ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Για ένα βιώσιμο τουρισμό στην Ελλάδα Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2009

1) Εισαγωγή:

Ο τουρισμός για την Ελλάδα είναι η κινητήρια δύναμη της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, είναι μαζί με τη ναυτιλία και τον κατασκευαστικό τομέα, οι πυλώνες όπου στηρίζεται η Ελληνική οικονομία.
Αφορά το σύνολο των κοινωνιών των ανεπτυγμένων χωρών καθώς ικανοποιεί την ανάγκη για "απόδραση" από την καθημερινότητα, την επιθυμία για επαφή με την φύση, την περιέργεια για άλλους τόπους και πολιτισμούς, την ανάγκη για ξεκούραση, διασκέδαση, αναψυχή.
Η αμφίδρομη σχέση τουρισμού και οικονομίας μιας χώρας έχουν αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών ερευνών. Οι πρώτες μελέτες διαπίστωσαν πολλαπλά θετικά οφέλη για την οικονομία των περιοχών σε επίπεδο απασχόλησης, εισοδήματος συναλλάγματος, βελτίωσης των όρων διαβίωσης.
Διαπιστώθηκε επίσης ότι οι επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία και γενικότερα στην περιφερειακή ανάπτυξη "εξαρτώνται από το ίδιο το επίπεδο της ανάπτυξης μιας περιοχής", δηλαδή δεν είναι ο τουρισμός απόλυτα υπεύθυνος για την ανάπτυξη, αλλά το επίπεδο ανάπτυξης (ύπαρξη υποδομών, υπηρεσιών, άλλων δραστηριοτήτων) μιας περιοχής είναι αυτό που θα καθορίσει το πόσο επικερδής θα είναι θα είναι η ανάπτυξη του τουρισμού και το κατά πόσο τα οφέλη της τουριστικής ανάπτυξης παραμένουν στην ίδια την τοπική κοινωνία και δεν διαφεύγουν έξω από τα σύνορα αυτής.

2) Επιπτώσεις της Οικονομικής κρίσης στον Τουρισμό:

Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση, έπληξε και τον τουρισμό όπως και άλλους τομείς με τους οποίους έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο παραγωγικό σύμπλεγμα, με αποτέλεσμα: την ελεύθερη πτώση των χρηματιστηρίων, την μείωση εμπορικών συναλλαγών και κατανάλωσης, την διόγκωση δημοσίων ελλειμμάτων, την μείωση της ρευστότητας, τις μαζικές απολύσεις εργαζομένων.
H χρηματοπιστική χρήση, απόρροια της απληστίας της κοινωνίας, της αναρχίας στην αναπτυξιακή διαδικασία και της ανικανότητας υψηλόβαθμων και ακριβοπληρωμένων στελεχών: τραπεζών, εταιρειών και ειδικών συμβούλων, επιβάλει την επανατοποθέτησή μας στη διεθνή και εγχώρια τουριστική αγορά με μια πιο σύνθετη και ποιοτικά αναβαθμισμένη τουριστική προσφορά που θα απευθύνεται σε πιο ενήμερους, πιο εκλεκτικούς, πιο απαιτητικούς και πιο εύπορους τουρίστες και μάλιστα για 12 μήνες τον χρόνο.
Είναι βέβαιο ότι το ντόμινο των εξελίξεων θα επηρεάσει την τουριστική κίνηση και τη βιωσιμότητα κάποιων επιχειρήσεων του κλάδου, περισσότερο από ότι αφήνεται να διαφανεί.
Για το λόγο αυτό απαιτούνται χρηματοπιστωτικά μέτρα στήριξης και άλλα μέτρα τόνωσης των τουριστικών επιχειρήσεων. Ατυχώς για την Ελλάδα, οι κύριοι διεθνείς αλλά και εγχώριοι πελάτες μας (Βρετανοί, Γερμανοί, Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι) βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης με: α) Καλπάζουσα ανεργία, β) Συρρίκνωση εισοδημάτων και γ) Υψηλό δείκτη ανασφάλειας και αβεβαιότητας.

Τα μέτρα για την σταδιακή ανάκαμψη της οικονομίας, άρα και του τουρισμού σε διεθνές επίπεδο πρέπει να συγκλίνουν:
α) Στο παγκόσμιο συντονισμό παροχής κολοσσιαίων ποσών στις τράπεζες για την ενίσχυση της ρευστότητα. β) Μειώσεις επιτοκίων από τις Κεντρικές Τράπεζες. γ) Εγγυήσεις καταθέσεων και άλλες ενέργειες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών.
¶λλα βοηθητικά μέτρα για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος και τα οποία είναι αναγκαία για την ανάδειξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μας είναι:
α) Ποιοτικές ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, β) Ανάσχεση της ανάπτυξη σε κορεσμένες περιοχές (π.χ. Χερσόνησος, Μάλια κ.λ.π.) γ) Βελτιωμένες ειδικές τουριστικές υποδομές δ) Γενικές υποδομές για προσβασιμότητα, ε) Σύνθετα προγράμματα απασχόλησης ελευθέρου χρόνου, στ) Εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ζ) Αναδιάρθρωση της τουριστικής παιδείας εκπαίδευσης και κατάρτισης, η) Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού μας.

