ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολογική Ομάδα Σητείας Σάββατο 25 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το WWF για το Κάβο Σίδερο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Ομάδα Σητείας - Κάβο Σίδερο
Οικολογική Ομάδα Σητείας , Παρασκευή, 21 Νοέμβριος 2008


Στην απάντησή του προς την Οικολογική Ομάδα Σητείας το WWF σχετικά με την σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας Loyalward LTD στον Κάβο Σίδερο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «η μεγάλη έκταση την οποία θα καταλάβει το έργο αναμένεται να επιφέρει ανυπολόγιστη επίπτωση σε πολλούς τύπους οικοτόπων, για τους οποίους προστατεύεται η περιοχή». Η επιστολή καταλήγει συμπεραίνοντας πως «από το σχεδιαζόμενο έργο δεν αναμένονται περιβαλλοντικές ωφέλειες, ενώ προκύπτει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης κρίσιμης υποβάθμισης σε προστατευόμενη περιοχή».

Η επιστολή:

Προς: Οικολογική Ομάδα Σητείας
Β. Κορνάρου 9
Σητεία 723 00
Αρ. Πρωτ.: 370Α/21.11.2008
21 Νοεμβρίου 2008

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες,

Στο πλαίσιο εξέτασης της αναφοράς που μας στείλατε σχετικά με την σχεδιαζόμενη επένδυση της εταιρείας Loyalward LTD στην περιοχή Κάβο Σίδερο Σητείας, έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

1. Όπως τονίστηκε ξεκάθαρα στο κοινό κείμενο θέσεων 10 περιβαλλοντικών οργανώσεων με αφορμή το σχέδιο Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό (Οκτώβριος 2008), οι μεγάλης έκτασης τουριστικές επενδύσεις σε προστατευόμενες περιοχές δεν αποτελούν πρότυπα περιβαλλοντικά βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η ίδια τοποθέτηση διατυπώνεται και στο κείμενο θέσης της οργάνωσής μας με τίτλο «Γήπεδα γκολφ στην Ελλάδα – η άποψη του WWF Ελλάς» (Ιούνιος 2006). Ως εκ τούτου, τις δυσθεώρητων μεγεθών τουριστικές εγκαταστάσεις, όπως η σχεδιαζόμενη για το Κάβο Σίδερο, τις αντιμετωπίζουμε ως αντικείμενες προς κάθε έννοια ορθής και αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης.

2. Ειδικότερα όσον αφορά την ανάπτυξη μεγάλων τουριστικών σχεδίων εντός περιοχών του δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, θεωρούμε πως ελλείψει συνολικού σχεδιασμού και ειδικού πλαισίου προστασίας και διαχείρισης των υπό προστασία οικολογικών αξιών των περιοχών αυτών, θα έπρεπε να αποφεύγεται η χωροθέτηση μεγάλων κατασκευαστικών έργων, τα οποία δύνανται να υποβαθμίσουν τις αξίες αυτές.

3. Η περιοχή η οποία προορίζεται για την κατασκευή της εν λόγω τουριστικής εγκατάστα-σης εμπίπτει εντός των ορίων δυο περιοχών του δικτύου Natura 2000. Οι περιοχές αυτές εί-ναι η GR 4320006 “Βορειοανατολικό ¶κρο Κρήτης: Διονυσάδες, Έλασα και Χερσόνησος Σίδερο και Θαλάσσια Ζώνη» (Τόπος Κοινοτικής Σημασίας) και GR 4320009 «Αισθητικό Δάσος Βάϊ» (Ζώνη Ειδικής Προστασίας, βάσει της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για τα άγρια πουλιά). Μάλιστα το σύνολο του έργου, συμπεριλαμβανομένων και των γηπέδων γκολφ, τοποθετούνται εντός των ορίων του Τόπου Κοινοτικής Σημασίας GR 4320006, περιοχής που προστατεύεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ για την προστασία των οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της GR 4320006, η οποία έχει υποβληθεί από τις Ελληνικές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βάσει αυτής έχει επικυρωθεί η ένταξη της περιοχής στο δίκτυο Natura με την Απόφαση 2008/335/ΕΚ “βάσει της οποίας εγκρίνεται, σύμφωνα με την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, πρώτος ενημε-ρωμένος κατάλογος των τόπων κοινοτικής σημασίας για τη μεσογειακή βιογεωγραφική περιοχή”, οι προστατευτέες οικολογικές αξίες της περιοχής είναι οι εξής:

