ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Επανάσταση για την προώθηση της οικολογικής δόμησης Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 25 Αύγουστος 2009

Υφιστάμενη κατάσταση:
H κατάσταση σήμερα του αστικού περιβάλλοντος παρουσιάζει μια δραματική επιβάρυνση. Οι αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται από την εκθετική αύξηση του πληθυσμού τους και την εντατική οικιστική ανάπτυξη, που συνοδεύεται από ριζικές αλλαγές στην κάλυψη της γης, τις εκπομπές αποβλήτων στην ατμόσφαιρα, τους υδάτινους αποδέκτες και το έδαφος. Η δραματική αλλαγή του οικιστικού περιβάλλοντος των πόλεων δημιουργεί ένα δυσμενές και ανθυγιεινό περιβάλλον διαβίωσης και επηρεάζει σοβαρά την υγεία των ατόμων και καταπονεί το πνεύμα και κυρίως το σώμα τους.

Η μέση κατανάλωση ενέργειας των κατοικιών ανέρχεται σε 240 KWh /m2/έτος. Μπορεί να προκύψει τεράστιο όφελος με ένα εντατικό πρόγραμμα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στον τρόπο κατασκευής και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων κατοικιών, πράγμα βέβαια που απαιτεί σημαντική χρηματοδότηση. Στον τομέα αυτό η χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, η εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας της βιομάζας, της γεωθερμίας και της δύναμης του ανέμου, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στο μέλλον της οικολογικής δόμησης.
H σοβαρότητα της κατάστασης, η ανησυχητική επιδείνωσή της και η συνεχής υποβάθμιση της ποιότητας του τρόπου κατοικίας, απαιτούν μια νέα προσέγγιση του περιβάλλοντος, την επανεξέταση θέσεων και πρακτικών για μια πιο συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος και την ανάληψη δράσης για την αύξηση του βαθμού αειφορίας των αστικών περιοχών.

Επανάσταση για την αλλαγή νοοτροπίας των εμπλεκομένων στην οικολογική δόμηση:
Δεν είναι εύκολο να αλλάξει η νοοτροπία των αποστεωμένων απόψεων των φορέων εξουσίας, οι οποίοι δεν έχουν μυηθεί, η δεν θέλουν να αποδεχτούν και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας σε αντιδιαστολή με τη νέα γενιά. Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και φαντασία για να αφυπνιστούν τα οικολογικά αισθήματα των εκλεγμένων εκπροσώπων και να επαναστατήσουν, οι αρχιτέκτονες, οι σχεδιαστές, οι μελετητές και όλοι οι ενεργοί πολίτες. Ο σκοπός είναι να δοθεί επί τέλους στις πόλεις ένα ανθρώπινο πρόσωπο και να μειωθούν οι ανισότητες και κάθε άλαλης μορφής διακρίσεις των κατοίκων.

Η αρχή έχει γίνει σε χάρτες και ιδέες που συζητούνται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις και έδωσαν αφορμή για τη λήψη μέτρων "τα οποία όμως δεν έχουν υλοποιηθεί". Πρέπει όμως να προχωρήσουμε στις πράξεις. Η βασική αρχή είναι η μετάβαση προ μια πόλη που ν' αναπνέει καλύτερα, να καταναλώνει λιγότερο, με σεβασμό προ ένα πιο ποιοτικό περιβάλλον, που να εξασφαλίζει περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων και των συνοικιών.

Στα πλαίσια των ζυμώσεων αυτών γεννήθηκαν και βρίσκονται σε εξέλιξη οι ιδέες της "αστικής οικολογίας" και της "οικολογικής πολεοδομίας". Αποτελούν συχνά αντικείμενο συζητήσεων μεταξύ των ειδικών και των αρμοδίων σε μια μακρά διερεύνηση, χωρίς προκαθορισμένο πλαίσιο και μείζονα θέματα για τις διοικητικές αρχές της πολιτείας, υπο την εποπτεία του ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ.

Νέες τεχνολογίες και οικολογική δόμηση:
H αειφόρος ανάπτυξη βασίζεται σε "μια ηθική που συμφιλιώνει την αναγκαία οικονομική ανάπτυξη" του συνόλου της κοινωνίας, με την παραγωγή αγαθών, την κοινωνική ισότητα και τη μακροχρόνια διαχείριση των αποθεμάτων. Αυτό προϋποθέτει και μια ανανεωμένη σύλληψη της ιδέας της πολεοδόμησης, αφού η πόλη αποτελεί τον τόπο εργασίας, άσκησης των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων οικολογικής, και οικογενειακής ισορροπίας. Τα δεδομένα αυτά πρέπει να χαρακτηρίζουν τις πολιτικές, που θα αποσκοπούν σε:

