ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές και διεθνείς οργανισμοί Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 02 Φεβρουάριος 2009

α) Το ιστορικό της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
Η παγκοσμιοποίηση περιγράφει το σύνολο των φαινομένων μέσω των οποίων η ζωή κάθε κατοίκου του πλανήτη συνδέεται εν μέρει τουλάχιστον, με αποφάσεις που λαμβάνονται έξω από τη χώρα του και τις οποίες ουδείς επηρεάζει.
Η παγκοσμιοποίηση σε συνδυασμό με την νεοφιλελεύθερη αντίληψη, οδήγησε στη χρηματοπιστωτική κατάρρευση των ημερών μας, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στη χρεοκοπία των τραπεζών, των μεγάλων εταιρειών και επιχειρήσεων, ενώ σε βάθος χρόνου, θα επηρεάσει αρνητικά την τσέπη του καθενός μας.

Σήμερα η εντατικοποίηση της ροής των συναλλαγών, η μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, οι μετακινήσεις εργατικού δυναμικού, η απελευθέρωση της κίνησης κεφαλαίων είναι μερικά από τα πολυδιαφημισμένα αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης, τα οποία όμως μετά το "κραχ" αμφισβητούνται και επανεξετάζονται. Το παγκόσμιο εμπόριο αυξάνεται, κατά μέσο όρο, ταχύτερα από την παγκόσμια παραγωγή, γεγονός που αποκαλύπτει μια διαρκώς αυξανόμενη κίνηση ανοίγματος χωρών.
Η κυκλοφορία των κεφαλαίων μεταξύ χωρών, σε όλες τις μορφές της, ιδίως υπο μορφή επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αναπτύχθηκε σημαντικά από τη δεκαετία του 1980 και μετά. Αυτή η χρηματοοικονομική παγκοσμιοποίηση ευνοήθηκε από τρία φαινόμενα: α) Τη μείωση των οικονομικών κρατικών παρεμβάσεων, β) Την άρση των διαχωρισμών για διευκόλυνση της επικοινωνίας, γ) Αποδιαμεσολάβηση.
Με την κατάργηση κάποιων νομικών φραγμών,έχουμε συνεπώς μείωση της κρατικής παρέμβασης, οι κυβερνήσεις διευκόλυναν τις εισόδους και τις εξόδους κεφαλαίων στη χώρα τους.

Οι τράπεζες - που είναι οι χρηματοοικονομικοί διαμεσολαβητές - αντικαταστάθηκαν εν μέρει, στο ρόλο τους ως συνεισφέρουσες κεφάλαια, από τις χρηματοοικονομικές αγορές (χρηματιστήρια). Αυτή η κίνηση Αποδιαμεσολάβησης επέφερε πρωτοφανή αύξηση του όγκου των συναλλαγών βάσει τίτλων, που εξασφαλίζουν μεγάλες αποδόσεις, αλλά συνοδεύονται από μεγάλο ρίσκο το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις αποβαίνει τραγικό για τους επενδυτές, αλλά και την παγκόσμια οικονομία.
Έτσι μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο η Ευρώπη οδηγείται στην κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, χάρη στον πόλεμο, το εμπόριο των ΗΠΑ, της Ιαπωνίας και της Λατινικής Αμερικής επωφελείται. Μετά το 1918 στη φάση της ανασυγκρότησης, οι πληθωριστικές εντάσεις και τα προβλήματα συνδέονται με τη διαχείριση των πολεμικών χρεών διακυβεύουν το διεθνές νομισματικό σύστημα και την οικονομική ανάπτυξη.
Μετά το 1920 και ενώ η χρηματοπιστωτική κατάσταση φαίνεται να ισορροπεί, ξεσπάει απροσδόκητα η κρίση του 1929, που προκλήθηκε από ένα κερδοσκοπικό κύμα στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Επεκτείνεται στην Ευρώπη και προκαλεί την κατάρρευση της παραγωγής, των μισθών και των τιμών σε όλες τις μεγάλες βιομηχανικές χώρες. Η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή υποχωρεί κατά 26% την περίοδο 1928 -1932 και η αντίστοιχη των ΗΠΑ κατά 50%. Η ανεργία προσεγγίζει ακόμη και το 40 % του ενεργού πληθυσμού. Παρόμοια οικονομική κρίση βιώνουμε και σήμερα με παρόμοια συμπτώματα και αρνητικές επιπτώσεις στο χρηματοπιστωτικό σύστήμα και τους πολίτες.

