ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αεροδρομίων, Παγκόσμια κα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Μανόλης Βουτυράκης , Τετάρτη, 22 Ιούλιος 2009

1) Προβλήματα παγκόσμιων αερομεταφορών:
Οι παγκόσμιες αερομεταφορές, ανεξάρτητα από την μακροχρόνια εντυπωσιακή ανοδική τους πορείας, αντιμετωπίζουν σήμερα σημαντικά προβλήματα, αλλά και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες είναι καθοριστικές στην αναπτυξιακή για την κοινωνική αποδοχή, η οποία καθορίζει μα τη σειρά της και τη βιωσιμότητα σε συγκεκριμένη θέση.
Ειδικότερα όμως, οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τομέα των αερομεταφορών, όπως η ηχητική ρύπανση και η ρύπανση του αέρα, έχουν φέρει στο προσκήνιο με ιδιαίτερη έμφαση τη σημασία του κατάλληλου χωροταξικού κυρίως σχεδιασμού των αεροδρομίων και στην αξιοποίηση των υποδομών. Ήδη, οι εκπομπές ρύπων από τα αεροσκάφη αντιστοιχούν στο 3% των συνολικών εκπομπών στην ΕΕ-27 και στο 13% των εκπομπών που προέρχονται από τον τομέα των μεταφορών.
Σε σύγκριση με το αυτοκίνητο, το αεροπλάνο δεν εκπέμπει πολύ περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα (CO2) ανά μίλι, όμως η επίδρασή του στο περιβάλλον είναι πολλαπλάσια γιατί εκπέμπει ρύπους ψηλά στην ατμόσφαιρα που σημαίνει μεγαλύτερη επίδραση στην αλλαγή του κλίματος, ενώ σε δεδομένο χρόνο μπορεί να διανύσει ασύγκριτα μεγαλύτερες αποστάσεις με αναλόγως χειρότερες επιπτώσεις για το περιβάλλον.

Επίσης, τα αεροδρόμια επιβαρύνουν και έμμεσα την ατμόσφαιρα και λόγω συγκέντρωσης παράπλευρων δραστηριοτήτων, (όπως τα ταξί, οχήματα ανεφοδιασμού των αεροσκαφών κ.λπ). Ως συνέπεια τα πολυσύχναστα αεροδρόμιο κατατάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων παραγόντων ρυπάνσεως μαζί με τις βιομηχανίες παραγωγής, χημικών και διυλιστήρια. Η εξεύρεση τρόπων συγκερασμού της περιβαλλοντικής σταθερότητας με την οικονομική ανάπτυξη των αεροδρομίων είναι μείζον πολιτικό θέμα. Η Ε. Ε. και παράγοντες του κλάδου ευρίσκονται σήμερα σε προωθημένες συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Στα υπο συζήτηση μέτρα εξετάζεται τόσο πανευρωπικά όσο και παγκόσμια και η συμμετοχή του κλάδου στο σύστημα εμπορίας ρύπων και η επιβολή ενός περιβαλλοντικού τέλους ανάλογα με το κόστος στο περιβάλλον. Το ζητούμενο είναι η εξεύρεση μιας υγιούς ισορροπίας ανάμεσα στο περιβαλλοντικό και οικονομικό κόστος.

Αυτό το περιβαλλοντικό κόστος που έπρεπε να καταβάλλουν οι εταιρείες προς το παρόν υπάρχει στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Η καύση της κηροζίνης από τις μηχανές των αεροπλάνων έχει σαν αποτέλεσμα τις εκπομπές ρυπαντών όπως CO2, NOx, SO2, CH4 κ.λπ. Τα αεροπλάνα είναι γνωστό ότι πετούν στην τροπόσφαιρα (ως 12 Κm ύψος) και την στρατόσφαιρα (ως 50 Κm). Στα ύψη αυτά οι ρυπαντές διαχέονται σε μεγαλύτερο ποσοστό στην ατμόσφαιρα της γης προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις. Σε παγκόσμια κλίμακα η ρύπανση που προξενούν οι αεροπορικές μεταφορές υπολογίζονται σε 3,5% για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και 1,2% για τη μείωση της στοιβάδας του όζοντος. Τα ποσοστά αυτά φαινομενικά είναι μικρά, όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης του τομέα αυτού σύντομα θα αναδείξουν τις αερομεταφορές σε μείζων παράγοντα ρύπανσης. Μέχρι το 2025 υπολογίζεται η συμμετοχή στο φαινόμενο του θερμοκηπίου θα είναι τουλάχιστον 8% και για την καταστροφή της στοιβάδας του όζοντος σε 6,45%.

