Α.Π.Ε – Προτεραιότητες σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς» (19-21/3/2001), καλύφθηκαν οι δύο φάσεις προώθησης των Α.Π.Ε πριν και μετά την απελευθέρωση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η έμφαση του 1ου Συνεδρίου είχε δοθεί στον καθορισμό των Εθνικών Προτεραιοτήτων για τις Α.Π.Ε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής όπως εκφράστηκε από τη Λευκή Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρά την πάροδο εξ (6) χρόνων, ο καθορισμός των Εθνικών Προτεραιοτήτων για τις Α.Π.Ε κατά την άποψη του Πολυτεχνείου, παραμένει ένα ζητούμενο λόγω των προβλημάτων και των εμποδίων που παρεμβλήθηκαν και της έλλειψης πολιτικής βούλησης. Ο καθορισμός αυτός έγινε περισσότερο επιτακτικός στο νέο πλαίσιο που δημιουργήθηκε με την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και την πρόταση της οδηγίας της Ευρωπικής Επιτροπής για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε. Τα προβλήματα και οι ευκαιρίες για Α.Π.Ε μπαίνουν σε μια νέα βάση. Αυτός οι εξελίξεις οδήγησαν το Ε.Μ.Π να οργανώσει τις εργασίες του 2ου Συνεδρίου, το οποίο προσπάθησε να λύσει με την βοήθεια όλων να χαραχθούν οι προτεραιότητες στις νέες αυτές συνθήκες.

Η πολιτική βούληση της Ελληνικής κυβέρνησης για την υποστήριξη των Α.Π.Ε επιβεβαιώθηκε μόνο στα λόγια με την αυξημένη ενίσχυση τους μέσω του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Παρ’ όλα αυτά τα σοβαρά εμπόδια (κυρίως διοικητικά, θεσμικά και υποδομών) που είχαν εντοπισθεί από το προηγούμενο Συνέδριο παρέμειναν άλυτα. Επί πλέον, ο νόμος 2773/99 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εισήγαγε στοιχεία που δημιουργούν νέες ανησυχίες και προβληματισμούς. Για το λόγο αυτό, με το 2ο Συνέδριο, οι επιδιώξεις απέβλεπαν στο να συμβάλλουν: α) Στην ταχύτερη και ευρύτερη διείσδυση των Α.Π.Ε στην ενεργειακή αγορά. β) Στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης και ευέλικτης Εθνικής Στρατηγικής για τις Α.Π.Ε και γ) Στην ανάπτυξη εφαρμογών μεγάλης κλίμακας των Α.Π.Ε σε συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς.

Ενώ τα άλλα δύο διεθνή θέματα «Εφαρμογή των Α.Π.Ε στον Τουρισμό» (2-4/2/2000) και «Δυνατότητα κάλυψης κατά 100% των νησιών με Α.Π.Ε» (14-16/6/2001) περισσότερο εξειδικευμένα, μας έδωσαν την επιστημονική βεβαιότητα για την επίλυση του ενεργειακού μέσα από έργα Α.Π.Ε. Η επίτευξη του σκοπού της περίφημης Μονάδας Ανανεώσιμων Ενεργειακών πόρων με πρωταγωνιστή τον καθηγητή του Ε.Μ.Π κ. Αρθούρο Ζερβό, επιδιώκεται περιληπτικά με την πραγματοποίηση των ακόλουθων ειδικότερων στόχων:

1. Την διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την άρση αντικινήτρων για την εφαρμογή των Α.Π.Ε και την προώθησή τους.

2. Τον συντονισμό των επί μέρους δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται εντός του ιδρύματος με την δημιουργία ενός πολυδύναμου πόλου δραστηριοτήτων.

3. Την αξιοποίηση όλων των δυνατών ενεργειών για μια ουσιαστική παρέμβαση του Ε.Μ.Π, σε επιστημονικό, τεχνολογικό και κοινωνικό επίπεδο τόσο στον Ελληνικό όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο.

4. Την ανάδειξη της σημασίας των Α.Π.Ε, σήμερα και στο προσεχές μέλλον στην αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της χώρας και στην προοπτική της αειφόρου ανάπτυξης.

5. Την ανάπτυξη όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των στόχων όπως: στην εκπαίδευση την έρευνα την ενημέρωση και υποστήριξη πρωτοβουλιών για έργα Α.Π.Ε.

