ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Περιβαλλοντική ευθύνη και επιχειρήσεις Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 25 Μάιος 2009

1) Η προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος τα μόνα αυθεντικά κέρδη για την ανθρωπότητα :
Υπάρχει μια σιωπηρή πεποίθηση πως οι καταστροφές του περιβάλλοντος εν ονόματι της οικονομικής και κοινωνικής προόδου είναι αναπόφευκτες. Η άποψη αυτή είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Απορρέει από μια κρίση αξιών σε όλους τους τομείς με ρίζα τις ίδιες αιτίες που τροφοδοτούν την παγκόσμια φτώχεια, τις ασθένειες, τον αναλφαβητισμό, την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την καταστροφή των φυσικών πόρων, τις στερήσεις και την απελπισία. Τίποτα δεν μας εμποδίζει από το να σπάσουμε το φαύλο κύκλο. Μ' ένα όραμα χιλιετίας μπορούμε να αντιστρέψουμε την πυραμίδα της περιβαλλοντικής καταστροφής και να ανοικοδομήσουμε μια κοινωνία πάνω σε γερά θεμέλια με γνώμονα την προστασία της ζωής στον πλανήτη, το μόνο αυθεντικό κέρδος για την ανθρωπότητα.
Μια γενικότερη και ευρύτερη προσέγγιση της οικονομίας και μια αναθεώρηση της έννοιας του κέρδους ώστε η προστασία του περιβάλλοντος να αποτελέσει μετρήσιμο παράγοντα μαζί με την παιδεία, την υγεία και την ποιότητα ζωής, μπορούμε να επιτύχουμε μια δίκαιη και ασφαλή παγκόσμια οικονομία, η οποία θα εγγυηθεί μια ισορροπημένη κοινωνία για το μέλλον.

2) Το εξωτερικό περιβαλλοντικό κόστος :
Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία που χρησιμοποιεί η οικολογική σκέψη με την πράσινη οικονομία είναι και ο υπολογισμός του "εξωτερικού περιβαλλοντικού κόστους", για να το εισαγάγει στη συνέχεια το συνολικό κόστος ενός προϊόντος - μιας επένδυσης.
Από το 1988 έχουμε ήδη κάποιες σοβαρές εργασίες για την οικονομική αποτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους, με πρώτη εφαρμογή την αποτίμηση των εξωτερικών οικονομιών στην ηλεκτροπαραγωγή. Η μεγαλύτερη όμως προσπάθεια μέτρησης του εξωτερικού κόστους έγινε από το Nicolas Stern με εντολή της Βρετανικής κυβέρνησης.
Η συνολική οικονομική αξία του φυσικού περιβάλλοντος προκύπτει ως το άθροισμα της χρηστικής και εσωτερικής του αξίας. Η χρηστική αξία είναι πιο εύκολο να υπολογιστεί : όλες οι υπηρεσίες που το φυσικό περιβάλλον προσφέρει άμεσα ή έμμεσα, τα καταναλωτικά ή μη αγαθά που μας προμηθεύει κ.λ.π. Ο υπολογισμός της εσωτερικής αξίας έχει περισσότερες δυσκολίες υπολογισμού, καθώς σε αξίες που βρίσκονται στη φύση των αγαθών αυτών.
Μέχρι τώρα, η επικρατούσα αναπτυξιακή αντίληψη στηρίζεται στο λεγόμενο "ιδιωτικό κόστος" (λειτουργικό κόστος, κόστος διοίκησης, κόστος κεφαλαίου κ.λ.π) προκειμένου να αξιολογήσει μια επιλογή, να καθορίσει το κόστος ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Το εξωτερικό κόστος που αντιπροσωπεύει η μείωση της του κοινωνικού συνόλου λόγω της συγκεκριμένης κάθε φοράς παραγωγικής διαδικασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις). Δεν λαμβάνονταν υπόψη στη διαμόρφωση της τιμής. Η φύση θεωρούνταν ως μια δωρεάν εισροή στην παραγωγική διαδικασία.
Συνυπολογίζοντας το εξωτερικό κόστος, για τον υπολογισμό του κόστους μιας επένδυσης θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το συνολικό "κοινωνικό κόστος", το οποίο θα προκύπτει ως το άθροισμα του "ιδιωτικού" και του "εξωτερικού κόστους".