2) Τοπικές επιπτώσεις: (Περίπτωση αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης και χωροθέτησης Ν. Δ. Α. στο Καστέλι).
Οι τοπικές κοινωνίες, τόσο στη Ν. Αλικαρνασσό (υφιστάμενο αεροδρόμιο), όσο και στη ευρύτερη περιοχή του Καστελλίου (σχεδιαζόμενο αεροδρόμιο) οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν για να επιτύχουν οι μεν την μετεγκατάσταση του πρώτου και οι δε την αποφυγή εγκατάστασης Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου στη δεύτερη ή στην καλύτερη περίπτωση να επιτύχουν το μέγιστο των ανταποδοτικών. Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να γνωμοδοτήσει το Νομαρχιακό Συμβούλιο, ανέλαβα ως υπεύθυνος τότε του Γραφείου Περιβάλλοντος να εισηγηθώ για τις επιπτώσεις από την λειτουργία του υφιστάμενου αεροδρομίου, αλλά και του σχεδιαζόμενου τότε λοξού διαδρόμου, ο οποίος δεν έγινε τελικά.

Μετά από διαδοχικές αυτοψίες στο αεροδρόμιο Ν. Καζαντζάκης το 2001 (τότε γινόταν κτιριακή επέκταση) και πολλαπλάσιες ηχομετρήσεις που πραγματοποίησα με σκοπό να εισηγηθώ του περιβαλλοντικούς όρους στο Νομαρχιακό Συμβούλιο και το ΥΠΕΧΩΔΕ, διαπίστωσα τα παρακάτω:
α) Θόρυβος: Από 20 διαδοχικές ηχομετρήσεις, στην πίστα του αεροδρομίου, στην περιοχή του Κινηματογράφου "Κρόνος" στον Πόρο και στην περιοχή του κτιρίου της περιφέρειας Κρήτης, διαπιστώθηκε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις πλέον σοβαρές επιπτώσεις, τόσο στους κατοίκους της Αλικαρνασσού, όσο του Κέντρου της πόλης του Ηρακλείου, ήταν κει είναι "η οξεία ηχορύπανση". Το επίπεδο στάθμης θορύβου στις παραπάνω περιοχές κυμάνθηκε από 75 db(A), μέχρι 130 db(A), τιμές που υπερέβαιναν κατά πολύ τις οριοθετημένες με το  Π.Δ. 1180/81 για κατοικημένες περιοχές (45 - 50 db(A). Η επίπτωση αυτή είναι μη ανατρέψιμη και συνηγορεί στην απομάκρυνση του αεροδρομίου από τη Ν. Αλικαρνασσό.
β) Υγρά απόβλητα: Από την αυτοψία αλλά και από τη Μ. Π. Ε (1997), προέκυψε ότι τα αστικά λύματα από τα κτίρια του αεροδρομίου μαζί με τα απόβλητα των αεροσκαφών από τις χημικές τουαλέτες τους, οδηγούνταν χωρίς καμιά επεξεργασία στη θαλάσσια περιοχή μπροστά στο αεροδρόμιο. Η διάθεση αυτών των υγρών αποβλήτων, μαζί με τα απόβλητα της βιομηχανικής και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα,δημιουργούσαν επεισόδια μόλυνσης και απαγόρευση της κολύμβησης και ψαρέματος στην εν λόγω περιοχή. Η επίπτωση αυτή ήταν ανατρέψιμη, με την προϋπόθεση, της επέκτασης του βιολογικού Ηρακλείου μέχρι το αεροδρόμιο, την αναβάθμιση του βιολογικού της ΒΙΠΕ και την κατάργηση των σφαγείων.
