ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 02 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Κρήτη και ΑΠΕ: Κατάσταση και Προοπτικές Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2009

ΗΜΕΡΙΔΑ: "ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑ", 14 Μαρτίου 2009
Εισηγητής: Μανόλης Βουτυράκης, Φυσικός-Περιβ/γος
Γιαμαλάκη 50 -Ηράκλειο Center
Τηλ. 6944296170 -Fax. 2810-280.813
e-mail:
Voutirakis@nah-nele.gr
 
ΘΕΜΑ: ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ Α.Π.Ε, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

1. Ανάγκη υποκατάστασης συμβατικών καυσίμων με Α.Π.Ε:
Η παραγωγή, μεταφορά και κατανάλωση ενέργειας στη Κρήτη, συνδέεται άμεσα με την ρύπανση του περιβάλλοντος, την ποιότητα ζωής των κατοίκων και την κλιματική αλλαγή. Η ενέργεια από συμβατικά εργοστάσια της ΔΕΗ, είναι σημαντική για την οικονομική ανάπτυξη του νησιού, όμως η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων δημιουργεί πολλά προβλήματα στο περιβάλλον και την υγεία.
Οι παράγοντες που καθορίζουν σταδιακή απομάκρυνση των συμβατικών σταθμών και την προώθηση Α.Π.Ε στη Κρήτη είναι:
α) Οι σοβαρές επιπτώσεις από τη ρύπανση, β) Η κλιματική αλλαγή, γ) Η ενεργειακή εξάρτηση από το πετρέλαιο, δ) Ο κίνδυνος μεγάλου ατυχήματος, ε) Το κόστος ηλεκτροδότησης του νησιού.

α) Ρύπανση από το εργοστάσιο της Δ.Ε.Η στα Λινοπεράμματα:
Σύμφωνα με την Μ.Π.Ε, που υπέβαλε η ΔΕΗ στο γραφείο περιβάλλοντος και το Ν.Σ.Η.:
Το εργοστάσιο της ΔΕΗ περιλαμβάνει: (6) Α/Σ μονάδες, (4) μονάδες DIESEL και (3) Αεροστρόβιλους: συνολικής ισχύος 260 ΜW, των οποίων η εγκατάσταση ξεκίνησε το 1965 και ολοκληρώθηκε το 2001. Η παλαιότητα, η συντήρηση και το καύσιμο (μαζούτ και ντίζελ) επιβάρυναν το περιβάλλον, με απόβλητα τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία όρια, ενώ υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων.
Συνολικά χρησιμοποιούνται: 30.000 tn Ντιζελ/έτος, 240.000 τόνοι Μαζούτ/έτος, 340 τόνοι ορυκτέλαια, 350 τόνοι υδροχλωρικό οξύ/έτος πυκνό διάλυμα μορφολίνης σε ποσότητα 150 kgr/έτος, υδατικό διάλυμα υδραζίνης περιεκτικότητας 15% σε ποσότητα 150 Kgr/έτος και πολυηλεκτρολύτης 1 τόνος/έτος. Εξ' αυτών η υδραζίνη και η μορφολίνη είναι λίαν τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με την ΚΥΑ 19396/97, η δε αποθήκευσή τους χρειάζεται ειδικό χώρο και σε ειδικά δοχεία, ενώ η χρήση τους πρέπει να γίνεται με αυστηρά μέσα προστασίας όπως ειδικές στολές και μάσκες.

Ατμοσφαιρική ρύπανση:
Aπό την καύση των προαναφερθέντων καυσίμων αποβάλλoνται στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής Γαζίου και Ηρακλείου: ~7315 tn/έτος καυσαερίων (SO2, NOx, αιωρούμενα σωματίδια) και ~870.032 tn/έτος CO2. Συνολικά πάνω από 1,6 εκατομμύρια τόνοι διοξειδίου του άνθρακα παράγονται κάθε χρόνο από την καύση πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στη Κρήτη.
