ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η ΚΡΗΤΗ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 05 Αύγουστος 2009

Ανακοινώθηκε στις 28 Ιουλίου 2009 από τον υπουργό Ανάπτυξης πρόγραμμα οικοδομικής δόμησης με τίτλο «Εξοικονόμηση κατΆ οίκον», με το οποίο επιδιώκεται η μέχρι και 70% εξοικονόμηση ενέργειας.
 
Το πρόγραμμα θεωρείται πολύ σημαντικό (στο βαθμό που θα απεγκλωβιστεί από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας) διότι καλύπτει αφΆ ενός περιβαλλοντικά θέματα (Μείωση εκπομπών CO2 κατά 4%, κάλυψη ποσοστού 18% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και εξοικονόμηση ενέργειας στη τελική χρήση κατά 20%), αφετέρου οικονομικά όπως: η χρηματοδότηση 400.000 πολιτών, των 13 περιφερειών της χώρας, με το ποσό των 1500 ευρώ / m2, ενώ η δημόσια δαπάνη του ανέρχεται στα 400 εκ. ευρώ.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, έρχεται να καλύψει μια ζήτηση σε ενέργεια των κατοικιών περίπου 32% της συνολικής ζήτησης και 60% κατανάλωσης των νοικοκυριών σε θέρμανση. Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ ανά κτίριο, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται από 30 έως 50% ανάλογα με τα αν είναι μονοκατοικία ή πολυκατοικία και το είδος των παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει δύο χρόνια.
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό της καταναλισκόμενος ενέργειας (περίπου 40%), ενώ για την παραγωγή ενέργειας, η καύση ορυκτών καυσίμων προκαλεί πάνω από το 45% των συνολικών εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα.

Στην Κρήτη οι φιλοπεριβαλλοντικοί και αειφορικοί στόχοι της «οικολογικής δόμησης», πρέπει να επιδιωχθούν με τον κατάλληλο περιφερειακό βιοκλιματικό σχεδιασμό και τον χωροταξικό σχεδιασμό με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι φανερό ότι η ενεργειακή πολιτική της Κρήτης, που έχει ένα αυτόνομο, ανεπαρκές, και περιβαλλοντικά επιβλαβές ενεργειακό σύστημα, συνοψίζεται στη διασφάλιση τη προμήθειας ενέργειας με ελαχιστοποίηση της εξάρτησης, κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα. Είναι φανερό ότι τεχνολογίες Α.Π.Ε σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση ενέργειας από τον βιολογικό σχεδιασμό των κτιρίων μπορούν να κάμψουν την τάση για αυξανόμενη ενεργειακή εξάρτηση.

Τα χαρακτηριστικά τη οικολογικής δόμησης

Η οικολογική δόμηση προσεγγίζει τα κτίρια ολιστικά, ώστε να είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ο σχεδιασμός του κτιρίου είναι Βιοκλιματικός, δηλαδή λαμβάνει υπόψη τον προσανατολισμό, ηλιασμό, σκιασμό και αερισμό, το σχήμα, το μέγεθος αλλά και τη θέση των κουφωμάτων, τη θερμομόνωση του κελύφους, τη χρήση παθητικών ηλιακών και αιολικών συστημάτων, κ.ά.

Οι λύσεις θέρμανσης και ψύξης βασίζονται σε εναλλακτικές και ανανεώσιμες πηγές (π.χ. ήλιος, άνεμος, βιομάζα, γεωθερμία) και όχι σε ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα.

Στην επιλογή θέσης του κτιρίου λαμβάνεται υπόψη το υπέδαφος, τα γεωμαγνητικά πεδία, το ραδόνιο, τα καλώδια και οι πυλώνες υψηλής τάσης.
Τα υλικά που χρησιμοπούνται δεν ρυπαίνουν τον εσωτερικό αέρα και καταναλώνουν τη λιγότερη δυνατή ενέργεια στην παραγωγή, μεταφορά και κατεδάφισή τους. Τέλος στο εργοτάξιο γίνεται εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων και ανακύκλωση. Ένα οικολογικό κτίριο μπορεί να έχει οικονομία από 50-100% ενώ σε σχέση με ένα συμβατικό κτίριο υπεύθυνα κατασκευασμένο (και σωστά θερμομονωμένο) , το κόστος κατασκευής δεν είναι πολύ υψηλότερο.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Κρήτη με βάση το ήπιο κλίμα, το οποίο συνήθως αναφέρεται στο μακροκλίμα και το τοπικό μικροκλίμα, εξασφαλίζει με το καλύτερο δυνατό τρόπο συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης,
αξιοποίηση της έντονης ηλιοφάνειας, την εκμετάλλευση της ταχύτητας του ανέμου, ψύξη, θέρμανση κ.λπ. αποτελεί προνομιακό πεδίο ανάπτυξης «οικολογικής δόμησης»

Αυτά επιτυγχάνονται με τη χρήση, παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης συστημάτων και τεχνικών φυσικού δροσισμού. Εκτός όμως από τα παθητικά συστήματα στη Κρήτη βρίσκουν μεγάλη εφαρμογή τα ενεργητικά συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση ή και το δροσισμό κτιρίων, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια ή τις φυσικές δεξαμενές ψύξεις.

