ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 02 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης με προστασία περιβάλλ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
Μανόλης Βουτυράκης , Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2009

1) Εισαγωγή

H ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την οικονομική και όχι μόνο ανάπτυξη σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Μάλιστα η σχέση μεταξύ ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (που απεικονίζει τον πλούτο μιας χώρας) και της κατανάλωσης ενέργειας είναι ευθέως ανάλογη. Το περιβαλλοντικό κόστος όμως μια τέτοιας ανάπτυξης υπήρξε ιδιαίτερα βαρύ. Πρέπει να παρατηρήσουμε ότι αυτό το κόστος ποτέ δεν αντιμετωπίσθηκε σοβαρά.
Ο τομέας της ενέργειας είναι πολύ σημαντικός για τους παρακάτω λόγους :
-Σημαντική είναι η κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών και όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς ενέργεια ελάχιστες από τις ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν.
-Σημαντική είναι η οικονομική ανάπτυξη και χωρίς ενέργεια ανάπτυξη και ευημερία κρατών και πολιτών είναι ανέφικτη.
-Σημαντική είναι η υπόθεση του περιβάλλοντος και δυστυχώς θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ενέργεια ευθύνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό για την καταστροφή του και την κλιματική αλλαγή.
-Σημαντικές είναι όλες, όπως όλοι γνωρίζουμε οι διεθνείς σχέσεις μεταξύ των κρατών και η ενέργεια αποτελεί ένα διακριτό πεδίο που τις επηρεάζει θετικά και αρνητικά.
Η ιδιαίτερη σημασία κοινής ωφέλειας του τομέα της ενέργειας καθιστά αναγκαία τη διαμόρφωση ενεργειακής πολιτικής, η οποία αποτελεί αποτύπωση σε δεδομένη σε δεδομένη χρονική στιγμή της βέλτιστης εξυπηρέτησης του δημόσιου συμφέροντος, μέσω κατάλληλης στάθμισης μεταξύ τριών, θεμελιωδών κα αναλλοίωτων στο χρόνο στόχων. Οι στόχοι αυτοί είναι ειδικότερα : α) η ασφάλεια του εφοδιασμού, δηλαδή, η διασφάλιση αδιάλειπτης τροφοδοσίας των καταναλωτών με υψηλής ποιότητας ενεργειακά προϊόντα, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροχρόνια, μέσω αφενός της πραγματοποίησης των βέλτιστων και αναγκαίων σε παραγωγικό δυναμικό σε δίκτυα και διεθνείς διασυνδέσεις και αφετέρου της φροντίδας για καλή λειτουργία των δικτύων, β) η ελαχιστοποίηση του κόστους χάριν της μεγιστοποίησης της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και γ) η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

2) Επάρκεια και ασφάλεια
Δεδομένων των περιβαλλοντικών ανησυχιών και των περιορισμών που αυτές δημιουργούν, τα μεγάλα θέματα που ανακύπτουν σήμερα για τη ΝΑ Ευρώπη είναι αυτά που συνδέονται με την επάρκεια και την ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας καθώς και με την περιβαλλοντική αναβάθμιση των ενεργειακών συστημάτων, μέσω των σύγχρονων ενεργειακών τεχνολογιών και της διεύρυνσης της χρήσης των λιγότερο επιβαρυντικών για το περιβάλλον μορφών ενέργειας όπως οι ΑΠΕ και το φυσικό αέριο.
Ακριβώς για τους λόγους αυτούς η ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού και η υλοποίηση σημαντικών επενδυτικών σχεδίων σε αγωγούς μεταφοράς πετρελαίου και κυρίως φυσικού αερίου, βρίσκονται στην κορυφή της ατζέντας των διεθνών οργανισμών και των κυβερνήσεων των χωρών της περιοχής και όχι μόνον.
Η σημασία των ανωτέρω για την περιοχή γίνεται μεγαλύτερη καθώς τα θέματα αυτά επηρεάζονται από εξωγενείς παράγοντες όπως τα στρατηγικά συμφέροντα, οι ενεργειακοί σχέσεις και οι γεωπολιτικοί ανταγωνισμοί που αναπτύσσονται στο τρίγωνο ΗΠΑ-Ρωσίας-Ευρώπης (ή μάλλον στο τετράγωνο Ρωσίας-Ευρώπης-ΗΠΑ- ¶πω Ανατολής για να μιλήσουμε με πιο διεθνείς όρους).
Στρατηγική επιδίωξη των Η.Π.Α είναι ο με κάθε μέσο (πολιτικό, οικονομικό ακόμη και στρατιωτικό) έλεγχος των χωρών που παράγουν πετρέλαιο και φυσικό αέριο, καθώς και των οδών μεταφοράς τους προς μεγάλες αγορές του πλανήτη.
Μέσω αυτού του ελέγχου οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι περιορίζουν δραστικά τις δυνατότητες της Ευρώπης, της Ρωσίας και των χωρών της ¶πω Ανατολής όπως η Κίνα, η Ιαπωνία και η Ινδία, να μετατραπούν σε εν δυνάμει ανταγωνιστές τους και να αμφισβητήσουν την σημερινή παγκόσμια κυριαρχία και ισχύ τους.
Η στρατηγική αυτή επιλογή εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και την επεμβατική των Αμερικανών σε χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν, μια πολιτική που στη πραγματικότητα αποσκοπεί στον στρατιωτικοπολιτικό έλεγχο της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της Κεντρικής Ασίας όπου ως γνωστό βρίσκονται τεράστια αποθέματα. πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Εξηγεί ακόμη και το γιατί οι ΗΠΑ αντιτίθενται με τόση σφοδρότητα σε σχέδια μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου από αυτές τι περιοχές προς την Ευρώπη, επειδή απλά δεν βρίσκονται κάτω από τον δικό τους έλεγχο, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στις περιπτώσεις του πετρελαιαγωγού Βurgas-Αλεξανδρούπολη και στον αγωγό αερίου South Stream.
Τέλος πρέπει να τονιστεί και μια άλλη διάσταση που καταγράφεται τα τελευταία κυρίως χρόνια. Τα ενεργειακά συστήματα όπως σταθμοί παραγωγής ενέργειας, τα διυλιστήρια, οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου κ.λ.π. αποτελούν όλο και πιο συχνά στόχους τρομοκρατικών ενεργειών και επιθέσεων, όχι μόνο από μεμονωμένες τρομοκρατικές ομάδες, αλλά και από κράτη που επιδεικνύουν παραβατικές συμπεριφορές.

