ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 09 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Διάφορα
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών , Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2010

Εξερευνήστε το τοπίο, τα πετρώματα και τη φύση έξη περιοχών της Ελλάδας. Γνωρίστε τη γεωλογία, την ιστορία και τον πολιτισμό τους.

Η σειρά "Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα" είναι πιλοτική έκδοση του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), Διεύθυνση Γενικής Γεωλογίας και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων (ΔΓΓΧ). Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Γ' ΚΠΣ (2000-2006) Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Δράση 7.3.1/Πράξη 7.3.1.3 ΙΙ, συγχρηματοδοτούμενο απο την Ευρωπαϊκη Ενωση (ΕΤΠΑ), για το έργο: "Ανάδειξη γεωτόπων-γεωπάρκων, συμβολή στην αειφόρο ανάπτυξη" και το υποέργο: "Δημιουργία υλικού προβολής, διάδοσης, ευαισθητοποίησης για τους γεώτοπους και τα γεωπάρκα", ενώ η αποτύπωση των γεωδιαδρομών έγινε στο πλαίσιο του υποέργου "Μελέτες-σχεδιασμός γεωδιαδρομών για δυνητικά γεωπάρκα" του ίδιου έργου, κατά το 2008.

Ο σχεδιασμός γεωδιαδρομών με κομβικά σημεία τους γεώτοπους μας επιτρέπουν (ή και μας προτρέπουν) να γνωρίσουμε μερικά στιγμιότυπα της γεωλογικής και της άρρηκτα δεμένης με αυτήν πολιτιστικής ιστορίας του τόπου.

Στόχος του έργου είναι η ανάδειξη και προστασία της γεωλογικής κληρονομιάς στο πλαίσιο διατήρησης της φύσης, και η ανάπτυξη νέων μορφών γεωτουρισμού, ενός νέου είδους τουρισμού που συμβάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη της κάθε περιοχής. Η ανάδειξη των γεωτόπων θα έχει επίσης μια θετική επίδραση στην ευαισθητοποίηση και στη γνώση της γεωλογικής ιστορίας.

Η σειρά αποτελείται από 12X28 τ.εκ. αδιάβροχες τσάντες που κάθε μία περιέχει 12-15 κάρτες, για 6 περιοχές ήτοι: Μαρώνεια, Θάσος, Βίκος-Αχέρων-Κοκκινοπηλός, Νίσυρος, Δ. Κρήτη και Γαύδος. Για 2 από αυτές τις περιοχές έχουν συνταχθεί φάκελοι υποψηφιότητας για ένταξη στo δίκτυo ευρωπαϊκών γεωπάρκων όπως και στο δίκτυο παγκόσμιων γεωπάρκων της UNESCO (www.igme.gr). Η σειρά είναι δίγλωσση (ελληνικά, αγγλικά).

Οι διαδρομές έχουν σχεδιαστεί ώστε με αφορμή μερικά σημεία-κλειδιά, τους γεώτοπους, να αναδυθεί η γεωλογική ιστορία και η συνδεδεμένη με αυτήν πολιτιστική ιστορία. Οι πρώτες εισαγωγικές καρτέλες εστιάζουν στον τρόπο χρήσης των καρτών, δίνουν γενικές πληροφορίες, καθώς και έναν οδηγό υπεύθυνης συμπεριφοράς στους χώρους προς επίσκεψη και στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά η φυσική (βιοτική), συμπεριλαμβανομένης της γεωλογικής (αβιοτικής) και η πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, ενώ οι υπόλοιπες καρτέλλες παρουσιάζουν τις γεωδιαδρομές.
Κάθε γεωδιαδρομή αποδίδεται με χρώμα ίδιο με αυτό που έχουν οι επί τόπου πινακίδες σε κάθε περιοχή.

Φύλλο Αξιολόγησης της έκδοσης και των επιτόπου πινακίδων θα βρείτε στο http://www.igme.gr. Η γνώμη των χρηστών των καρτελών θα μας βοηθήσει για τη βελτίωσή τους!

