ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Κυριακή 05 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Τριήμερο Σεμινάριο πραγματοποίησε το ΚΠΕ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ γ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Παγκρήτιο Δίκτυο Οικ. Οργ. - Εκπαίδευση
Παύλος Δασκαλάκης , Τετάρτη, 08 Απρίλιος 2009


Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ιεράπετρας, πραγματοποίησε το τριήμερο 26-27-28 Μαρτίου σεμινάριο με θέμα «Οι έννοιες της αειφορίας και της βιωσιμότητας και πως αυτές συνδέονται με τις έννοιες εκπαίδευση, σωματική και ψυχική υγεία, ειρήνη, διαχείριση φυσικών πόρων, τροφή, καταφύγιο-κατοικία, εισόδημα». Πήραν μέρος 55 εκπαιδευτικοί και εισηγητές.

Με το σεμινάριο αυτό ολοκληρώθηκε ο κύκλος των σεμιναρίων που είχε στο πρόγραμμά του το ΚΠΕ Ιεράπετρας. Κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2008- 2009, πραγματοποίησε δύο σεμινάρια εισαγωγικής επιμόρφωσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (εκπαίδευση για την αειφορία είναι ο νέος όρος), ένα σεμινάριο θεματικό με θέμα «Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έχοντας ως εργαλείο και τη μέθοδο του παιδαγωγικού δράματος, μπορεί να αποτελέσει το πρώτο βάθρο της αειφόρου Εκπαίδευσης, για τις μικρές ηλικιακές βαθμίδες», ένα σεμινάριο του Δικτύου των ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, που μέλος της συντονιστικής επιτροπής του είναι το ΚΠΕ Ιεράπετρας καθώς και το αναφερόμενο στο θέμα θεματικό σεμινάριο.

Στα πέντε αυτά σεμινάρια, έλαβαν μέρος 300 εκπαιδευτικοί και εισηγητές από διάφορα σχολεία της εμβέλειας του ΚΠΕ Ιεράπετρας, που είναι όλοι οι νομοί της Κρήτης, τα Δωδεκάνησα, η Σάμος, η Χίος και ο νομός Λέσβου.

Στο τελευταίο σεμινάριο, οι εισηγήσεις παρουσιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν οι συμμετέχοντες να καταλάβουν σφαιρικά ,χωρίς να έχουν εξειδικευμένη γνώση στα ειδικά θέματα, την σπουδαιότητα και την αλληλοσχέτιση των θεμάτων τους και πως όλα αυτά άπτονται της αειφορίας και της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος .

Με την έναρξη του σεμιναρίου, την Πέμπτη 26 Μαρτίου, παρουσιάστηκαν οι στόχοι του σεμιναρίου από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ Ιεράπετρας κ. Παύλο Δασκαλάκη, σε συσχετισμό με την ανάδειξη της καταστροφής του υγρότοπου των εκβολών του Καλαμαυκιανού ποταμού στο Στόμιο. Ο κ Δασκαλάκης, ανέφερε πως είναι ένα θέμα μέσω του οποίου μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να αναδειχθούν τα ιδιαίτερα σημεία της εκπαίδευση για την αειφορία.

Ακολούθησαν χαιρετισμοί των παρευρισκόμενων επισήμων, του κ. Βασιλάκη Δ/ντη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, του κ. Μελεσανάκη, Προϊστάμενου του Γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιεράπετρας, των κ.κ. Καλλιώτη και Αλέξη συμβούλων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, ενώ διαβάστηκε και ο χαιρετισμός του κ. Σολυδάκη, Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λασιθίου, που λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην έναρξη του σεμιναρίου.

Ακολούθησε ένα ευρηματικό παιχνίδι γνωριμίας ώστε οι σύνεδροι να γνωριστούν μεταξύ τους και να παρουσιάσουν ο ένας τον άλλον, να αναφέρουν τα ενδιαφέροντα και τις δραστηριότητες, την καταγωγή τους, τον λόγο που αποφάσισαν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο.

