ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Κυριακή 11 Ιούν 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Το WWF Ελλάς αμφισβητεί τη νομιμότητα του λατομείου στο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Βιάννος
WWF Ελλάς , Σάββατο, 08 Νοέμβριος 2008


Επιστολή της Νομικής Ομάδας του WWF Ελλάς για το ζήτημα του λατομείου στο Βαχό της Βιάννου

Στην επιστολή της, η Νομική Ομάδα Υποστήριξης Πολιτών του WWF Ελλάς, αναλύει τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του λατομείου στο Βαχό της Βιάννου όπως τα υψηλά επίπεδα σκόνης και τον θόρυβο. Επισημαίνει το γεγονός ότι βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής του Δικτύου Natura 2000, αμφισβητεί τη νομιμότητα του καθορισμού λατομικής ζώνης στην περιοχή και χαρακτηρίζει τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λατομείου πλημελή. Τέλος, ζητά την ανάκληση των παράνομων αποφάσεων που επιτρέπουν μέχρι σήμερα τη λειτουργία του λατομείου.ΑΘHΝΑ, 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Θέμα: Λατομική περιοχή Βαχού και καθεστώς λειτουργίας του λατομείου «Α. Κεγκέρογλου και Σία Ο.Ε.»


Αξιότιμε κύριε - αξιότιμη κυρία:

Δυστυχώς, οι διαμαρτυρίες που αφορούν την λειτουργία του λατομείου «Α. Κεγκέρογλου και Σία» στην περιοχή ¶νω Βιάννου Βαχού Νομού Ηρακλείου συνεχίζονται. Οι άνθρωποι που επικοινωνούν με την οργάνωσή μας αναφέρουν την σκόνη, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις δονήσεις και τον θόρυβο που προκαλούν η αυξημένη κίνηση και οι εξορυκτικές δραστηριότητες του λατομείου. Από τις μαρτυρίες και τα στοιχεία που έχουμε στην διάθεσή μας, η τήρηση της νομοθεσίας για τις εξορυκτικές δραστηριότητες είναι εξαιρετικά αμφίβολη. Θα θέλαμε να επισημάνουμε ιδιαίτερα τα παρακάτω θέματα:


1. Υψηλά επίπεδα σκόνης (κονιορτού).

Οι διαμαρτυρίες για τα υψηλά επίπεδα κονιορτού που πνίγουν κατά διαστήματα τον Βαχό συνεχίζονται. Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι οι δυσμενείς επιπτώσεις των υψηλών επιπέδων σκόνης στην ανθρώπινη υγεία επιβεβαιώνονται από την επιστημονική έρευνα και αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και ότι η περιοχή δεν έχει επαρκείς ιατρικές υποδομές πρώτων βοηθειών [1]. Σε κάθε περίπτωση, η προστασία της ανθρώπινης υγείας, και μάλιστα της υγείας των πλέον ευάλωτων πολιτών, αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση της πολιτείας [2]. Περαιτέρω, παρακαλούμε την αρμόδια υπηρεσία να ελέγξει την συμμόρφωση της επιχείρησης με τους όρους που αφορούν το σύστημα διαβροχής (καταιονισμού) [3], την ύπαρξη ζώνης προστασίας πρασίνου Ν. και Ν.Α. της λατομικής ζώνης Βαχού [4], τα όρια εκπομπών των αιωρούμενων σωματιδίων από το λατομείο [5], και τα όρια συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στην περιοχή [6]. Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση χρήσης εκρηκτικών, η χωροθέτηση λατομικών εργασιών γίνεται σε απόσταση 300 μέτρων από επαρχιακούς ή δημοτικούς δρόμους, και/ή 500 μέτρων από «έργα κοινής ωφέλειας, ...και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους»: [7] εύκολα μπορεί να διαπιστωθεί, τόσο από το τοπογραφικό διάγραμμα, όσο και από ευρέως διαθέσιμα στοιχεία (π.χ., δορυφορικές φωτογραφίες μέσω της υπηρεσίας GOOGLE EARTH [TM]), ότι η απόσταση αυτή δεν τηρείται. Για παράδειγμα, η επαρχιακή οδός βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500, και (σε ένα σημείο) των 300 μέτρων. Επίσης, το τοπογραφικό διάγραμμα και οι φωτογραφίες καταγράφουν ένα Χ.Υ.Τ.Α. (ή Χ.Α.Δ.Α.), με παρακείμενο κτίσμα, σε ελάχιστη απόσταση από τα όρια της λατομικής ζώνης. Παρακαλούμε να ελέγξετε για ποιον λόγο δεν τηρείται η διάταξη που απαγορεύει την ανέγερση κτισμάτων εντός ζώνης 1000 μέτρων από τα όρια της λατομικής ζώνης [8], και εάν υπάρχουν κίνδυνοι για την ασφάλεια της ζωής ή για την υγεία των διερχομένων εργαζόμενων του Χ.Υ.Τ.Α. [9].