Η σειρά των καρτελών υλοποιήθηκε από:
- Αθανασούλη Ε., Παυλίδου Σ., Θεοδοσίου Ειρ., 2009. Δυτ. Κρήτη & ν. Γαύδος. Σειρά Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα, Επιμ. Εκδ. Ειρ. Θεοδοσίου, © ΙΓΜΕ, Εκτ. Παραγ. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. ISBN 978-960-87453-4-6 στα ελληνικά και 978-960-98903-0-4 στα αγγλικά.
- Επιτρόπου Ν., 2009. Θάσος. Σειρά Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα, Επιμ. Εκδ. Ειρ. Θεοδοσίου, © ΙΓΜΕ, Εκτ. Παραγ. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. ISBN 978-960-87453-7-7 στα ελληνικά και 978-960-98903-3-5 στα αγγλικά.
- Τζανικιάν Z., 2009. Λαύριο και ευρύτερη περιοχή. Σειρά Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα, Επιμ. Εκδ. Ειρ. Θεοδοσίου, © ΙΓΜΕ, Εκτ. Παραγ. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. ISBN 978-960-87453-6-0 στα ελληνικά και 978-960-98903-2-8 στα αγγλικά.
- Κοσιάρης Γ., Μιχαήλ Κ., 2009. Μαρώνεια. Σειρά Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα, Επιμ. Εκδ. Ειρ. Θεοδοσίου, © ΙΓΜΕ, Εκτ. Παραγ. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. ISBN 978-960-87453-8-4 στα ελληνικά και 978-960-98903-4-2 στα αγγλικά.
- Πάσχος Π., Νικολάου Ε., Παπανίκος Δ., 2009. Σειρά Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα, Επιμ. Εκδ. Ειρ. Θεοδοσίου, © ΙΓΜΕ, Εκτ. Παραγ. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. ISBN 978-960-87453-9-1 στα ελληνικά και 978-960-98903-5-9 στα αγγλικά.
- Βουγιουκαλάκης Γ., 2009. Νίσυρος Σειρά Γεωδιαδρομές στην Ελλάδα, Επιμ. Εκδ. Ειρ. Θεοδοσίου, © ΙΓΜΕ, Εκτ. Παραγ. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. ISBN 978-960-87453-5-3 στα ελληνικά και 978-960-98903-1-1 στα αγγλικά.

Οι χάρτες και το Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών των καρτελών δημιουργήθηκαν από την Κλεισιούνη Ε.
Για το σχεδιασμό της σειράς "Γεωδιαδρομές" ελήφθησαν υπόψη η σειρά Landscapes from stone, από κοινού έκδοση της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Βόρειας Ιρλανδίας και της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Ιρλανδίας, τα φυλλάδια για το γεωπάρκο του νησιού RAB από την ProGEO Croatia, η δίγλωσση έκδοση " Η γεωλογική κληρονομιά του Ψηλορείτη", " Ο οδηγός πάρκων απολιθωμένου Δάσους Πλάκας και Σιγρίου", καθώς και διάφορα άλλα σχετικά έντυπα.

Για πληροφορίες, εκδόσεις, μελέτες ή χάρτες σχετικά με τη γεωλογία της Ελλάδας και των επιμέρους περιοχών, επικοινωνήστε με το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ, Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Γ' Είσοδος, 136 77 Αχαρναί, Αττική • Τηλ.: 210 2413175 • Φαξ: 210 2413448 •email: dggx@igme.gr, URL:www.igme.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Οι προτεινόμενες διαδρομές γίνονται με την ευθύνη όποιου επιθυμεί να τις πραγματοποιήσει. Για οποιοδήποτε συμβάν το ΙΓΜΕ δεν φέρει καμία ευθύνη.
Η έκδοση είναι αφιερωμένη στο Διεθνές Έτος Πλανήτης Γη.

Κείμενο από: Ειρ. Θεοδοσίου, ren@igme.gr

Ειρήνη Θεοδοσίου
Δ/νση Γενικής Γεωλογίας & Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ)
Σπύρου Λούη 1, Ολυμπιακό Χωριό, Γ' Είσοδος
136 77 Αχαρναί

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2010 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 62 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58253446
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.