Για το «Αειφόρο Σχολείο, μια αμφισβητούμενη έννοια», αναφέρθηκε η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην δευτεροβάθμια Χανίων, κα Βούλα Αντωνιάδου.

Τα 30 χρόνια λειτουργίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε) στα σχολεία δεν συνέβαλαν, είπε, όσο κανείς θα περίμενε, στην αύξηση της οικολογικής συνείδησης των πολιτών, αφενός διότι δεν εφαρμόζεται σε όλα τα σχολεία της χώρας και έτσι μόλις ένα 8-10% των μαθητών την παρακολουθούν και αφετέρου, από την φύση της η Π.Ε. είναι προοδευτική και μεταρρυθμιστική και έρχεται σε αντίφαση με τον ρόλο και την δομή του συστήματος της εκπαίδευσης που δίδει έμφαση στην παθητική αφομοίωση και στην αναπαραγωγή της γνώσης και όχι στην επινοητικότητα  των νέων. Η Π.Ε. ακουμπά την σχολική εκπαίδευση τόσο, όσο να μην μπορεί να διαταράξει την κυρίαρχη δομή της και συνέχισε, ότι οι τρεις πυλώνες της αειφορίας είναι το περιβάλλον, η κοινωνία και η οικονομία, ότι επιβάλλεται πια να μετατοπιστεί το κέντρο βάρος ,από την οικονομία στη φύση και την κοινωνία, από τις τεχνοκρατικές λογικές στις εναλλακτικές, από τις οικολογικές προσεγγίσεις στις κοινωνικοπολιτικές. Η λογική της Π.Ε. είναι βαθιά πολιτικό θέμα και έτσι θα πρέπει να το δούμε.

Ο καθηγητής Εδαφολογίας του Γεωπονικού Παν/μίου Αθηνών κ. Κων/νος Κοσμάς, με θέμα «Οι τεχνικές διαχείρισης της γης και η προστασία των φυσικών πόρων παραγωγής», με οπτικό υλικό παρουσίασε το έντονο πρόβλημα της ερημοποίησης που αιωρείται πάνω από την Κρήτη. Η αποψίλωση των βουνών από την υπερβόσκηση, οι πυρκαγιές των δασών , η καλλιέργεια με μηχανικά μέσα , η αλόγιστη χρήση λιπασμάτων και ζιζανιοκτόνων, η υπεράντληση των υδάτων απειλεί το έδαφος με διάβρωση, αλάτωση και αλκαλίωση, με απώλεια της οργανικής ύλης με συνέπεια όλων αυτών την μείωση της βιοποικιλότητας και το σπάσιμο της διατροφικής αλυσίδας. Συνιστά όργωμα ανά τετραετία, συνετή χρήση της γης και κάτι που στην περιοχή της Ιεράπετρας έχει καταντήσει σύνηθες, την μη καταστροφή των πρανών εδαφών. Θεωρεί καταστροφική την παρέμβαση που γίνεται σε εδάφη με μεγάλες κλίσεις για την κατασκευή καλλιεργειών, διότι όπως ανέφερε η σε λίγα χρόνια θα χαθεί από το έδαφος η δυνατότητα παραγωγής.

Ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν, επιστημονικός συνεργάτης του WWF Ελλάς, με την παρουσίαση του θέματος «Καθημερινές συνήθειες και οικολογικό αποτύπωμα», μας έφερε όλους μπροστά στις ευθύνες μας. Το οικολογικό αποτύπωμα του Έλληνα είναι μεγάλο και τον κατατάσσει στην 11η χειρότερη θέση μεταξύ 146 χωρών. Αν όλοι οι κάτοικοι της γης ζούσαν σαν τους Έλληνες θα χρειαζόμασταν 3 Πλανήτες, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας!!!

Παραφράζοντας τους δύο μέγιστους νόμους της Θερμοδυναμικής ανέφερε:

• Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής

«δεν μπορούμε να πάρουμε κάτι από το τίποτα!»

Σε όλες τις σωματιδιακές ή χημικές μετατροπές, η ενέργεια ούτε δημιουργείται ούτε καταστρέφεται, ΜΠΟΡΕΙ όμως να μετατρέπεται…

• Δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής

«δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα!»