2. Προληπτική εκτίμηση των επιπτώσεων από την λειτουργία του λατομείου επί προστατευόμενης περιοχής του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 ("NATURA 2000").

Το λατομείο βρίσκεται εντός περιοχής ενταγμένης στο ευρωπαϊκό δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 ("NATURA 2000"). Επισημαίνεται ότι ο ελληνικός κατάλογος των περιοχών αυτών είχε οριστικοποιηθεί το 1996, πολύ πριν το λατομείο λάβει την περιβαλλοντική του αδειοδότηση [10]. Εντούτοις, το γεγονός αυτό, που έχει επισημανθεί από την Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηρακλείου [11], και την Διεύθυνση Αισθητικών Δασών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης [12], δεν εξετάζεται από την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία διαβεβαιώνει – και μάλιστα εμφατικά- ότι το λατομείο δεν βρίσκεται εντός προστατευόμενης περιοχής [13]. Το γεγονός αυτό απλώς μνημονεύεται λακωνικά στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [14]. Συνεπώς, ουδέποτε υπήρξε προληπτική εκτίμηση των επιπτώσεων του λατομείου επί μίας προστατευόμενης περιοχής. Η κατάσταση αυτή δεν συμφωνεί με το ευρωπαϊκό δίκαιο, το οποίο απαιτεί κάθε έργο [15]

...μη άμεσα συνδεόμενο ή αναγκαίο για τη διαχείριση του τόπου [να] γίνεται αντικείμενο της δέουσας εκτιμήσεως ως προς τις επιπτώσεις του επί του τόπου σε σχέση με τους σκοπούς της διατηρήσεως ...του ..., στην περίπτωση που δεν μπορεί να αποκλειστεί, βάσει αντικειμενικών στοιχείων, ότι μπορεί να επηρεάσει τον τόπο αυτό κατά τρόπο σημαντικό, καθεαυτό ή σε συνδυασμό με άλλα σχέδια.3. Καθορισμός λατομικής ζώνης χωρίς να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Κατά το ισχύον δίκαιο, ο καθορισμός ο καθορισμός λατομικών περιοχών, σε απόσταση μικρότερη των πεντακοσίων (500) μέτρων από προστατευόμενες ζώνες απαγορεύεται [16]. «Προστατευόμενες» είναι οι κάθε είδους περιοχές ή ζώνες προστασίας, για τις οποίες ειδική νομοθεσία προβλέπει ιδιαίτερο καθεστώς για λόγους προστασίας στοιχείων του περιβάλλοντος [17].


Με την Απόφαση 2006/613 [18], έχει επικυρωθεί από τις ευρωπαϊκές αρχές ο κατάλογος των περιοχών του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 ("NATURA 2000"): η περιοχή είναι, συνεπώς, «προστατευόμενη». Το λατομείο, όχι μόνο δεν απέχει από αυτή, αλλά βρίσκεται «οριακά εντός» της, σύμφωνα με την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων [19] Μάλιστα, την εποχή που παρατάθηκε ο χρόνος ισχύος της λατομικής ζώνης Βαχού [20], η αντίστοιχη απόσταση ήταν 2000 μέτρα [21]. Σε κάθε περίπτωση, έπρεπε να είχαν εξεταστεί «οι εναλλακτικές λύσεις, οι ενδεχόμενες συγκρούσεις χρήσεων γης και η καταλληλότητα των υποψήφιων περιοχών από την άποψη των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον» [22]. Θα θέλαμε επίσης να υπενθυμίσουμε ότι, ήδη από το 1998, η εφαρμογή μελετών και έργων σε περιοχές του δικτύου ΦΥΣΗ 2000 απαιτούν γνωμοδότηση της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ «ΦΥΣΗ 2000» [23].