Θερμική μόλυνση:
H ποσότητα του νερού ψύξης των αγωγών θερμού νερού στη θάλασσα ανέρχεται σε 176.710 m3/ημέρα, από το ποταμό Αλμυρό και αφορά τις μονάδες 1,2,3. Οι υπόλοιπες μονάδες χρησιμοποιούν θαλασσινό νερό σε ποσότητα 386.300 m3/ημέρα. Δεδομένου ότι η θερμοκρασία του θαλασσινού νερού στη θάλασσα πρέπει να είναι αυτή του περιβάλλοντος, ενώ το θερμό νερό που αποβάλλεται στη θάλασσα είναι μερικούς βαθμούς παραπάνω, έχουμε πλήρη αλλαγή του οικοσυστήματος στο κόλπο Λινοπαραμμάτων, με έντονα φαινόμενα ευτροφισμού και ανάπτυξη οστρακοειδών μεγάλου μεγέθους στους αγωγούς ψύξης.
Στερεά τοξικά απόβλητα:
H ιλύς (λάσπη) από τον περιοδικό καθαρισμό των Δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμου και από τη χημική επεξεργασία ρυπασμένου με πετρέλαιο νερού ανέρχεται στα 315 m3/έτος. Η λάσπη αυτή περιέχει μεταλλικά άλατα και βαρέα μέταλλα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα θεσμοθετημένα όρια και καθιστούν την λάσπη αυτή τοξική και επικίνδυνη.
¶λλες μορφές ρύπανσης από το εργοστάσιο της ΔΕΗ, είναι τα υγρά απόβλητα (ρυπασμένα με πετρέλαιο νερά, λύματα προσωπικού, μεταχειρισμένα ορυκτέλαια κ.α) ηλεκτρομαγνητική ρύπανση, οπτική ρύπανση κ.λ.π.
Παρόμοια οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα, δημιουργούνται και από τα εργοστάσια της ΔΕΗ στη Ξηλοκαμάρα Χανίων ισχύος 360 MW και τον Αθερινόλακκο Λασιθίου ισχύος προς το παρόν 100 Mw.
Μετά από αυτά και τις καταγγελίες ιδιοκτητών ξενοδοχείων η ΔΕΗ στα Λινοπεράμματα μπήκε στο στόχαστρο του Ε.Δ με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης με το παρακάτω σκεπτικό: "Η Ε.Ε. παραπέμπει την Ελλάδα στο Ε.Δ., γιατί παρέλειψε να προσαρμόσει το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στα Λινιπεράματα στην Οδηγία 96/82/ΕΚ για την αντιμετώπιση κινδύνων μεγάλης έκθεσης, για την παράλειψη παροχής στοιχείων, γιατί δεν μετέφερε στην εθνική νομοθεσία τις οριακές τιμές σχετικά με ορισμένους ρύπους και κακή εφαρμογή της Οδηγίας 84/360 που αφορά την άδεια λειτουργίας".
β) Κόστος ηλεκτροδότησης του νησιού:
Με εξαίρεση την τεχνολογία των Φ/Β και ηλιοθερμικών σταθμών, η τιμή αγοράς ενέργειας Α.Π.Ε στη Κρήτη (~90 €/MWh) τιμή σημαντικά χαμηλότερη από το μέσο μεταβλητό κόστος παραγωγής από συμβατικά καύσιμα στα νησιά (~ 110 €/MWh το 2007) με προοπτική σημαντικής αύξησης.
Για τη ΔΕΗ η Κρήτη αποτελεί οικονομική πληγή σύμφωνα με τον λογιστικό διαχωρισμό στον οποίο κατέφυγε η επιχείρηση. Η Κρήτη μαζί με τα λοιπά μη διασυνδεδεμένα νησιά επιβάρυναν κατά 300 εκατ. ευρώ περίπου τη ΔΕΗ το 2006. Μόνη της η Κρήτη εμφανίζει ζημιά 163 εκ. ευρώ/έτος στην επιχείρηση.