3) Τουριστική βιομηχανία ένα νόμισμα με δύο όψεις:

H τουριστική βιομηχανία αντλεί τη δύναμή της από εύθραυστες πηγές όπως το περιβάλλον, την ιστορία τον πολιτισμό και συχνά χαρακτηρίζεται ως νόμισμα με δύο όψεις. Από τη μια, συνεισφέρει στην οικονομική άνθιση μιας περιοχής δημιουργώντας θέσεις εργασίας και εισροή συναλλάγματος ενώ από την άλλη, είναι παράγοντας περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιβαρύνσεων που συχνά εμποδίζουν την ομαλή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας και του τοπιού τουρισμού.
Πολλοί τουριστικοί προορισμοί στην Ελλάδα και αλλού, έχουν ως στόχο τη συνεχή αύξηση του οικονομικού κέρδους που αποφέρει ο τουρισμός, έτσι συχνά προσανατολίζονται στην αναζήτηση ολοένα και μεγαλύτερου αριθμού τουριστών χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης τον μαζικό τουρισμό. Όμως η μεγάλη πληθυσμιακή συγκέντρωση σε περιοχές με συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και κοινωνικές δυνατότητες δημιουργεί διαταραχές στις συνήθειες της τοπικής κοινωνίας και δυσλειτουργίες όπως: συνωστισμό, μόλυνση του περιβάλλοντος, κατασπατάληση ή καταστροφή των φυσικών πόρων και πολιτιστικών πηγών και ανταγωνισμό μεταξύ τοπικού πληθυσμού και τουριστικής βιομηχανίας για την χρησιμοποίηση αγαθών πρώτης ανάγκης (νερό, καύσιμα, κ.λ.π), έργων υποδομής (δρόμοι, νοσοκομεία κ.λ.π), τόπων αναψυχής (μουσεία, πάρκα, παραλίες κ.λ.π).

4) Προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού:

Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί σχετικοί με τον τουρισμό, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, προτείνουν ως διέξοδο από τα παραπάνω προβλήματα, καθ είδους τουριστική δραστηριότητα να ακολουθεί τρείς άξονες δράσεις:
- Διαφοροποίηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης διαχείρισης του μαζικού τουρισμού και την ενθάρρυνση εναλλακτικών τύπων τουρισμού.
- Βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, έμφαση στην πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των επισκεπτών, καθώς και στην καλύτερη διαχείριση τη ροής των επισκεπτών.
- Αλλαγή της συμπεριφοράς των τουριστών. Στο πλαίσιο αυτό ενθαρρύνονται ειδικές δράσεις,όπως τηλεοπτικές καμπάνιες, σύνταξη κώδικα συμπεριφοράς και ενθάρρυνση των επισκεπτών για κατάλληλη επιλογή μέσων μεταφοράς.

Η βιώσιμη ανάπτυξη τουρισμού προϋποθέτει δράση σε διάφορους τομείς όπως:
- Σχεδιασμός:
O σχεδιασμός των τουριστικών περιοχών πρέπει να γίνεται με βάση την Φέρουσα Ικανότητα του συστήματος, θα πρέπει να γίνεται οριοθέτηση περιοχών με τουριστική ανάπτυξη, να χρησιμοποιούνται τεχνικές για την διαχείριση της ροής των επισκεπτών, να γίνει ουσιαστική εφαρμογή Μελετών Περ/κών Επιπτώσεων για κάθε έργο τουριστικής ανάπτυξης, να παρέχεται βοήθεια στις υποβαθμισμένες τουριστικά περιοχές προκειμένου να ενταχθούν στην τουριστική αγορά, να γίνεται συστηματική και λεπτομερειακή καταγραφή περιοχών και να προτείνονται συνδυασμοί που θα αξιοποιούν την ποικιλία των μνημείων και της γεωγραφίας, θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, να υπάρξει ενθάρρυνση ήπιων παρεμβάσεων και γενικότερα ενθάρρυνση ήπιων μορφών τουρισμού (π.χ. αγροτουρισμός) που σέβεται τις ιδιαιτερότητες του τόπου υποδοχής.
-Θεσμική οργάνωση:
Θα πρέπει να υιοθετηθούν μέτρα για την προστασία παραδοσιακών οικισμών, περιοχών με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον που αποτελούν ταυτόχρονα και τουριστικούς προορισμούς. Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενισχυθεί η διαδικασία παρακολούθησης και εφαρμογής των διαφόρων κανονισμών που προβλέπονται γι' αυτές τις περιοχές.
-Η χώρα μας παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει έχει πολλαπλές δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Για να ανταποκριθούμε στις νέες αυτές προκλήσεις δεν πρέπει απλά και μόνο να επιλύσουμε τα όποια προβλήματα υποδομών και εξυπηρετήσεων. Επιβάλλεται να αναζητήσουμε και στη συνέχεια να υιοθετήσουμε μια καινούργια άποψη που θα θέτει τα προβλήματα του περιβάλλοντος στο κέντρο ενδιαφέροντος.

Πηγές: 1) Βιώσιμη ανάπτυξη με περιβαλλοντική αγωγή (Ν.Α.ΑΙΤ.), 2) Προϋποθέσεις Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης (Γκίκας Δημήτρης). 3) Επιπτώσεις Οικονομικής Κρίσης στον Τουρισμό (Νίκος Ε. Σκουλάς)

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 175 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56159060
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.