ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 02 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 22 Σεπτεμβρίου 2009 Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 21 Σεπτέμβριος 2009

Αστική κινητικότητα και πολιτική για το ποδήλατο

Αστική κινητικότητα : Ως αστική κινητικότητα νοείται ο τρόπος κίνησης και μεταφοράς στην πόλη, που μπορεί να είναι ιδιωτικός ή μαζικός, δημόσιος, φυσικός, μηχανοκίνητος ή και συνδυαστικός, ο οποίος με την πάροδο του χρόνου, της τεχνολογικής προόδου, των κοινωνικοοικονομικών εξελίξεων, μπορεί να μεταβάλλεται. Η σύγχρονη άποψη για την "νέα αστική κινητικότητα", αναφέρεται στην βελτιστοποίηση της χρήσης όλων των μέσων μεταφοράς (τρένο, τραμ, μετρό, λεωφορείο) και μεταξύ των διαφόρων ιδιωτικών τρόπων μεταφοράς (αυτοκίνητο, ποδήλατο, βάδισμα).

Στην πράσινη βίβλο τίθενται ερωτήματα και προτείνονται σχετικές επιλογές για την Πολιτική Αστικής κινητικότητας που πρέπει να υιοθετήσουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Με δεδομένα τα έντονα και διάχυτα κυκλοφοριακά προβλήματα στις ευρωπαϊκές πόλεις, λόγω του υπερπληθυσμού των οχημάτων και της αυξημένης συγκέντρωσης του πληθυσμού των οχημάτων, προτείνονται βασικές επιλογές αντιμετώπισης τους στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του προβλήματος.

Ιδιαίτερα δημοφιλές μέσο σε πολύ ανεπτυγμένες χώρες, το, ποδήλατο μπορεί να συμβάλλει ως συμπληρωματικό μεταφορικό μέσο, στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στην ποιότητα ζωής στην πόλη. Φιλικό προς το περιβάλλον, με πλεονεκτήματα συνδεδεμένα με την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση της ρύπανσης (ατμοσφαιρικής, ηχητικής, αισθητικής κ.λ.π) την φυσική άσκηση την ευελιξία λειτουργίας του για μικρές αποστάσεις (της τάξης των 5 χλμ.), καθώς και την συμβατότητα της χρήσης του συνδυαστικά με άλλα μεταφορικά μέσα, για μεγαλύτερες, δύναται να εξυπηρετήσει ποικιλία μετακινήσεων για εργασία, αγορές, υπηρεσίες (υγείας, εκπαίδευσης) αναψυχής και άθλησηs.

Ιστορική αναδρομή: To 1885 στο Ηνωμένο Βασίλειο κατασκευάσθηκε το ποδήλατο, στη σύγχρονη μηχανική του μορφή και το ίδιο έτος ήλθε στην Ελλάδα. Το 1890, έτος ίδρυσης της διεθνούς Ποδηλατικής Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι ποδηλατικοί αγώνες, ενώ μόνο στην Αθήνα είχαν ήδη συστηθεί πλέον των δέκα ποδηλατικών συλλόγων., άνω των 300 μελών συνολικά. Το πρώτο ποδηλατοδρόμιο της Ελλάδας κατασκευάσθηκε στην Αθήνα (στο μετέπειτα γήπεδο Καραϊσκάκη) για τις ανάγκες των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων όπου αναδείχθηκαν Ολυμπιονίκες δύο Έλληνες. Το 1891 ιδρύθηκε ο Ποδηλατικός Σύλλογος Αθηνών, στη συνέχεια η ποδηλατική Εταιρεία, ο Όμιλος των Ποδηλάτων και ο Ποδηλατικός Σύλλογος Πατρών.

Από τα τέλη του 19ου έως τις αρχές του 20ου, σημειώθηκε διεθνώς κάθετη αύξηση της αγοράς και χρήσης ποδηλάτου, με την ίδρυση των πρώτων βιομηχανιών κατασκευής ποδηλάτων και αριθμού ποδηλατικών λεσχών εκατέρωθεν του Ατλαντικού.
Στην Ελληνική πόλη και πρώτιστα στην Αθήνα, η χρήση ποδηλάτου, οδήγησε στην πρώτη αθλητική υποδομή, το Ποδηλατοδρόμιο του Φαλήρου.

Στις αρχές του 20ου αιώνα ο αριθμός των ιδιόκτητων ποδηλάτων στην Αθήνα αυξήθηκε σημαντικά κυρίως στην Αθήνα. Αλλά και τα ενοικιαζόμενα ποδήλατα υπήρξαν αρκετά. Με τη μεταβολή των πρότυπων διαβίωσης, η μετακίνηση έλαβε οικονομικό -κοινωνικό χαρακτήρα, με συνέπεια την αλματώδη αύξηση της προτίμησης στα αυτοκίνητα.

Σήμερα, σε μεγάλο αριθμό ευρωπαϊκών πόλεων (¶μστερνταμ, Κοπεγχάγη, Βαρκελώνη), πόλεων των ΗΠΑ κ.α. προωθείται η χρήση του ποδηλάτου ως βασικού μέσου μετακίνησης, με τη δημιουργία δικτύου λωρίδων κυκλοφορίας και θέσεων στάθμευσης. Κύριους λόγους επιλογής αποτελούν η δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων συγκοινωνίας και κυκλοφοριακής συμφόρησης, η ελάχιστη απαίτηση χώρου στάθμευσης, η δυνατότητα μετακίνησης και εκτός οδικού δικτύου και τέλος, η έλλειψη όχλησης.

