ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 27 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δράσεις του Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων Βορειοανα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Διάφορα
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ , Τετάρτη, 17 Φεβρουάριος 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις Σέρρες (Νέος Σκοπός Σερρών) στις 13-14-15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε η τακτική τριμηνιαία συνάντηση του Δικτύου των Οικολογικών Οργανώσεων της Βορειοανατολικής Ελλάδας. Το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 1986 και καλύπτει την γεωγραφική περιοχή από το Δυτικό σύνορο του Ν. Σερρών που είναι η λίμνη Κερκίνη μέχρι τον Έβρο καθώς το σύνολο των δασικών συστημάτων και υγροτοπων της περιοχής αποτελούν ένα ενιαίο οικοσύστημα και ταυτόχρονα έναν από τους τελευταίους παράδεισους της Ευρώπης.

Στην συνάντηση πήραν μέρος:
1. Οικολογική Κίνηση Σερρών
2. Οικολογική Κίνηση Δράμας
3. Οικολογικη Κίνηση Καβάλας
4. Εταιρεία Προστασίας φύσης και Οικοαναπτυξης (Χρυσούπολη - Καβάλας)
5. Περιβαλλοντική Κίνηση Θάσου
6. Οικολογική Ομάδα Ροδόπης
7. Οικολογική Εταιρεία Έβρου

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά την συνάντηση:
Λιγνίτες -Δράμα
Μετά την ενημέρωση που έγινε από την Οικολογική Κίνηση Δράμας , αποφασίστηκε να συνταχθεί σχετικό υπόμνημα προς τα υπουργεία περιβάλλοντος και ενέργειας που θα αφορά στην αναγκαιότητα της διαφύλαξης των τοπικών πόρων και της μη ενεργοποίησης σχεδίων για εγκατάσταση σταθμού παραγωγής ενέργειας από Λιγνίτη στην ευρύτερη περιοχή της Δράμας . Επιπλέον να ζητηθεί από το πανελλήνιο Δίκτυο των Οικολογικών Οργανώσεων να συνδράμουν τις οικολογικές Οργανώσεις της Βορειοδυτικής Ελλάδας στον αγώνα τους για την μη εγκατάσταση αντίστοιχων σταθμών στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
Αντί για την δημιουργία σταθμών παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα τα οποία επιβαρύνουν τόσο την υγεία των πολιτών και του ευρύτερου οικοσυστήματος όσο και το θέμα των κλιματικών αλλαγών.

Προτείνουμε:
1. Μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας ( μόνωση- μικρότερης ενεργειακής κατανάλωσης ηλεκτρικές συσκευές - αυτοπεριορισμός στην σπατάλη ενέργειας)
2.Ενισχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς (περιορισμός χρήσης ΙΧ- ενίσχυση των σιδηροδρομικών δικτύων, ενίσχυση της ναυσιπλοΐας για μεταφορά φορτίων)
3.Παραγωγη ενέργειας από αξιοποίηση τοπικών πηγών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Γεωθερμία, Μικρά και Μεγάλα φωτοβολταικα συστήματα και Μικρά υδροηλεκτρικά και αιολικά έργα).
Οι παραπάνω προτάσεις εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη δημιουργούν και χιλιάδες νέες θέσεις απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο.

Διαχείριση απορριμμάτων
Έγινε αναλυτική παρουσίαση από την Οικολογική Κίνηση Σερρών και Καβάλας τόσο για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για το συγκεκριμένο θέμα, όσο και για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Βορειοανατολική Ελλάδα.
Διαπιστώθηκε η μεγάλη απόσταση από αυτό που έπρεπε να εφαρμόζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία και η σχεδόν παντελής αδυναμία εφαρμογής του οποιουδήποτε σχεδιασμού σε επίπεδο δήμων ή περιφερειών.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι να κινδυνεύουν όλοι οι δήμοι να υποστούν μεγάλη οικονομική ζημιά λόγω της πιθανής επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ύψους ενός εκατόν ευρώ ανά μήνα ανά χωματερή (πρόστιμα που αν επιβληθούν θα τρέξουν και αναδρομικά από 01-01-2009).
Αποφασίσθηκε η κάθε οργάνωση να επιδιώξει συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς και σχετική ενημέρωση τους, ούτως ώστε να εφαρμόσουν σωστές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων σύμφωνα με αυτά που προβλέπει η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νομοθεσία (μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, κομποστοποιηση - τελική διάθεση υπολλειματων σε ΧΥΤΥ).