γ) Κλιματική αλλαγή:
Με την υπάρχουσα γνώση για την αποσταθεροποίηση της ατμόσφαιρας και τα κλιματικά μοντέλα που έχουν γίνει ειδικά για την ανατολική Μεσόγειο και την Κρήτη, η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα αναμένεται να προκαλέσουν σοβαρές επιπτώσεις όπως: "αύξηση της μέσης θερμοκρασίας που θα έχει ως αποτέλεσμα ακανόνιστες και καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις ξηρότερα καλοκαίρια και λειψυδρία. Παράλληλα η αναμενόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα έχει δυσμενείς συνέπειες για τον τουρισμό. Οι μεγαλύτερες επιπτώσεις αναμένεται να παρατηρηθούν στις τουριστικές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στη παράκτια ζώνη. Ιδιαίτερα στο βόρειο μέρος του νησιού. Η ερημοποίηση από τα Ανατολικά της Κρήτης προς τα Δυτικά είναι ήδη εμφανής".
Πέρα όμως από τη ρύπανση και τη κλιματική αλλαγή η Κρήτη παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες σε απόλυτες τιμές ενεργειακή κρίση και δεν εμφανίζει τάσεις μείωσης, όπως σε άλλες περιοχές. Το γεγονός αυτό, παράλληλα με την μεγάλη ενεργειακή εξάρτηση του νησιού σε εισαγωγές πετρελαίου καθιστούν επιτακτική την ανάγκη βελτίωσης του βαθμού απόδοσης του ενεργειακού συστήματος.
δ) Η σοβαρότητα του προβλήματος
Η σοβαρότητα όμως του ενεργειακού προβλήματος, έχει προσδιορισθεί και από τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία είναι προϊόν έρευνας πολλών επιστημονικών φορέων:
i) Το ακαθάριστο Περιφερειακό προϊόν της Κρήτης παρουσιάζει μακροχρόνια πολύ υψηλό ετήσιο ρυθμό αύξησης σημαντικά υψηλότερο από το μέσο όρο της υπόλοιπης χώρας. Ανάλογη εξέλιξη ακολουθεί η συνολική ενεργειακή ζήτηση, ειδικότερα όμως η ζήτηση ηλεκτρισμού η οποία αυξάνει με μέσο ετήσιο ρυθμό που φθάνει σε αρκετές περιπτώσεις το 10% σχεδόν διπλάσιο από την ηπειρωτική Ελλάδα.
ii) Το ενεργειακό σύστημα της Κρήτης είναι πλήρως απομονωμένο από το αντίστοιχο σύστημα της ηπειρωτικής Ελλάδας και επομένως η λειτουργία του εξαρτάται απόλυτα από εισαγωγές πετρελαίου.
iii) Το αυτόνομο ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης αντιμετωπίζει ήδη σοβαρά προβλήματα, τόσο στη παραγωγή από τρία ρυπογόνα εργοστάσια (Λινοπεράμματα, Ξηλοκαμάρα, Αθερινόλακος) συνολικής ισχύος περίπου 750 MW, αλλά και από ένα απαρχαιωμένο δίκτυο μεταφοράς, που δεν μπορεί ν' ανταποκριθεί στην ταχύτατα αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρισμού. Οι ημερήσιες και οι εποχιακές αιχμές της ζήτησης καλύπτονται με πολύ υψηλό κόστος, λόγω ανυπαρξίας κατάλληλων εφεδρειών, χωρίς παρόλα ν' αποφεύγονται συχνές διακοπές έως και πολύωρα μπλακάουτ
v) Μετά από μια δεκαπενταετία που παρακολουθώ τις εξελίξεις διαπίστωσα ότι οι μέχρι σήμερα μεθοδεύσεις και λογικές των διοικούντων υπήρξαν αντιφατικές και αδιέξοδες όσον αφορά την επίλυση του ενεργειακού προβλήματος. Οι εναλλακτικές λύσεις που προτάθηκαν στην πράξη αποδείχθηκαν ανεφάρμοστες και ουτοπικές.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προβλήματα που πηγάζουν από τη χρήση συμβατικών πηγών ενέργειας, προτείνουμε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε), όπως είναι η αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, θαλάσσια ενέργεια, αβαθής γεωθερμία. Η Κρήτη που διαθέτει πλουσιότατο αιολικό και ηλιακό δυναμικό θα μπορούσε να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες σε ποσοστό μέχρι και 60%, με κατάλληλο τρόπο ενδιάμεσης αποθήκευσης ενέργειας (με τη μορφή υδρογόνου, αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών κ.λ.π) και με την ανάπτυξη έξυπνων υβριδικών συστημάτων.

