ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 11 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Εκστρατεία Εθελοντικών Καθαρισμών Ακτών, Βυθού και Φυ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Θάλασσα - Ακτές
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS , Σάββατο, 25 Απρίλιος 2009

"ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2009"
1-31 Μαΐου 2009

Η Μεσόγειος ήταν ανέκαθεν δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των γειτονικών λαών και τον υπόλοιπο κόσμο, πηγή πλούτου για τις παράκτιες κοινωνίες αλλά και ένας σημαντικός -για ολόκληρο τον πλανήτη- βιότοπος με σημαντικά είδη και οικοσυστήματα. Διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των μεσογειακών πολιτισμών, οι οποίοι αναγνώρισαν και διατήρησαν αυτή τη σχέση με σεβασμό στο φυσικό και πολιτισμικό πλούτο στο πέρασμα των αιώνων. Αλλά και η χώρα μας συνδέεται με τη θάλασσα και τον μεσογειακό πλούτο άρρηκτα. Με περισσότερο από 16.000 χλμ. ακτογραμμής, οι ελληνικές θάλασσες και ακτές αποτελούν σταθερό πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, αποφέροντας σημαντικά οφέλη στην οικονομία της χώρας. Ιδίως στις μέρες μας, που η οικονομική και περιβαλλοντική κρίση είναι δραματικά παρούσες, η διαφύλαξη του ανεκτίμητου αυτού αγαθού είναι μονόδρομος. Η θαλάσσια βιοποικιλότητα απειλείται σήμερα από τις διάφορες δραστηριότητες στην ξηρά και τη θάλασσα αλλά και από την επιταχυνόμενη κλιματική αλλαγή. Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή της θάλασσας και των ακτών έχει επιβαρύνει σημαντικά τόσο τη θάλασσα όσο και τις ακτές. Τα σκουπίδια στις παραλίες αλλά και στο βυθό είναι πλέον συνηθισμένη εικόνα, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη κινητοποίησης όλων μας για την προστασία του αναντικατάστατου φυσικού μας πλούτου. Εμείς, μέσα από την εκστρατεία "Καθαρίστε τη Μεσόγειο" προσπαθούμε, με συνέπεια εδώ και χρόνια, "ν’ αλλάξουμε το τοπίο". Τα σκουπίδια όμως δεν θα εξαφανιστούν μόνα τους… Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας!

Το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, συνεπές στο ετήσιο ραντεβού του, συντονίζει την 14η πανελλαδική εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών των ακτών, του βυθού και άλλων φυσικών περιοχών, "ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 2009" που θα πραγματοποιηθούν 1-31 Μαΐου 2009. Η εκστρατεία, που διοργανώνεται σε συνεργασία με την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ και το περιοδικό ΓΕΩτρόπιο, και τελεί υπό την αιγίδα του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον/Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης (UNEP/MAP), αποκτά φέτος μία νέα διάσταση: σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πραγματοποιηθεί λήψη εικόνων από "χωματερές" στο βυθό, με τη χρήση Κατευθυνόμενου Υποβρύχιου Οχήματος (R.O.V.).

Καλούμε μαθητές και εκπαιδευτικούς, δήμους, περιβαλλοντικούς και άλλους κοινωνικούς φορείς, επιχειρήσεις και εθελοντές κάθε ηλικίας να πάρουν μέρος στη λύση του προβλήματος και να δηλώσουν με τον δικό τους έμπρακτο τρόπο τη βούλησή τους για καθαρότερες θάλασσες και ακτές. Στη διάρκεια της περσινής εκστρατείας 13.717 εθελοντές καθάρισαν 199 παραλίες σε όλη την Ελλάδα! Συμμετείχαν 170 φορείς, από τους οποίους 73 ήταν Σχολεία, 37 Σύλλογοι, 20 Δήμοι, 16 Επιχειρήσεις, 11 Ξενοδοχεία, 9 Πρωτοβουλίες Πολιτών – ΜΚΟ και 4 μεμονωμένοι φορείς. Φέτος επιδιώκουμε να επεκταθεί η προσπάθεια σε ακόμα περισσότερες περιοχές με ενεργοποίηση ακόμα περισσότερων εθελοντών.