β) Οι φορείς της παγκοσμιοποίησης
Οι πολύ μεγάλες εταιρείες που είναι εγκατεστημένες σε πολυάριθμες χώρες συμμετέχουν δυναμικά στην ανάπτυξη του παγκοσμίου εμπορίου και οργανώνουν την παραγωγική διαδικασία τους στο επίπεδο της υφηλίου, εκμεταλλευόμενες τα πλεονεκτήματα διαφόρων κρατών στα οποία δραστηριοποιούνται. Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι, το 1999, υπήρχαν 63.000 πολυεθνικές εταιρείες, που διαθέτουν 690.000 ξένες θυγατρικές. Οι μητρικές εταιρείες τους βρίσκονται στις ανεπτυγμένες χώρες και οι προτιμώμενοι κλάδοι τους είναι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, το αυτοκίνητο, το πετρέλαιο και η διανομή. Η σύγχρονη τάση ελευθέρωσης των υπηρεσιών (υπο την αιγίδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου)ενθαρρύνει τις μετατοπίσεις κεφαλαίου στον τριτογενή τομέα.
Η δημιουργία θυγατρικών στο εξωτερικό, που ωθείται παραδοσιακά από την ανάγκη ελέγχου των φυσικών πόρων, ανεύρεσης φτηνού εργατικού δυναμικού και εξασφάλισης αγορών, εξαρτάται στις μέρες μας από πολλούς παράγοντες και επιδρά αρνητικά στην οικονομία των χωρών προέλευσης. Μετεγκαθιστώντας στο εξωτερικό μέρος της δραστηριότητά της, μια εταιρεία κινδυνεύει να πλήξει την οικονομία της χώρας προέλευσης σε περίπτωση που η μετακίνηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μειωθεί η απασχόληση και οι εξαγωγές της χώρας.
Οι μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι των αναπτυγμένων χωρών που εγκαθίσταται στις αναπτυσσόμενες κατηγορούνται συχνά ότι τις εκμεταλλεύονται, με μοναδικό στόχο το μέγιστο κέρδος, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα πραγματικά συμφέροντα της χώρας. Προσανατολίζοντας τις εξειδικεύσεις προς εξαγώγιμες παραγωγές, των οποίων, των οποίων οι τιμές είναι ασταθείς και συνήθως ελάχιστα προσοδοφόρος για τη χώρα, και δεσμεύοντας πόρους κεφαλαίου και εργατικού δυναμικού που θα ήταν χρήσιμοι για την ανάπτυξη της, οι εταιρείες παρεμπόδισαν την αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας όπου ιδρύουν θυγατρικές. Επί πλέον, συμμετείχαν συχνά, με λίγο ως πολύ άμεσο τρόπο, στην εκμετάλλευση ανήλικου εργατικού δυναμικού, πολύ φτηνή και μη προστατευόμενη εργασία, ιδίως σε ορισμένες ασιατικές χώρες

γ) Οι διεθνείς οργανισμοί :
Διεθνείς οργανισμοί έχουν ως αποστολή να πλαισιώνουν τις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης και να υποβοηθούν τις χώρες των οποίων η ένταξη στην παγκόσμια αγορά είναι πηγή δυσκολιών για τις ίδιες και για το σύστημα στο σύνολό του. Μεταξύ αυτών εξέχουσα θέση έχουν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (Π.Ο.Ε) το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και η Παγκόσμια Τράπεζα (Π.Τ).

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου:
Ο Π.Ο.Ε, που ιδρύθηκε με τις συμφωνίες του Μαράκες (Απρίλιος 1994), έχει στόχο να καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη του εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών μεταξύ χωρών. όπως η GATT την οποία διαδέχτηκε. Οι χώρες μέλη (144 το 2002) δέχονται να ανοίξουν τα σύνορά τους στα ξένα προϊόντα, και, καταρχήν, να μην επιδοτούν τις εξαγωγές τους. Η γεωργία, που μέχρι τότε βρισκόταν εκτός του πεδίου εφαρμογής των εμπορικών παραχωρήσεων, υπόκειται πλέον σε κοινό καθεστώς πράγμα που αντίκειται ευθέως στην ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να προχωρήσει η διαδικασία απελευθέρωσης των παγκόσμιων συναλλαγών, οργανώνονται τακτικά διασκέψεις στις οποίες μετέχουν όλες οι χώρες μέλη : Σιγκαπούρη (1996). Σιάτλ (1999) - που απέτυχε - Ντόχα (2001) που ανοίγει νέο κύκλο εμπορικών διαπραγματεύσεων, τον Κύκλο της χιλιετίας.
Ο ΠΟΕ είναι προνομιακός στόχος των κινημάτων κατά της παγκοσμιοποίησης που θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός είναι υπερασπιστής των συμφερόντων των μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών, συνήθως αμερικανών, και γι’ αυτό συμμετέχει στην εκμετάλλευση των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Η συζήτηση για τον ακριβή ρόλο του ΠΟΕ παραπέμπει στο ευρύτερο πρόβλημα των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων της οικονομίας της αγοράς.Το σίγουρο είναι ότι οι αποστολές του ΠΟΕ δεν περιορίζονται στην οργάνωση κύκλων διαπραγματεύσεων.