2. Βιώσιμες λύσεις ενεργειακού Κρήτης:
Το ζητούμενο σήμερα είναι ο σχεδιασμός και προγραμματισμός του ενεργειακού συστήματος της Κρήτης με τρόπο που θα βοηθήσει το νησί να αντεπεξέλθει στις αναπτυξιακές προκλήσεις του παρόντος και του μέλλοντος με βιώσιμο τρόπο και θα ικανοποιεί τις παρακάτω απαιτήσεις:
α) Ασφάλεια, β) Εγγυημένες πρώτες ύλες, δ) Απόδοση, ε) Ανακύκλωση, στ) Προστασία του περιβάλλοντος.
Το ΕΣΚ και κατ' επέκταση και η Κρήτη κινδυνεύει να οδηγηθεί σε αδιέξοδο, αν δεν υπάρξουν, άμεσα βιώσιμες λύσεις τόσο στα βραχυχρόνια, αλλά πιεστικά προβλήματα όσο και στην μακροπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης.
Λύσεις, όπως η καλωδιακή σύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα ή επέκταση ή εγκατάσταση νέων πετρελαϊκών σταθμών καθώς και η χρήση πυρηνική ενέργειας, για πολλούς και διάφορους λόγους, όπως κόστος ασφάλεια, κοινωνική απόρριψη, επιστημονική αβεβαιότητα κ.λ.π. πρέπει να θεωρηθούν ανεφάρμοστες.
Απο τον υπάρχοντα κυβερνητικό προγραμματισμό, προκύπτει ότι την επόμενη δεκαετία, με την προσθαφαίρεση μονάδων (κατάργηση εργοστασίου ΔΕΗ στα Λινοπεράμματα και δημιουργία ενεργειακού κέντρου στην Κορακιά ισχύος 500 ΜW) το ηλεκτρικό σύστημα της Κρήτης θα διαθέτει ισχύ μονάδων περίπου 1100 ΜW. Από την καμπύλη όμως του ηλεκτρικού φορτίου στο νησί, προκύπτει ότι από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας η ηλεκτρική ισχύς δεν θα επαρκεί, και το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης θα επανέλθει δριμύτερο.
Επομένως η απάντηση στην ανάγκη κάλυψης μελλοντικά της ηλεκτρικής ισχύος της Κρήτης, βρίσκεται στη προώθηση των Α.Π.Ε,στην εξοικονόμηση ενέργειας και εφόσον καταστεί συμφέρουσα και ασφαλής στη μεταφορά φυσικού αερίου με ειδικά πλοία.

3. Υφιστάμενη κατάσταση των Α.Π.Ε στη Κρήτη:
Το δυναμικό για την ανάπτυξη και προώθηση των Α.Π.Ε στην Κρήτη, είναι το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Η εκμετάλλευση του δυναμικού αυτού όμως, είναι πολύ μικρή και πρέπει να δοθεί ώθηση των Α.Π.Ε στο νησί που να λαμβάνει υπόψη σοβαρά τις παρακάτω παραμέτρους.
- Το δικαίωμα της ενεργειακής ανάπτυξης της Κρήτης πρέπει να προωθηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να ικανοποιεί δίκαια τις ενεργειακές ανάγκες των τωρινών αλλά και των μελλοντικών γενεών.
