ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 28 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Θριασίου Π Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Νερό
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS , Κυριακή, 10 Μάιος 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τραπέζι Εργασίας
"Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Θριασίου Πεδίου"
Τετάρτη 13 Μαΐου 2009 ώρα 17:30
Κέντρο Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Ενημέρωσης,
παραλία Ελευσίνας (πρώην Δημοτικό Αναψυκτήριο)

Στο Τραπέζι Εργασίας που διοργανώνει το Δίκτυο MEΣΟΓΕΙΟΣ SOS (www.medsos.gr) θα παρευρεθούν:
Εκπρόσωπος Τμήματος Νερών, Γεν. Δν/ση Περιβάλλοντος ΥΠΕΧΩΔΕ ο κ.Δημήτρης Γαρυφάλης, εκπρόσωπος ΝΑΔΑ
Εκπρόσωπος Δήμου Ελευσίνας ο κ.Κ/νος Τσίγκος, Αντιδήμαρχος Ασπρόπυργου
         
Η συζήτηση που θα διεξαχθεί σε δύο μέρη περιλαμβάνει τις εξής εισηγήσεις:

Α’ ΜΕΡΟΣ: Παρουσίαση της κατάστασης και προτάσεις βελτίωσης της Διαχείρισης των Υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή Θριασίου Πεδίου:
• Περιβαλλοντική κρίση στο Θριάσιο Πεδίο Δρ Ευσταθ. Λέκκας, Τομέας Δυναμικής, Τεκτονικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Ποιοτικές συνθήκες που επικρατούν στον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου με έμφαση στη νιτρορύπανση και την υφαλμύρυνση Ν. Σιέμος, τμήμα Υδρογεωλογίας ΙΓΜΕ
• Η επίδραση της γεωργίας στους υδατικούς πόρους του Θριασίου Δρ Σ. Θεοχαρόπουλος, Ινστιτούτο Εδαφολογίας Αθηνών, ΕΘΙΑΓΕ
• Η αναγκαιότητα εφαρμογής τεχνητού εμπλουτισμού για την βελτίωση των υπογείων νερών Γ. Κουμαντάκης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, τομέας Υδρογεωλογίας και Τεχνικής Γεωλογίας
 
Β’ ΜΕΡΟΣ: Παρουσίαση της υπάρχουσας κατάστασης/διερεύνηση προοπτικών στη Διαχείριση των Βιομηχανικών αποβλήτων και κατάθεση προτάσεων για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος
• Προτάσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Υγρών Βιομηχανικών Αποβλήτων της Περιοχής του Θριασίου Πεδίου από εκπροσώπους του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΜΠ
• Προτάσεις και στοιχεία από μελέτες για την αναβάθμιση της λίμνης Κουμουνδούρου από τους Δρ Θ. Μιμίδη (Εργαστηρίο Γεωργικής Υδραυλικής, ΓΠΑ), Δρ Αλ. Παυλίδου (ΕΛΚΕΘΕ) και εκπροσώπους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας

Θα ακολουθήσει συζήτηση/παρεμβάσεις φορέων, βιομηχανιών και πολιτών της περιοχής.

Περισσότερες Πληροφορίες
Μαίρη Βιταλιώτου
Υπεύθυνη Υδατικών Πόρων
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
water@medsos.gr
2108228795

"Η βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων του Θριάσιου Πεδίου"

Η βιομηχανία και η γεωργία που αναπτύσσονται στο Θριάσιο Πεδίο (παρά το γεγονός ότι οι αγροτικές καλλιέργειες υποβαθμίζονται συνεχώς) καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες νερού, ενώ παράλληλα το ρυπαίνουν. Τα υπόγεια νερά της περιοχής του Θριασίου Πεδίου είναι από τα πιο μολυσμένα καθώς επί δεκαετίες δέχονται τα απόβλητα ορισμένων από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας, αλλά και πολλών μικρότερων, ειδικά στην Ελευσίνα και τον Ασπρόπυργο.

Πρόβλημα, ωστόσο, υπάρχει και με την εισχώρηση της θάλασσας στους υπόγειους υδροφορείς, λόγω της υπεράντλησης νερού, αλλά και με την υπερβολική χρήση γεωργικών φαρμάκων και λιπασμάτων, που διεισδύουν μέσα στο έδαφος. Το νερό του Θριασίου είναι παντού ακατάλληλο προς πόση και σε πολλά σημεία ακατάλληλο ακόμα και για άρδευση.
Στο Θριάσιο Πεδίο εδρεύουν και λειτουργούν σήμερα μερικές από τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες της χώρας, όπως είναι διυλιστήρια πετρελαίου, χαλυβουργεία, τσιμεντοβιομηχανίες, βιομηχανίες πυρομαχικών, χαρτοβιομηχανίες, χημικές βιομηχανίες, μονάδες αναγέννησης ορυκτελαίων κ.λπ. Ο αριθμός των βιομηχανικών μονάδων της περιοχής είναι σημαντικός και αφορά δραστηριότητες που οδηγούν στην παραγωγή υγρών αποβλήτων με ποικίλο ρυπαντικό φορτίο εξαρτώμενο από το είδος της παραγωγικής μονάδας. Ο συνολικός όγκος των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που παράγεται είναι αρκετά μεγάλος με σημαντικό ρυπαντικό φορτίο το οποίο αποτελείται από υψηλό οργανικό φορτίο, σημαντικές ποσότητες βαρέων μετάλλων, αζώτου και φωσφόρου.