• 1120 * Εκτάσεις θαλάσσιας βλάστησης με Posidonia (Posidonion oceanicae)
• 1160 Αβαθείς κολπίσκοι και κόλποι
• 1170 Ύφαλοι
• 1240 Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο με ενδημικά Limonium spp.
• 1310 Πρωτογενής βλάστηση με Salicornia και άλλα μονοετή είδη των λασπωδών και αμμωδών ζωνών
• 1420 Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Sacrocornetea fruticosi)
• 2120 Κινούμενες θίνες της ακτογραμμής με Ammophila arenaria («λευκές θίνες»)
• 2195 Αμμοθινικές κοιλότητες καλαμώνων και βούρλων (Dune-slack reedbeds and sedgebeds)
• 3170 * Μεσογειακά εποχικά τέλματα
• 3290 Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή από Paspalo-Agrostidion
• 5420 Φρύγανα από Sarcopoterium spinosum
• 8217 Ασβεστολιθικοί κρημνοί του Αιγαίου
• 8230 Πυριτικοί βράχοι με πρωτογενή βλάστηση Sedo-Scleranthion ή Sedo albi-Veronicion dillenii
• 8310 Σπήλαια των οποίων δεν γίνεται τουριστική εκμετάλλευση
• 9370 * Φοινικοδάση του Phoenix
• 92D0 Παραποτάμιες στοές και συστάδες (Nerio-Tamaricetea) του Νότου
• 8330 Κατακλυζόμενα ή εν μέρει κατακλυζόμενα θαλάσσια σπήλαια

Η μεγάλη έκταση την οποία θα καταλάβει το έργο αναμένεται να επιφέρει ανυπολόγιστη επίπτωση σε πολλούς από τους προαναφερόμενους τύπους οικοτόπων, για τους οποίους προστατεύεται η περιοχή.

4. Ακόμα και υπό τον πλέον άρτιο οικολογικά σχεδιασμό, ένα πολυσχιδές και τόσο μεγάλης έκτασης κατασκευαστικό έργο ενδέχεται να επιφέρει περιβαλλοντική ωφέλεια μόνο σε ήδη υποβαθμισμένη οικολογικά περιοχή που δεν υπάγεται στις προστατευτικές διατάξεις των οδηγιών 92/43/ΕΟΚ και 79/409/ΕΟΚ. Όπως όμως προκύπτει από τα μέχρι στιγμής συλλεχθέντα δεδομένα, η περιοχή του Κάβο Σίδερο διατηρεί σε μεγάλο βαθμό τον οικολογικά αδιατάρακτο χαρακτήρα της, ενώ οι μέχρι σήμερα ανθρώπινες δραστηριότητες είναι ήπιες, ειδικά σε σύγκριση με τις σχεδιαζόμενες νέες χρήσεις.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι από το σχεδιαζόμενο έργο δεν αναμένονται περιβαλλοντικές ωφέλειες, ενώ προκύπτει άμεσος κίνδυνος πρόκλησης κρίσιμης υποβάθμισης σε προστατευόμενη περιοχή.
 
Με εκτίμηση,

Θεοδότα Νάντσου
Συντονίστρια περιβαλλοντικής πολιτικής

 

Επίκεψη του Κινέζου π
kantia , 2008-12-02 22:35:22
Καλησπέρα!  
Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι και αυτό με το λεγόμενο Λιμάνι της Νότιας Κρήτης που πριν από λίνο καιρό έμαθα ότι μάλλον δε θα γίνει..Είναι ετσι πραγματικά; Γιατί έχω την εντύπωση ότι κάποιοι κάνουν τον...Κινέζο... 
Διάβασα πρόσφατα σε εφημερίδες ότι η κινεζική πλευρά θέτει και θέμα δημιουργίας και λειτουργίας εμπορικού λιμανιού στη νότια Κρήτη. Στην διάρκεια της επίσκεψης του κινέζου προέδρου στη Μεγαλόνησο φέρεται να εξετάστηκε εκ νέου το ενδεχόμενο παραχώρησης έκτασης στην περιοχή Κόκκινος Πύργος προκειμένου να χωροθετηθεί λιμενική ζώνη, όπου θα μπορούσε να εγκατασταθεί βάση διαμετακόμισης.Τι θα κάνουμε επιτέλους με όλους αυτούς: 
 

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Σάββατο, 11 Απρίλιος 2009 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 86 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57582248
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.