- Η περιβαλλοντική προστασία θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ενεργειακής ανάπτυξης του νησιού και δεν μπορεί να εξεταστεί σε κάθε περίπτωση χωριστά από αυτήν.
- Για να επιτευχθεί ενεργειακή κάλυψη και ποιότητα ζωής στη Κρήτη πρέπει να μειωθούν οι συμβατικές μορφές παραγωγής ενέργειας και να προωθηθούν οι Α.Π.Ε που είναι ανεξάντλητες και καθαρές.
 -Οι κάτοικοι και οι επιστημονικοί φορείς της Κρήτης πρέπει να συνεργαστούν για να ενδυναμώσουν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα από την αειφόρο ανάπτυξη και να βελτιώσουν την επιστημονική κατανόηση μέσω ανταλλαγής επιστημονικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.
Με βάση το δυναμικό των Α.Π.Ε στη Κρήτη, αξιοποιούνται οι ακόλουθες μορφές:
α) Η αιολική ενέργεια κατέχει την πρώτη θέση Α.Π.Ε στη Κρήτη. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών πάρκων είναι περίπου 100 MW, η οποία αντιστοιχεί σε 11% της ηλεκτρικής ισχύος του νησιού, η ενέργεια αυτή παράγεται από 15 αιολικά πάρκα εκ των οποίων τα 12 βρίσκονται στο Λασίθι και συγκεκριμένα στην επαρχία Σητείας, δύο στο Ηράκλειο και ένα στα Χανιά. Η μορφολογία του γεωγραφικού χώρου δημιουργεί θέσεις για εκμετάλλευση του ανέμου, ειδικά στην Ανατολική Κρήτη, με μέσες ταχύτητες του ανέμου που ξεπερνούν τα 8-9 m/sec.
β) Η ηλιακή ενέργεια παρέχεται άφθονη και σε όλη τη διάρκεια του έτους στη Κρήτη. Το νησί μας είναι από τις πλέον ηλιόλουστες περιοχές του κόσμου με ηλιακή ακτινοβολία της τάξης των 1700 έως 1800 KWh το χρόνο.
Σήμερα αξιοποιούμε με πολλούς τρόπους την ευεργετική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας: 1) Mε τη χρήση των ενεργητικών θερμικών ηλιακών συστημάτων που συλλέγουν την ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε θερμότητα. 2) Με τα παθητικά ηλιακά συστήματα, δηλαδή όλα τα κατάλληλα σχεδιασμένα και συνδυασμένα παθητικά στοιχεία των οικοδομικών κατασκευών που υποβοηθούν την καλύτερη άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας είτε για την θέρμανση των κτηρίων το χειμώνα είτε για το δροσισμό τους το καλοκαίρι (Βιοκλιματική) 3) Με την κατευθείαν μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική με τη χρήση των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
To 3% της ενεργειακής ζήτησης στο νησί καλύπτεται από ηλιακούς θερμοσίφωνες (περίπου 200.000 τ.μ) ενώ υπάρχουν και συστήματα θέρμανσης ψύξης με την αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας σε μικρό ποσοστό. Σχετικά με τα Φωτοβολταϊκά υπάρχουν εγκαταστάσεις με πολύ μικρή δυναμικότητα (περίπου 1 MW).
Το μικρό μερίδιο των Φ/Β οφείλεται κυρίως στο υψηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας, παρουσιάζουν όμως αυξητική τάση. Μεγάλο εμπόδιο επίσης στην ανάπτυξη των Φ/β είναι η εξαντλητική χρονοβόρα και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης.