 

4. Πλημμελής Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων «πρέπει να έχει τα χαρακτηριστικά επιστημονικής εργασίας, της οποίας θεμελιώδες γνώρισμα είναι η λογική θεμελίωση και τεκμηρίωση των κρίσεων» [24], και προϋποθέτει την συμμετοχή επιστημόνων με την απαιτούμενη ειδικότητα για την εξέταση των επιπτώσεων του έργου [25]. Δυστυχώς, θα χρειαζόταν πολύς χώρος για να εκτεθούν οι ανακρίβειες και τα σφάλματα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του επίμαχου λατομείου: ενδεικτικά, μπορεί να αναφερθεί ότι ο πληθυσμός του Βαχού δεν ανέρχεται σε 20 άτομα, αλλά σε 143 (απογραφή του 2001)- ότι οι συντάκτες της μελέτης δεν γνωρίζουν την διαφορά μεταξύ του αγριοκόνικλου (αγριοκούνελου) και του λαγού, που είναι διαφορετικά είδη- ότι η φύτευση ξενικών ειδών (ψευδακακιών) εντός προστατευόμενης περιοχής, θεσμοθετημένης για να προστατεύσει την σπάνια χλωρίδα και το τοπίο της Κρήτης, δεν είναι ενδεδειγμένη [26]. Οι διαβεβαιώσεις της Μελέτης ότι η αύξηση της κυκλοφορίας στην περιοχή θα είναι «αμελητέα» είναι ατεκμηρίωτη, και έχει ήδη διαψευσθεί, ενώ δεν εκτιμάται ο θόρυβος από τις εκρήξεις στις κατοικημένες περιοχές. Αστήρικτος είναι και ο ισχυρισμός της μελέτης ότι μία περιοχή, που το ελληνικό κράτος έκρινε κατάλληλη για ένταξη στο δίκτυο ΦΥΣΗ 2000, είναι «παντελώς άγονη». ΤΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., αντιθέτως, περιγράφει την περιοχή ως εξής [27]:

...[η] βλάστηση στο μεγαλύτερο μέρος της περιοχής είναι τυπική των κρητικών ασβεστολιθικών κρημνών και βράχων με σχηματισμούς φρυγάνων και μακίας... Η περιοχή έχει μεγάλη οικολογική και αισθητική αξία εξαιτίας της ύπαρξης ενός φάσματος τύπων οικοτόπων, με βλάστηση σε καλή κατάσταση κατά το πλείστον. Η χλωρίδα και η πανίδα αυτών των βιοτόπων περιέχει τυπικά ενδημικά και επιπλέον τοπικά ενδημικά είδη της Κρήτης.


Τέλος, η διαδικασία αυτή δεν συμβιβάζεται με τις απαιτήσεις του ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ο οποίος απαιτεί «ανάλυση και περιγραφή του υπάρχοντος περιβάλλοντος (φυσικού και ανθρωπογενούς), πριν να επηρεαστεί από την εκτέλεση των ...λατομικών εργασιών του προτεινόμενου έργου», «πρόβλεψη και εκτίμηση του μεγέθους των επιπτώσεων πάνω στον κάθε περιβαλλοντικό παράγοντα, ξεχωριστά και στο σύνολο», «αξιολόγηση των επιπτώσεων με τεχνικά, οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, από πλευράς σημαντικότητας», «ερμηνεία των επιπτώσεων, συμπεράσματα και επανορθωτικά μέτρα όπου πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία: ...επισήμανση όλων των πολύ δυσμενών επιπτώσεων που είναι αναπόφευκτες, [και] [α]ναφορά σε τυχόν απαγορευτικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες στους οποίους το έργο έχει δυσμενείς επιπτώσεις...» [28] Όπως προκύπτει από όσα ειπώθηκαν, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει γίνει, ή έχει γίνει ανεπαρκώς.


5. Υψηλά επίπεδα θορύβου.

Ο θόρυβος συμβάλλει σημαντικά στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των περίοικων. Παρακαλούμε τις αρμόδιες υπηρεσίες να επιβάλλουν την τήρηση του ορίου θορύβου των 50db(A) στα όρια του ακινήτου [29], και των σχετικών διατάξεων του ΚΩΔΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, οι οποίες περιορίζουν την μέγιστη ταχύτητα ταλάντωσης, και απαγορεύουν τις σοβαρές οχλήσεις από τους κρότους στις γειτονικές κατοικημένες περιοχές [30].