δ) Συμβολή μη κυβερνητικών οργανώσεων: οι μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα, έχουν βοηθήσει με πολλούς τρόπους τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και των βέλτιστων τεχνολογιών στον τομέα παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι παρεμβάσεις αυτές, έγιναν με προσφυγές στο ΣτΕ, με το συντονισμό αντιδράσεων τοπικών κοινωνιών κατά ρυπογόνων εργοστασίων και υπέρ των ΑΠΕ, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υπήρξε δυναμική παρέμβαση με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα επιλογής πρώτων υλών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποβάθμισης του Περιβάλλοντος από καυσαέρια και παγκόσμια ενημέρωση του πληθυσμού για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Μπορούμε να αναφέρομε αρκετά παραδείγματα τέτοιων παρεμβάσεων, μεταξύ των οποίων εξέχουσα θέση έχει η Greenpeace (με δυναμική παρέμβαση σε μια νύχτα, εισέβαλε στον ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και ανάρτησε πανό κατά του ρυπογόνου εργοστασίου της ΔΕΗ). Επίσης, συμβουλευτικά έχει εκδώσει σειρά φυλλαδίων για την προώθηση των ΑΠΕ ειδικά στην Κρήτη. Τοπικά, δραστηριοποιείται ο Σύλλογός μας με την επωνυμία Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ., που πέρα της προώθησης και επίλυσης του ενεργειακού Κρήτης έχει συμβάλλει στην αλλαγή του θεσμικού πλαισίου (π.χ. εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην ανατολική Κρήτη, κατάργηση της λίστας προτεραιότητας επενδυτών για την αδειοδότηση των ΑΠΕ), αλλά και σε συνεργασία με την Οικολογική Ομάδα Σητείας ακυρώσαμε με προσφυγή μας στο ΣτΕ (με την απόφαση με αρ. 3262/2003) την Μ.Π.Ε της ΔΕΗ στη θέση Αθερινόλακκος. Την προσπάθεια των μη κυβερνητικών οργανώσεων αναγνώρισε και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, που σε συνάντηση μαζί τους, τους προέτρεψε να συνεχίσουν το έργο τους συμπληρωματικά με τις προσπάθειες της Πολιτείας.

Δ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ - ΧΡΗΣΕΙΣ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Αν επιχειρήσουμε να δώσουμε με απλά λόγια την εικόνα του αερίου, θα λέγαμε ότι ένα εύχρηστο, αποδοτικό, καθαρό και οικονομικό καύσιμο. Αν δε, σε όλα αυτά προσθέσουμε και την διαθεσιμότητα του, τις εξελιγμένες τεχνολογίες και την αξιοπιστία στην παροχή του, στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην βιομηχανία, στο σπίτι, στις επιχειρήσεις τριτογενούς τομέα, στην αυτοκίνηση και τις μειωμένες εκπομπές στο περιβάλλον κατά την καύση του θα μπορούσαμε να το υιοθετήσουμε στην Κρήτη ως εναλλακτική λύση μετά τις Α.Π.Ε. Τα πλεονεκτήματα του Φυσικού αερίου ανά τομέα είναι:

1. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας - Bιομηχανία: H παραγωγή ηλεκτρικής με καύσιμο το φυσικό αέριο είναι και η κατανάλωσή του από τη βιομηχανία είναι η νέα μεγάλη πρόκληση στη χρήση του και ελίσσεται με ταχύτατους ρυθμούς σε όλη την Ευρώπη. Ιδιαίτερα στην χώρα μας, με την απελευθέρωση της ενεργειακής η συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού καθώς και οι σταθμοί συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου αποκτούν ιδιαίτερα επίκαιρο χαρακτήρα. Οι φυσικές αντιρρυπαντικές ιδιότητες του φυσικού αερίου σε συνδυασμό με το φθηνό κόστος παραγωγής και την υψηλή απόδοση σε θερμική ενέργεια, το καθιστούν μοναδικό καύσιμο στην ηλεκτροπαραγωγή από συμβατικά καύσιμα και φιλικότερο προς το περιβάλλον μετά τις Α.Π.Ε. Η Δ.Ε.Η έχει συνάψει 25ετή σύμβαση συνεργασίας με την ΔΕΠΑ και έχει ήδη σε λειτουργία μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο. Σχετικά με τη βιομηχανία με άμεσες και έμμεσες θερμικές ανάγκες το φυσικό αέριο είναι η φυσική ενεργειακή επιλογή, βελτιώνοντας την ανταγωνιστική θέση των μονάδων που το χρησιμοποιούν.

Πλεονεκτήματα:

α) Μειωμένες εκπομπές ρύπων, που συμβάλλουν αποφασιστικά στο καθαρότερο περιβάλλον και στην καταπολέμηση του φαινομένου του θερμοκηπίου

β) Αυξημένη ενεργειακή απόδοση και οικονομία με μειωμένο λειτουργικό κόστος διαχείρισης.

γ) Ευχέρεια χειρισμού και ελέγχου, αυτονομία, αμεσότητα και ταχύτητα, ασφάλεια στην χρήση χωρίς οσμές και θορύβους.

δ) Είναι οικονομικότερο από το πετρέλαιο, αφού χρεώνεται όσο ακριβώς χρησιμοποιείται. Δεν προπληρώνεται όπως το πετρέλαιο.

2. Φυσικό αέριο στο σπίτι: Περισσότερο από 50 εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ευρώπη και πάνω από τα μισά νοικοκυριά της Αμερικής απολαμβάνουν καθημερινά τις ευκολίες, την αυτονομία, την ασφάλεια και την οικονομία που τους προσφέρει η μόνιμη σταθερή παροχή του φυσικού αερίου:

Πλεονεκτήματα:

α) Στην θέρμανση χωρίς εξαρτήσεις και με σταθερή παροχή κάτω από τον απόλυτο έλεγχο των καταναλωτών.

β) Στο μαγείρεμα, χωρίς χρόνους αναμονής και άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας.

