ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Περιβάλλον : Το οικονομικό κόστος της ρύπανσης και το κ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Δευτέρα, 03 Νοέμβριος 2008

1) Εισαγωγή: Σύμφωνα με έκθεση του Nicholas Stern που παρουσιάστηκε το 2005 από τον διακεκριμένο βρετανό οικονομολόγο και προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, εκτιμάται ότι το κόστος ρύπανσης παγκοσμίως ανέρχεται στα 5,55 τρις ευρώ ή 7 τρις δολάρια. Συναφής με τη μελέτη αυτή είναι των Nicolas Muller και Robert Mendelsohn, το εκτιμώμενο συνολικό κόστος των ζημιών που συνδέονται με τις εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων (οξείδιο του αζώτου, αμμωνία, διοξείδιο του θείου) στις ΗΠΑ, κυμαίνεται μεταξύ 71 δις. δολαρίων και 277 δις. δολαρίων ετησίως (0,7 με 2, 8 του Α.Ε.Π). Στην περίπτωση της Κίνας, το εκτιμώμενο κόστος υγείας, λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης, είναι ακόμη υψηλότερο αγγίζοντας το 3% του ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα
Η ρύπανση του νερού, του αέρα και του εδάφους μπορεί να προκαλέσει δυσμενείς ασθένειες, όπως καρδιαγγειακές και αναπνευστικές παθήσεις ,καρκίνο, ορμονικές διαταραχές, ακόμα και το θάνατο.
Αν και για τους ρύπους της ατμόσφαιρας και των υδάτων υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις οι χώρες μέλη του ΟΟΣΑ εμφανίζονται ακόμα υψηλά τα επίπεδα κινδύνου. Τα τρία τέταρτα (75,9%) του συνόλου των θανάτων που αποδίδονται σε ασθένειες λόγω της ρύπανσης στις χώρες του ΟΟΣΑ έχουν επέλθει στο Μεξικό και στην Τουρκία.
Από την άλλη πλευρά, σε ποσό 1 τρις ευρώ ανέρχεται σε παγκόσμιο επίπεδο το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη δραστηριότητα που σχετίζεται με τομείς που αφορούν το περιβάλλον, ενώ σε 21 εκατ. υπολογίζονται οι θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργήσει τα "πράσινα επαγγέλματα", γεγονός που τα καθιστά επιλογή υψηλής προτεραιότητας και για τη χώρα μας.
Η λίστα με τα "πράσινα επαγγέλματα" συνεχώς διευρύνεται και επικαιροποιέιται καθώς οι ανάγκες για την προσαρμογή στις νέες περιβαλλοντικές συνθήκες και για ανταπόκριση στη ζήτηση πράσινων προϊόντων και υπηρεσιών συνεχώς αυξάνονται. Όσον αφορά ορισμένα επιστημονικά και επαγγελματικά πεδία στα οποία θα υπάρχει δεδομένη μελλοντική ζήτηση εργασίας, αναφέρουμε τη βιολογική και οικολογική γεωργία, την αειφορική διαχείριση δασών, την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, την προστασία βιοτόπων και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων διατροφής.
 
2) Το κόστος της μη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης :
Είναι δεδομένο ότι αιώνια οικονομική ανάπτυξη δεν υπάρχει. Όμως τα τελευταία 20 χρόνια η Αγγλική οικονομία αυξήθηκε κατά 40%, η Γερμανική κατά 50% και η Ιαπωνική κατά 60%. Σε καμιά περίπτωση όμως δεν μπορούμε να διακρίνουμε, αν οι Ιάπωνες ευτυχέστεροι από τους άλλους. Πέντε ολόκληρους πλανήτες τύπου Γη, με ανάλογη βιόσφαιρα, θα χρειαζόμαστε για να αναπνέουμε ελεύθερα, αν τα 5,7 δις κάτοικοι της Γης εξέπεμπαν το ίδιο κατά κεφαλή ποσό CO2 όπως οι Γερμανοί. Υπάρχει μια μέγιστη ανισοκατανομή του περιορισμένου ζωτικού χώρου μεταξύ ανθρώπων, καθώς το 1/5 του γήινου πληθυσμού καταναλώνει τα 4/5 των πρώτων υλών του πλανήτη και βάση των εκτιμήσεων του ενεργειακού τομέα, στα επόμενα 25 χρόνια η παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας θα αυξηθεί ακόμη κατά 50%. Ήδη τώρα στο Πεκίνο υπάρχουν ημέρες, που οι κάτοικοι έχουν την εντύπωση, ότι στην ατμόσφαιρα υπάρχει μόνο μόλυβδος και όχι οξυγόνο. Στις ΗΠΑ υπάρχουν περίπου 50.000 εγκαταλελειμμένες χωματερές, από τις οποίες περίπου οι 10.000 πρέπει να καθαριστούν άμεσα, με κόστος 20 μέχρι 500.000.000 δολάρια ανά χωματερή.