γ) Στερεά απόβλητα: Σύμφωνα με την Μ. Π. Ε του Αεροδρομίου, η ποσότητα των παραγομένων απορριμμάτων έφθανε σε 1800 τόνους ετησίως. 12 περίπου τόνοι ανά ημέρα αιχμής. Η προέλευση των στερεών αποβλήτων είχε την εξής κατανομή: 1706 τόνοι από τους επιβάτες, 10 τόνοι ανά έτος από τους επισκέπτες και 89 τόνοι από τους εργαζόμενους. Πρόσθετο πρόβλημα, ήταν και η αποκομιδή των απορριμμάτων η οποία αποτελούσε σημείο τριβής για τους Δήμους Ηρακλείου και Αλικαρνασσού. Σήμερα εύχομαι και πιστεύω η διάθεση να γίνεται στο νόμιμο ΧΥΤΑ Ηρακλείου.
δ) Αέρια απόβλητα: Η μεγαλύτερη συγκέντρωση καυσαερίων παρουσιάζεται δυτικά και προς το άκρο του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει διάχυση της αέριας ρύπανσης και συγκεκριμένα στη ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, ο οποίος βρίσκεται στη προέκταση του διαδρόμου 09-27.
ε) Συγκοινωνία: Κατά τη θερινή περίοδο υπήρχε έντονο πρόβλημα με τη στάθμευση πάσης φύσεως αυτοκινήτων στο προαύλιο χώρο νοτίως του αεροδρομίου (Πούλμαν, ταξί, ΙΧ κ.λπ), η οποία προκαλούσε κυκλοφοριακή ασφυξία στους δρόμους που οδηγούσαν στο αεροδρόμιο. Ευτυχώς σήμερα με τη συνδετήρια οδό που ενώνει το αεροδρόμιο με την εθνική οδό, αλλά και την κατασκευή δημοτικού πάρκιγκ, οι επιπτώσεις έχουν αμβλυνθεί.
στ) Αισθητική: Με τις παρεμβάσεις που έγιναν στα κτίρια και την επέκτασή τους αναβαθμίσθηκαν οι χώροι υποδοχής του αεροδρομίου. Υπήρχε όμως αισθητική υποβάθμιση στα βόρεια του αερολιμένα και ειδικά με πρόχειρες μάντρες κατεστραμμένων αυτοκινήτων, ενώ ο καταυλισμός των τσιγγάνων με τις παράγκες και την καύση των σκουπιδιών, δημιουργούσε κατάσταση απαράδεκτη ειδικά στην πρώτη ματιά των τουριστών.
ζ) Οι χρήσεις γης: To αεροδρόμιο έχει δεσμεύσει τεράστιες εκτάσεις γύρω από αυτό, όπου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γενική κατοικία, αλλά ούτε καν για εμπορικές αποθήκες, ούτε χονδρεμπόριο, παρά μόνο για βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Σύμφωνα με την απόφαση 16 ΕΣΧΠ, το αεροδρόμιο βρίσκεται στη ζώνη όπου δεν επιτρέπονται εγκαταστάσεις, ούτε χαμηλής, ούτε μεσαίας, ούτε υψηλής όχλησης.
η) Επικινδυνότητα: Ήταν και είναι η πιο σοβαρή επίπτωση. Τίτλοι των τοπικών εφημερίδων, αλλά και μαρτυρίες των κατοίκων περιγράφουν χαρακτηριστικά και με γλαφυρό τρόπο, το φόβο και την αγωνία τους, μεταξύ αυτών αναφέρω: "Αεροπλάνο έξυσε τις στέγες των σπιτιών και έριξε κεραίες", "Η Αλικαρνασσός στο πόδι από την επικίνδυνη απογείωση Ρώσικου Αεροπλάνου", "Το χάρο με τα μάτια τους είδαν προχθές οι κάτοικοι της Ν. Αλικαρνασσού".
Όμως το μέγεθος της επίπτωσης, γίνεται εντονότερο, από το ωστικό κύμα που δημιούργησε κατά την απογείωσή του ένα Μπόινγκ 747. "Τα καυσαέρια απογείωσης παρέσυραν λαμαρίνες και πέτρες που εκτοξεύτηκαν σε μεγάλη απόσταση θέτοντας σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Από την ένταση του ωστικού κύματος, έσπασαν δένδρα τα οποία πέφτοντας δημιούργησαν σοβαρές υλικές ζημιές σε αυτοκίνητα".

