ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ TO ΔΙΚΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΙΓΙΑΛΟ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ακτές - θάλασσα
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2010

(Ανοικτή επιστολή στους διευθυντές των εφημερίδων ΤΟΛΜΗ, ΠΑΤΡΙΣ, ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΟΛΙΤΕΙΑ)

Κύριοι Διευθυντές:

Αυτές τις ημέρες γίνεται αναφορά στις έγκριτες εφημερίδες σας, για την κατάφορη αδικία που γίνεται εις βάρος των πολιτών της πολεοδομικά άναρχης πόλης μας, με την καταπάτηση του αιγιαλού και παραλίας και μάλιστα επιλεκτικά στη περιοχή των Γουβών. Σας γνωρίζω από προσωπική μου πείρα και από πάρα πολλές αυτοψίες που πραγματοποίησα, ως υπεύθυνος του Γ.Π της Νομαρχίας (2001-2005), ότι:

α) Η τοποθέτησή σας αυτή, είναι λάθος και επιλεκτική, διότι η καταπάτηση αιγιαλού και παραλίας ισχύει για όλα τα βόρεια παράλια της πόλης μας. Από το εργοστάσιο της ΔΕΗ στα Λινοπεράμματα, μέχρι το τελευταίο ξενοδοχείο της ακτής των Μαλλίων.

β) Η καταπάτηση αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με τα αυθαίρετα, αλλά με την τριπλή διάσταση της νομικής προστασίας του Αιγιαλού, δηλαδή, την μορφολογία, το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβαση των πολιτών

γ) Δεν αφορά μόνο τα κτίσματα, αλλά και κάθε είδους κατασκευή και περίφραξη οποιονδήποτε χώρων που του αιγιαλού και της παραλίας, όπως: αναψυκτηρίων, αποδυτηρίων, χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, εξέδρων ξύλινων και τσιμεντένιων ακόμη και ομπρελών με τις περίφημες ξαπλώστρες. Ειδικά σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών προ του 1923 απαγορεύεται η περίφραξη σε πλάτος 500 μέτρων από την ακτή, ενώ η παράκτια ζώνη αποτελεί φυσικό και οπτικό προστατευόμενο χώρο, που παραμένει υποχρεωτικά αδόμητος σε ικανό βάθος όχι μικρότερο των 100 μέτρων. (Ν.1337/1983 αρ.23).

δ) Η παραχώρηση αιγιαλού και παραλίας γίνεται μόνο από το Υπουργείο Οικονομικών και μόνο για λόγους ανάπλασης και αναβάθμισης της αισθητικής των παραλίων. Όλες οι άλλες παραχωρήσεις, προς ιδιώτες από οποιονδήποτε άλλο φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης είναι παράνομες. Απαγορεύεται η παραχώρηση για οικονομική χρήση.

ε) Το θεσμικό πλαίσιο που προστατεύει τον Αιγιαλό και Παραλία, διέπεται από τους κανόνες του Συντάγματος άρθρο 24, το Ν. 2344/1940, αρ.1 & 5 και άρ. 967 Α.Κ, ΣτΕ 4807/1984,, Ν.1337/83. Από τους νόμους αυτούς σε συνδυασμό με άλλες διατάξεις προκύπτει, ότι οι εξαιρέσεις παραχώρησης στους Δήμους, γίνονται μόνο για την καλύτερη αξιοποίηση της παραλίας προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος (όπως αναπλάσεις, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμός ακτής κ.λπ.) και δεν έχει σε καμιά περίπτωση την έννοια της οικονομικής εκμετάλλευσης, ώστε ο Δήμος να δημιουργεί μια πρόσθετη πηγή εσόδων, αφού μάλιστα ο προορισμός του κοινόχρηστου δεν είναι η κάρπωση και ο πορισμός οικονομικού οφέλους, αλλά η εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος και σκοπού.

Μετά από αυτά και αυτά που έχω διαπιστώσει με αυτοψίες, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου, αλλά και αυτά που εσείς αναφέρεται σε ρεπορτάζ, καταγγέλλω ότι ο κοινόχρηστος χαρακτήρας σε παράκτια ζώνη από τα Λινοπεράμματα μέχρι τα Μάλια, έχει αναιρεθεί, παραβιασθεί και με πράξεις και με νομοθετήματα και με διατάγματα.

Στα πλαίσια αυτά, παρακολουθώ με ικανοποίηση την προσπάθεια του εισαγγελέα Ηρακλείου και τον Περιφερειάρχη να επιβάλλουν το νόμο που αφορά την διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας. Ζητώ από αυτούς ως εκπροσώπους της πολιτείας να εξασφαλίσουν την ελεύθερη, άνετη και απρόσκοπτη προσπέλαση των πολιτών των πολιτών στα κοινόχρηστα αυτά αγαθά.