1) Αναθεωρημένη αντιμετώπιση της καλπάζουσας αστικοποίησης. 2) Οργάνωση του αστικού ιστού σε τρόπο που ο καθένας αισθάνεται άνετα σ' ένα περιβάλλον ανάπτυξης, χωρίς να αντιμετωπίζει προβλήματα ή υπερβολικά έξοδα. 3) Προσαρμογή στις εξελίξεις, ώστε να δημιουργηθούν πόλεις, οι οποίες ακόμη και αν δεν είναι πάντα αειφόρες, συνεκτιμούν την αειφορία, δηλαδή διάκεινται ευνοϊκά προς μια ιδέα που αφορά το μέλλον και τις αξίες, στις οποίες θα βασίζονται που βασίζονται οι λειτουργίες τους. Αυτό είναι το νόημα που μπορεί να δοθεί στην Οικο-πολεοδομία, η οποία αφορά κύρια τα κτήρια, αλλά επίσης και την ποιότητα ζωής και αποσκοπεί σε μια ελεγχόμενη κατανάλωση, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια. Γι‘ αυτό πρέπει να βελτιωθούν οι προδιαγραφές κατασκευής και να τείνουμε σε μηδενική ή ελάχιστη κατανάλωση, αποβλέποντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς ανάπτυξης της παραγωγής μεγαλύτερους των αντιστοίχων της κατανάλωσης. 4) Υιοθέτηση κτηριοδομικών προδιαγραφών για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας περιβάλλοντος, που να συνδυάζουν μόνωση, προσανατολισμό και ηλιοφάνεια. 5)  Εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας, της βιομάζας, της γεωθερμίας και της δύναμης του ανέμου.

Ο ρόλος της ενέργειας στην ανάπτυξη οικολογικών πόλεων:
Για τη λειτουργία του κτιριακού οργανισμού ως κέντρου παροχής υπηρεσιών, κοινωνικής μέριμνας, πληροφόρησης και παραγωγής, εμπορικών δραστηριοτήτων και δημιουργίας θέσεων εργασίας, η ενέργεια είναι σημαντικός παράγων, ιδίως μάλιστα εάν πρόκειται για τεχνολογικά προηγμένη κοινωνία η οποία έχει σημαντική ανάγκη ενεργειακών πόρων. H ενέργεια όμως καταλαμβάνει και σημαντικό μέρος της ευθύνης στην περιβαλλοντική επιβάρυνση, στην εξάντληση ενεργειακών πηγών, καθώς και τον κίνδυνο καταστροφής, αλλοίωσης, υποβάθμισης, ή εξαφάνισης πολιτιστικών και λοιπών ανθρωπογενών στοιχείων. Η προσπάθεια ανάσχεσης και αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών είναι πλέον μονόδρομος και η ανάληψη πρωτοβουλιών που να προσλαμβάνουν μια τάση επανάστασης η οποία θα επικεντρώνεται στη:
- Διάσωση της ενέργειας μέσα από την επιδίωξη χαμηλότερων ενεργειακών απαιτήσεων και μείωση της κατανάλωσής της.
- Εξοικονόμηση της ενέργειας μέσα από την ανεύρεση εναλλακτικών μορφών παραγωγής ενέργειας.
- Αύξηση της αποδοτικότητας στη χρήση της ενέργειας, ώστε να αποφευχθεί η κατασπατάλησή της.
- Ανακύκλωση της ενέργειας που θα οδηγήσει σε μείωση της εξάντλησης του φυσικού αποθέματος και της διατάραξης της υποβάθμισης της.
¶νθρωπος πόλη και περιβάλλον.

Ο άνθρωπος είναι ένας πολύπλοκος μηχανισμός πρόσληψης πληροφοριών καταγραφής εμπειριών, επεξεργασίας δεδομένων, δράσης και ενεργειών, αλλά συγχρόνως και ένας μηχανισμός δημιουργίας αισθημάτων και συναισθημάτων. Ο άνθρωπος αισθάνεται, αντιλαμβάνεται, γνωρίζει, θυμάται, κινείται και συγκινείται.

Οι αισθήσεις του (όραση, ακοή, αφή, γεύση, οσμή) συνεισφέρουν στην πρόσληψη της πληροφορίας ως ερέθισμα των αισθητηρίων οργάνων προερχόμενο από το φυσικό περιβάλλον. Λόγω όμως της συνεχώς διευρυμένης οικολογικής ευαισθησίας των σημερινών κοινωνιών, διαπιστώνεται ότι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την προστασία του περιβάλλοντος και είναι ο "αειφόρος" σχεδιασμός των πόλεων που σέβεται το περιβάλλον και διασφαλίζει στους κατοίκους τους σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα ζωής. Οι βασικές αρχές συνίστανται στην καλύτερη διαχείριση και σε μια ανανεωμένη μορφή διακυβέρνησης για την πόλη. "Απαιτείται μια μετάβαση προς μια πόλη που αναπνέει καλύτερα, καταναλώνει λιγότερο, λόγω σεβασμού προς ένα ποιοτικό περιβάλλον και εξασφαλίζει περισσότερη δικαιοσύνη μεταξύ των κοινωνικών στρωμάτων και των συνοικιών".

Πηγές: 1) Κώτση Αγγελική -Αρχιτέκτων. 2) Κορίνα Δαγκλή -Δρ. Πολεοδόμος -Χωροτάκτης Πανεπιστημίου Grenoble. 3) Δεκλερής Μ. -Ο Δωδεκάλογος του περιβάλλοντος. 4) Περ. Ecotec. 5) Περιβάλλον & Δίκαιο το-2/2009.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 70 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54584095
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.