3) Σχετικά με το σχεδιασμό του Αεροδρομίου στο Καστέλι:
Όπως προκύπτει από τα προαναφερόμενα, βασικός παράγοντας για την αποφυγή επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία αερολιμένων είναι "η θέση του στο χώρο". Αυτό αποτελεί βασική αρχή του Συντάγματος (αρ. 24. παρ. 2) σύμφωνα με το οποίο:
"Η χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης".

Η αντιμετώπιση των σοβαρών επιπτώσεων σε οποιαδήποτε αεροδρόμιο, βρίσκεται στην εξεύρεση τρόπων συγκερασμού της περιβαλλοντικής σταθερότητας και της οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής.

Επομένως ο σχεδιασμός του "Νέου Αεροδρομίου", πρέπει να είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών σε ότι αφορά στην προσβασιμότητα, τη λειτουργικότητα και το καλό αισθητικό αποτέλεσμα, δηλαδή την αρμονική ένταση του αεροδρομίου, στο ιστορικό, πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον της Κρήτης.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ. Π. Α. Π. Ε. Κ. Ε. Ε. Κ.

Σημειώσεις:

1) Όταν οι πολλές μελέτες τρώνε τα έργα:
H Κρήτη των πολλών χαμένων χωροταξικά ευκαιριών και του μεγαλύτερου τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα (25% του συνολικού τουριστικού ρεύματος) δέχθηκε ένα καταιγισμό μελετών, ώστε να βρεθεί λύση που ν' αντιμετωπίζει τα περιβαλλοντικά προβλήματα, και την υγεία των κατοίκων από την λειτουργία του αεροδρομίου Ν. Καζαντζάκης στη παράκτια περιοχή της Ν. Αλικαρνασσού Ηρακλείου.
Από το 1945 μέχρι σήμερα ξοδεύτηκε πολύ μελάνι, πολλά λόγια και πολύ χρήμα αλλά λίγα έργα για να αποφασίσουμε τελικά τη μηδενική λύση. Πέρασαν πολλά χρόνια μάταιης ελπίδας, με πολλές προτάσεις χωρίς αντίκρισμα. Με πολλές αντιπαραθέσεις πολιτικές και κοινωνικές χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Με πολλές εμπλεκόμενες υπηρεσίες και μια ατέλειωτη γραφειοκρατία, για ν' αναδειχθεί η υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής με σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό, κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον της πόλης του Ηρακλείου, ως ευρύτερου αποδέκτη δευτερογενών αλλά ουσιαστικών επιπτώσεων.

2) Το χρονικό του προβλήματος:
To 1945 δεν υπήρχε καθόλου ο διάδρομος 09-27. Υπήρχαν μόνο ο σημερινός λοξός ο 13-31 και ο μικρός κάθετος με στοιχεία 18-36. Ο διάδρομος 09-27 κατασκευάστηκε μεταπολεμικά σε μήκος αρχικά 2300 μέτρων. Το 1972 επί δικτατορίας, κατασκευάσθηκε η επέκταση του διαδρόμου 09-27 κατά 550 μέτρα μέσα στην Αλικαρνασσό και έτσι πήρε την τελική μορφή των 2890 μέτρων.
Η πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος έγινε το 1976, με την υποβολή μελέτης για την επικινδυνότητα του διαδρόμου σχετικά με την περιοχή του Αγίου Νικολάου, τον οποίο συναντά ο διάδρομος στην προέκτασή του. Η επίλυση προέβλεπε την κατασκευή επέκτασης προς την θάλασσα του υπάρχοντος λοξού διαδρόμου με στοιχεία 13-31. Η πολεμική Αεροπορία όμως δεν ενδιαφέρθηκε για την προώθηση της κατασκευής, λόγω κυρίως κόστους, αλλά και διότι δεν είχε ιδιαίτερη πτητική δραστηριότητα το αεροδρόμιο την εποχή εκείνη.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 143 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56159546
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.