3) Εταιρική κοινωνική ευθύνη :
Σ' ένα κόσμο όπου οι περιβαλλοντικές προκλήσεις προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς, οι προσδοκίες για τον ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων αλλάζουν δραματικά. Στη νέα οικονομία που δημιουργείται, οι επιχειρήσεις συνειδητοποιούν ότι χρειάζεται να επιτευχθεί ένα αναπτυξιακό πλαίσιο που τοποθετεί τον άνθρωπο και τον πλανήτη πάνω από τα κέρδη. Οι εταιρείες σήμερα κρίνονται όχι μόνο με βάση οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και με βάση περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια. Το ζήτημα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί πλέον προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία γενικότερα καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για τη συμβολή των επιχειρήσεων στην κοινωνία και στην επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής αυξάνεται συνεχώς.
Υπάρχουν πολλές μορφές υλοποίησης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (Ε.Κ.Ε) από τις επιχειρήσεις που επιλέγουν που επιλέγουν να την υιοθετήσουν. Πρώτη μορφή η πιο απλή και παραδοχιακή εκδοχή της Ε.Κ.Ε προσομοιάζει στο "φιλανθρωπικό" μοντέλο που είχαν αναπτύξει μερικές μεγάλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις ήδη από το 19ο αιώνα. Αντιστοιχεί στην απευθείας κοινωνική παροχή κυρίως στις περιοχές ύπαρξης των εργοστασίων ή την ίδρυση ενός ενός ιδρύματος, για την προώθηση ενός κοινωνικού σκοπού. Η δεύτερη μορφή περιλαμβάνει και τις πιο νεωτερικές πρωτοβουλίες μονομερούς αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων στην τήρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προϋποθέσεων. Τέτοιου είδους πρακτικές οριοθετούν τις σύγχρονες μορφές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και αποτελούν το βασικό μέτωπο ανάπτυξης της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο την τελευταία δεκαετία.

4) Εταιρική κοινωνική ευθύνη και Μ.Κ.Ο :
H κοινωνία των πολιτών και ιδίως οι οικολογικές Μ.Κ.Ο, κατάλαβαν ότι αντί να καταγγέλλουν γενικόλογα τον "καπιταλισμό που ρυπαίνει" ήταν πιο αποδοτικό - εφόσον ο σκοπός ήταν η άμεση προστασία του περιβάλλοντος - να αξιοποιήσουν τα "υπεροπτικά λάθη" των εταιρειών, εξαναγκάζοντας τες να αλλάξουν την επιχειρηματική τους πρακτική εδώ και τώρα. Με εξοικονόμηση ενέργειας, την συνεισφορά στην έρευνα εναλλακτικών πηγών, την επίλυση των κοινωνικών προβλημάτων, αλλά και την καλύτερη μεταχείριση των εργαζομένων. Μια πολύ εύστοχη διατύπωση αυτής της φιλοσοφίας αποτελεί η δήλωση του Dr Robin Pellow, Διευθυντή της WWF - Αγγλίας : ”Την ίδια ώρα που οι επιχειρήσεις αποτελούν τη μεγαλύτερη μεμονωμένη απειλή για το φυσικό κόσμο, μπορούν επίσης να αποτελέσουν το μεγαλύτερο σύμμαχό μας στην αποστολή μας να τον προστατεύσουμε".