Εν όψει των συνεχών προβλημάτων που δημιουργεί η λειτουργία του λατομείου, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να επανεξετάσετε συνολικά την νομιμότητα και της σκοπιμότητα της λειτουργίας του.

Σύμφωνα με γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η Διοίκηση δεν κωλύεται να ανακαλέσει παράνομες πράξεις [31]. Ακόμα και νόμιμες διοικητικές πράξεις μπορούν να ανακληθούν, λόγω μεταβολής της εκτίμησης της διοίκησης, εφόσον αυτό επιβάλλεται από λόγους γενικότερου συμφέροντος, όπως αυτούς που ανάγονται στα συνταγματικά αγαθά της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας [32]. Όσον αφορά την λατομική ζώνη, έχει ήδη κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας, «ο σχεδιασμός των λατομικών περιοχών υπόκειται μεν σε διόρθωση ..., εφόσον αιτιολογείται η ανάγκη τροποποίησης του αρχικού σχεδιασμού» [33]. Όσον αφορά το λατομείο, τόσο οι περιβαλλοντικοί όροι [34], όσο και η κείμενη νομοθεσία [35], επιτρέπουν την άρση ισχύος της απόφασης έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων, την διακοπή της εκμετάλλευσης, την ανάκληση της άδειας εκμετάλλευσης και την καταγγελία της σύμβασης μίσθωσης.

Επισημαίνεται, τέλος, η υποχρέωση της πολιτείας: (i) να αποκαταστήσει κάθε ζημία που έχει προκληθεί από παραβιάσεις του ευρωπαϊκού δικαίου (όπως η παράλειψη αξιολογήσεως των επιπτώσεων σε περιοχή του δικτύου ΦΥΣΗ 2000)- (ii) να εξαλείψει τις παράνομες συνέπειες της παραβιάσεως του κοινοτικού δικαίου – μία υποχρέωση που βαρύνει κάθε όργανό της, μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του [36].

Σας ευχαριστούμε θερμά για τις μέχρι τώρα ενέργειές σας, που αποσκοπούν στην προστασία της περιοχής, και παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Γιώργος Χασιώτης
Συντονιστής Νομικής Ομάδας Υποστήριξης Πολιτών WWF-Ελλάς

WWF Ελλάς
Φιλελλήνων 26, 105 58 Αθήνα, Tηλ.: 210 331 4893, Fax: 210 324 7578
g.chasiotis@wwf.gr
www.wwf.gr

Σημειώσεις:

[1] WORLD HEALTH ORGANIZATION/EUROPΕ, Air quality guidelines. Global update 2005. Particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide (2005)- ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ-Το Πρόγραμμα «Καθαρός Αέρας για την Ευρώπη (CAFE): Προς Μία Θεματική Στρατηγική για την Ποιότητα του Αέρα»- G Rohde, "[The effects of air pollution and climate change on pulmonary diseases]," Deutsche Medizinische Wochenschrift (1946), 133 (2008), 733-6- Committee of the Environmental and Occupational Health Assembly of the American Thoracic Society, "Health effects of outdoor air pollution," American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 153 (1996), 3-50.

[2] 21παρ.3Σ- 11 Ν. 1486/1984 (ΦΕΚ Α' 32) «Κύρωση Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη»- 1 N. 3370/2005 (ΦΕΚ Α' 176) («[η] δημόσια υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Ως δημόσια υγεία ορίζεται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας και της κοινωνίας, που είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες και αποβλέπουν στην πρόληψη νοσημάτων, στην προστασία και την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, στην αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η δημόσια υγεία ...απευθύνεται κυρίως σε πληθυσμούς και κοινότητες...Η δημόσια υγεία είναι, πρωτίστως, άσκηση δημόσιας πολιτικής και γίνεται με την ευθύνη του κράτους»]- 10παρ.1 εδ. α' Ν. 1428/1984, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 10 του Ν. 2115/1993 (ΦΕΚ Α' 15).

[3] Όροι Β (i) και (ii) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με α.π. οικ. 101445/572/20.2.2004.