Όταν η ενέργεια αλλάξει από μια μορφή σε άλλη, πάντα κάποια ποσότητα υποβαθμίζεται ποιοτικά.

Η απληστία μας πρέπει να σταματήσει και να συνειδητοποιήσουμε ότι, «οι φυσικοί πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Η ποσότητά τους εξαρτάται από την καλή λειτουργία των οικοσυστημάτων. Η διάρκεια και η ποιότητα της ζωής του Ανθρώπου στη Γη εξαρτάται από τη συνετή διαχείρισή τους».

Ο κ. Κλεόνικος Σταυριδάκης, Υπεύθυνος Π.Ε, Α/θμιας Ρεθύμνου, παρουσίασε το θέμα «Η άγρια βρώσιμη χλωρίδα της Κρήτης στην Π.Ε- Διαχειριστικές πρακτικές». Παρουσίασε με φωτογραφικό υλικό, μιας και ο ίδιος είναι συγγραφέας ομότιτλου βιβλίου, τα άγρια χόρτα που έχουμε στο νησί μας σε τεράστια ποικιλία, εξήγησε τους τρόπους περισυλλογής και μαγειρέματος καθώς και πως αυτά συμβάλουν στη σωστή και υγιεινή διατροφή μας.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου το πρωί, αναπτύχθηκε το θέμα «Οι αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος», από τον Ιατρό Νικόλαο Κακολύρη, του Γενικού Νοσοκομείου Ιεράπετρας, που παρακολούθησαν με μεγάλη προσοχή οι μαθητές του 1ου Λυκείου Ιεράπετρας και οι εκπαιδευτικοί του, σε μια κοινή συνεδρία του σεμιναρίου. Ήταν μια ενδελεχής παρουσίαση για τα οικτρά αποτελέσματα του καπνίσματος . Παραβρέθηκε και απεύθυνε χαιρετισμό ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ιεράπετρας κ. Σπυριδάκης, ο Διευθυντής του 1ου Λυκείου Ιεράπετρας, εκπρόσωπος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, ενώ συγχαρητήριο μήνυμα έστειλε και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ιεράπετρας κ. Νεκτάριος Παπαβασιλείου.

Μετά την γόνιμη συζήτηση που ακολούθησε, οι σύνεδροι αναχώρησαν για την περιοχή του Σελάκανου, για εργασίες πεδίου. Η ανάβαση στο μεγαλύτερο παρθένο φυσικό πευκοδάσος της Κρήτης, του Σελάκανου, ήταν μια τεράστια βιωματική εμπειρία που έφερε τους συμμετέχοντες σε γνωριμία με τα βιοτικά και αβιοτικά χαρακτηριστικά της περιοχής αλλά και στο σημείο της αντοχής τους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σελάκανου, με επικεφαλής τον πρόεδρό του κ. Καραλάκη, ενημέρωσε τους εκπαιδευτικούς για τα λαογραφικά στοιχεία της περιοχής, ενώ οικοξεναγοί στη διαδρομή ήταν ο κ. Στέφανος Καραχάλιος, γεωλόγος της Ν.Α Λασιθίου και ο κ. Καλούστ Παραγκαμιάν από το WWF.

Ακολουθήθηκαν δύο διαδρομές, μια δύσκολη και μια πιο εύκολη. Οι περισσότεροι διάλεξαν την δύσκολη διαδρομή, των πέντε τελικά ωρών, που ικανοποιητικά την έφεραν σε πέρας. Ακολούθησε σε συνεργασία με τον Π.Σ Σελάκανου, συμβολική δενδροφύτευση στην περιοχή του δημοτικού σχολείου Χριστού, όπου φυτεύτηκαν 35 δέντρα. Η φασουλάδα και οι ωραίοι μεζέδες στο ταβερνάκι της Αγίας Παρασκευής αποζημίωσε όσους είχαν εξαντληθεί από την κούραση.