Η μη αποτελεσματική επεξεργασία των υγρών αποβλήτων που παράγονται από ορισμένες βιομηχανικές μονάδες του Θριάσιου Πεδίου και η αλόγιστη διάθεση/απόρριψή τους συνεχίζει να αποτελεί μία ανεξέλεγκτη πηγή ρύπανσης για την περιοχή. Σε πολλές περιπτώσεις, μεγάλες επιχειρήσεις αποθηκεύουν επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία με τη βροχή διεισδύουν στο έδαφος και από εκεί στα υπόγεια νερά. ¶λλες βιομηχανίες χρησιμοποιούν γεωτρήσεις και οδηγούν τα απόβλητά τους κατευθείαν μέσα στους υπόγειους υδροφορείς. Στο παρελθόν έχουν σημειωθεί μεγάλες ρυπάνσεις του υπόγειου υδροφορέα, οι οποίες δεν έχουν ακόμα καθαριστεί.

Όσο αφορά την επεξεργασία των λυμάτων ο χώρος που θα κατασκευαστεί το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων του Θριάσιου Πεδίου (ΚΕΛΘ) έχει χαρακτηρισθεί ως χώρος βιολογικού καθαρισμού με την απόφαση 60803/2709 του ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 322/Δ/15.5.1995). Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα δέχεται λύματα από την ευρύτερη περιοχή του Θριασίου Πεδίου συμπεριλαμβανομένων και των Δήμων Μάνδρας, Μαγούλας, Ελευσίνας και Ασπροπύργου. Η εγκατάσταση, δυναμικότητας 230.000 ισοδύναμων κατοίκων, θα διαθέτει και Τριτοβάθμια Επεξεργασία. Το δίκτυο αποχέτευσης στην λεκάνη απορροής τουΚ.Ε.Λ. Θριασίου, θα είναι χωριστικό δηλ. με ανεξάρτητα δίκτυα για τα όμβρια και τα ακάθαρτα. Τα απόβλητα που θα εισρέουν μέσω του δικτύου αποχέτευσης στο Κ.Ε.Λ., θα είναι λύματα από τις αστικές περιοχές και υγρά απόβλητα από βιομηχανίες και άλλες εγκαταστάσεις (στρατόπεδο, νοσοκομείο, μηχανοστάσιο ΟΣΕ, κ.α.).
Τα επεξεργασμένα λύματα θα διατίθενται στον Κόλπο της Ελευσίνας δια μέσω υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 1.500 m ενώ θα μπορούσαν να επαναχρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες της περιοχής καθώς και να εμπλουτίζουν τους υπόγειους υδροφορείς του Θριασίου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την ποσότητα των νερών τους. Στην Ελλάδα, η επαναχρησιμοποίηση του νερού από τους βιολογικούς καθαρισμούς αφορά πολύ μικρές ποσότητες και σύμφωνα με μελέτες οι επεξεργασμένες εκροές των βιολογικών καθαρισμών της χώρας διατίθενται σε φυσικούς αποδέκτες και συγκεκριμένα 45% στη θάλασσα, 12% σε ποταμούς, 32% σε χείμαρρους και 7% στο έδαφος, με αποτέλεσμα το νερό που επαναχρησιμοποιείται να μη ξεπερνά το 1%.

Σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή είναι και η υφαλμύρωση καθώς ο ορίζοντας της θάλασσας έχει εισέλθει σε όλη την έκταση της Ελευσίνας, σε βάθος 1-2 χλμ. Αν και με τις βροχές του χειμώνα ο υπόγειος υδροφορέας επαναφορτίζεται σημαντικά με γλυκό νερό, η άντληση του νερού γίνεται ανεξέλεγκτα, χωρίς να ενδιαφέρεται κανείς για την υφαλμύρωση παρόλο που οι άδειες άντλησης είναι συγκεκριμένες. Τα υπόγεια νερά της περιοχής επιβαρύνονται σε ορισμένες περιοχές και από την χωματερή των ¶νω Λιοσίων, αλλά και παλαιών χωματερών, που δεν χρησιμοποιούνται πλέον, καθώς με τη βροχή τα στραγγίσματα των σκουπιδιών οδηγούνται στα υπόγεια νερά εξαιτίας των υδροπερατών πετρωμάτων, γεγονός που αποδεικνύεται από την παρουσία βαρέων μετάλλων στο νερό.

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS στο Τραπέζι Εργασίας που διοργανώνει στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE-Περιβάλλον "Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις- Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020", επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ακόμα βήμα διαλόγου που θα συμβάλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική και κοινωνική αναγέννηση του Κόλπου της Ελευσίνας μέσα από τη δημιουργία ενός κλίματος συνεργασίας και δέσμευσης για τη βιωσιμότητα της ευρύτερης περιοχής. Θα επιδιωχθεί μέσα από τη συζήτηση και τις παρεμβάσεις των φορέων των βιομηχανιών και των πολιτών να προκύψουν συμπεράσματα που θα διαμορφώσουν το κοινό Σχέδιο Δράσης για την περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής μέχρι το 2020, ειδικότερα στο τομέα των υδάτινων πόρων.

Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Μαμάη 3, 10440, Αθήνα
Τηλ./Φαξ: 210 822 8795
Email:
info@medsos.gr
Ιστοσελίδα: www.medsos.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 10 Μάιος 2009 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 104 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58154122
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.