Ελληνική πραγματικότητα : Παρ' ότι η διάδοση του ποδηλάτου διεθνώς σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, είτε λόγω φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών στο πλαίσιο βιωσιμότητας και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, η ελληνική πργαμτικότητα απέχει πολύ, από τα δεδομένα αυτά, πέρα από ορισμένες πρωτοβουλίες κυρίως Δήμων της περιφέρειας σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Ενδεικτική είναι η μόλις πρόσφατα (2008) και μόνη έως σήμερα σχετική ερώτηση στο Κοινοβούλιο.

Από την έρευνα των δεδομένων διαπιστώνεται έλλειμμα στην Ελλάδα, τόσο σε επίπεδο προγραμματισμού, όσο και σε διοικητικό και επίπεδο οργάνωσης, αλλά και σχετικής νοοτροπίας και παιδείας - αγωγής. Συγκεκριμένα, εντοπίζονται τα ακόλουθα :
1) Αποσπασματικότητα στην υλοποίηση τεχνικής υποδομής, 2) Έλλειψη συντήρησης των υφιστάμενων υποδομών, μετά τα εγκαίνια από τις αρχές. 3) Ευρύτερη στάση έλλειψης ενδιαφέροντος, αδιαφορίας, ανοχής, από πλευράς χρηστών και πολιτών απέναντι στον δημόσιο ή κοινόχρηστο χώρο. 4) ‘Έλλειψη ευρύτερου σχεδιασμού στην υλοποίηση ή παροχή υποδομής και όχι ως αποτέλεσμα ολοκληρωμένης, συστηματικής, διεπιστημονικού χαρακτήρα μελέτης. 5) Έλλειψη συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ συναρμοδίων φορέων κεντρικής διοίκησης (π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ, και Υ.Μ.Ε) κεντρικής διοίκησης και ΟΤΑ και των τελευταίων μεταξύ τους.

Σύμφωνα με έρευνα για ζητήματα ασφάλειας για την κίνηση ποδηλάτων, τα αποτελέσματα χρήσης του δικτύου είναι ικανοποιητικά. Συγκεκριμένα, ποδήλατο χρησιμοποιεί το 22% του πληθυσμού από το οποίο το 60% είναι άντρες ηλικίας 24-54.
Τα 3/4 των ερωτηθέντων είχαν πρόσβαση σε ΙΧ και ποδήλατο. Το ποσοστό είναι εξαιρετικά υψηλό συγκριτικά με αυτά χωρών με παράδοση στη χρήση ποδηλάτου (Ολλανδία 27%, Δανία 18%).

Η χρήση του ποδηλάτου γίνεται σύμφωνα με την ΄έρευνα για τους παρακάτω λόγους :
To 82% πιστεύει ότι είναι καλό για την υγεία, 66% γιατί είναι εύκολο στο παρκάρισμα, 54% γιατί είναι φιλικό στο περιβάλλον, 52% γιατί είναι γρηγορότερο, 42% γιατί μπορεί έτσι να κάνει πολλές δουλειές ταυτόχρονα, 32% γιατί είναι φθηνό, 28% γιατί είναι διασκεδαστικό, 18% πιστεύει ότι είναι ευκολότερο και ασφαλές πλέον.

Τα πλεονεκτήματα του ποδηλάτου συγκριτικά με άλλα μέσα μεταφοράς :
Το ποδήλατο είναι φιλικό για το περιβάλλον μέσο μετακίνησης, Απαιτεί πολύ λίγες πρώτες ύλες για να κατασκευασθεί. Λειτουργεί με ανανεώσιμα καύσιμα και δεν μολύνει το περιβάλλον ηχητικά ή με καυσαέρια. Η χρήση του ποδηλάτου ανακουφίζει με δύο τρόπους την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Αφενός ο ποδηλάτης δεν χρησιμοποιεί άλλο όχημα και αφετέρου η μετακίνηση με ποδήλατο μπορεί να γίνει σε ένα τμήμα του δικτύου δρόμων της πόλης που οδηγεί που οι οδηγοί αυτοκινήτων αποφεύγουν.
Το ποδήλατο μαζί με το κολύμπι και το τρέξιμο, θωρούνται τα πιο αερόβια αθλήματα.
Με το ποδήλατο γυμνάζεται κυρίως το καρδιοαναπνευστικό σύστημα, καθώς και οι μυς των ποδιών. Μια μελέτη έδειξε ότι ακόμα και σε συνθήκες κυκλοφορίας σε μια μεγάλη πόλη (καυσαέρια, μποτιλιάρισμα) η συγκέντρωση μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα των ποδηλατιστών είναι ήταν 10 φορές μικρότερη από ότι σε επιβάτες και οδηγούς αυτοκινήτων. Ο ποδηλάτης εξάλλου, λόγω της ταχύτητάς του, παραμένει πολύ λιγότερο στην κυκλοφορία από τον οδηγό ή επιβάτη Ι.Χ, επιβάτες λεωφορείων ταξί και τους πεζούς.
Η αγορά και η συντήρηση ενός ποδηλάτου κοστίζει ελάχιστα. Το ποδήλατο κινείται με την ενέργεια που παίρνει ο άνθρωπος από την τροφή του. Δεν καταναλώνει λοιπόν καύσιμα και επί πλέον δεν έχει έξοδα λειτουργίας, όπως παρκάρισμα, φόρους κ.λ.π. (πράγμα που συμβαίνει με τα μηχανοκίνητα μέσα μεταφοράς).

Ειδικά στη πόλη το ποδήλατο, ξεκινά αμέσως, είναι το πιο ευέλικτο μέσο μεταφοράς, παρκάρει παντού, (10 ποδήλατα πιάνουν χώρο όσο ένα αυτοκίνητο), μεταφέρεται εύκολα πάνω από σκάλες, πεζόδρομους και πεζοδρόμια.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 73 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56167434
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.