[4] Όρος δ(Α)(6) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με α.π. οικ. 101445/572/20.2.2004.

[5] Όρος β(2) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με α.π. οικ. 101445/572/20.2.2004.

[6] 5παρ.1 και Παράρτημα ΙΙΙ ΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 34/30.5.2002 (ΦΕΚ Α' 125).

[7] 81παρ.2 τελ. εδάφιο και 81παρ.3 τελ. εδάφιο της ΑΠΌΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ υπ' αριθ. II-5η/Φ17/17402/12.12.1984 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» ( ΦΕΚ Β' 931).

[8] 3παρ.4 Ν. 1428/1983 (ΦΕΚ Α' 43). Μία σχετική απαγόρευση [500 μέτρα] ισχύει από το 1976, αν όχι νωρίτερα [9παρ.3 Ν. 376/1976 (ΦΕΚ Α' 188), όπως αντικαταστάθηκε από το 17παρ.1 Ν. 669/1977].

[9] 10παρ.1 εδ. α' Ν. 1428/1983 (ΦΕΚ Α' 43).

10] Έγγραφο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με α.π. οικ. 18670/2520 της 31.7.1996.

[11] Έγγραφο με α.π. 6532/03 της 18.8.2003 από την Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος της Ν.Α. Ηρακλείου προς το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

[12] Έγγραφο με α.π. 106451/3664/20.8.2003 της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών προς την Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου.

[13] Α. ΚΕΓΚΈΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης Με Βάση τον Πίνακα 2 της 69269 & το άρθρο 45παρ.2 του Ν. 998/79: Περιοχή Βαχός-Δήμου Βιάννου, Βιάννος Ηράκλειο, 2003, σ. 7.

[14] Όρος ε1(1) Κοινής Υπουργικής Απόφασης με α.π. οικ. 101445/572/20.2.2004.

[15] Απόφαση του ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ της 7.9.2004 (υπόθεση C-127/02), παρ.57, παρ.61- ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Ερμηνευτικός οδηγός σχετικά με το άρθρο 6παρ.4 της Οδηγίας για τα Ενδιαιτήματα (92/43/ΕΟΚ) .

[16] 4παρ.1 Ν. 1428/1983, όπως τροποποιήθηκε από το 17παρ.2 Ν.3335/2005 (ΦΕΚ Α' 95).

[17] Σ.Τ.Ε. 2796/2002.

[18] ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 2006/613 της 19.7.2006 «Σχετικά με την Έγκριση, Σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ ΕΟΚ του Συμβουλίου , του Καταλόγου των Τόπων Κοινοτικής Σημασίας για τη Μεσογειακή Βιογεωγραφική Περιοχή».

[19] Όρος ε(1)παρ.1 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με α.π. οικ. 101445/572/20.2.2004.

[20] ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 882/26.7.1999 (ΦΕΚ Β' 1673).

[21] 4παρ.1 Ν. 1428/1983 (ΦΕΚ Α' 43), όπως είχε τροποποιηθεί από το 4 Ν.2115/1993 (ΦΕΚ Α' 15) και 8παρ.4 Ν.2576/1998 (ΦΕΚ Α' 25) [προϊσχύον].

[22] Σ.Τ.Ε. 952/1996, 3746/2004.

[23] 5παρ.2 εδ. (η) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33318/3028/1998 (ΦΕΚ Β' 1298)

[24] Σ.Τ.Ε. 404/2005.

[25] Σ.Τ.Ε. 258/2004 (ΟΛΟΜ.), 769/2005.

[26] Α. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και 69269 & το άρθρο 45παρ.2 του Ν. 998/79: Περιοχή Βαχός-Δήμου Βιάννου,

[27] Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Το έργο «οικοτόπων» ΦΥΣΗ 2000 στην Ελλάδα: ΔΙΚΤΗ - (http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/viotopoi/g4310006.html).

[28] 85παρ.3-4 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ υπ' αριθ. II-5η/Φ17/17402/12.12.1984 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» ( ΦΕΚ Β' 931)- 1 εδ. (η) της με α.π. 591/Φ14.687/102/28.02.2007 «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μονάδος κατεργασίας αδρανών υλικών».

[29] 2παρ.5 Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ Α' 293)- όρος γ(2) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με α.π. οικ. 101445/572/20.2.2004.