3) Το οικονομικό κέρδος της προστασίας του περιβάλλοντος :
H προστασία του περιβάλλοντος σε οικονομικούς κύκλους αποτελεί κατά κανόνα παράγοντα κόστους που μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Όμως, συστηματικά παραβλέπουμε, ότι η ενεργή προστασία του περιβάλλοντος ανοίγει πολύπλευρες δυνατότητες για την αύξηση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων. Τα ποσοτικά στοιχεία που μας προμηθεύουν τα διάφορα ινστιτούτα και οι ενώσεις των επιχειρήσεων, δείχνουν τις εξής τέσσερις τάσεις :
1. H προστασία του περιβάλλοντος μπορεί να επιφέρει σημαντική μείωση κόστους και μια αντίστοιχη αύξηση κέρδους της επιχείρησης. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των εξειδικευμένων συμβουλευτικών οργανισμών, οι Γερμανικές επιχειρήσεις μπορούν να μειώσουν το συνολικό τους κόστους μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης του περιβάλλοντος κατά 2%.Αυτό το ποσοστό αντιστοιχεί στο 50% του ενεργειακού κόστους της Γερμανικής Βιομηχανίας.
2. Η αγορά για αγαθά προστασίας του περιβάλλοντος διευρύνεται ραγδαία. Αυτή η αγορά εξελίχθηκε της δεκαετία του 80 και αυξάνεται σταθερά ανά έτος μεταξύ 6-8 %. Αυτό δείχνει, ότι οι εταιρείες που παράγουν αυτά τα αγαθά είναι λιγότερο εξαρτημένες από οικονομικές διακυμάνσεις. Αυτή η δυναμική της αγοράς με οικολογικά προϊόντα διαπιστώνεται και από τους εξής απόλυτους αριθμούς. Το παγκόσμιο εμπόριο οικολογικών προϊόντων έφτασε το 1991 τα 178 δις μάρκα, το 1993 μόνο στην Ευρώπη ο όγκος εμπορίου σε οικολογικά αγαθά ανέρχεται στα 210 δις μάρκα. Ηγέτης βεβαίως της παγκόσμιας αγοράς οικολογικών προϊόντων είναι η Γερμανία με ποσοστό 21%. Οι ελληνικές επιχειρήσεις ακόμη δεν ανακάλυψαν αυτή την αγορά. Ήδη σήμερα στη Γερμανία 680.000 εργαζόμενοι απασχολούνται στη βιομηχανία για την προστασία του περιβάλλοντος και 1.100.000 έφτασαν εργατικές θέσεις στην ίδια βιομηχανία το 2.000.
3. Οι επιχειρήσεις με έμπρακτη οικολογική ευαισθησία αποκτούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα (οικολογική εικόνα). Η επικοινωνία και το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων στη δεκαετία του 90 φέρει τη σφραγίδα όπως όλοι ξέρουμε της "προστασίας του περιβάλλοντος". Ο λόγος είναι συγκεκριμένος: ιδιαίτερα σε τομείς που η ποιότητα των κλασσικών προϊόντων των διαφόρων ανταγωνιστών διαφέρει ελάχιστα είναι, η περιβαλλοντική εικόνα του προϊόντος και του παραγωγού σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία στην αγορά. Δηλαδή η προστασία του περιβάλλοντος παίζει ρόλο κλειδί για την δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.
4.Το κόστος προστασίας περιβάλλοντος είναι χαμηλότερο της προσόδου από την πρόληψη περιβαλλοντικών ζημιών.
Μερικά παραδείγματα από τη Γερμανική εμπειρία θα μας δείξουν, πόσο σημαντική είναι η προστασία του περιβάλλοντος με τη δημιουργία πλεονεκτημάτων εγκατάστασης :
-Τα έξοδα για ασθένειες του αναπνευστικού και του κυκλοφοριακού συστήματος εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανέρχονται ετησίως στα 5,6 δις. μάρκα.
-Οι ζημιές σε δρόμους και κτίσματα, λόγω των ρυπογόνων αναθυμιάσεων, ανέρχεται στα 3,6 δις. μάρκα
-Το κόστος της ρύπανσης του εδάφους και υπεδάφους κυμαίνεται στα 22 με 60 δις. μάρκα
-Το κόστος της δημόσιας ύδρευσης επιβαρύνεται, λόγω ρύπανσης του περιβάλλοντος, με 1, 7 δις. μάρκα.

4) Συμπέρασμα :
Μετά τα παραπάνω διαπιστώνουμε, ότι για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η προστασία του περιβάλλοντος ήταν μόνο ένας γενικός κοινωνικός στόχος. Σήμερα ενδυναμώνετε ο ρόλος της προστασίας του περιβάλλοντος σαν οικονομικός παράγοντας για τις επιχειρήσεις. Οπωσδήποτε η διαχείριση του περιβάλλοντος βρίσκεται ακόμη σε εμβρυακό στάδιο. Τα λίγα στοιχεία που παραθέσαμε παραπάνω όμως δείχνουν, ότι η διαχείριση του περιβάλλοντος αποδεικνύεται σαν ευκαιρία μάλλον παρά σαν επιβάρυνση για τον οικονομικό τόπο εγκατάστασης, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Και στην περίπτωση περιβαλλοντικής προστασίας ισχύει ότι, όποιος έρχεται καθυστερημένος τον τιμωρεί η αγορά. Ανεξάρτητα αν πρόκειται για μείωση του κόστους ή για την εισαγωγή στην αγορά νέων προϊόντων. Έτσι οι επενδύσεις στην προστασία του περιβάλλοντος προσανατολίζονται σε τρεις παράγοντες : μείωση του κόστους, συμμετοχή στη ραγδαία αύξηση αγοράς περιβαλλοντικών προϊόντων και δημιουργία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων μέσω της καλλιέργειας περιβαλλοντικής εικόνας

Μανόλης Βουτυράκης

Φυσικός Περιβ/γος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 163 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54567434
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.