Το διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) :
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που συστάθηκε βάσει των συμφωνιών Μπρέτον Γούντς το 1944 προκειμένου να αποφευχθούν οι νομισματικές διαταραχές του μεσοπολέμου,άλλαξε ρόλο στη δεκαετία του 1980. Στο εξής, αποστολή του είναι η διαχείριση του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών και η συνδρομή των αναδυομένων χωρών όταν αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές κρίσεις. Η βοήθεια αυτή όμως χορηγείται υπο όρους :οι χώρες πρέπει να δεχτούν τα συνήθως δρακόντεια μέτρα που επιβάλει το ΔΝΤ. Μαζική μείωση των δημοσίων δαπανών, νομισματική λιτότητα, άνοιγμα των χωρών στα ξένα εμπορεύματα και κεφάλαια, κλείσιμο των ελάχιστα αποδοτικών επιχειρήσεων και τραπεζών, ιδιωτικοποιήσεις, αμέτρητες διατάξεις που μπορούν να καταστήσουν ακόμη πιο ευάλωτη τη χώρα που έχει ήδη φτωχύνει από τα χρέη ή τη διαρροή ξένων κεφαλαίων. Παρά τη σημαντικότατη οικονομική εμπλοκή του στην ασιατική κρίση του 1977 και στη ρωσική του 1988, το ΔΝΤ αποτελεί αντικείμενο επικρίσεων.

Παγκόσμια Τράπεζα :
O όμιλος της Παγκόσμιας Τράπεζας συγκεντρώνει πολλούς οργανισμούς που χορηγούν δάνεια και ενισχύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και αντλούν τους πόρους τους από υποχρεωτικά δάνεια που τοποθετούνται στις χρηματαγορές, καθώς και εισφορές που καταβάλλονται από τις υπόλοιπες χώρες. Τις δεκαετίες του 1950 και 1960, η Παγκόσμια Τράπεζα χρηματοδοτεί κυρίως τις υποδομές, προτού καταπιαστεί με τα δάνεια στο παραγωγικό σύστημα. Τη στιγμή της κρίσης του χρέους, μέρος των χρηματοδοτήσεων υπόκειται σε όρους παρεμφερείς μ’ εκείνους του ΔΝΤ : οι χώρες πρέπει να υπακούν στους κανόνες του φιλελευθερισμού.
Η επιλογή αυτή επικρίνεται έντονα από τις ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις), που υπογραμμίζουν ότι παρά τις πολιτικές αυτές (ή εξαιτίας τους), ολόκληρες περιοχές της υφηλίου. Ιδίως η Αφρική, βυθίζονται στη φτώχεια. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα αμφισβήτησης, η Τράπεζα ακολουθεί άλλη συλλογιστική, που επικεντρώνεται στη φύση και τις και τις μορφές της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες στις ΑΧ. Τα προγράμματα της Τράπεζας στα τέλη της δεκαετίας του 1990 προσανατολίζονται πράγματι προς τους κοινωνικούς τομείς και στηρίζονται σε χρονοδιαγράμματα που βρίσκονται εγγύτερα στους λαούς παρά στις κυβερνήσεις.

Οι ΜΚΟ (μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) :
Είναι κατά της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης και είναι ομάδες που έχουν ως στόχο την υπεράσπιση συγκεκριμένης υπόθεσης, στο περιθώριο της δράσης των κρατών και των διεθνών οργανισμών. Ο αριθμός τους, που αυξήθηκε τις δεκαετίες του 1980 και του 1990, φτάνει τις 30.000 στην αρχή της τρίτης χιλιετίας. Πολλές από αυτές έχουν κύριο στόχο την αναμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας απελευθερώνοντας την από περιορισμούς που επιβάλλει η επιδίωξη μεγαλύτερου κέρδους. Μεταξύ αυτών των ομάδων αμφισβήτησης είναι η Συνομοσπονδία Αγροτών (Γαλλία), το κίνημα των Ακτημόνων (Βραζιλία), δίκτυα κατά της φιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης (ΑΤΤΑC στη Γαλλία) και ομάδες που δίνουν προτεραιότητα στην καταπολέμηση της φτώχειας στο Νότο.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 117 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56160221
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.