3) Προστασία περιβάλλοντος και ενέργεια
Στις 9 Μαρτίου 2007, στο πλαίσιο του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τέθηκαν οι εξής βασικοί στόχοι:
α) Η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% το 2020- ποσοστό από τα επίπεδα του 1990. Η οποία μπορεί να ανέλθει στο 30%, εάν υπάρξει διεθνής συμφωνία με την οποία και άλλες αναπτυγμένες χώρες θα δεσμεύονται "για ανάλογες μειώσεις των εκπομπών και ότι πιο προηγμένες οικονομικά αναπτυσσόμενες χώρες θα συμβάλουν καταλλήλως ανάλογα με τις ευθύνες τους και ρις αντίστοιχες δυνατότητές τους".
β) Η αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της ακαθάριστης συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης το 2020.
γ) Η χρήση βιοκαυσίμων σε ποσοστό 10% των υγρών καυσίμων στις οδικές μεταφορές το 2020, υπο την προϋπόθεση ότι η παραγωγή τους είναι βιώσιμη περιβαλλοντικά.
δ) Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης έως 20% από τις τρέχουσες τάσεις το 2020.
Τον Ιανουάριο 2008, η Επιτροπή ανακοίνωσε ολοκληρωμένη δέσμη προτάσεων, με τις οποίες επιδιώκεται να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τα μέτρα που προτάθηκαν από την Επιτροπή βασίζονται σε τρεις αρχές…
α) Διασφάλιση αποτελεσματικότητας και καθιέρωση δεσμευτικότητας των στόχων
β) Συνεκτίμηση της ευχέρειας των κρατών μελών για χρηματοδότηση των αναγκαίων επενδύσεων και διασφάλιση ευελιξίας
γ) Ελαχιστοποίηση κόστους και δ) Προώθηση της τεχνολογικής ανάπτυξης με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών
ε) Ενίσχυση πρωτοβουλιών για υιοθέτηση διεθνούς συμφωνίας για την μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, με αύξηση του κατώτατου στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από 20% στο πιο φιλόδοξο 30%.

Τα κύρια μέσα για την επίτευξη των στόχων που προτείνονται είναι τα εξής :
1) Αναβάθμιση του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.
2) Μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έξω από το πλαίσιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών.
3) Μια νέα εποχή για τις Α.Π.Ε.
Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η προώθηση των οποίων συμβάλλει τόσο στη μείωση των εκπομπών όσο και στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.
Για να επιτευχθεί ο στόχος του 20% το 2020, απαιτείται να αυξηθεί το μερίδιο των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην ΕΕ ΑΠΟ 8,5 % που είναι σήμερα κατά 11,5 ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγές: Περιβάλλον & Δίκαιο 2) Google.gr 3) IPCC (http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-syr.htm) 4) www.ecocrete.gr 5) E.M.Π-Renes (Σεμινάριο: προώθηση Α.Π.Ε)

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ.

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 23 Ιανουάριος 2009 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 148 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57053827
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.