ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Βιοκλιματικός σχεδιασμός για οικολογικά κτίρια Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 15 Νοέμβριος 2008

1) Ορισμόs : Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική, αφορά το σχεδιασμό των κτιρίων και χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια και άλλες περιβαλλοντικές πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος.
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες της οικολογικής δόμησης, η οποία ασχολείται με την ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο επίπεδο των κτιριακών μονάδων μελετώντας τις ακόλουθες κατευθύνσεις:
α) Tη μελέτη του δομημένου περιβάλλοντος και των προβλημάτων που αυτό δημιουργεί (αύξηση θερμοκρασίας, συγκέντρωση αέριων ρύπων, δυσκολία στην κυκλοφορία του αέρα), β) Το σχεδιασμό των κτιρίων, γ) Την επιλογή των δομικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες, όσο και την τοξικολογική τους δράση.
Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων αποτελούν τα παθητικά συστήματα, τα οποία αποτελούν δομικά στοιχεία ενός κτιρίου. Τα παθητικά συστήματα λειτουργούν χωρίς μηχανολογικά εξαρτήματα ή πρόσθετη παροχή ενέργειας και με φυσικό τρόπο θερμαίνουν, αλλά και δροσίζουν τα κτίρια. Χωρίζονται σε τρείς κατηγορίες. α) Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, β) Παθητικά συστήματα και τεχνικές φυσικού δροσισμού, γ) Συστήματα και τεχνικές φυσικού φωτισμού.
Με την ευρύτερη έννοια ο "βιοκλιματισμός σχεδιασμός" είναι ο σχεδιασμός ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων.
Βιοκλιματικός σχεδιασμός και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε) είναι οι δύο λύσεις που προτείνουν οι ειδικοί για τη σωτηρία του περιβάλλονος.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων υπόσχεται κτίρια φιλικά στο περιβάλλον. Παράλληλα με αυτά, καλή ιδέα είναι και η εφαρμογή των Α.Π.Ε στον οικιακό τομέα ειδικά σήμερα που οι τιμές του πετρελαίου ολοένα αυξάνονται.

2) Οικολογική δόμηση και περιβαλλοντικά προβλήματα:
Το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα παγκοσμίως σήμερα είναι αυτό της κλιματικής αλλαγής, που απειλεί με μεγάλες καταστροφές στον πλανήτη, με ανυπολόγιστες συνέπειες στο άμεσο μέλλον. Η κλιματική αλλαγή οφείλεται κυρίως σε ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες προκαλούν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που συντελούν στη σταδιακή υπερθέρμανση του πλανήτη.
Ένας σημαντικός τομέας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ευθύνεται για αυτή την υπερθέρμανση είναι ο κτιριακός. Για να θερμανθεί, να ψυχθεί και να λειτουργήσει ένα κτίριο σήμερα, καταναλώνει ενέργεια και καύσιμα που εκλύουν σημαντικές ποσότητες αερίων του θερμοκηπίου. Ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο (40%) με συνεχώς αυξητικές τάσεις.
Για την παραγωγή αυτής της ενέργειας, η καύση ορυκτών καυσίμων προκαλεί πάνω από το 45% των συνολικών εκπομπών CO2.
Εκτιμάται ότι η οικοδομική δραστηριότητα χωρίς προδιαγραφές βιοκλιματικού σχεδιασμού καταναλώνει το 16% των υδάτινων αποθεμάτων, το 30-40 % της παγκόσμιας ενέργειας, ενώ δεσμεύει περισσότερο από το 50% των πρώτων υλών που εξάγονται. Ως αποτέλεσμα της αυξημένης κατανάλωσης πρώτων υλών και ενέργειας, ο κατασκευαστικός κλάδος παράγει 40-50% των απορριμμάτων που καταλήγουν σε χωματερές. Καθώς οι επιπτώσεις από τον κατασκευαστικό κλάδο εμφανίζονται όλο και πιο έντονα, λόγω της αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας, οι έννοιες της αειφορίας και του οικολογικού εισέβαλαν επιτακτικά για να δημιουργήσουν ένα πιο υγιές μοντέλο κατασκευών.