γ) Στο ζεστό νερό, τη στιγμή που το θέλετε, όπου και όταν το θέλετε και σε πολλές άλλες λειτουργίες του νοικοκυριού.

δ) Σε μια σειρά νέων προϊόντων, όπως στεγνωτήρια ρούχων, τζάκια και μπάρμεπεκιου.

ε) Στο τρόπο σύνδεσης με το σπίτι μ’ έναν απλό και γρήγορο τρόπο και με μία συγκριτικά χαμηλή οικονομική δαπάνη που γίνεται εφάπαξ.

στ)Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών και του εξοπλισμού με υψηλότερη απόδοση και μικρότερο κόστος συντήρησης, χωρίς πρόσθετες δαπάνες για ομαλή λειτουργία (δεξαμενές, αντ- λίες, προθερμαντήρες, κ.λ.π)

3. Φυσικό αέριο σε επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα. Ξενοδοχεία και νοσοκομεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα, μεγάλα κτίρια γραφείων, χώροι αναψυχής, εμπορικά κέντρα και καταστήματα, μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν το Φυσικό Αέριο για θέρμανση των χώρων, παραγωγή ζεστού νερού, μαγείρεμα καθώς και άλλες εξειδικευμένες εργασίες ζαχαροπλαστικής, εργαστήρια αργυροχρυσοχοίας, πλυντήρια και στεγνωτήρια, συνεργεία αυτοκινήτων με φούρνους βαφής περιλαμβάνονται στον μακρύ κατάλογο των καταναλωτών του φυσικού αερίου. Τα βασικά πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στον τριτογενή τομέα είναι:

α) Συνεχής παροχή και έλλειψη ενασχόλησης με παραγγελίες και παραλαβές καυσίμων.

β) Δυνατότητα εκμετάλλευσης σημερινών αποθηκευτικών χώρων (δεξαμενών).

γ) Αισθητή αρτιότητα, αυξημένη καθαριότητα χώρων και συσκευών, εξοικονόμηση ενέργειας.

δ) Μειωμένη συντήρηση, ορθολογική χρήση ενέργειας, μείωση λειτουργικών δαπανών, οικονομία. Επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του εξοπλισμού, υψηλότερη απόδοση.

4. Φυσικό αέριο στην αυτοκίνηση: Οι εφαρμογές του φυσικού αερίου συνεχώς επεκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό είναι μια πρακτική απόδειξη ότι το φυσικό αέριο είναι πράγματι το καύσιμο του μέλλοντος και ότι θα συμβάλλει ουσιαστικά στη λύση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού προβλήματος της ανθρωπότητας.

Η κίνηση λεωφορείων με φυσικό αέριο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα και η ΔΕΠΑ είναι από τις πρώτες που το εφάρμοσαν. Τριακόσια νέα λεωφορεία της ΕΘΕΛ με αυτοκίνηση τέθηκαν ήδη σε κυκλοφορία στην πρωτεύουσα, παράλληλα με την κατασκευή ενός από τους μεγαλύτερους σταθμούς ανεφοδιασμού στην Ευρώπη. Μια ενδεδειγμένη ενέργεια για τις ελληνικές πόλεις που αντιμετωπίζουν περιβαλλοντικά προβλήματα (π.χ. Ηράκλειο, Χανιά), αλλά και για βιομηχανίες που εδρεύουν σε επιβαρημένες περιοχές και χρησιμοποιούν λεωφορεία για τις μεταφορές του προσωπικού τους.
 
Ε. ΑΛΛΕΣ ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ:

α) Προστασία του Περιβάλλοντος

Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά φυσικά τις Α.Π.Ε. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.

ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΟΙ ΡΥΠΟΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΥΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σε mg/m3

ΤΥΠΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ

ΟΞΕΙΔΙΑ ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ

ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟY ΘΕΙΟΥ

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΟ

1092

387

2450

13

2

ΜΑΖΟΥΤ

96

170

1400

14

3

ΝΤΙΖΕΛ

6

100

220

16

3

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

4

100

0,3

17

1


 
 
 
 
 
 
 
 
 
β) Τόνωση της βιομηχανικής απασχόλησης

Το φυσικό αέριο προσφέρει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων τεχνολογιών αυξημένης ενεργειακής απόδοσης στην Κρήτη, σε πολλούς βιομηχανικούς κλάδους (εφόσον φθάσουμε σε δίκτυο διανομής με αγωγούς κυρίως στο βόρεια άξονα της Κρήτης λόγω μορφολογίας του εδάφους).

Παρέχει το κίνητρο για τον εκσυγχρονισμό του ενεργειακού εξοπλισμού των μονάδων. Ενισχύει την παραγωγή ποιοτικά ανωτέρων προϊόντων σε συγκεκριμένες βιομηχανίες.

γ) Εξοικονόμηση ενέργειας

Με την υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, κυρίως στις οικιακές και εμπορικές σχέσεις θα αποφευχθούν οι απώλειες μετατροπής του σε ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στη μεταφορά της. Η χρησιμοποίηση φυσικού αερίου σε μονάδες συνδυασμένου κύκλου θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του βαθμού απόδοσης παραγωγής ηλεκτρισμού στην Κρήτη σε 52-55% έναντι 35-40% των συμβατικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών. Λόγω «καθαρότητας» των προϊόντων καύσης του φυσικού αερίου, αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ ευθείας σε ορισμένες βιομηχανικές εφαρμογές χωρίς την παρεμβολή εναλλακτών που έχουν ως συνέπεια ενεργειακές απώλειες.