γ) Ενέργεια βιομάζας: H παραγωγή βιομάζας στη Κρήτη είναι αξιόλογη λόγω των παραπροϊόντων της ελιάς και των αμπελώνων (πυρήνας, κατσίγαρος, λιόφυλα, κλαδοδέματα, κληματίδες τσάμπουρα κ.α). Οι νέες τεχνολογίες για την αξιοποίηση της βιομάζας στην ηλεκτροπαραγωγή σε συνδυασμένο κύκλο και σε παραγωγή θερμότητας μπορεί να φθάσει σε αξιόλογα ποσοστά. Ως Καύσιμο η βιομάζα συμμετέχει περίπου κατά 18% στο ενεργειακό ισοζύγιο του νησιού. Μεγάλη ποσότητα πυρηνόξυλου χρησιμοποιείται σε 685 ελαιουργεία και στα 5 πυρηνελαουργεία της Κρήτης. Επίσης έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες λεβήτων και καυστήρων βιομάζας (κυρίως από το πυρηνόξυλο). Επίσης σημαντική είναι η εξοικονόμηση ενέργειας από την θέρμανση θερμοκηπίων με βιομάζα.
δ) Μικρά υδροηλεκτρικά:Υπάρχουν δύο μικρά υδροηλεκτρικά εργοστάσια, ένα στην Αγιά Χανίων και ένα άλλο στον Αλμυρό Ηρακλείου, συνολικής ισχύος 0,6ΜW. Έχουν εντοπισθεί όμως άλλες 55 θέσεις για την εγκατάσταση Μ.Υ.Ε, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από Σύνδεσμο Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης.

4) Προβλήματα προώθησης Α.Π.Ε στη Κρήτη.
Οι Α.Π.Ε στη Κρήτη, κατέχουν ένα αξιόλογο ποσοστό σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Όμως υπολείπονται πολύ όσον αφορά τις δυνατότητες που παρέχει το υψηλό δυναμικό (ειδικά αιολικό και ηλιακό) που παραμένει ανεκμετάλλευτο. Υπάρχει αδράνεια για την εγκατάσταση αιολικών πάρκων και Φ/Β συστημάτων, τα οποία έχουν πάρει έγκριση εγκατάστασης και η διοίκηση με τους συναρμόδιους φορείς φρενάρουν την προώθησή τους για λόγους σκοπιμότητας, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στους επενδυτές. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να καταταγούν σε τέσσερις βασικές κατηγορίες.
α) Θεσμικά, β) Τεχνικά, γ) Οικονομικά, δ) Περιβαλλοντικά.
α) Θεσμικά:
-O ν.3468/2006, ενώ στην αρχή έδωσε τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς επενδυτές να υποβάλλουν αίτηση εγκατάστασης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β, με τροποποίηση εκ των υστέρων από το Υπ.Αν., αναίρεσε τις διευκολύνσεις του νόμου.
-Το ειδικό Χωροταξικό για τις Α..Π.Ε, που τόσο περίμεναν οι επενδυτές, δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες τους.
-Η χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας όλων των μορφών Α..Π.Ε εξελίχθηκε σε γραφειοκρατική διαδικασία χωρίς μέτρα αξιολόγησης του φυσικού αντικειμένου, που ολοένα γίνεται και πιο πολύπλοκη στις υπηρεσίες των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων, παρά το νόμο απλούστευσης διαδικασιών για τις Α.Π.Ε, ο οποίος στην ουσία έμεινε ανενεργός.
-Στις περισσότερες περιπτώσεις η έλλειψη "ενεργειακής και περιβαλλοντικής ενημέρωσης για τις Α.Π.Ε" του στελεχιακού δυναμικού των περιφερειακών συναρμόδιων υπηρεσιών, που διαχειρίζονται το θέμα της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των εγκαταστάσεων Α.Π.Ε επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις που φθάνουν και τα δύο χρόνια.
-Η αντίδραση της τοπικής κοινωνίας όπου πρόκειται να εγκατασταθεί έργο Α.Π.Ε, λόγω κακής ενημέρωσης ή σύγκρουσης συμφερόντων.
-Ο αυθαίρετος τρόπος επιβολής του βαθμού διείσδυσης για μη διασυνδεδεμένα νησιά όπως είναι η Κρήτη,στα αιολικά πάρκα μέχρι 30% της μέγιστης ισχύος αιχμής, περιόρισε την ανάπτυξή τους.