5) Περιβαλλοντικά προγράμματα Ε.Κ.Ε. :
Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια αρκετές και μεγάλες εταιρείες στον τομέα της Ε.Κ.Ε., όπως :
1) Ε.Ρ.Τ Α.Ε : (πρόγραμμα ανακύκλωσης τεσσάρων φάσεων .2) Ο.Τ.Ε : (ανακύκλωση 260 τόνων χαρτιού και 20 τόνοι τηλεπικοινωνιακού υλικού, προώθηση Α.Π.Ε). 3) SIEMENS (τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας, σχεδιασμό συσκευών με μεγάλη εξοικονόμηση πόρων. 4) ALFA BANK (ολοκληρωμένη περιβαλλοντική πολιτική, όπως : προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας της φύσης, ανακύκλωσης, εξοικονόμησης νερού) .Η τράπεζα σε συνεργασία με την ελληνική εταιρεία προστασίας της φύσης (Ε.Ε.Π.Φ), υποστηρίζει για επτά συνεχή χρόνια, ως αποκλειστικός χορηγός, το διεθνές πρόγραμμα για την προστασία των ακτών και μαρίνων της Ελλάδας με τις "Γαλάζιες σημαίες". 5) Η αλυσίδα ξενοδοχείων Aldemar υλοποιεί από το 2002 το περιβαλλοντικό πρόγραμμα "Μare Verde". Στόχος του προγράμματος είναι η διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και η διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης μέσα από ορθές εταιρικές πρακτικές. Υπάρχουν όμως και διεθνή προγράμματα Ε.Κ.Ε όπως : 6) British Airways "Το νέο σπίτι της British Airways στο Heathrow", ο τερματικός σταθμός 5 (Terminal 5), έγινε οικολογικό, με κόστος κατασκευής 4,3 εκατομμυρίων λιρών, Αγγλίας, όπου το 85% των απορριμμάτων από την κατασκευή του ανακυκλώθηκε, ενώ το 85% των απαιτουμένων ποσών θερμότητας του σταθμού καλύπτεται από την υπάρχουσα του αεροδρομίου. Το νερό που χρησιμοποιείται προέρχεται από βροχοπτώσεις και γεώτρηση, μειώνοντας την κατανάλωση κατά 70%.Το πράσινο περιλαμβάνει περίπου 20.000 θάμνους και δέντρα, ως προέκταση του τοπίου, ενώ έχει τεθεί ως στόχος το 40% των ταξιδιωτών του Τ5 να φτάνουν με αστικά μέσα συγκοινωνίας. Επίσης η British Airways έχει επενδύσει σε καινούργια αεροσκάφη και οχήματα τα οποία ανταποκρίνονται πλήρως σε περιβαλλοντικές προδιαγραφές όσον αφορά την εκπομπή καυσαερίων και το θόρυβο. 7) Η εταιρεία κρουαζιερόπλοιων Roayal Caribbean Guises με το πρόγραμμα Save The Waves από το 1969 έχει επιβάλλει πρωταρχικές αξίες προστασίας περιβάλλοντος : τη μείωση των αποβλήτων, τη διαχείριση των υπολοίπων αποβλήτων και την περιβαλλοντική εκπαίδευση. Χρήση ηλιακής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (216 πάνελ συλλογής), οικολογικό φωτισμό, αποτελεσματική κατανάλωση νερού. 8) ΟΠΑΠ Α.Ε : To πρόγραμμα χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων Ε.Κ.Ε της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε, σύμφωνα με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο κ. Χ. Χατζηεμμανουήλ, για το 2008 έφθασε το ποσό των 20.εκατ. ευρώ, το οποίο χωρίζεται σε έξι βασικούς τομείς, με το συνολικό ύψος των κεφαλαίων να κατανέμονται ως εξής : Αθλητισμός 25%, Πολιτισμός 20%, Περιβάλλον 15%, Υγεία 10%, άλλοι τομείς 15%.

Επομένως σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλα βήματα προόδου. Έχει γίνει πλέον σαφές, τουλάχιστον στις μεγάλες επιχειρήσεις, ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να είναι μια σταθερή συνιστώσα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Ειδικά τα προγράμματα για το περιβάλλον και την κοινωνία έχουν παρουσιάσει μεγάλη ανάπτυξη.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 180 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54567906
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.