ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Πέμπτη 06 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η προστασία της βιοποικιλότητας και των προστατευόμεν Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Προστατευόμενες περιοχές - Βιότοποι - Υγρότοποι
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ , Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2009

Για την καταστροφή των φοινικοειδών και τη διέλευση του αυτοκινητόδρομου Ε65 από την κοιλάδα του Σπερχειού

Δύο ερωτήσεις σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας και τη διασφάλιση προστατευόμενων περιοχών κατέθεσε σήμερα ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων, Μιχάλης Τρεμόπουλος.

Πιο συγκεκριμένα:

Η πρώτη ερώτηση αφορά σε ένα επικίνδυνο ξενικό είδος, το κόκκινο σκαθάρι, που έχει εξαπλωθεί στην Ελλάδα (http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=54916) προσβάλλοντας τα φοινικοειδή και ήδη έχει κάνει ανυπολόγιστες ζημιές σε περιοχές της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και της Πελοποννήσου. Υπάρχει, μάλιστα, έκθεση της ΕΕ, όπου επισημαίνεται σωρεία λαθών και παραλείψεων των ελληνικών αρχών και εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για τη διάσταση του προβλήματος.

Η δεύτερη ερώτηση αφορά στην κατασκευή του νότιου τμήματος του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65, που διέρχεται από την κοιλάδα και τον ποταμό Σπερχειό στο Νομό Φθιώτιδας, περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000, ως περιοχή "κοινοτικού ενδιαφέροντος" και "Ζώνη Ειδικής Προστασίας". Ήδη έχει αρχίσει κοπή δέντρων στο παραποτάμιο δάσος στο ύψος της Αλαμάνας και καταστρέφεται γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.

Ο Μιχάλης Τρεμόπουλος δήλωσε: "Είναι λυπηρό εν έτει 2009 να μην αναγνωρίζεται ακόμα από τις κυβερνήσεις η αναγκαιότητα να προστατευτούν η βιοποικιλότητα και οι ευαίσθητοι οικότοποι ως ένα άμεσο μέτρο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών".

Ακολουθούν συνημμένες οι δύο ερωτήσεις:

Προσβολή φοινικοειδών από το κόκκινο σκαθάρι Rhynchophorus ferrugineus
Το έντομο Rhynchophorus ferrugineus (κόκκινο σκαθάρι) που προσβάλλει τα φοινικοειδή έχει εξαπλωθεί στην Ελλάδα και έχει ήδη κάνει ανυπολόγιστες ζημιές σε περιοχές της Κρήτης, των Δωδεκανήσων και της Πελοποννήσου (πχ Ηλεία) ενώ η μόλυνση συνεχίζεται. Υπάρχουν έντονες διαμαρτυρίες (1) για τη μη εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων από την πολιτεία, με αποτέλεσμα τεράστιες πολιτιστικές, οικονομικές και άλλες τουριστικές ζημιές για τις περιοχές που εμφανίζεται το έντομο.
Σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Κύπρος, όπου έχει εμφανιστεί το έντομο, οι αρμόδιες αρχές έχουν προβεί σε όλα τα απαραίτητα και ουσιαστικά μέτρα για την καταπολέμησή του, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Στην απόφαση 2007/365/ΕΚ που αφορά τον επιβλαβή οργανισμό Rhynchophorus ferrugineus, αναγράφονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των άμεσων μέτρων.
Η Γ.Δ. Υγείας και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απέστειλε κατεπείγουσα σύσταση-έκθεσή της προς το Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στις 4-8-2009. Στην έκθεση επισημαίνεται σωρεία λαθών και παραλείψεων των αρμοδίων Ελληνικών αρχών ενώ παράλληλα εκφράζεται σοβαρή ανησυχία για τη διάσταση του προβλήματος στην Ελλάδα. Η έκθεση επισημαίνει ότι η κοπή των άρρωστων φοινίκων πρέπει να γίνει άμεσα μόνο από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό ώστε να μη γίνει περαιτέρω διασπορά της μόλυνσης. Η Επιτροπή ανέμενε μέχρι τις 15-09-09 την ελληνική έκθεση για την άμεση εφαρμογή των μέτρων που υποδεικνύει προς την Ελλάδα ενώ δεν δικαιολογεί καμία διοικητική δυσκολία από πλευράς ελληνικών αρχών στην άμεση κοπή των φοινίκων.

Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Εφαρμόζονται ικανοποιητικά τα μέτρα της κοινοτικής απόφασης 365/2007 στις επιμέρους χώρες και αν όχι ποιες χώρες υστερούν και γιατί;
2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί για την άμεση εφαρμογή της κοινοτικής απόφασης 365/2007 από τις χώρες που υστερούν;
3. Έχει λάβει την ελληνική έκθεση που αναμενόταν έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2009;
4. Έχει λάβει υπόψη τεχνικές βιολογικής καταπολέμησης ώστε να αποφευχθούν τα χημικά σκευάσματα και να συμπληρωθεί η απόφαση 365/2007;
5. Υπάρχει ανάγκη για ένα ευρύτερο πρόγραμμα ενημέρωσης ενάντια στην ανεξέλεγκτη φύτευση φοινίκων για καλλωπιστικούς λόγους, ιδιαίτερα σε περιοχές εκτός της φυσικής τους εξάπλωσης;

Xάραξη του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 μέσα σε δύο σημαντικές περιοχές NATURA 2000

¶ρχισε να κατασκευάζεται το νότιο τμήμα του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65, που διέρχεται από την Κοιλάδα του Σπερχειού και τον ποταμό Σπερχειό στο Νομό Φθιώτιδας. Μια από τις πρώτες αρνητικές συνέπειες είναι η εξελισσόμενη κοπή δέντρων στο παραποτάμιο δάσος στο ύψος της Αλαμάνας ενώ παρατηρούνται και σοβαρές απώλειες γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας.

Τόσο η κοιλάδα του Σπερχειού όσο και η περιοχή του Δέλτα του Σπερχειού είναι ενταγμένες στο Δίκτυο NATURA 2000 ως περιοχή "κοινοτικού ενδιαφέροντος" (GR2440002) και "Ζώνη Ειδικής Προστασίας" (GR2440005) αντίστοιχα, ένα σπάνιο οικοσύστημα και μια πηγή πλούτου, καθώς περιβάλλεται και τροφοδοτεί παραγωγικές αγροτικές εκτάσεις.

Το γενικότερο έλλειμμα πολιτικής για τη γη που διαπιστώνεται στην Ελλάδα, έχει ως αποτέλεσμα την παράδοση σε άλλες χρήσεις χιλιάδων στρεμμάτων γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Σημειώνεται δε ότι στην Ελλάδα η διατήρηση και προστασία της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας είναι συνταγματικώς επιβεβλημένη.

Δεδομένου ότι η προστασία των εδαφών και της παραγωγικής γης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Με δεδομένο ότι το έργο πλήττει δύο περιοχές κοινοτικού ενδιαφέροντος εκ των οποίων η μία είναι και ΖΕΠ, έχει ενημερωθεί η Ε.Ε. ότι η ελληνική διοίκηση αγνόησε την, προβλεπόμενη από το άρθρο 6 της κοινοτικής οδηγίας 92/43, διαδικασία αξιολόγησης επιπτώσεων του έργου; Αν ναι, τι μέτρα προτίθεται να λάβει η Επιτροπή;
2. Γνωρίζει η Επιτροπή αν έχουν διερευνηθεί από την ελληνική διοίκηση σενάρια εναλλακτικών λύσεων χάραξης όπως λ.χ. της βόρειας παράκαμψης της πόλης της Λαμίας για την κατασκευή του έργου;
3. Είναι τα έργα συμβατά με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και νομοθεσίες σχετικά με τη διαχείριση και την πιθανή υποβάθμιση γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας;

Περισσότερες πληροφορίες στον Μιχάλη Τρεμόπουλο, 6982 689868
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 27 Δεκέμβριος 2009 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 134 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55275069
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.