Γιατί μια εκστρατεία εθελοντικών καθαρισμών;

Οι εθελοντικοί καθαρισμοί, εκτός από το προφανές αποτέλεσμα της εξυγίανσης των περιοχών στις οποίες πραγματοποιούνται, αποσκοπούν παράλληλα και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών. Επισημαίνεται η οικολογική αξία της παράκτιας ζώνης, της θάλασσας και του βυθού, οι πιέσεις και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, προωθείται η προστασία και βιώσιμη διαχείριση των οικοσυστημάτων αυτών. Με τη δραστηριότητα αυτή οι πολίτες αναγνωρίζουν την ευθύνη τους και εκφράζουν την προσωπική τους δέσμευση να αποτελέσουν μέρος της λύσης του περιβαλλοντικού προβλήματος, να συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού και πολιτισμικού πλούτου της Μεσογείου, καθώς και στη δημιουργία ενός κοινού, ειρηνικού και βιώσιμου μέλλοντος. Τονίζουμε με την κοινή μας εθελοντική συνεισφορά ότι η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια προσωπικά υπεύθυνη στάση που ενδυναμώνει το ρόλο και τα δικαιώματά μας ως πολίτες.

Φέτος δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην:

. ανάδειξη του προβλήματος των "χωματερών" στο βυθό της θάλασσας.

. συστηματική καταγραφή των απορριμμάτων στις ακτές και το βυθό

. ανακύκλωση των απορριμμάτων που θα περισυλλέξουμε από τις ακτές και τη θάλασσα

. προστασία και βιώσιμη διαχείριση του θαλάσσιου και παράκτιου πλούτου

. ενημέρωση για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη (περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές)

. ανάδειξη και προώθηση "πράσινων επαγγελμάτων" που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών

. προώθηση ενός βιώσιμου τουρισμού και ανάδειξη της σπουδαιότητάς του για την αναβάθμιση και αναζωογόνηση (οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική) των τοπικών κοινωνιών.

Σε ποιους απευθύνεται αυτή η εκστρατεία;

Σε όλους: μαθητές και εκπαιδευτικούς, ενεργούς πολίτες, δύτες, ψαράδες, περιβαλλοντικές ΜΚΟ και συλλόγους, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, σε όσους γενικά επιθυμούν να διοργανώσουν εθελοντικό καθαρισμό στην περιοχή τους. Όσοι δεν βρίσκετε παρέα, συντονιστείτε με το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και πάρτε μέρος σε κεντρικούς καθαρισμούς.

Εφόσον οι συμμετέχοντες στείλουν εγκαίρως τη φόρμα συμμετοχής τους, θα λάβουν ταχυδρομικώς σακούλες απορριμμάτων και έντυπο ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια και αφίσες) με πληροφορίες σχετικά με θέματα θαλάσσιου / παράκτιου πλούτου, διαχείρισης απορριμμάτων, "πράσινων επαγγελμάτων" και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην παράκτια ζώνη, καθώς και με οδηγίες για αποτελεσματικούς και οικολογικά σωστούς καθαρισμούς. Επιπλέον ενημερωτικό υλικό και οδηγίες για έναν ορθολογικά σωστό καθαρισμό θα αναρτηθούν και στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, www.medsos.gr.

