ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Παρασκευή 12 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Προς ένα άλλο μοντέλο ανάπτυξης Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2008

α) Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον:
Ζούμε σε μια εποχή όπου το περιβάλλον αποτελεί την τελευταία προτεραιότητα στην πολιτική ατζέντα (σε αντίθεση με αυτά που υπόσχονται προεκλογικά οι πολιτικοί). Η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η εξάντληση του φυσικού κεφαλαίου της γης και η δια τάραξη του οικολογικού ισοζυγίου στον πλανήτη αποτελούν αδιαμφισβήτητα τις ορατές επιπτώσεις αυτής της συνειδητής πολιτικής. Η επιλογή αυτή συνδέεται άμεσα με την καταστροφική μανία της χωρίς όρια οικονομικής ανάπτυξης, η οποία ενισχύθηκε σε ανησυχητικά βαθμό τελευταία, ως αποτέλεσμα της επικράτησης του νεοφιλελεύθερου φαινομένου της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. Σύμφωνα με αυτήν, η επιθετική ανάπτυξη προβάλλεται ως πρόσχημα για την άνοδο του επιπέδου του συνόλου των κατοίκων της γης και την επίτευξη του οράματος της καθολικής ευημερίας.

Έχει γίνει όμως κοινή συνείδηση ότι για την επίτευξη των σημερινών επιπέδων ανάπτυξης του 25% του πληθυσμού της πλούσιας δύσης χρειάστηκε ήδη εκμετάλλευση του 70% του παγκόσμιου φυσικού πλούτου. Με δύο λόγια, ήδη το φυσικό περιβάλλον δεν αντέχει στην επιθετική ανάπτυξη που συντηρεί την ευημερία μόλις τους ενός τετάρτου του πληθυσμού της γης. Πόσο μάλλον την ανάπτυξη που υπόσχεται η παγκοσμιοποίηση προκειμένη να πετύχει το στόχο της καθολικής ευημερίας στα πρότυπα των προηγμένων της δύσης, θα χρειαζόταν τα φυσικά αποθέματα περίπου τριών πλανητών σαν την γη για να συντηρηθεί.

Ενώ λοιπόν στο ισοζύγιο της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης η ζήτηση του φυσικού κεφαλαίου της γης αυξάνει διαρκώς, η προσφορά παραμένει σταθερή, αν όχι μειούμενη, λόγω της υποβάθμισης των περιβαλλοντικών συστημάτων και της εξάντλησης των φυσικών αποθεμάτων, Αυτός είναι ο λόγος που το μοντέλο της επιθετικής, χωρίς φραγμούς οικονομικής ανάπτυξης που προτείνει ο παγκοσμιοποιημένος οικονομικός φιλελευθερισμός στερείται νομιμοποίησης και ελέγχεται ως καταστροφικό, εξωπραγματικό και αδιέξοδο. ¶λλα συμφέροντα φαίνεται να εξυπηρετεί σήμερα ο παγκόσμιος καπιταλισμός.

β) Προς ένα μοντέλο "πράσινης ανάπτυξης":
Τα σημερινά πολιτικά αδιέξοδα αποτελούν μια ακόμη πρόκληση για την ανθρώπινη ευφυΐα. Η προοδευτική σκέψη έχει υποχρέωση να προτείνει να προτείνει ένα εναλλακτικό δρόμο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, το παραδοσιακό μοντέλο της οικονομικής ανάπτυξης με κοινωνική δικαιοσύνη διευρύνεται προκείμενου να συμπεριληφθεί ως τρίτος και ισότιμος πόλος η οικολογική συνιστώσα. Δημιουργείται έτσι ένα νέο, εναλλακτικό, όσο και σύνθετο πολιτικό μοντέλο, που απαντά στα σημερινά οικονομικά, κοινωνικά και ταυτόχρονα και περιβαλλοντικά αδιέξοδα: To αειφορικό πολιτικό μοντέλο της ισόρροπης οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής ανάπτυξης εξασφαλίζει σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης και κλιματικής αλλαγής μια ανάπτυξη με ανθρώπινο πρόσωπο. Μια ανάπτυξη δηλαδή που δεν θα είναι μόνο οικονομικά αποδοτική και κοινωνικά δίκαιη, αλλά θα είναι και οικολογικά εφικτή, επειδή ακριβώς θα είναι συμβατή με τη φέρουσα ικανότητα του πλανήτη.

