ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ενεργειακή κάλυψη των αναγκών της ανθρωπότητας Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2009

1. Εισαγωγή :
Οι ανάγκες σε κατανάλωση ενέργειας ξεπερνά σήμερα παγκοσμίως τους 10,5 δις τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (ΤΙΠ),(1ΤΙΠ=42 Gj=10 9j) ετησίως, στους οποίους πρέπει να προστεθούν και ορισμένες άλλες μορφές (ηλιακή ενέργεια, ξύλα, άχυρα κ.λ.π),που χρησιμοποιούνται σε κάποιες χώρες. Η εξέλιξη είναι ομαλή, με αύξηση 25% κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, αλλά και έντονες διαφορές μεταξύ των μεγάλων γεωγραφικών διαμερισμάτων. Η Ασία και η Λατινική Αμερική εμφανίζουν ποσοστά αύξησης που κυμαίνονται από 45-58 %. Η Κίνα χαρακτηρίζεται από αύξηση 70% κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας. Το 2003 τα ορυκτά καύσιμα κατείχαν ποσοστό 79,2% στη συνολική κατανάλωση της Ε.Ε -25
Τα ορυκτά καύσιμα κατέχουν ποσοστό 70% στη συνολική πρωτογενή ενεργειακή κατανάλωση ενώ στην Ελλάδα η εξάρτηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη και φτάνει το ανησυχητικό ποσοστό του 95%. Από την άλλη η ανοδική τιμή του πετρελαίου και συνακόλουθα του φυσικού αερίου επηρεάζουν την οικονομία και την επιβίωση των επιχειρήσεων/νοικοκυριών, ενώ οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ενεργειακής αλυσίδας των ορυκτών καυσίμων (ρυπογόνες εκπομπές) επιφέρουν επιπτώσεις σε όλα τα μέσα : ύδωρ, έδαφος, αέρας.
Η ενεργειακή εξάρτηση δημιουργεί πολλά προβλήματα (περίπτωση Ρωσίας Ουγγαρίας- Ευρώπης) και δίνει μεγάλη δύναμη και πλούτο στους λίγους προμηθευτές από συγκεκριμένες χώρες (Ο.Π.Ε.Κ- ΡΩΣΙΑ). Η Ε.Ε. εξαρτάται κατά 50% από εισαγωγές της και η Ελλάδα κατά 69%. Οι εκτιμήσεις για το 2030 δείχνουν ότι η εξάρτηση θα φτάσει το 70% και 76% αντίστοιχα.
Στη χώρα μας, για κάθε MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στο ηπειρωτικό σύστημα εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα 850Κgr CO2, 15,5 Kgr SO2, 1,2 Kgr NOx και άλλοι αέριοι ρύποι όπως τα αιωρούμενα σωματίδια. Η κατάσταση είναι δυσμενέστερη στην περίπτωση των μη διασυνδεδεμένων νησιών, όπου η παραγωγή γίνεται με πετρελαϊκούς σταθμούς χαμηλής απόδοσης (Ρόδος, Κρήτη κ.α).