Παράλληλες δραστηριότητες ευαισθητοποίησης:

Παράλληλα με τον εθελοντικό καθαρισμό σας καλούμε να διοργανώσετε δραστηριότητες (π.χ. μια ημερίδα, μια εκδήλωση, ένα θεατρικό δρώμενο) και να παρουσιάσετε τα αποτελέσματά τους συμβάλλοντας στην κατανόηση των τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων και ιδιαιτεροτήτων και στην ευαισθητοποίηση περισσότερων πολιτών. Μπορείτε να διοργανώστε πολιτιστικές εκδηλώσεις (π.χ. μια συναυλία), που θα προβάλουν παράλληλα τον πολιτιστικό πλούτο της περιοχής σας και της Μεσογείου.

Δηλώσεις συμμετοχής για τους καθαρισμούς

Τα σχολεία, οι Δήμοι, τα ξενοδοχεία, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις, τοπικές κινήσεις πολιτών, οι σύλλογοι και οι άλλοι φορείς που θα διοργανώσουν ένα εθελοντικό καθαρισμό στην περιοχή τους καλούνται να στείλουν συμπληρωμένη τη "φόρμα συμμετοχής" στην ηλεκτρονική διεύθυνση nature@medsos.gr ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Μαμάη 3, Αθήνα 10440, ή με φαξ στο 210 – 8228795.

Συστηματική καταγραφή απορριμμάτων : το πολύτιμο ερωτηματολόγιο

Για να καταγράψουμε με ακρίβεια το είδος των απορριμμάτων που συναντάμε στις ακτές και στο βυθό, τις πιθανές πηγές προέλευσής τους καθώς και τα προβλήματα των περιοχών παρέμβασης, σας παρακαλούμε ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ να μας στείλετε συμπληρωμένο και το "Φύλλο Παρατήρησης Ακτών και Καταγραφής Aαπορριμμάτων"1 που συμπεριλαμβάνεται στο ενημερωτικό υλικό που θα σας αποσταλεί, καθώς και φωτογραφίες ή άλλο υλικό (ζωγραφιές και εργασίες μαθητών) από τις δράσεις σας για τη μέγιστη δυνατή στήριξη, προβολή και προώθησή τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση του σχετικού ερωτηματολογίου επικοινωνήστε με την Σταυρούλα Κορδέλλα από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας με e-mail στο stakord@upatras.gr .

Διοργάνωση : Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
Υπό την αιγίδα : Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον/Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης
Με την υποστήριξη: Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Πανεπιστημίου Πατρών
Σε συνεργασία με : ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ-ΓΕΩΤΡΟΠΙΟ
Χορηγός : AMSTEL ECO
Μεταφορά υλικού : ΤΝΤ

Νίκη Παρδαλού
Υπεύθυνη Θεμάτων Βιοποικιλότητας και Φυσικών Πόρων
Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS
τηλ./φαξ: 210-8228795, e-mail:
nature@medsos.gr

[1] Το "Φύλλο Παρατήρησης Ακτών και Καταγραφής Απορριμμάτων" είναι ένα ερωτηματολόγιο που αποσκοπεί στην καταγραφή της σύστασης των ακτών και των απορριμμάτων που βρίσκονται σε αυτές, καθώς και των δραστηριοτήτων, ρυπογόνων και μη, που λαμβάνουν χώρα στις ακτές. Με στόχο τον εντοπισμό των πηγών ρύπανσης των ακτών με απορρίμματα, που αποτελεί το πιο κρίσιμο σημείο στη διαχείριση και στον περιορισμό τους, τα δεδομένα που συλλέγονται με την πολύτιμη συμβολή των εθελοντών της εκστρατείας, επεξεργάζονται από το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας, Πανεπιστημίου Πατρών, με επικεφαλής τον Αν. Καθηγητή Γ. Παπαθεοδώρου. Επίσης, θα προσπαθήσουμε να συγκεντρώσουμε στοιχεία για τη μελέτη μιας ειδικής κατηγορίας επικίνδυνων για τα θαλάσσια ζώα απορριμμάτων, τα "πλαστικά σφαιρίδια", τα οποία θα αναλύσει η Δρ. Καραπαναγιώτη Χ., του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 25 Απρίλιος 2009 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 160 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58263915
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.