β) Τεχνικά: Τα προβλήματα αυτά έχουν να κάνουν με: 1) Τις υφιστάμενες δομές της Δ.Ε.Η, σε δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, 2) Την σύνδεση των αιολικών πάρκων και Φ/Β συστημάτων με τους υποσταθμούς της Δ.Ε.Η. 3) Τις υποδομές σε οδικά δίκτυα για την μεταφορά ανεμογεννητριών και Φ/Β. 4)Τη σταθεροποίηση της τάσης στα 220 V.5) Τη δυνατότητα αποθήκευσης αιολικής ενέργειας σε αντλιοταμειυτήρες, ζ) Την εξεύρεση έκτασης για την εγκατάσταση Φ/Β πάρκων, 6) Το κόστος των Φ/Β λόγω υψηλής τεχνολογίας που απαιτείται για την μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. 7) Την αδυναμία εφαρμογής νέων τεχνολογιών για τη συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού από την Βιομάζα στην Κρήτη. 8) Την δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση απορριμμάτων 9) Την έλλειψη τεχνογνωσίας για την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με παθητικά συστήματα σε κατοικίες.
γ) Οικονομικά: To κόστος της ενέργειας από Α.Π.Ε, επηρεάζονται από τους παρακάτω συντελεστές. 1) Διαδικασία άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, 2) Κόστος χρήσης γης, 3) Εξοπλισμός, 4) Μεταφορά-εγκατάσταση, 5) Σύνδεση με το δίκτυο της Δ.Ε.Η, 6) Λειτουργία συντήρηση 7) Διάρκεια ζωής απόσβεση, 8) Κόστος χρηματοδότησης, 9) Παραγωγή ενέργειας και τιμολόγηση, κόστος συμβατικής εργασίας, 10) Δαπάνες μελέτης-επίβλεψης-κατασκευής και ασφάλεια.
δ) Περιβαλλοντικά: Τα προβλήματα των Α.Π.Ε στο περιβάλλον, είναι ασήμαντα, εκτός ακραίων περιπτώσεων. Η εφαρμογή των Α.Π.Ε σε παραδοσιακούς οικισμούς, και κυρίως η ενσωμάτωση των ηλιακών συλλεκτών στο δομημένο περιβάλλον, θα πρέπει να αποτελέσουν θέμα προσεκτικής μελέτης.
ε) Προβλήματα φορέων: Με την υπ' αριθ 15/2006 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Ε. αποκλείονται νέες αδειοδοτήσεις εγκαταστάσεων Α.Π.Ε στα μη διασυνεδεμένα νησιά (όπως είναι η Κρήτη). Προτείνει να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ ΔΕΣΜΗΕ και ΔΕΗ μέχρις ότου βρεθεί ένα κοινό αποδεκτό πλαίσιο λειτουργίας σταθμών Α.Π.Ε.
Μετά από αυτή τη γνωμοδότηση καθίσταται σαφές, ότι ο ενεργειακός πλούτος της Κρήτης σε Α.Π.Ε, περιορίζεται "για τεχνικούς λόγους".

5. Προώθηση Α.Π.Ε στη Κρήτη:
Για την προώθηση των Α.Π.Ε στη Κρήτη, απαιτείται πέρα από τη πολιτική βούληση και την επιστημονική συνεργασία:
1) Ριζική αναθεώρηση αδειοδοτικού καθεστώτος και διεύρυνση χρονικού ορίζοντα διάρκειας συμβάσεων αγοραπωλησίας μέσω του ν. 3468/2006
2) Προώθηση και αναθεώρηση του προγράμματος ανάπτυξης μεγάλων Φ/Β για ηλεκτροπαραγωγή με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια και νέο θεσμικό πλαίσιο για εφαρμογή μικρών Φ/Β στα κτίρια
3) Τροποποίηση Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου ΑΠΕ
4) Ωρίμανση και εμπέδωση διοικητικών και θεσμικών παρεμβάσεων τελευταίας τριετίας
5) Συνέχιση καθεστώτος στήριξης της τιμής ανανεώσιμης κιλοβατώρας
6) Ενδιαφέρον για εγκατάσταση υβριδικών σταθμών στα νησιά
7) Μικρή και κοινωνικά αποδεκτή επιβάρυνση καταναλωτών μέσω ειδικού τέλους Α.Π.Ε
8) Επιτάχυνση των διαδικασιών για την διείσδυση των Α.Π.Ε στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης και εναρμόνιση με στους στόχους της Ε.Ε., δηλαδή μείωση εκπομπών κατά 20% μέχρι το 2020, ταυτόχρονη εξοικονόμηση 20% στην κατανάλωση ενέργειας και αύξηση του μεριδίου των Α.Π.Ε κατά 20% της συνολικής ενέργειας.
