ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Παρασκευή 09 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Διοργάνωση Σεμιναρίων & Ημερίδων με Θέμα: "Πράσινη Ανάπ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες
ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο. , Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2009

Διοργάνωση Σεμιναρίων & Ημερίδων
σε συνεργασία με Δήμους και Νομαρχίες

με Θέμα: "Πράσινη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα"


Το Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας και Πράσινης Επιχειρηματικότητας "ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο." έχει ξεκινήσει συνεργασία διοργάνωσης ημερίδων και σεμιναρίων με Δήμους και Νομαρχίες, σε μία θεματολογία που ανταποκρίνεται στα μηνύματα και τις ανάγκες των καιρών.

Ειδικότερα τα θέματα είναι:

1. Πράσινη Ανάπτυξη και Επιχειρηματικότητα

2. Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση

3. Κοινωνικά Δίκτυα και Οριζόντιες Συνεργασίες

Τα σεμινάρια βασίζονται σε συγκεκριμένες οριζόντιες συνεργασίες Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, που αναπτύσσονται αυτή την περίοδο, με κοινές δράσεις για το περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2108226562 & 2108840531 και στο δικτυακό τόπο http://www.edo-mko.gr.

Κοινωνικά Δίκτυα - Οριζόντια Συνεργασία
Εισήγηση του Βασίλη Τακτικού

1. Ορισμός των κοινωνικών δικτύων

Η διάκριση στο χώρο των συνεργατικών δικτύων είναι ότι υπάρχουν τα δίκτυα αλληλεγγύης, οικολογίας και πολιτισμού-μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία θα μιλήσουμε.

Αλλά και τα συντεχνιακά και κερδοσκοπικά δίκτυα, που πολλές φορές λειτουργούν και ως δούρειος ίππος διαφθοράς στο χώρο της κοινωνίας των πολιτών.

Μια άλλη διάκριση είναι τα κλειστά δίκτυα των ελίτ και τα ανοικτά δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών.

Θα μπορούσαμε, επίσης, να τα διαχωρίσουμε στα ιεραρχικά δίκτυα εξουσίας και τα οριζόντια κοινωνικά δίκτυα αλληλεγγύης.

2. Τα δίκτυα με κοινωνική αποστολή έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

- Μειώνουν το κόστος συναλλαγών.

- Λειτουργούν ως ταμιευτήρες κοινωνικού κεφαλαίου.

- Λειτουργούν ως προπομπός της κοινωνικής και πράσινης επιχειρηματικότητας.

- Τα οριζόντια δίκτυα λειτουργούν υπέρ της κοινωνικοποίησης της γνώσης και της τεχνογνωσίας.

- Συμβάλλουν στον εκδημοκρατισμό της πληροφορίας και της ενέργειας.

- Κατευθύνουν τις επενδύσεις προς την περιφέρεια και τους κοινωνικά αναγκαίους σκοπούς.

- Συγκροτούν Κοινωνικό Κεφάλαιο σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

3. Ορισμός του Κοινωνικού Κεφαλαίου

Το Κοινωνικό Κεφάλαιο μπορεί να ορισθεί ως συσσώρευση συλλογικής γνώσης οργανωτικής κουλτούρας, αλληλεγγύης, κοινής εμπιστοσύνης και δημιουργικής θεσμικής λειτουργίας και αναπτύσσει κοινωνικές δεξιότητες.

4. Ο εθελοντισμός ως συντελεστής συγκρότησης του κοινωνικού κεφαλαίου

Ο εθελοντισμός στην εποχή μας, ως βασικός συντελεστής δημιουργίας κοινωνικού κεφαλαίου, είναι κλειδί της εναλλακτικής ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

5. Κοινωνική Οικονομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Είναι ο δυναμικός χώρος της οικονομίας στον οποίο τα κοινωνικά δικτύα συνδιαμορφώνουν με τη δραστηριότητα τους την ανάπτυξη και συλλογική δημιουργία.

ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το κλειδί για το μέλλον της οικονομίας και σε μεγάλο βαθμό διέξοδος από την οικονομική κρίση είναι η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, καθώς συνδυάζει το τερπνόν της οικοπροστασίας μετά του ωφελίμου της οικονομικής ανάπτυξης και της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.