δ) Μείωση της εξάρτησης από το πετρέλαιο:

Η χρήση του φυσικού αερίου θα έχει σημαντικές θετικές επιδράσεις στη δομή του ενεργειακού ισοζυγίου της Κρήτης, μιας και θα μειωθεί η εξάρτηση της από το πετρέλαιο.

ΣΤ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

1) Υφιστάμενη Κατάσταση: Το σύστημα διανομής Φυσικού αερίου στην υπόλοιπη Ελλάδα περιλαμβάνει -εκτός Κρήτης και νησιών- δύο βασικά τμήματα με υπόγειους αγωγούς. Το ένα δίκτυο διανομής είναι μέσης πίεσης και περιλαμβάνει τις περιοχές: Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Οινόφυτα, Πλατύ Ημαθίας, Σέρρες, Ξάνθη, Καβάλα, ΒΙΠΕ Κομοτηνής, ενώ ένα δεύτερο δίκτυο χαμηλής πίεσης υπάρχει σε μερικές από τις προαναφερόμενες περιοχές, όπως είναι η Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος και Κομοτηνή.

Τα παραπάνω δίκτυα αφορούν την Ηπειρωτική Ελλάδα, όπου είναι δυνατή η μεταφορά φυσικού αερίου μέσω υπόγειων αγωγών. Στην Κρήτη και σε άλλα νησιά το αέριο θα μεταφέρεται υγροποιημένο με ειδικά δεξαμενόπλοια, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να το παραλαμβάνουν σε αέρια μορφή και να το υγροποιούν κατά την μεταφορά και ση συνέχεια να αποθηκεύεται υγροποιημένο σε αποθηκευτικές εγκαταστάσεις, όπως συμβαίνει με τη νήσο Ρεβυθούσα στο κόλπο των Μεγάρων.

Τα μειονεκτήματα του φυσικού αερίου για την Κρήτη είναι: η μεταφορά με τα ειδικά δεξαμενόπλοια, η εξασφάλιση συνεχούς ροής από τους προμηθευτές, οι χώροι αποθήκευσης για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις δικτύων με αγωγούς για βιομηχανική χρήση, επιχειρήσεις, οικιακή χρήση. Η μορφολογία του εδάφους στη νότια Κρήτη με τους ορεινού όγκους και τα βραχώδη πετρώματα καθιστούν σχεδόν αδύνατη την μεταφορά του φυσικού αερίου με αγωγούς, ενώ ο βόρειος άξονας προσφέρεται για την υπογείωση αγωγών μεταφοράς.

2) Ο Ρόλος της ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου): Η ΔΕΠΑ εισήγαγε το φυσικό αέριο στην Ελλάδα πραγματοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες ενεργειακές επενδύσεις. Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1988 ως 100% θυγατρική της τότε Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου Α.Ε. Η οποία σήμερα μετονομάστηκε (Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε) και κατέχει πλέον το 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ, ενώ το υπόλοιπο 65% έχει περιέλθει έχει περιέλθει στο Ελληνικό Δημόσιο.

Η ΔΕΠΑ είναι υπεύθυνη για τα παρακάτω:

1) Εισαγωγή – μεταφορά – αποθήκευση φυσικού αερίου. 2) Κατασκευή και εκμετάλλευση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 3) Πώληση φυσικού αερίου σε μεγάλους καταναλωτές με ετήσια κατανάλωση πάνω από 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα. 4) Πώληση φυσικού αερίου σε Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α) στις οποίες συμμετέχουν οι ιδιώτες επενδυτές κατά 49%. 5) Διανομή φυσικού αερίου σε περιοχές που δεν έχουν συσταθεί ΕΠΑ όπως π.χ. στην Κρήτη.

Το μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΠΑ είχε διαμορφωθεί το Δεκέμβριο του 2002 σε 990 εκατομμ. € περί- που. Όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις συνεχίζεται η διαδικασία για τη μετοχική αναδιάρθρωση της ΔΕΠΑ. Έτσι ο στρατηγικός επενδυτής σύμφωνα με τις αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής αποκρατικοποιήσεων θα εξαγοράσει το 35% των μετοχών της που θα αναλάβει να χρησιμοποιήσει το φυσικό αέριο για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη βιομηχανία, στον οικιστικό τομέα κ.λ.π). Τα Ελληνικά Πετρέλαια θα διατηρήσουν το 35% το οποίο ήδη κατέχουν, ενώ η ΔΕΗ θα κάνει χρήση του δικαιώματος προαίρεσης για το υπόλοιπο 30% του μετοχικού κεφαλαίου.

3) Το Φυσικό Αέριο και η Ρ.Α.Ε (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας): Όπως έχει ήδη αναφέρει ο πρόεδρος της Ρ.Α.Ε κ. Παντελής Κάπρος, το φυσικό αέριο είναι το κλειδί της όλης προσπάθειας εκχυχρονισμού, επέκτασης και φιλοπεριβαλλοντικής ανάπτυξης του ενεργειακού μας συστήματος. Σε όλες τις χώρες ο τομέας του ηλεκτρισμού συγχρονίζεται με τον τομέα φυσικού αερίου, τόσο ως προς την επέκταση όσο και ως προς την απελευθέρωση των αγορών.