Το Σάββατο 28 Μαρτίου η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας, παρουσίασε τα πέντε προγράμματα που υλοποιεί και τα οποία παρακολουθούν σχολικές περιβαλλοντικές ομάδες. Να σημειώσουμε ότι ο αριθμός των ομάδων θα ξεπεράσει φέτος τις πενήντα από σχολεία όλης της Κρήτης και από διάφορους άλλους νομούς της χώρας μας, με έναν αριθμό μαθητών που θα αγγίξει τους 1500. Το ΚΠΕ Ιεράπετρας, επιχορηγούμενο από το ΕΠΕΑΕΚ, μέσω του ΤΔΕ/Υ που έχει υποβάλει το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διατροφής των μαθητών και συνοδών εκπαιδευτικών τους.

Στη συνέχεια ο κ. Μαράκης Σταύρος, Ιατρός του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου ανέπτυξε το θέμα «Διατροφή και υγεία, οι επιπτώσεις στην υγεία από τη σύγχρονη διαβίωση». Τόνισε την ανάγκη να επανέλθουμε στην παραδοσιακή κρητική (μεσογειακή) δίαιτα, διότι σαν Κρήτες έχουμε αρχίσει να ξεφεύγουμε στο διαιτολόγιό μας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται φαινόμενα παχυσαρκίας καθώς και μια σειρά ασθένειες που στο παρελθόν δεν υπήρχαν στον κρητικό λαό.

Ο κ. Αντώνης Ανηψητάκης, μηχανικός , Νομ. Σύμβουλος Λασιθίου παρουσίασε «Το κοκκινοπράσινο ISO για μια θετική θεώρηση της αγοράς». Το κόκκινο-πράσινο ISO αφορά σε 2 δείκτες που θα πρέπει να αναγράφονται μαζί με την τιμή σε κάθε προϊόν και υπηρεσία και θα ήταν ένα  νέο ΙSO μια πιστοποίηση που θα συμπεριελάμβανε όλες τις ήδη υπάρχουσες σε μία. Π.χ 30/45/50. Ο πρώτος αριθμός, το 30, θα είναι η τιμή σε ευρώ. Η δεύτερη τιμή θα είναι το ποσοστό του κόκκινου, που θα αφορά στον τρόπο παραγωγής του προϊόντος ή της υπηρεσίας, θα δηλώνει τις εργασιακές συνθήκες που υπάρχουν στην επιχείρηση ή την υπηρεσία, ενώ ο τρίτος αριθμός το ποσοστό του πράσινου που θα μαρτυρά αν η εταιρία ή η υπηρεσία συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος. Το κοκκινοπράσινο ISO, θα ήταν μια αξιόπιστη πληροφορία που θα μαρτυρούσε κατά πόσο μια εταιρία σέβεται τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.

Θα ήταν ένας τρόπος να ψηφίζει κάποιος ένα προϊόν ή υπηρεσία ψωνίζοντας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Έτσι ο καθένας μας θα γνώριζε και θα μπορούσε να κάνει τις επιλογές του σαν σκεπτόμενος πολίτης και όχι σαν αλόγιστος καταναλωτής.

Το σεμινάριο έκλεισε με συζήτηση για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης για την αειφορία, με ερωτήματα και τοποθετήσεις των παρευρισκόμενων εκπαιδευτικών. Συμπληρώθηκε από όλους, ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του σεμιναρίου, ενώ οι σύνεδροι παρέλαβαν αμέσως και όλες τις εισηγήσεις που έγιναν σε ηλεκτρονική μορφή.

Η παιδαγωγική Ομάδα του ΚΠΕ Ιεράπετρας, θα συνεχίσει μέχρι αρχές Ιουνίου να υποδέχεται σχολικές ομάδες ενώ η επόμενη, μεγάλη εκδήλωση που πρόκειται να διοργανώσει θα είναι το 1ο τριήμερο συνέδριο των περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων του νομού Λασιθίου, στις 10-11 και 12 Ιουνίου, όπου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν στην κοινωνία, τις εργασίες και τις δράσεις που ανέπτυξαν κατά την διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.

Παύλος Δασκαλάκης


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 131 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57085634
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.