ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Βλάβες ηλεκτρικών συσκευών και αποζημίωση από τη ΔΕΗ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 27 Ιούλιος 2009

1) Αντιδικίες καταναλωτών και Δ.Ε.Η :

Είναι γνωστό στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ, ότι το υπέργειο δίκτυο της Δ.Ε.Η. είναι πεπαλαιωμένο, κακοκοσυντηρημένο και εκτεθειμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος στο έλεος των καιρικών συνθηκών. Ένα πανάρχαιο δίκτυο που μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια, με διακοπές ρεύματος, πτώσεις τάσεις, μεγάλες απώλειες ενέργειας. Με καλώδια χαμηλής τάσης που περνούν κοντά και παράλληλα από τα σπίτια και μέσα από συστάδες δένδρων προκαλώντας σε αρκετές περιπτώσεις πυρκαγιές. Αυτό όμως το οποίο δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι οι ανωμαλίες παραγωγής και μεταφοράς (αυξομειώσεις τάσης ή και διακοπής του ρεύματος. προκαλούν βλάβες και στις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, των οποίων η αποκατάσταση μετά από αγωγή αποζημιώνεται από τη Δ.Ε.Η. (πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη με αρ. 2205/2-7-2008). Στο πόρισμα αναγράφονται αναλυτικά τα επιχειρήματα που αναφέρουν ότι "ο μεγαλύτερος αριθμός περιπτώσεων αυξομείωσης του ρεύματος οφείλεται σε κακή συντήρηση του δικτύου της ΔΕΗ και συνεπώς σε αμέλεια της ΔΕΗ, η οποία επομένως υποχρεούται να αποζημιώσει τον καταναλωτή για τη ζημία που υπέστη".
Επίσης σε περίπτωση μπλακ άουτ ή προσωρινής διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος υπάρχει δεδικασμένο υπέρ των καταναλωτών, με το σκεπτικό ότι για τη βλάβη βαρύνονται με υπαιτιότητα οι τεχνικοί της ΔΕΗ, γιατί παρέλειψαν να προβούν σε προληπτικούς ελέγχους του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε συντήρηση του, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος. Επίσης στην ίδια δικαστική απόφαση αναφέρεται ότι το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος είναι στα πλαίσια των ευθυνών και αρμοδιοτήτων της επιχείρησης, η οποία διαθέτει την αντίστοιχη τεχνογνωσία και δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να μετακυλύετε η ευθύνη στους καταναλωτές. Οι επιπτώσεις από τις μικρές ή μεγάλες μεταβολές της τάσης τροφοδότησης (περιστασιακές βυθίσεις, διακοπές τάσης, υπερτάσεις) δημιούργησαν πρόβλημα και στην επίσκεψη του προέδρου Δημοκρατίας, λόγω διακοπής ρεύματος, στη συνάντηση των ομογενών (Παγκρητικού συνδέσμου), οπότε το θέμα πήρε και πολιτικές διαστάσεις. Η πολιτική ευαισθησία των πολιτικών μας, πρέπει να μεταφερθεί και στη βουλή, δεδομένου ότι διανύουμε τουριστική περίοδο αιχμής και η ζήτηση ενέργειας είναι ανάλογη του αριθμού των επισκεπτών.

2) Δεδικασμένα :

Σε αντιδικία μιας καταναλώτριας που προσέφυγε στη δικαιοσύνη, διότι πολλές ηλεκτρικές συσκευές μετά από μπλακ-άουτ, τέθηκαν εκτός λειτουργίας, το Δικαστήριο χρέωσε της ΔΕΗ με αποζημίωση 3.163, 98 ευρώ.
Επίσης, σε απόφαση του Εφετείου Κρήτης, που αφορούσε πρόκληση ζημιάς καταναλωτού από διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος προς την πτηνοτροφική του μονάδα απερρίφθη ο ισχυρισμός της ΔΕΗ, βάσει των γενικών όρων συναλλαγής της σύμβασης για απαλλαγή από την υποχρέωση αποζημίωσης, καθώς το εν λόγω δικαστήριο απεφάνθη ότι δεν μπορεί εκ των προτέρων να συμφωνηθεί ρήτρα απαλλαγής από την ευθύνη αδικοπραξίας.