Σύμφωνα με το νέο νόμο που εισηγήθηκε η Ρ.Α.Ε, η 1η Ιουλίου 2005, ορίσθηκε ως ημερομηνία έναρξης της δυνατότητας επιλογής προμηθευτεί φυσικού αερίου για όλους τους ηλεκτρο-παραγωγούς και εφαρμογής της ρυθμιζόμενης πρόσβασης τρίτων στη μονοπωλιακή αγορά, υποδομής μεταφοράς και υγροποίησης του αερίου. Οι όροι της πρόσβασης αυτής αποτελούν κομβικό ζήτημα τόσο για τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, όσο και για την ανταγωνιστικότητα, άρα την αξιοποίηση της υποδομής του φυσικού αερίου.

Ήδη η ΡΑΕ μετά από πολύτιμη συνεργασία με συμβούλους, ειδικούς σε θέματα ενεργειακών αναγκών και διαμόρφωσης των αντιστοίχων ρυθμιστικών πλαισίων, είναι έτοιμη να προτείνει πλαίσιο απελευθέρωσης της ελληνικής αγοράς φυσικού αερίου.

Το σχέδιο της Ρ.Α.Ε για το φυσικό αέριο στα πλαίσια Οδηγίας της Ε.Ε.: To 1998 η Ε.Ε, υιοθέτησε την Οδηγία 1998/30 για την δημιουργία ενιαίας εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. Από τον Αύγουστο όμως του 2003 έχει τεθεί σε ισχύ η νέα κοινοτική Οδηγία 55/2003, η οποία τροποποιεί και καταργεί την Οδηγία του 1998. Η νέα Οδηγία επιβάλλει κανόνες οι οποίοι επιταχύνουν και καθιστούν πιο ουσιαστική, πιο διαφανή και πιο ποιοτική την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, διασφαλίζοντας συγχρόνως τις αναγκαίες υπηρεσίες και τις ωφέλειες. Η Ρ.Α.Ε εναρμόνισε τους κανόνες αυτούς στα ελληνικά δεδομένα, με τις παρακάτω αρχές:

  • Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2004, όλοι οι καταναλωτές φυσικού αερίου ορίζονται ως επιλέγοντες, με εξαίρεση όσους χρησιμοποιούν αέριο αποκλειστικά για την οικιακή χρήση, ενώ όλοι γίνονται επιλέγοντες το αργότερο μέχρι την 1η Ιουλίου του 2007.
  • Προβλέπονται ρυθμίσεις που διασφαλίζουν τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση τρίτων στα δίκτυα και τις αποθήκες φυσικού αερίου, βάσει ρυθμιζόμενων τιμολογίων, καθώς και την αδειοδότηση νέων εγκαταστάσεων υποδομής φυσικού αερίου υπό όρους, που διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον.
  • Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να θέσουν αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την Οδηγία το αργότερο έως την 1η Ιουλίου 2004.
  • Ουδείς κίνδυνος υφίσταται για την οικονομική βιωσιμότητα της μονοπωλιακής επιχείρησης φυσικού αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε.
  • Παράλληλα, τα υπάρχοντα μακροχρόνια συμβόλαια της ΔΕΠΑ με παραγωγούς αερίου προστατεύονται βάσει της κοινοτικής Οδηγίας, έναντι τυχόν ζημίας, λόγω της απελευθέρωσης της αγοράς.

Η Πρόταση της Ρ.Α.Ε οδηγεί στη δημιουργία αποτελεσματικής αγοράς φυσικού αερίου υπο συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, ανταποκρίνεται στις βασικές αρχές της Οδηγίας, εισάγει την εφαρμογή διαφανών και αντικειμενικών κριτηρίων, που διασφαλίζουν την χωρίς διάκριση χρήση της υποδομής φυσικού αερίου από ανταγωνιζόμενες εταιρείες, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την υπάρχουσα πραγματικότητα και τη γεωγραφική θέση της χώρας.

Κατά το 2003 η ΡΑΕ εργάστηκε εντατικά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης πρότασης για την οργάνωση και απελευθέρωση του τομέα φυσικού και την αναγκαία αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου και την προσαρμογή του στο κοινοτικό κεκτημένο.

Ζ. Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ:

Το Υπουργείο Ανάπτυξης αφού έλαβε υπόψη: Τις απόψεις της Ρ.Α.Ε, η οποία ουσιαστικά γνωμοδοτεί προς το Υπ.Αν., αλλά έχει και την αρμοδιότητα της αδειοδότησης έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το υφιστάμενο καθεστώς τη (Δ.Ε.Π.Α) για την εισαγωγή, διανομή, μεταφορά, τιμολόγια του φυσικού αερίου, κ.λ.π). Κατέληξε στο συμπέρασμα, ότι η αγορά φυσικού αερίου και η χρήση του για ηλεκτροπαραγωγή «αποτελεί το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών», όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου τον Φεβρουάριο του 2002 ο τότε Υπουργός Ανάπτυξης κ. ¶κης Τσοχατζόπουλος.