2. Επιλογή πηγών ενέργειας
Τα προβλήματα της μεγάλης ζήτησης ενέργειας απαιτούν έγκαιρη αντιμετώπιση και συντονισμένη παρέμβαση προς την κατεύθυνση εντοπισμού όλων των πιθανών ενεργειακών πηγών και της κατάταξή τους σε σειρά προτίμησης, με βασικό κριτήριο την επίδραση της εκμετάλλευσης τους στο φυσικό περιβάλλον του πλανήτη.
Οι πηγές αυτές παγκόσμια είναι τα υδροηλεκτρικά έργα, οι πυρηνικοί σταθμοί, η καύση βενζίνης κίνησης, ο άνθρακας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
α) Η πυρηνική ενέργεια, η οποία σε μια πρώτη θεώρηση φαινόταν να υπόσχεται πολλά τελικά αποδεικνύεται μάλλον κακή λύση επειδή απαιτεί πανάκριβες και εξαιρετικά σύνθετες εγκαταστάσεις, εξαιρετικά εξειδικευμένο προσωπικό, δύσκολη διαχείριση πρώτης ύλης και αποβλήτων και τέλος προκαλεί κοινωνική απέχθεια λόγω των κινδύνων που εγκυμονεί παρά τις όποιες προφυλάξεις, η πάντοτε απομένουσα πιθανότητα διαρροής ακτινοβολίας. Χωρίς μια επαναστατική εξέλιξη στο χώρο της πυρηνικής ενέργειας -όπως π.χ. θα ήταν η πυρηνική σύντηξη - η γενίκευση της χρησιμοποίησης της σαν μεθόδου παραγωγής ενέργειας, εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους και δεν θεωρείται σαν μακροπρόθεσμη βιώσιμη λύση.
β) Η καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου δεν αποτελεί επίσης βιώσιμη λύση γιατί καταναλώνει τα αντίστοιχα αποθέματα, των οποίων οι ποσότητες κρίνονται ήδη μικρές, ενώ η καύση τους αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες ρύπανσης του περιβάλλοντος και αλλαγής των κλιματικών συνθηκών του πλανήτη μας.
γ) Η υδραυλική παραγωγή ενέργειας είναι η πλέον εντατικά χρησιμοποιημένη μορφή ανάκτησης ενέργειας.Υδροηλεκτρικοί σταθμοί συνολικής ισχύος εξακοσίων.
χιλιάδων Μεγαβάτ 6.10 11 Watt, χρησιμοπούνται ήδη καλύπτοντας το 20% της παγκόσμιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή το 2,5%. Είναι πάντως σημαντικό να αναφέρουμε ότι η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων για την μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε ηλεκτρική, δεν αποτελεί πάντα σωστή διαχείριση του περιβάλλοντος. Τα πολύ μεγάλη έργα αυτής της μορφής συνήθως προκαλούν σημαντικές μεταβολές σε μεγάλη ακτίνα γύρω από θέση που εκτελούνται και επηρεάζουν δυσμενώς την γεωμορφολογική ισορροπία της ευρύτερης περιοχή. Τα αποτελέσματα αυτών των επεμβάσεων μπορούν να φτάσουν μέχρι σημείου δρομολόγησης καταστρεπτικών φυσικών φαινομένων που να εκδηλωθούν πολύ μεταγενέστερα. Αντίθετα τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα είναι ιδιαίτερα αποδοτικά, δε δημιουργούν παρενέργειες και μπορούν να αποβούν ωφέλημα για το περιβάλλον.
δ) Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας :
Oι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν, κατά γενική αποδοχή, λύση που προσαρμόζεται στο φυσικό περιβάλλον και επιτρέπει εφαρμογές μεγάλης ή μικρότερης κλίμακας ιδιαίτερα κατάλληλες για τις αναπτυσσόμενες περιοχές. Αποτελούν επίσης ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πεδίο ανάπτυξης οικονομικής δραστηριότητας από μεγάλο φάσμα επιστημόνων και επιχειρηματιών όπως είναι οι μηχανολόγοι, ηλεκτρολόγοι, αρχιτέκτονες,πολιτικοί μηχανικοί, πολεοδόμοι, εργολάβοι κλπ οι οποίοι μπορούν να αναπτύξουν μεθόδους προσαρμοσμένες στα δεδομένα κάθε τόπου και να συμβάλλουν ταυτόχρονα στην οικονομική του ανάπτυξη αλλά και στην έμπρακτη συμβολή του στην άσκηση μιας πολιτικής που να αποβλέπει στην προστασία του φυσικού μας περιβάλλοντος.
Οι προκλήσεις που απευθύνονται στους επιστήμονες και στους επιχειρηματίες για την εφαρμογή ορθολογικής αξιοποίησης όλων των διατιθέμενων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι άπειρες. Κατασκευές που εκμεταλλεύονται ενεργητικά ή παθητικά την ηλιακή ακτινοβολία, την γεωθερμία, την δύναμη των ανέμων και των κυμάτων, τις πάσης φύσεως βιομάζες κ.λ.π. αποτελούν πεδία ανάπτυξης έρευνας και τεχνολογίας αλλά και πηγές πλούτου για κατασκευαστές, παραγωγούς χρήστες.