Σύμμαχος για την πράσινη επιχειρηματικότητα είναι η νέα υψηλή πράσινη τεχνολογία, που εισδύει σε όλους τους τομείς της ενέργειας, παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και κάνει εφικτή τη μετάβαση σε μια νέα οικονομία φιλική προς το περιβάλλον.

Συνδέεται άμεσα με την πράσινη ζήτηση σε υγιεινά και ωφέλιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Με την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την οικοδιαχείριση του νερού. Τα βιοκλιματικά κτίρια και την εξοικονόμηση της ενέργειας, με την πολιτική για τις πράσινες πόλεις και την ανακύκλωση, με την οικοπροστασία των δασών και της θάλασσας. Με την αξίωση για καθαρό περιβάλλον και υγεία.

Το κέρδος, έτσι, είναι διπλό. Από τη μία πλευρά έχουμε ενεργητική προωθητική διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και από την άλλη πράσινη ανάπτυξη, που εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα των οικοσυστημάτων.

Αλληλέγγυα Κοινωνική Οικονομία και Απασχόληση

Η αλληλέγγυα οικονομία είναι ένας άλλος χώρος οικονομικής δραστηριότητας, πέρα από την ανταγωνιστική οικονομία και μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για την απασχόληση / για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της δυσπραγίας από τους έχοντες πολύ μικρά εισοδήματα.

Η αλληλέγγυα οικονομία με τη μορφή συνεργατισμού των μη κερδοσκοπικών εταιριών μπορεί να έχει αντικείμενο δραστηριότητας την προστασία του περιβάλλοντος, την ανθρωπιστική δραστηριότητα και υπηρεσίες υγείας.

Να παρέχει αμοιβές απασχόλησης και εισοδήματα σε τομείς όπου δεν υπάρχει αντικειμενικά κίνητρο του κέρδους, αλλά το κίνητρο της συνδυασμένης εθελοντικής προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης.

Συστήματα τοπικών μη χρηματικών ανταλλαγών (LETS)

Στις παραδοσιακές αγροτικές οικονομίες υπήρχε πάντα μια άτυπη μορφή ανταλλαγών σε είδος, εργασία και μέσα παραγωγής, που διευκόλυνε τους χωρικούς στις ανταλλαγές τους που είχαν αντικειμενικά πολύ περιορισμένα χρήματα. Αντάλλαζαν, έτσι, όχι μόνο προϊόντα, αλλά και χρόνο εργασίας μεταξύ τους.

Στις σύγχρονες μεταβιομηχανικές κοινωνίες παρουσιάζεται ως λύση, τα συστήματα τοπικών μη χρηματικών ανταλλαγών με την μορφή λέσχης, σ' αυτούς που δυσκολεύονται να βρουν ικανοποιητική απασχόληση για να καλύψουν τις ανάγκες κι αυτές οι πρωτοβουλίες αναπτύσσονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών (Μ.Κ.Ο.).

Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν ξεκινήσει και στη χώρα μας και μπορούν να επεκταθούν με τη δικτύωση στη λογική της αλληλέγγυας οικονομίας σε ευρύτερο επίπεδο, με στόχο την ενίσχυση της απασχόλησης.

Ο όρος "αλληλέγγυα οικονομία" είναι η μετάφραση του economia solidária (Πορτογαλικά), economía solidaria (Ισπανικά), économie solidaire (Γαλλικά) και solidarity economy (Αγγλικά). Σε γενικές γραμμές, ορίζει μια μορφή συνεργατικής οικονομικής που λειτουργεί σε όλο τον κόσμο, ξεκινάει από τα κάτω και εργάζεται για να συνδέσει μαζί τις χιλιάδες τοπικές εναλλακτικές ώστε να δημιουργήσει μεγάλης κλίμακας, ορατά, δημιουργικά δίκτυα αντίστασης στην οικονομία που βάζει πάνω από όλα τα κέρδη το όφελος της κοινωνικής οικονομίας.

Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας και Πράσινης Επιχειρηματικότητας "ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο."
http://inmekoe.blogspot.com

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 98 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58253909
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.