Χρυσός - Κυάνιο
Έγινε παρουσίαση από την Οικολογική Ομάδα Ροδόπης για τα σχέδια μεταλλευτικών δραστηριοτήτων Χρυσού στη περιοχή Πέραμα των νομών Ροδόπης Έβρου. (Ο σχεδιασμός προβλέπει το εργοστάσιο στο νομό Έβρου και την δημιουργία της λίμνης τελμάτων στο νομό Ροδόπης).
Διαπιστώθηκε ότι οι φορείς της περιοχής έχουν συνταχθεί σύσσωμοι κατά των εξορρυκτικων δραστηριοτήτων. Ταυτόχρονα έγινε ενημέρωση για τα προβλήματα που δημιουργηθήκαν στην περιοχή του Στρατωνίου Χαλκιδικής μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις (κατακρήμνιση τεραστίων ποσοτήτων χωμάτινης μάζας) και τα οποία αποσιωποιηθηκαν από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ.
Οι οικολογικές οργανώσεις του Δικτύου Βορειοανατολικής Ελλάδας τονίζουν ότι:
Τα δασικά οικοσυστήματα της περιοχής, αλλά και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας είναι ο πραγματικός πλούτος που στηρίζει και βοηθαει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών σε επίπεδο ποιότητας ζωης, θέσεων εργασίας και κοινωνικής ευημερίας.

Αγωγός Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη
Διαπιστώθηκε η έντονη δραστηριότητα της Εταιρείας που θα κάνει το έργο, μέσω διαφημιστικών μυνηματων στα τοπικά ΜΜΕ.
Παράλληλα αποφασίσθηκε να υποστηριχθούν οι δραστηριότητες της "Πρωτοβουλίας ενάντια στον Αγωγό Μπουργκας- Αλεξανδρούπολη" σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

Δεξαμενές υγροποιημένου Φυσικού αερίου
Συζητήθηκε το θέμα των προβλημάτων που προκύπτουν από την εγκατάσταση των Δεξαμενών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην περιοχή της Νέας Καρβάλης στην Καβάλα, μετά από εισήγηση της Οικολογικής Κίνησης Καβάλας.
Οι επιπτώσεις στο θαλάσσιο χώρο είναι αντίστοιχες με εκείνες του αγωγού Μπουργκας- Αλεξανδρούπολη (μεταφορά έρματος από άλλες περιοχές το οποίο δημιουργεί πρόβλημα στην βιοποικιλοτητα του τόπου, αύξηση της επιβάρυνσης με βαρεα μέταλλα από τις βαφές των πλοίων και των υποθαλάσσιων αγωγών, πρόβλημα στην τοπική οικονομία σε δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με την αλιεία, τον τουρισμό).
Επιπλέον η συγκεκριμένη εγκατάσταση δημιουργεί τεράστιους κινδύνους ατυχήματος με δεδομένο ότι σε παγκόσμιο επίπεδο έχουμε πάνω από 100 νεκρούς και περισσότερα από 1100 ατυχήματα που συνδέονται με αυτού του είδους την δραστηριότητες.

Βιομάζα- Βιοντήζελ
Στο πλαίσιο των εργασιών της συνάντησης πραγματοποιήθηκε επίσκεψη- ξενάγηση στο εργοστάσιο παραγωγής Βιοντήζελ του νομού Σερρών. Αναλύθηκαν τα πλεονεκτήματα και πιθανά μειονεκτήματα.
Σε συνέχεια της ενημέρωσης οι οικολογικές Οργανώσεις αποφάσισαν να ξεκινήσουν καμπανια ενημέρωσης των πολιτών για την δυνατότητα ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων προκειμένου να αποφευχθεί η μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα με την ενεξελεκτη έως τώρα απόρριψη τους στο έδαφος και στο Δίκτυο αποχέτευσης.

Οι οικολογικές Οργανώσεις της Βορειοανατολικής Ελλάδας φιλοξενηθήκαν στον δημοτικό Ξενώνα του Ν. Σκοπού και ευχαριστούν θερμά τον δήμαρχο και τους κατοίκους του χωριού για την ζεστή τους φιλοξενία.

Η επόμενη συνάντηση έχει αποφασιστεί να γίνει στην Θάσο.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
Πληροφορίες: Πασχαλίδης Γιώργος 6979945323

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 105 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58153580
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.