Το ζητούμενο με το βιοκλιματικό σχεδιασμό, είναι η ανέγερση π.χ. βιομηχανικών μονάδων, κτιρίων γραφείων, κτιρίων κατοικίας, εμπορικών κέντρων, σχεδιασμένων έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και αφετέρου στο ετήσιο ισοζύγιο να είναι μηδενική η επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
 
Τα πλεονεκτήματα της οικολογικής δόμησης

• Η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το υπΆ αριθμόν 1 πλεονέκτημα, η οποία ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου, το κλίμα της περιοχής και τις επιμέρους τεχνολογίες που χρησιμοπούνται. Σε κατοικίες έχει καταγραφεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15-40% για θέρμανση και ολική κάλυψη των αναγκών ψύξης των κτιρίων σε σχέση με τα συμβατικά κτίρια. Σε σχέση με παλιότερα αμόνωτα κτίρια, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερη και μπορεί να φθάσει το 80%.

• Η εφαρμογή τεχνικών φυσικού φωτισμού μειώνει την ηλεκτρική κατανάλωση για φωτισμό κατά τουλάχιστον 30% και συχνά από 60%, εφόσον εφαρμόζεται σύζευξη φυσικού –τεχνικού φωτισμού.

• Το καλοκαίρι η θερμοκρασία μέσα στα βιοκλιματικά κτίρια είναι σημαντικά χαμηλότερη από την εξωτερική θερμοκρασία (ως και κατά 10ο C), ενώ με το φυσικό δροσισμό παρατηρούνται συνθήκες άνεσης σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες (ως και 31,5ο C), καθώς, λόγω των δροσερών δομικών και των ρευμάτων αέρα μέσα στους χώρους, η παραμονή των ενοίκων γίνεται ευχάριστη. Σε κτίρια κατοικιών και σχολείων στην Ελλάδα η χρήση παθητικών και υβριδικών συστημάτων δροσισμού (επαρκής σκίαση, νυχτερινός αερισμός και, επικουρικά, ανεμιστήρες, οροφής) πρακτικά καταργεί την ανάγκη εγκατάστασης κλιματιστικού συστήματος.

• Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά, που λειτουργούν με χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες θερμοστάτη και επιβαρύνουν θερμικά τον περιβάλλοντα χώρο τους, τα συστήματα φυσικού δροσισμού έχουν ήπιο τρόπο ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον.

• Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε αστικούς υπαίθριους χώρους μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης, να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα παρακείμενα κτίρια, και να μειώσουν σημαντικά τις αυξημένες αστικές θερμοκρασίες και το φαινόμενο της θερμικής νησίδας)

Ειδικά για την Κρήτη, το μέλλον είναι η «οικολογική δόμηση», διότι από τα μοντέλα πρόβλεψης κλιματικών συνθηκών, προβλέπεται ένα κλίμα με θερμότερα καλοκαίρια και περισσότερους καύσωνες, δηλαδή κτίρια και αστικούς χώρους με περισσότερη σκίαση και ηλιοπροστασία, με περισσότερο πράσινο, με στεγασμένους και ημιυπόγειους χώρους, με αίθρια και με χρήση Α.Π.Ε, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ψύξη των χώρων.

Ενεργειακά οφέλη από την εφαρμογή βιοκλιματικού σχεδιασμού

α) Εξοικονόμηση ενέργειας από την σημαντική μείωση απωλειών λόγω της βελτιωμένης προστασίας του κελύφους και συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων, παραγωγή θερμικής ενέργειας (θερμότητας) μέσω των ηλιακών συστημάτων άμεσου ή έμμεσου κέρδους με συμβολή στις θερμικές ανάγκες των χωρών προσάρτησης και μερική κάλυψη των απαιτήσεων θέρμανσης του κτιρίου.

β) Δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης και μείωση των απαιτήσεων όσον αφορά στη ρύθμιση θερμοστάτη (σε χαμηλότερες θερμοκρασίες τον χειμώνα και υψηλότερες το καλοκαίρι), διατήρηση της θερμοκρασίας εσωτερικού αέρα σε επίπεδα υψηλά τον χειμώνα (και αντίστοιχα χαμηλά το καλοκαίρι), με αποτέλεσμα την μείωση του φορτίου για την κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων από τα επικουρικά συστήματα κατά την χρήση του κτιρίου.

Πηγές:
1) Περιοδικό Ecotec
2) K. Γράψας (Ενεργειακή ενίσχυση κτιρίων)
3) Υπ. Αν (πρόγραμμα εξοικονόμησης κατΆ οίκον)


ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ

 

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 314 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57100188
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.