3) Τα πλεονεκτήματα του βιοκλιματικού σχεδιασμού: Στην Ελλάδα υπάρχουν ολοένα και περισσότερες εφαρμογές βιοκλιματικού σχεδιασμού από πολλούς μελετητές σε πληθώρα κτιρίων ανά την χώρα, από τις οποίες έχει προκύψει ότι:
-H εξοικονόμηση ενέργειας με βιοκλιματικό σχεδιασμό ποικίλει, ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου, το κλίμα της περιοχής και τις επιμέρους τεχνολογίες που χρησιμοπούνται. Σε κατοικίες έχει καταγραφεί εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 15-40% για θέρμανση και ολική κάλυψη των αναγκών ψύξης των κτιρίων σε σχέση με τα συμβατικά παρόμοια κτίρια. Σε σχέση με παλαιότερα αμόνωτα κτίρια, η εξοικονόμηση ενέργειας είναι πολύ μεγαλύτερη και μπορεί να φθάσει το 80%.
- Η εφαρμογή τεχνικών φυσικού φωτισμού μειώνει την ηλεκτρική κατανάλωση για φωτισμό κατά τουλάχιστον 30% και συχνά πάνω από 60%, εφόσον εφαρμόζεται σύζευξη φυσικού φωτισμού-τεχνικού φωτισμού.
- Το καλοκαίρι η θερμοκρασία μέσα στα βιοκλιματικά κτίρια είναι σημαντικά χαμηλότερη από την εξωτερική (ως και κατά 10ο C), ενώ με το φυσικό δροσισμό παρατηρούνται συνθήκες άνεσης σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες (ως και 31,5ο C) καθώς, λόγω των δροσερών δομικών στοιχείων και των ρευμάτων αέρα μέσα στους χώρους, η παραμονή των ενοίκων γίνεται ευχάριστη.
-Σε αντίθεση με τα κλιματιστικά, που λειτουργούν με χαμηλές σχετικά θερμοκρασίες θερμοστάτη και επιβαρύνουν θερμικά το περιβάλλοντα χώρο τους, τα συστήματα φυσικού δροσισμού έχουν ήπιο τρόπο ανταλλαγής θερμότητας με το εξωτερικό περιβάλλον.
-Βιοκλιματικές παρεμβάσεις σε αστικούς υπαίθριους χώρους μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις συνθήκες θερμικής, οπτικής και ακουστικής άνεσης, να συνεισφέρουν στην εξοικονόμηση ενέργειας στα παρακείμενα κτίρια, και να μειώσουν σημαντικά τις αυξημένες αστικές θερμοκρασίες και το φαινόμενο της θερμικής νησίδας στις πόλεις.
Ιδιαίτερα η φύτευση γύρω από τα κτίρια καθώς και η φύτευση δωμάτων και όψεων, μπορεί να μειώσει τις ανάγκες ψύξης ενός κτιρίου κατά 84% στο κέντρο της Αθήνας τη θερινή περίοδο.

4) Πράσινες στέγες : Τα φυτεμένα δώματα, αποτελούν ουσιαστικά μια νέα εναλλακτική πρόταση ενός δικτύου υπαίθριων χώρων πρασίνου σε ανεκμετάλλευτους χώρους πάνω στα κτίρια. Για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό και την εφαρμογή φυτεμένων δωμάτων απαιτείται η διεπιστημονική συνεργασία αρχιτεκτόνων, μηχανικών, γεωτεχνικών και γεωπόνων.
Οι ταρατσόκηποι αποτελούν σημαντικό πεδίο εφαρμογής για χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και ειδικών εφαρμογών εξοικονόμησης νερού και ενέργειας. Εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρώπη αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων. Οι σωστά κατασκευασμένοι ταρατσόκηποι μπορούν να κρατήσουν το βρόχινο νερό σε μεγάλο ποσοστό και να εμποδίσουν φαινόμενα πλημμυρών από ραγδαίες καταιγίδες. Αυτή είναι και η βασική εφαρμογή τους στις χώρες της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης.
Οι πράσινες στέγες βελτιώνουν την ποιότητα του εισπνεόμενου αέρα (παράγουν οξυγόνο φιλτράρουν τη σκόνη) συμβάλλουν στην άμβληση του φαινομένου της αστικής νησίδας θερμότητας (το φαινόμενο της αύξησης της θερμοκρασίας στο κέντρο της πόλης σε σχέση με τα προάστια λόγω αστικοποίησης), συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του νερού και παρέχουν χρήσιμο χώρο στην εκτοπισμένη από πόλεις άγρια ζωή.
Προσφέρουν εξαιρετική θερμομόνωση, υγρομόνωση και ηχομόνωση. Σε ένα καλά μονωμένο κτίριο η χρήση του κλιματιστικού και του καλοριφέρ μειώνεται. Στο μέλλον σύμφωνα με τους ειδικούς, η οικολογική δόμηση θα είναι άρρηκτα δεμένη με τη φύτευση στα δώματα.

5) Κόστος βιοκλιματικού κτιρίου: Ένα βιοκλιματικό κτίριο δεν στοιχίζει περισσότερο από μια συμβατική κατασκευή, το κόστος είναι άμεση συνάρτηση των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και των αναγκών τα οποία αυτά θα καλύπτουν. Για αυτό γίνεται ειδική μελέτη που λαμβάνει υπόψη: τις κλιματολογικές συνθήκες, το είδος της κατασκευής, τις ώρες που αυτή χρησιμοποιείται και τους τομείς που καλύπτει.
Σταδιακά γίνεται κατανοητό ότι η παγκόσμια στροφή στο βιοκλιματικό σχεδιασμό δεν είναι απλά ένα νέο ρεύμα με στόχο το μονομερές κέρδος, αλλά η μόνη πρόταση απέναντι στη δραματική μείωση των αποθεμάτων πρώτων υλών και την καταστροφή

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 73 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54584112
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.