3) Οι θέσεις της ΔΕΗ και του Συνηγόρου του Πολίτη :

Η θέση της Δ.Ε.Η, η οποία έχει παγιωθεί αλλά δεν καλύπτει τους καταναλωτές είναι η εξής : "Για την προστασία των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων των καταναλωτών, έναντι αυξομειώσεων της τάσης στο σύστημα τροφοδότησης, οι καταναλωτές θα πρέπει να προβαίνουν στην προμήθεια και εγκατάσταση ειδικών διατάξεων προστασίας στην ηλεκτρική εγκατάσταση (π.χ. απαγωγείς υπερτάσεων, επιτηρητές τάσης, σταθεροποιητές τάσης, συστήματα αδιάλειπτης τροφοδότησης ισχύος), αν ο εξοπλισμός δεν διαθέτει επαρκή ενσωματωμένη προστασία έναντι διαταραχών τάσης. Στις περιπτώσεις ζημιών σε εξοπλισμό καταναλωτών μας από πολύ μεγάλη διακύμανση της τάσης (αοριστία) που οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη υπαλλήλων της ΔΕΗ, οι θιγέντες καταναλωτές, μετά την προσκόμιση των απαραίτητων αποδεικτικών της ζημίας (π.χ. τιμολόγια επισκευών) αποζημιώνονται.
"Ωστόσο (πόρισμα του Συνηγόρου του Πολίτη), ούτε η παραπάνω δικαιολογίες, δεν συνάδουν με μια επιχείρηση, η οποία λόγω τη ζωτικής σημασίας του προϊόντος κοινής ωφέλειας που παρέχει και λόγω της (ακόμη τουλάχιστον) μονοπωλιακής θέσης, υποχρεούται να παράσχει προϊόντα αρίστης ποιότητας προς τους καταναλωτές. Έχουμε συνεπώς την άποψη ότι η ΔΕΗ θα όφειλε να έχει η ίδια προνοήσει να εκπονήσει μελέτες και να υλοποιήσει τα αποτελέσματα αυτών, προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι κατά την αποκατάσταση διακοπής παροχής του ρεύματος η επανερχόμενη τάση θα είναι τέτοια, ώστε να μην προκαλούνται βλάβες στις ηλεκτρικές συσκευές"
Μετά από τα παραπάνω και με δεδομένο ότι η ΔΕΗ (συγκεκριμένα η ΔΕΣΜΗΕ) αποτελεί τόσο τον Κύριο όσο και το Μοναδικό Διαχειριστή του Δικτύου διανομής ρεύματος σχεδόν στο σύνολο του πληθυσμού της Ελλάδας, έχει την υποχρέωση (Ν.2773/1999) να συντηρεί το Δίκτυο και να διασφαλίζει τη διατήρηση τεχνικά άρτιου και οικονομικά αποδεκτού Δικτύου, καθώς και τη τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου, ιδίως όσον αφορά την ποιότητα τάσης και την αξιοπιστία τροφοδότησης των πελατών.

4) Συστάσεις προς τη ΔΕΗ για τη λήψη μέτρων :

Η Δ.Ε.Η υποχρεούται με βάση τη δικογραφία και τα προαναφερθέντα, να ενημερώνει εγγράφως την Αρχή σχετικά με :
α) Τα μέτρα που έχει λάβει για την ελαχιστοποίηση των περιπτώσεων αυξομείωσης της τάσης του ρεύματος.
β) Τα μέτρα πού έχει λάβει ειδικότερα για τη συντήρηση του υπόγειου δικτύου διανομής και την αποτροπή αποκοπής του ουδετέρου αγωγού.
γ) Τα μέτρα που έχει λάβει για την εξασφάλιση της αποτροπής της καταστροφής ηλεκτρικών συσκευών κατά την επαναφορά του ρεύματος.

Χαρακτηριστικό της έντασης του φαινομένου βλαβών ηλεκτρικών συσκευών και του γεγονότος ότι η ΔΕΗ δεν προέβη σε οποιαδήποτε βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στο θέμα της πρόληψης περιπτώσεων αυξομείωσης του ρεύματος, είναι οι συνεχείς καταθέσεις αναφορών στο Συνήγορο του Πολίτη, οι οποίες μόνο εντός των πέντε πρώτων μηνών του 2008 ανήλθαν στις 12., ενώ υπάρχει και μεγάλος αριθμός αναφορών που έχει κατατεθεί και προς το Συνήγορο του Καταναλωτή.

Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι οι περιπτώσεις αποζημίωσης καταναλωτών από τη ΔΕΗ είναι : 2007 πλήθος περιπτώσεων 46, σύνολο αποζημιώσεων σε ευρώ 24.000, 2008 πλήθος περιπτώσεων 122, σύνολο αποζημιώσεων σε ευρώ 65.500

Πηγές : 1) Περιβάλλον & Δίκαιο 1/2009, 2) Viotia.blagspot.com, 3) Σεμινάρια της ΔΕΗ, 4) Google.gr, 4) Ecocrete.gr (Οι Α.Π.Ε μονόδρομος για την Κρήτη)

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 149 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56159572
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.