Η επίτευξη του στόχου της περιβαλλοντικής ακεραιότητας όμως, εφόσον θεωρείται αναγκαία και ικανή συνθήκη για να υπάρξει τόσο οικονομική ανάπτυξη όσο και κοινωνική δικαιοσύνη, είναι σαφές ότι δεν μπορεί να είναι συνώνυμη μόνο με αναπτυξιακούς φραγμούς ούτε να μεταφράζεται αποκλειστικά ως οικονομικό κόστος. Ιδιαίτερα σε μια εποχή έξωθεν ισχυρού οικονομικού ανταγωνισμού, όπως αυτή της παγκοσμιοποίησης. Στο μοντέλο της ισόρροπης ανάπτυξης συνεπώς, οι περιβαλλοντικοί στόχοι δεν πρέπει δεν πρέπει να επιτυγχάνονται μόνο ως αποτέλεσμα αυστηρών ρυθμιστικών κανόνων, κρατικών παρεμβάσεων και νομικών περιορισμών, που σκοπό έχουν την απαγόρευση ή και την τιμωρία των μη φιλικών προς το περιβάλλον δράσεων.

Το αναπτυξιακό μοντέλο, λοιπόν, που στηρίχτηκε στην επάρκεια των αγαθών σε εθνικό επίπεδο και στράφηκε προς περιβαλλοντικά καταστροφικές, πλην όμως οικονομικά σκόπιμες δραστηριότητες θα πρέπει σήμερα να εγκαταλειφθεί και να αντικατασταθεί με μια ανάπτυξη που θα βασίζεται στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε τόπου. Αυτή στη σημερινή εποχή της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της κλιματικής αλλαγής απαντά τόσο στο πρόβλημα του οικονομικού ανταγωνισμού όσο και σε εκείνο της υπέρβασης της φέρουσας ικανότητας των τοπικών οικοσυστημάτων. Η "πράσινη ανάπτυξη" λοιπόν και οι πράσινες οικονομικές δραστηριότητες, επειδή ακριβώς ενσωματώνουν τους περιβαλλοντικούς στόχους, λειτουργούν αφ' εαυτών και ως κίνητρα οικολογικής συμπεριφοράς, αποτελώντας την πεμπτουσία του νέου μοντέλου της ισόρροπης ανάπτυξης.

γ) Για μια ισόρροπη ανάπτυξη της Ελλάδας:
 Ένας από τους κορυφαίους στόχους της χώρας στη νέα εποχή είναι η αναζήτηση ενός "άλλου δρόμου", που θα οδηγήσει στη διάχυση των αρχών και την υλοποίηση των επιδιώξεων της αειφορίας σε όλους του επιμέρους τομείς της αναπτυξιακής δραστηριότητας. Ο στόχος αυτός είναι ταυτόσημος με το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας, στην κατεύθυνση της επίτευξης μιας ισόρροπης ανάπτυξης που θα στηρίζεται στο τρίπτυχο: Οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή και περιβαλλοντική προστασία και διατήρηση.

Ο πρωτογενής τομέας της αγροτικής οικονομίας θα πρέπει να επανασχεδιασθεί, κατά τρόπο ώστε να γίνει συμβατός με την φέρουσα ικανότητα της ελληνικής γης. Η ανάπτυξη της υπαίθρου για να είναι βιώσιμη, για να έχει δηλαδή διάρκεια και προοπτική, πρέπει στο εξής να στηριχθεί πιο στέρεα στην ελληνική γη και στα φυσικά αποθέματα. Τα επιφανειακά και τα υπόγεια νερά, το έδαφος, οι υγρότοποι, τα δάση, τα σπάνια ελληνικά οικοσυστήματα αποτελούν προϋπόθεση βιωσιμότητας
τόσο για την ίδια την αγροτική οικονομία, όσο και για τη διατήρηση της ζωής στην ύπαιθρο.

Η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία στην Ελλάδα είναι σήμερα σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να είναι ταυτόσημες με την εξάντληση και την ποιοτική υποβάθμιση των υδατικών πόρων, με ερημοποίηση της ελληνικής, με την εξαφάνιση των υγροτόπων και των οικοσυστημάτων και την αποδυνάμωση της βιποικιλότητας. Η φυσική μας κληρονομιά, θα πρέπει να ξαναγίνει το συγκριτικό πλεονέκτημα για την ευημερία μας.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας θα πρέπει κατ’ αρχήν να αναζητηθούν κατευθύνσεις για την αγροτική παραγωγή της υπαίθρου, που θα είναι συμβατές με τα φυσικά χαρακτηριστικά της ελληνικής γης. Θα πρέπει όμως αναζητηθούν και νέες, εναλλακτικές ή και συμπληρωματικές με την αγροτική παραγωγή δραστηριότητες, οι οποίες θα μπορέσουν να συντηρήσουν οικονομικά τον πληθυσμό της υπαίθρου και να εμποδίσουν την εγκατάλειψή της. Η πλούσια ελληνική φύση, είτε είναι ορεινή είτε πεδινή είτε παράκτια είτε νησιώτικη, με τα σπάνια οικοσυστήματα και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα βιοποικιλότητα, μπορεί να αποτελέσει μια καινούργια πλουτοπαραγωγική πηγή, προσελκύοντας επενδύσεις μέσω της ανάπτυξης οικοτουριστικών και αγροτοτουριστικών, για παράδειγμα, δραστηριοτήτων.

Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 72 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54584158
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.