3. Κατανομή των Α.Π.Ε.
Η Ελλάδα είναι τρίτη στον κόσμο στην εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συλλεκτών ανά κάτοικο (350 m2/1000 κατοίκους). Πρώτη στην εγκατάσταση είναι η Κύπρος (860 m2 /1000 κατοίκους) και δεύτερο το Ισραήλ (590 m2/1000 κατοίκους). Στην ΕΕ -25 και σε απόλυτους αριθμούς έρχεται δεύτερη μετά την Γερμανία.
Όσον αφορά τα Φωτοβολταϊκά συστήματα στην Ευρώπη, η Γερμανία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο ποσοστό με 70% και ακολουθούν η Ισπανία και η Αυστρία. Η Ελλάδα τα τέλη του 2004 είχε εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών περίπου 4,5 MW, ποσοστό μόλις 0,1% επί των συνολικών φωτοβολταϊκών συστημάτων παγκοσμίως.
Η εγκατεστημένη ισχύς αιολικής ενέργειας στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 23% το 2003. Η Γερμανία, η Ισπανία και η Δανία καταλαμβάνουν το 84 % της συνολικής ισχύος αιολικής ενέργειας στην Ε.Ε. Στην Ελλάδα, την πλέον διαδεδομένη τεχνολογία αξιοποίησης Α.Π.Ε, αποτελούν οι ανεμογεννήτριες, καλύπτοντας το 2003 το 94,1 % της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των Α.Π.Ε (μη λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα και μικρά υδροηλεκτρικά)
Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί σημαντικά η θέρμανση και η ψύξη χώρων με χρήση αντλιών θερμότητας του εδάφους (γεωθερμία). Την πρώτη θέση καταλαμβάνει η Σουηδία. Ακολουθούν η Γερμανία και η Γαλλία. Η Ιταλία είναι η πρωτοπόρος χώρα στην Ευρώπη στις χαμηλής ενέργειας εφαρμογές της γεωθερμίας ακολουθούμενη από την Γαλλία και την Γερμανία.
Στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετές περιοχές με διαπιστωμένα γεωθερμικά αποθέματα, καθώς οι γεωλογικές συνθήκες ευνόησαν τη δημιουργία ενός πολύ σημαντικού γεωθερμικού δυναμικού χαμηλής ενθαλπίας.
Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει παγκοσμίως η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Βιέννη, η Φρανκφούρτη και η Κολωνία λειτουργούν εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμη ύλη τα απορρίμματα των κατοίκων τους.
Η αντιμετώπιση της βιομάζας ως ενεργειακού πόρου έχει μεγάλη βαρύτητα σε αγροτικές χώρες, όπως η Ελλάδα (ενεργειακές καλλιέργειες, αξιοποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών παραπροϊόντων που σήμερα λογίζονται ως απόβλητα και συνεπώς ως κόστος). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο βραχυπρόθεσμα (2010) η μεγαλύτερη εν δυνάμει βιοενέργεια θα προέρχεται από στερεά απόβλητα - εκτιμάται στους 100 Mt I.Π (μεγατόνους ισοδυνάμου πετρελαίου) - ενώ μακροπρόθεσμα (2030) οι ενεργειακές καλλιέργειες θα αποτελούν την κύρια πηγή βιοενέργειας -εκτιμάται στους 142 Mt Ι. Π.
Για την Ελλάδα η δυναμική για παραγωγή βιοενέργειας σε περιβαλλοντικά πλαίσια (χωρίς πιέσεις στους φυσικούς πόρους) είναι ιδιαιτέρως χαμηλή. Αναφέρεται ότι το 2010 το 1,4 % και το 2030 το 1,3% της συνολικής παραγωγής βιοενέργειας της ΕΕ -25.

4. Κάλυψη ισχύος κατά 100% με Α.Π.Ε.
Η ανθρωπότητα έχει στη διάθεση της ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που μπορούν να καλύψουν, με την υπάρχουσα τεχνολογία, τρείς τουλάχιστον φορές το σύνολο των σημερινών αναγκών της.
Το ενεργειακό αυτό δυναμικό της επιτρέπει να αντιμετωπίσει την αναμενόμενη μεγάλη αύξηση της ενεργειακής ζήτησης που θα προκληθεί στο εγγύς μέλλον από την βελτίωση των συνθηκών ζωής των τριών πέμπτων του πληθυσμού της Γης χωρίς περαιτέρω καταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. To ενεργειακό μίγμα που θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες του πλανήτη το 2020 θα περιέχει τουλάχιστον 20% Α.Π.Ε, 70% ορυκτά καύσιμα και πυρηνική και το υπόλοιπο 10% υδροηλεκτρικά. Με την αυξητική τάση των Α.Π.Ε, προβλέπεται το 2050 να καλύπτουν το 50%.
Χάρις στη συνεχιζόμενη τεχνολογική πρόοδο οι δυνατότητες περαιτέρω εκμετάλλευσης του μεγάλου ενεργειακού δυναμικού των Α.Π.Ε πολλαπλασιάζονται.
Απαιτείται μόνο η ανθρώπινη βούληση ώστε να στραφεί οριστικά η παραγωγή της παγκόσμιας ενέργειας προς τις πηγές αυτές. Η μητέρα φύση στέλνει απλόχερα την ενέργεια που χρειαζόμαστε. Η ανθρωπότητα πρέπει να αυτοπροστατευθεί κάνοντας σωστή διαχείριση με κύριο στόχο την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και φυσικά την επιβίωση του ανθρώπου πάνω στον πλανήτη Γη.

Πηγές : 1) Περιβάλλον και δίκαιο (4/2008), 2) Συνέδριο ΙΣΤΑΜΕ 4/12/2006, 3) Joachim Nitsh, 4) Structural Engineering International, 5) Andris Piebalgs

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 172 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54567445
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.