9) ¶ρση διοικητικών εμποδίων (γραφειοκρατία, σαφείς κανόνες χωροθέτησης και προτεραιότητες στις χρήσεις γης) ώστε να επιτευχθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα ο εθνικός στόχος για διείσδυση των Α.Π.Ε σε ποσοστό 20% έως το 2020.
10) Ενίσχυση των υποδομών (π.χ. επάρκεια δικτύου, αντικατάσταση του παλιωμένου,διάνοιξη δρόμων προσπέλασης προς τα ενεργειακά πάρκα κ.λ.π) προκειμένου να είναι δυνατή η εκμετάλλευση Α.Π.Ε προς όφελος της κοινωνίας.
11) Κρίνεται περισσότερο αναγκαίο από ποτέ ότι εκτός από τη συντεταγμένη πολιτεία και ο κάθε πολίτης χωριστά με την υπεύθυνη στάση και τις επιλογές του θα πρέπει να συμβάλλει προς την κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος, αποδεχόμενος την ανάγκη αξιοποίησης των Α.Π.Ε και περιορίζοντας την αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας και των υδάτινων πόρων. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθοριστικής σημασίας, πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως και η ενίσχυση των δράσεων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στα σχολεία.

6. Συμπέρασμα:
Οι νέες ευνοϊκές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια (νέο θεσμικό πλαίσιο, νέοι στόχοι παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε, πρόγραμμα περιορισμού των εκπομπών CO2, αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, εξέλιξη τεχνολογίας Α.Π.Ε κ.λ.π) ανοίγουν σημαντικές προοπτικές στη Κρήτη. Οι προοπτικές αυτές ενισχύονται από την αδιαμφισβήτητη ύπαρξη πλούσιου δυναμικού, το οποίο επιτρέπει τη στήριξη μιας ενεργειακής πολιτικής Α.Π.Ε, με δυνατότητα ευελιξίας και συνέχειας.
Ο στόχος για την συνεισφορά των Α.Π.Ε στο μέλλον, θα πρέπει να αντικατροπτιζει την ενεργειακή πολιτική, του μεγάλου βαθμού διείσδυσης στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού, την ανάπτυξή τους σε μεγάλη κλίμακα, και τη δυνατότητα αποθήκευσης με αντλιοταμιευτήρες και υδρογόνο.
Όλα αυτά προϋποθέτουν, ένα σχέδιο δράσης Α.Π.Ε για τα επόμενα χρόνια και την αντιμετώπιση των παραγόντων εκείνων που παρεμποδίζουν την προώθηση Α.Π.Ε, καθώς και την άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την υλοποίηση των αναγκαίων έργων στη Κρήτη.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ:
1.Πρακτικά Εθνικών Συνεδρίων (3) Εφαρμογή των Α.Π.Ε. (Ε.Μ.Π), 2. Αυτοψίες στη Δ.Ε.Η. Ecocrete. gr, 3.Προώθηση και προοπτικές Α.Π.Ε στην Ελλάδα (Χ. Πίπος δ/ντης Α..Π.Ε Υπ.Αν.), 4. Google.gr, 5. RAE

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 26 Μάρτιος 2009 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 132 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57053250
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.