Για να καταστεί όμως το φυσικό αέριο ως το πλέον ανταγωνιστικό, φιλοπεριβαλλοντικό, στρατηγικό καύσιμο, προϋποθέτει, την υλοποίηση τριών βασικών απαιτήσεων, τις οποίες η Ελληνική Πολιτεία σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς πρέπει να επιλύσουν:

α) Την εξασφάλιση της επάρκειας φυσικού αερίου στην αγορά από τις χώρες παραγωγής του.

β) Την ρύθμιση της τιμής μεταφοράς φυσικού αερίου εντός της Ελλάδος και τον συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων στο σύστημα διανομής.

γ) Τη δημιουργία χρηματιστηρίου Παραγώγων Ενέργειας, μέσω του οποίου θα επιτευχθεί ο εξορθολογιμός του θεσμικού πλαισίου διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο. Τον τρόπο με άλλα λόγια, με τον οποίο θα γίνεται η διάθεση της παραγόμενης ποσότητας ηλεκτρισμού σε συνεργασία με τους επενδυτικούς φορείς, που έχουν πάρει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο και τους αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους της πολιτείας.

Σχετικά με την επάρκεια, που είναι απαραίτητη προϋποθέσει για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η αγορά παραγωγής ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο, η θέση του Υπ.Αν. είναι η παρακάτω:

Υπάρχει εδώ και αρκετά χρόνια, σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου από τον Σιβηρικό αγωγό που εξασφαλίζει στη χώρα μας 6 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. (Το σύστημα διανομής φυσικού αερίου στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως προαναφέραμε, περιλαμβάνει δύο βασικά τμήματα με υπόγειους αγωγούς, όπως προαναφέραμε . Το ένα δίκτυο διανομής είναι μέσης πίεσης και περιλαμβάνει τις περιοχές: Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλο, Οινόφυτα, Πλατύ Ημαθίας, Σέρρες, Ξάνθη, Καβάλα, ΒΙΠΕ Κομοτηνής, ενώ ένα δεύτερο δίκτυο χαμηλής πίεσης υπάρχει σε μερικές από τις προαναφερόμενες περιοχές όπως η Αττική, η Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Βόλος και Κομοτηνή). Η ποσότητα όμως αυτή δεν επαρκή και χρειαζόμαστε επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, τουλάχιστον για την δεκαετία μέχρι το 2012, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε για επάρκεια.

Στο πλαίσιο αυτό η πολιτεία εξασφάλισε επιπρόσθετες ποσότητες φυσικού αερίου, μέσα από διαπραγματεύσεις με τη Ρωσική Κυβέρνηση. Η εξειδίκευση και οι λεπτομέρειες της δυνατότητας αυτής θα πραγματοποιηθεί μέσω διαπραγματεύσεων της ΔΕΠΑ με τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Ρωσίας. Το Μάρτιο του 2002 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Υπουργού Ανάπτυξης στην Τουρκία, με σκοπό την από κοινού κατασκευή αγωγού σύνδεσης φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας προς την Ελλάδα και εν συνεχεία στην Ευρώπη. Στα πλαίσια αυτά υπήρξε επαφή και με την Τεχεράνη, με σκοπό να ολοκληρώσει το Υπ.Αν. τις συζητήσεις με τον Ιρανό Υπουργό Ανάπτυξης για να εξασφαλιστεί και από τη χώρα αυτή επάρκεια παροχής φυσικού αερίου μέσω Τουρκίας – η οποία συμφωνεί στην προοπτική αυτή – για την μεταφορά προς την Ελλάδα και εν συνεχεία σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες επαρκής ποσότητας φυσικού αερίου. Με τις επιλογές αυτές εξασφαλίζεται για όλη τη δεκαετία πλήρης επάρκεια ποσοτήτων φυσικού αερίου για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας και να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά.

Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί επάρκεια για τα επόμενα χρόνια, ώστε να υπάρχει σιγουριά για τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, για την οποία έχουν δοθεί 11 συνολικά άδειες κατά την διάρκεια 2000-2002, βάση της κείμενης νομοθεσίας. Προϋπόθεση για την ομαλή έναρξη των επενδύσεων είναι η υλοποίηση των τριών στοιχείων που προαναναφέραμε.

Ένα δεύτερο σοβαρό πρόβλημα είναι η τιμή μεταφοράς φυσικού αερίου εντός της Ελλάδος και ειδικά σε απομακρυσμένα νησιά όπως είναι η Κρήτη και η Ρόδος. Είναι ένα κρίσιμο μέγεθος που θα κρίνει την ικανότητα των επενδυτών να υπολογίσουν την αποτελεσματικότητα, την παραγωγικότητα και την επιτυχία των επενδύσεων τους και όσο αφορά το κόστος μεταφοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, σε οποιοδήποτε σημείο κι αν βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής.

