ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 09 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σε διερεύνηση της υπόθεσης του πρώην εργοστασίου "ΔΙΑΝ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Απόβλητα - Μεταλλεία
ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ , Τετάρτη, 23 Σεπτέμβριος 2009

Σε διερεύνηση της υπόθεσης του πρώην εργοστασίου "ΔΙΑΝΑ" στη Θεσσαλονικη προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από ερώτηση του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κρίτωνα Αρσένη

"Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές ώστε να διευκρινισθούν οι επακριβείς περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης" επισημαίνει ο Επίτροπος Περιβάλλοντος Σταύρος Δήμας απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης σχετικά με τη μη αποκατάσταση και τη μη εξυγίανση του χώρου του πρώην εργοστασίου "ΔΙΑΝΑ".

Με αφορμή την απάντηση της Επιτροπής ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε ότι "Μετά από πολύχρονες κινητοποιήσεις των κατοίκων, κινήσεων πολιτών και των ενδιαφερόμενων δήμων τα τοξικά απόβλητα απομακρύνθηκαν από το χώρο της πρώην βιομηχανίας φυτοφαρμάκων "ΔΙΑΝΑ". Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμη αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου, ο οποίος βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη περιβαλλοντικά περιοχή, θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο την υγεία των κατοίκων της. Αντί η κυβέρνηση Καραμανλή και ο αρμόδιος υπουργός κ. Σουφλιάς να εφαρμόσουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία και την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", και να υποχρεώσουν τον κάτοχο του χώρου να προβεί σε εξυγίανση και αποκατάστασή του, αδράνησαν και αδιαφόρησαν για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Η εξαετία Σουφλιά μας διδάσκει την άμεση αναγκαιότητα δημιουργίας Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.
Όλοι οι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στα περιβαλλοντικά αγαθά. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης ανάπτυξης, που προτείνει λύσεις με προοπτική και ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος που να εγγυάται την περιβαλλοντική προστασία".

Ακολουθούν το κείμενο της ερώτησης και η απάντηση της Επιτροπής

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3890/09
υποβολή: Kriton Arsenis (S-D)
προς την Επιτροπή

Θέμα: Εξυγίανση του χώρου του πρώην εργοστασίου "ΔΙΑΝΑ"

Η βιομηχανία φυτοφαρμάκων "ΔΙΑΝΑ" βρισκόταν σε λειτουργία περισσότερο από 25 χρόνια δίπλα σε κατοικημένη περιοχή (Νικόπολη -Ευξεινούπολη) του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης.

Κατά την περίοδο που ακολούθησε τη διακοπή λειτουργίας του εργοστασίου, μεγάλες ποσότητες ληγμένων φυτοφαρμάκων και άλλων τοξικών υλικών "συσκευασμένων" σε βαρέλια και σάκους παρέμεναν επί χρόνια εκτεθειμένα στα καιρικά φαινόμενα. Με τη φθορά των "συσκευασιών" και, κυρίως, εξαιτίας δύο μεγάλων πυρκαγιών, πολλές τοξικές ουσίες διασκορπίστηκαν και με τις βροχές εμπότισαν το έδαφος του οικοπέδου, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά σε σπίτια.

Μετά από πολύχρονες κινητοποιήσεις των κατοίκων, κινήσεων πολιτών και των ενδιαφερόμενων δήμων, τα τοξικά απόβλητα απομακρύνθηκαν χωρίς, ωστόσο, να ακολουθήσει αποκατάσταση και εξυγίανση του χώρου. Μάλιστα, μετά από αυτοψία του δήμου Σταυρούπολης, καταγράφηκε η ύπαρξη φρεατίων με ποσότητες υγρών άγνωστης ταυτότητας και επικινδυνότητας και διάσπαρτων κομματιών αμιαντολαμαρίνων. Πρόσφατα, ο νέος ιδιοκτήτης του χώρου του πρώην εργοστασίου επιχείρησε να προχωρήσει σε ενέργειες για την κατεδάφιση των παλιών εγκαταστάσεων και την εμπορική εκμετάλλευση του χώρου. Με βάση τα ανωτέρω, ερωτάται η Επιτροπή:

Εάν είναι σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο η επιβάρυνση του ελληνικού κράτους αντί του κατόχου των επικίνδυνων αποβλήτων με τις δαπάνες μεταφοράς και απομάκρυνσής τους;

Είναι ενήμερη σχετικά με το γεγονός της μη αποκατάστασης και εξυγίανσης του επίμαχου χώρου;

Προτίθεται να πιέσει την ελληνική κυβέρνηση να συμμορφωθεί προς τις κοινοτικές διατάξεις ως προς την αποκατάσταση και τον καθαρισμό χώρων που έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνα απόβλητα;

E-3890/09EL
Απάντηση του κ. Δήμα
εξ ονόματος της Επιτροπής
(15.09.2009)

Η οδηγία 2006/12/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2006, περί των στερεών αποβλήτων καθορίζει τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των αποβλήτων.

Στο άρθρο 15 της οδηγίας 2006/12/EΚ διατυπώνεται η αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει", σύμφωνα με την οποία η δαπάνη για τη διάθεση των αποβλήτων βαρύνει: α) τον κάτοχο που παραδίδει απόβλητα σε φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που έχει λάβει άδεια διαχείρισης αποβλήτων ή/και β) τους προηγούμενους κατόχους ή τον παραγωγό του προϊόντος που παράγει τα απόβλητα.

Πέραν των ανωτέρω, η ευθύνη των κρατών μελών ορίζεται στα άρθρα 4 και 8:

• Το άρθρο 4 προβλέπει ότι: "τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσουν ότι η διάθεση ή η αξιοποίηση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία του ανθρώπου και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που ενδέχεται να βλάψουν το περιβάλλον". Το ίδιο άρθρο ορίζει ότι "τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την απαγόρευση της εγκατάλειψης, της απόρριψης και της ανεξέλεγκτης διάθεσης των αποβλήτων".

• Σύμφωνα με το άρθρο 8, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν ότι οποιοσδήποτε κάτοχος αποβλήτων "α) τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα συλλογής ή σε επιχείρηση που διεξάγει τις εργασίες του παραρτήματος ΙΙ Α ή ΙΙ Β, ή β) εξασφαλίζει ο ίδιος την αξιοποίηση ή τη διάθεσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας".

Όσον αφορά τον χώρο του πρώην εργοστασίου "ΔΙΑΝΑ", οι ελληνικές αρχές είναι υπεύθυνες για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία που σχετίζεται με τη νόμιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Επιτροπή θα ζητήσει πληροφορίες από τις ελληνικές αρχές ώστε να διευκρινισθούν οι επακριβείς περιστάσεις της συγκεκριμένης υπόθεσης.

ΚΡΙΤΩΝ ΑΡΣΕΝΗΣ
Επικοινωνία:
kriton.arsenis@europarl.europa.eu, Γραφείο Αθήνας: 210 38 96 417, Γραφείο Βρυξελλών:0032 22847873

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 27 Δεκέμβριος 2009 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 123 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58253261
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.