ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Πολιτική για το περιβάλλον σε εποχή μεγάλων κρίσεων Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 05 Ιούνιος 2009

1. ΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ:
Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο άνθρωπος υποβάθμισε το περιβάλλον σε τέτοιο βαθμό που ν' αντιμετωπίζει πλέον πρόβλημα επιβίωσης. Οι ενέργειες που συνετέλεσαν στην υποβάθμιση, είναι λίγο πολύ γνωστές, το μέγεθος όμως της καταστροφής είναι στο πολύ κόσμο άγνωστη. Η άγνοια αυτή είναι περισσότερο επικίνδυνη από τα ίδια τα προβλήματα.
Η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, περνά μέσα από τις συμπληγάδες της στρεβλής και άναρχης ανάπτυξης και της κλιματικής αλλαγής, της ραγδαίας οικονομικής ανάπτυξης της τεχνοκρατικής επικράτησης και της περιβαλλοντικής κρίσης, της εποχής της αθωότητας και της εποχής των ενοχών.
Την περίοδο της αθωότητας που φθάνει μέχρι τον 18ο -19ο αιώνα, "οποιαδήποτε απόπειρα του ανθρώπου να αντιπαρατεθεί στους νόμους της φύσης, θεωρείται αλαζονεία και τιμωρείται από τους θεούς" Κατά τη περίοδο αυτή η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, έχει τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
α) Αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου με τη φύση, β) Αγώνας προστασίας από τα φυσικά φαινόμενα και τις φυσικές καταστροφές (θεομηνίες), γ) Αξιοποίηση αγαθών της φύσης, δ) Η επιβίωση και ανάπτυξη του ανθρώπου στηρίζονται απόλυτα στο περιβάλλον.
Κατά τη περίοδο των ενοχών 19ος μέχρι τέλος 2ου αιώνα υπήρξε δραστική επέμβαση στο περιβάλλον με προτεραιότητα στην οικονομική ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο, τη χρήση επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας για την αξιοποίηση των φυσικών πόρων. Περί τα τέλη του 20oυ αιώνα, άρχισαν προσπάθειες αποκατάστασης περιβάλλοντος.
Σήμερα η υποβάθμιση του περιβάλλοντος συνίσταται από σειρά προβλημάτων, τα οποία παραμένουν άλυτα, όπως:
To φαινόμενο του θερμοκηπίου, η υπερθέρμανση του πλανήτη, η εξάντληση των φυσικών πόρων, η εξάντληση των πηγών νερού, η ανεπάρκεια τροφής, η ερημοποίηση της γης, η τρύπα του όζοντος, η καταστροφή σημαντικών υγροτόπων-οικοσυστημάτων, η ρύπανση της ατμόσφαιρας, νερών, εδάφους, θαλασσών, η απειλή της βιποικιλότητας, η καταστροφή των δασών, η αστικοποίηση. Όλα αυτά συμβαίνουν ταυτόχρονα με τις μεγάλες κρίσεις που διαπερνούν την ανθρωπότητα, όπως: η παγκοσμιοποίηση της οικονομικής κρίσης, της οικολογίας και της κλιματικής αλλαγής.

2. ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Περιβαλλοντική εκπαίδευση:
Περισσότερο από κάθε δράση, πολιτική, απόφαση για την προστασία του περιβάλλοντος απαιτείται παγκόσμια ένα νέο όραμα για το όλο της εκπαίδευσης στην ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό την επίτευξη της αειφορίας. Σήμερα δεν αρκεί η παροχή εκπαίδευσης μόνο στη νέα γενιά. Τα μεγάλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα έχουν φθάσει σε οριακό σημείο. Η διαχείριση των φυσικών πόρων δεν μπορεί να περιμένει τη νέα γενιά να ενηλικιωθεί, απαιτεί και την επιμόρφωση των ενηλίκων.
H παγκόσμια διάσκεψη του Ρίο (1992) για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, ενίσχυσε την ανάγκη για ανανέωση της παραδοσιακής δομής της εκπαίδευσης μέσα από την ενοποίηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της αναπτυξιακής εκπαίδευσης με στόχο την αειφορία σε τοπικό, εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο, τη σύνδεση της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
Όλοι οι πολίτες χρειάζεται ν' αλλάξουν τρόπο σκέψης, άρα και στάσεις και συμπεριφορές. Είναι αναγκαίο να υπάρξει μια κοινή πολιτική για τις μεθόδους και τα μέσα που θα χρησιμοποιεί κάθε φορέα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
2. Επαναπροσδιορισμός της Ανάπτυξης:
Είναι κοινή πολιτική όλων των προοδευτικών δυνάμεων, ο ριζικός επανασχεδιασμός του κράτους στην κατεύθυνση της "πράσινης" ή Οικολογικής Ανάπτυξης. Με άλλα λόγια εναλλακτική ανάπτυξη, συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα της φύσης, προσαρμογή της οικονομικής ανάπτυξης στα δεδομένα της φύσης, διαχείριση του ζητήματος της ενέργειας του νερού και των φυσικών πόρων αντί της διαχείρισης των προϊόντων τους. Ολοκληρωμένη θεώρηση των περιβαλλοντικών συστημάτων, ολοκληρωμένη οικονομική,κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη με αποκεντρωμένη συμμετοχή και διοίκηση.
Επαναπροσδιορισμός και μετατροπή της "αειφόρου ανάπτυξης" στο μοντέλο της "πράσινης ανάπτυξης", η οποία διέπεται από τις παρακάτω αρχές
- Οι περιβαλλοντικοί όροι στα έργα και οι περιβαλλοντικοί στόχοι στη πολιτική δεν μπορεί να είναι φραγμός, αλλά κίνητρο για την ανάπτυξη.
- Ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών στόχων σε όλες τις πολιτικές, τις υπηρεσίες και τις υποδομές.
- Η Ανάπτυξη πρέπει να στηρίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου (κλίμα, περιβάλλον,τοπικά προϊόντα)
- Ένταξη της αξίας του φυσικού κεφαλαίου με θετικό τρόπο και των φυσικών καταστροφών με αρνητικό τρόπο στους οικονομικούς δείκτες
 -Ισότιμη πρόσβαση όλων στα αγαθά της φύσης και της ποιότητας ζωής, αλλά και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων της Διοίκησης
- Το κέρδος δεν μπορεί να ταυτίζεται με την καταστροφή -καταπάτηση κοινόχρηστων πραγμάτων (δάση, νερά, ύπαιθρος, παραλίες, δημόσιοι χώροι)
- Η πρόληψη των φυσικών καταστροφών και οι επενδύσεις στο φυσικό περιβάλλον δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ως ελλείμματα στους κρατικούς προϋπολογισμούς.
- Η Ανάπτυξη πρέπει να οικονομικά αποδοτική, κοινωνικά δίκαιη και οικολογικά εφικτή
- Το κράτος πρέπει να διασφαλίζει ισότιμα την Οικονομική Ανάπτυξη, την Κοινωνική Ευημερία και την Περιβαλλοντική Προστασία και Ακεραιότητα.
3. Αντιμετώπιση και κοινωνικών και οικολογικών κρίσεων:
Είναι γνωστό, ότι ο ισχυρός ανταγωνισμός της παγκοσμιοποίησης, εξαναγκάζει τις εθνικές οικονομίες να προσαρμοστούν στα νέα κοινωνικά και οικολογικά δεδομένα για να επιβιώσουν και περιορίζει τις οικονομικές δυνατότητες των κρατικών προϋπολογισμών για χρηματοδότηση κοινωνικού κράτους, περιβαλλοντικής πολιτικής και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Η μεγαλύτερη οικολογική κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα οφείλεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου (υπερθέρμανση του πλανήτη) που συνοδεύεται την απορύθμιση παγκοσμίου κλίματος και την ανατροπή της παγκόσμιας οικολογικής ισορροπίας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη συνοδεύεται από ακραία καιρικά φαινόμενα, συχνότερη εναλλαγή περιόδων ξηρασίας - καταιγίδων, καύσωνα - ψύχους, αύξηση φυσικών καταστροφών -λειψυδρία, πλημμύρες, πυρκαγιές, αύξηση στάθμης της θάλασσας.
Η αποσταθεροποίηση του παγκόσμιου κλίματος προκαλεί μια σειρά με παράπλευρες επιπτώσεις στην Ανάπτυξη, παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας, τη βιομηχανία, γεωργία μεταφορές, τουρισμό, που επηρεάζονται και πλήττονται άμεσα.
Η αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής έχει απασχολήσει την Ε.Ε τον Ο.Η.Ε και όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, οι οποίες είναι υπεύθυνες γι ‘ αυτήν και για τα δεινά της που πλήττουν κυρίως τις υποανάπτυκτες χώρες.
Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις, επιστημόνων παγκοσμίου βεληνεκούς και των αρχηγών των κρατών θεσπίσθηκαν από την Ε.Ε. τα παρακάτω δεσμευτικά μέτρα:
- Μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020 κατά 20% (σε σχέση με το 1990)
- Μείωση της ζήτησης - εξοικονόμησης της ενέργειας κατά 20%
- Αξιοποίηση ΑΠΕ για την κάλυψη του 20% της συνολικής ενεργειακής ζήτησης.
4. Ανακοίνωση του Παγκοσμίου Ινστιτούτου Επιστημών (I.M.S):
"Ζητείται από εκείνους που κατέχουν την πολιτική και οικονομική εξουσία να προστατεύουν την βιόσφαιρα από την μόλυνση, να διατηρήσουν τους φυσικούς πόρους,να αποκαταστήσουν τα υποβαθμισμένα περιβάλλοντα, να περιορίσουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες που ευθύνονται για τις κλιματικές αλλαγές και να εξετάσουν μέτρα πρόληψης καθώς και τις υποχρεώσεις των άμεσα ενδιαφερομένων. Μόνο οι ευθύνες που αναγνωρίζονται σε συλλογική βάση μπορεί να οδηγήσουν σε αποτελεσματική νομοθεσία, η οποία πρέπει να καλύπτει υποχρεώσεις, απαγορεύσεις και κυρώσεις".
5. Διακήρυξη του Ρίο: Στη διακήρυξη αυτή, διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι 25 αρχές της αειφόρου ανάπτυξης, η οποία έκτοτε καθιερώθηκε ως "η ανάπτυξη εκείνη, που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς να διακυβεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες".

Πηγές: 1) Περιβαλλοντική επιμόρφωση (Μανόλης Βουτυράκης). 2) Πολιτική για το Περιβάλλον (Γιάννης Μυλόπουλος) καθηγητής Α.Π.Θ. 3) Εcocrete.gr. 4) Google.gr.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.ΠΕ.Κ.Ε.Ε.Κ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 75 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54584137
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.