Ύστερα από ολοκληρωμένες εισηγήσεις της ΡΑΕ και της ΔΕΠΑ και αφού εγκρίθηκαν από το Υπ.Αν., τόσο οι βασικές αρχές, όσο και η μεθοδολογία υπολογισμού των τιμολογίων μεταφοράς φυσικού αερίου και οι χρήσεις των σταθμών υγροποιημένου αερίου, το οποίο συμβαδίζει συνολικά στο σύστημα, το Υπουργείο κατέληξε σε νέα τιμολόγια της ΔΕΠΑ, που θα ισχύσουν κατά την έναρξη υλοποίησης επενδύσεων για την παραγωγή φυσικού αερίου, δηλ. το 2005.

Το Υπουργείο κατέληξε στην απόφαση ότι το κόστος για μια μέση μονάδα ηλεκτροπαραγωγής για την μεταφορά φυσικού αερίου όπου και να βρίσκεται θα είναι περί τις 8 δρχ. ανά κυβικό μέτρο έναντι των 18 έως 20 δρχ. το κυβικό που καταβάλλουν σήμερα οι σταθμοί της ΔΕΗ. Κατέληξε λοιπόν το Υπουργείο μας, ότι είναι εφικτή αυτή η τιμή μεταφοράς του φυσικού αερίου έναντι των σημερινών με βάση βέβαια την αυξημένη κατανάλωση σε βάθος χρόνου και το σύνολο των ποσοτήτων και την δυνατότητα μακροχρόνιας απόσβεσης πλέον επενδύσεων.

Είναι αυτονόητο, ότι τα νέα αυτά τιμολόγια μεταφοράς φυσικού αερίου και χρήσης σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου δημιουργούν τις απαραίτητες για υλοποίηση επενδύσεων ηλεκτροπαραγωγής και καθιστούν το φυσικό αέριο, το πιο ανταγωνιστικό καύσιμο σε σχέση με τα άλλα. Τις αναλυτικές όμως ανακοινώσεις για τα τιμολόγια θα κάνει η ΔΕΠΑ που έχει την ευθύνη θεσμικά.

Πέραν όμως του κόστους μεταφοράς του φυσικού αερίου πρέπει να προσδιορίσουμε και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει τελικά η διάθεση της παραγόμενης ποσότητας ηλεκτρισμού. Στόχος του Υπουργείου είναι η δημιουργία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα με βαλκανική προοπτική και έχει ήδη προωθήσει μια σειρά από προετοιμασίες για να μπορέσει αυτή η βαλκανική προοπτική να γίνει γρήγορα πραγματικότητα.

Πρέπει λοιπόν με βάση τις αρχές που εγγυώνται ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους και όχι επιδοτήσεις, να προωθήσει στην Ελλάδα τη δημιουργία αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με εργαλείο σχετικό χρηματιστήριο παραγώγων ενέργειας.

Για το λόγο αυτό, το Υπουργείο καλεί τους ενδιαφερόμενους επενδυτικούς φορείς, που έχουν πάρει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, τους αρμόδιους τεχνικούς συμβούλους της πολιτείας (επιστημονικούς φορείς, ΣΕΒ, ΓΣΣΕ, Επιμελητήριο, ΓΕΝΟΠ) να λάβουν μέρος σ’ ένα δημόσιο διάλογο, στον οποίο θα προσέλθει το Υπουργείο μαζί με την ΔΕΗ, τον ΔΕΣΜΗΕ και την ΡΑΕ.

Αυτός ο διάλογος θα βοηθήσει να λυθούν οριστικά το γρηγορότερο, όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις και να ξεκινήσουν οι επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σύμφωνα με τις άδειες, οι οποίες βρίσκονται στα χέρια 11 συγκεκριμένων επιχειρήσεων και είναι ώρα να αξιοποιηθούν. Είναι σαφές, ότι σ’ αυτή τη νέα αγορά ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού από φυσικό αέριο, δικαιωματικά με τους ίδιους όρους, θα έχει δυνατότητα προμήθειας και η ΔΕΗ, ώστε ο ανταγωνισμός να είναι πλήρης, να ισχύουν ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους, όχι επιδοτήσεις για την παραγωγή ενέργειας από φυσικό αέριο.

Η) ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ:

Η Περιφέρεια Κρήτης σε συνεργασία με την Ρ.Α.Ε, προκειμένου ν’ αντιμετωπίσουν το οξύτατο ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης, συγκάλεσαν στα τέλη Απριλίου 2004 ημερίδα με αντικείμενο τη μεταφορά και χρήση Φυσικού Αερίου ως καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Φυσικό Αέριο προτάθηκε ως μια μακροπρόθεσμη λύση για την αντιμετώπιση του ενεργειακού προβλήματος της μεγαλονήσου. Προηγήθηκαν σχετικές μελέτες από την Δ.Ε.Η το 1991, από την Δ.Ε.Π.Α το 1996/97 και τελευταία 2004 από την Ρ.Α.Ε.

Οι δύο προηγούμενες κρίθηκαν ασύμφορες ή απλώς έμειναν προτάσεις σε κάποιο γραφείο υπουργείου, για λόγους προφανώς (όπως έχω προαναφέρει) αδιαφορίας, έλλειψης πολιτικής βούλησης, αλλά προ πάντων αδυναμίας συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων.