[30] 84παρ.1 εδ. β' και γ' ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ υπ' αριθ. II-5η/Φ17/17402/12.12.1984 «Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών» ( ΦΕΚ Β' 931).

[31] Σ.Τ.Ε. 3602/1981.

[32] Πρβλ. Σ.Τ.Ε. 1061/1982.

[33] Σ.Τ.Ε. 3746/2004.

[34] Όρος ζ(1) ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ με α.π. οικ. 101445/572/20.2.2004.

[35] 11παρ.1 Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ Α' 43), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 Ν.2115/1993 (ΦΕΚ Α' 15)- 15παρ.5 Ν. 1483/1984, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 Ν.2115/1993 (ΦΕΚ Α' 15).

[36] Απόφαση του ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ της 7.1.2004 (υπόθεση C-201/02), παρ.66- απόφαση του ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ της 19.11.1991 (υπόθεση C-6 και C-9/90), παρ.36.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Διεύθυνση Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού, Τμήμα Γενικών Περιβαλλοντικών Θεμάτων, Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Γενική Διεύθυνση Φυσικού Πλούτου, Διεύθυνση λατομείων μαρμάρων & αδρανών υλικών, Μεσόγειων 119, 101 92 Αθήνα

3. Υπουργείο Ανάπτυξης, Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος, Λυκούργου 9, 105 51 Αθήνα

4. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., Διεύθυνση Χωροταξίας, Πατησίων 147, 11251 Αθήνα

5. Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Δασών, Περιοχή ΤΕΙ (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς) 714 10 Τ.Θ. 20 69 (Νέο Στάδιο)

6. Περιφέρεια Κρήτης, Γραφείο Γενικού Γραμματέα κ. Σεραφείμ Τσόκα, Πλατεία Κουντουριώτη, 71202 Ηράκλειο

7. Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Στερ. Σπανάκη & Λ. Ικάρου 2, 713 07 Ηράκλειο

8. Περιφέρεια Κρήτης, Επιθεώρηση Δασών, Περιοχή ΤΕΙ (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς) 714 10 Τ.Θ. 20 69 (Νέο Στάδιο)

9. Περιφέρεια Κρήτης, Τμήμα Προστασίας Δασών, Περιοχή ΤΕΙ (Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς) 714 10 Τ.Θ. 20 69 (Νέο Στάδιο)

10. Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας Οδός Ικάρου & Σπανάκη 2, Πόρος, Ηράκλειο

11. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, κυρία Νομάρχης Ηρακλείου, Κ Βαγγελιώ Σχοιναράκη-Ηλιάκη, Πλατεία Ελευθερίας 71201 Ηράκλειο

13. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Μαρκού Μουσούρου 15, ΤΚ 712 01 Ηράκλειο

14. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Διεύθυνση Προστασίας και Ανάδειξης Περιβάλλοντος, Τμήμα Προστασίας & Ελέγχου Δομημένου και Φυσικού Περιβάλλοντος, Μαρκού Μουσούρου 15, ΤΚ 712 01, Ηράκλειο

15. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Διεύθυνση Προστασίας και Ανάδειξης Περιβάλλοντος, Τμήμα ΜΠΕ, Μαρκού Μουσούρου 15, 712 01 Ηράκλειο

16. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Διεύθυνση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος, Θησέως 3, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Βουλευτές Ν. Ηρακλείου

2. Υπουργείο Ανάπτυξης, Τμήμα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Λ. Μεσογείων 119, 10192 Αθήνα

3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διεύθυνση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος, Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 17, Αθήνα

4. Περιφέρεια Κρήτης, Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Τμήμα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Στερ. Σπανάκη & Λ. Ικάρου 2, 713 07 Ηράκλειο

5. Δήμος Βιάννου, 70 004 ¶νω Βιάννος Κρήτη

6. Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου, Αγ. Φανουρίου 12, 71 601 Ηράκλειο

7. Πολιτιστικός Σύλλογος των απανταχού Βαχουδιανών, οδός Γκερόλα 1, 71201 Ηράκλειο

12. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηρακλείου, Διεύθυνση Ανάπτυξης, Σουμερλή 2 & Τρυφίτσου Τ.Θ. 1438, Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης


.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Κυριακή, 09 Νοέμβριος 2008 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 95 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58263691
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.