Από τον τοπικό τύπο, ζητώ να παρακολουθεί και να ελέγχει αυτές τις διαδικασίες συνεχώς και όχι περιστασιακά, λόγω της θερινής περιόδου. Το πρόβλημα είναι τόσο σοβαρό και πολύπλοκο και συνήθως αφορά συμφέροντα επιχειρήσεων εις βάρος των πολιτών, ώστε να χρειάζεται συντονισμός, προσπάθεια αλλά κυρίως πολιτική βούληση για να εφαρμοστεί το αυτονόητο.

Ενδεικτικά αναφέρω παρανομίες και έργα, τα οποία επί χρόνια, εμποδίζουν τους Ηρακλειώτες να στραφούν προς την θάλασσα και να απολαύσουν τα κοινόχρηστα αγαθά:

1) Να καταγραφούν, τα κτίσματα και οι περιφράξεις και όλα τα αυθαίρετα, τα οποία παρεμποδίζουν την προσπέλαση στη θάλασσα, είτε αυτά ανήκουν σε ιδιώτες, είτε στο δημόσιο.

2) Η παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης του αιγιαλού και της παραλίας, σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να αναιρεί τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του χώρου αυτού και δεν μπορεί να εμποδίζει την πρόσβαση των πολιτών. Σε περίπτωση παράβασης ή ανοχής του προηγούμενου όρου ν' αφαιρείται από τον υπεύθυνο φορέα η διαχείριση του αιγιαλού και παραλίας.

3) Να δημιουργηθεί ενιαία Υπηρεσία Κατεδάφισης Αυθαιρέτων στον Αιγιαλό και Παραλία με στόχο την άμεση και με συνοπτικές διαδικασίες κατεδάφιση κάθε αυθαίρετου στους χώρους αυτούς.

4) Να εισηγηθούν λόγω και του θεσμικούς χαρακτήρα, όλα τα παράκτια οικοσυστήματα, να υπαχθούν στο νεοϊδρυθέν Υπουργείο Περιβάλλοντος. Είναι απαράδεκτο να ανήκουν στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο τα διαχειρίζεται κυρίως με «οικονομίστικη» λογική και όχι με περιβαλλοντική ευαισθησία.

5) Σύμφωνα με την νομολογία, οι ακτές αποτελούν ευπαθή οικοσυστήματα, στα οποία η χερσαία και η θαλάσσια ζώνη, με την πανίδα και την χλωρίδα τους βρίσκονται σε στενή και λειτουργική αλληλεξάρτηση. Η εκτέλεση, επομένως, έργων στις ακτές, είτε πρόκειται για οικιστικά, είτε τεχνικά, είτε βιομηχανικά, να τελούν υπό αυστηρές προϋποθέσεις και περιβαλλοντικούς όρους. Τα κριτήρια υλοποίησης έργου στην ακτή πρέπει να πληρούν τα παρακάτω:

α) Το έργο να είναι συμβατό με το οικοσύστημα της ακτής, να μην προκαλεί οιασδήποτε μορφής διατάραξη του θαλάσσιου οικοσυστήματος και ιδίως τη ρύπανσή του.
β) Το έργο πρέπει να εντάσσεται σΆ ένα συνολικό προγραμματισμό της επέμβασης στην ακτή και να περιγράφεται συγκεκριμένα ο λόγος δημοσίου συμφέροντος που το δικαιολογεί.
γ) Να μην προκαλείται αλλοίωση της μορφής της ακτής και την προσβολή της αισθητικής του τοπίου της, αλλά και τη βαθιά διατάραξη των αντιστοίχων χερσαίων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Εύχομαι και πιστεύω, ότι η σθεναρή αντίσταση του Εισαγγελέα κ. Μαρκάκη και του Περιφερειάρχη, οι οποίοι από ότι παρακολουθώ στον τοπικό τύπο είναι ευαισθητοποιημένοι περιβαλλοντικά, αλλά και ασυμβίβαστοι, όπως δείχνει η μέχρις σήμερα πορεία τους, δε θα επιτρέψουν να καταστραφεί ότι έχει απομείνει από τις όμορφες παραλίες της Κρήτης. Οι δε τοπικές εφημερίδες να συνδράμουν στο έργο του δίκαιου των ακτών, με ελευθερία και σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση για τι θέμα αυτό.

Ευχαριστώ

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός, Περιβαλλοντολόγος, Πρόεδρος ΣΠΑΠΕκΕΕΚ
voutirakis@nah-nele.gr


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 02 Ιούνιος 2010 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 89 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54546851
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.