Κατά τη συζήτηση εισαγωγής ή μη Φυσικού Αερίου στην Κρήτη λήφθηκε σοβαρά υπόψη η υφιστάμενη κατάσταση από πλευράς παραγωγής και διανομής φυσικού ηλεκτρικής ενέργειας. Ενημερωτικά αναφέρθηκε ότι στην Κρήτη λειτουργούν δύο βασικά ενεργειακά κέντρα, με αρκετές μονάδες το καθένα, ένα στα Χανιά στην περιοχή Ξυλοκαμάρας, σχεδόν μέσα στη πόλη των Χανίων και το άλλο στα Λινοπεράματα και αυτό δύο μόλις χιλιόμετρα προ της δυτικής εισόδου της πόλης του Ηρακλείου στη περιοχή του Δήμου Γαζίου.

Σύντομα κατά την άποψη της Ρ.Α.Ε θα τεθεί σε λειτουργία μία ακόμα μονάδα (η οποία καθυστέρησε μια δεκαετία 1994-2004) που θα προσθέσει άμεσα 160 MW. Όταν λέει σύντομα η Ρ.Α.Ε, ίσως δεν λαμβάνει υπόψη της την απόφαση ακύρωσης της Μ.Π.Ε Αθερινόλακκου από το Σ.τ.Ε με την απόφαση του Ε΄ τμήματος με αρ. 3662/2003, την έντονη αντίδραση των κατοίκων και οικολογικών οργανώσεων, αλλά και την αδυναμία της Δ.Ε.Η λόγω κόστους από την ΔΕΗ, αν ολοκληρώσει ένα τέτοιο έργο.

Εάν υποθέσουμε, ότι η προσθήκη του Αθερινόλακκου επιταχυνθεί, τότε η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από συμβατικά εργοστάσια της ΔΕΗ στην Κρήτη θα διαμορφωθεί στα 820 MW μια επαρκής δυναμικότητα που θα επέτρεπε τη σταδιακή μείωση της λειτουργίας των μονάδων στη Ξυλοκαμάρα και τα Λινοπεράματα, οι οποίες και αποτελούν σοβαρή εστία μόλυνσης της περιοχής αφού καίνε κυρίως μαζούτ. Στην ανωτέρω ισχύ συμπεριλαμβάνονται και τα 80 MW από αιολικά πάρκα που είναι εγκατεστημένα από ιδιωτικές εταιρείες, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη και συνεισφέρουν περί τα 10% των ηλεκτρικών αναγκών σε σταθερή βάση.

Παρ’ όλα αυτά, και την καλή πρόθεση της Ρ.Α.Ε., η Δ.Ε.Η δεν είναι διατεθειμένη ν’ αποσύρει μονάδες από τα Χανιά ή τα Λινοπεράματα διότι εντωμεταξύ και με τους ρυθμούς που ολοκληρώνεται το έργο στον Αθερινόλακκο, οι ανάγκες ηλεκτροδότησης του νησιού θα έχουν αυξηθεί.

Στα πλαίσια λοιπόν των αρμοδιοτήτων της στον του Μακροπρόθεσμου Ενεργειακού Σχεδιασμού η Ρ.Α.Ε, προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό ανώτατου ενδεικτικού προϋπολογισμού 170.000 € (58.650.000 δρχ.) για την εκπόνηση «Στρατηγικής Μελέτης Προμήθειας Φυσικού Αερίου» για την νήσο Κρήτη. Ο σύμβουλος (το έργο αυτό κατακυρώθηκε στην εταιρεία Advntica), καλείται να εκπονήσει στρατηγική μελέτη σχετικά με την προμήθεια Φυσικού Αερίου στην νήσο Κρήτη, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως κύριο καύσιμο για την ηλεκτροπαραγωγή μονάδας ισχύος 250 MW. Έμφαση δίνεται κατά την Ρ.Α.Ε στην αξιολόγηση των τεχνικών και οικονομικών λύσεων ως προς την μεταφορά και αποθήκευση υγροποιημένου (LNG) ή συμπιεσμένου (CNG) φυσικού αερίου, ενώ ο σύμβουλος καλείται να συντάξει όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για τον σκοπό αυτό. Σύμφωνα με την προκήρυξη υπολογίζεται ότι κατά την επόμενη δεκαετία θα προστεθεί ένας νέος σταθμός ηλεκτροπαραγωγής 500-550 MW, ο οποίος θα χρησιμοποιεί Φυσικό Αέριο.

Μετά από τα παραπάνω, ο συνδυασμός της προώθησης των Α.Π.Ε και του Φυσικού Αερίου, δίνουν μια βιώσιμη λύση για το ενεργειακό της Κρήτης, στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης με την προϋπόθεση, ότι θα γίνουμε όλοι ενεργοί πολίτες στην διαδικασία επίλυσης, αλλά και η ίδια η Πολιτεία να εγκαταλείψει επιτέλους τη λογική των εμβαλωματικών λύσεων, την αδιαφορία, την έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά προ πάντων την αδυναμία συντονισμού των εμπλεκομένων φορέων, οι οποίοι είναι πολλοί και με αντικρουόμενα συμφέροντα.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ – ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ

σχολιο
Επισκέπτης , 2006-12-21 10:10:42
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ Η ΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΩΡΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣΣ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τρίτη, 27 Ιούλιος 2004 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 90 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57581019
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.