ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ανακύκλωση, πράξη ευθύνης για καλύτερη ποιότητα ζωής κ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Περιβάλλον
Μανόλης Βουτυράκης , Τρίτη, 21 Οκτώβριος 2008

α) Εισαγωγή :

Η ανακύκλωση είναι η επανεπεξεργασία ήδη επεξεργασμένων υλικών, ιδιαίτερα απορριμμάτων, σε νέα προϊόντα. Η ανακύκλωση μειώνει την κατανάλωση πρώτων υλών και τη χρήση ενέργειας και ως εκ τούτου τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
Η ανακύκλωση αποτελεί μεταξύ άλλων και πράξη ευθύνης για όλους ώστε να μάθουμε να στηρίζουμε δράσεις και πρακτικές οι οποίες εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και πόλεις προστατεύοντας το περιβάλλον και βελτιώνοντας την ποιότητα της ζωής. Σήμερα οι καταναλωτικές κοινωνίες παράγουν σε ημερήσια βάση τεράστιες ποσότητες από σκουπίδια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα εξαιτίας του όγκου τους και στην αποκομιδή τους και στην εναπόθεση και διαχείρισή τους.
Η ανακύκλωση αποτελεί μια βασική έννοια της σύγχρονης διαχείρισης των αποβλήτων, στα οποία περιλαμβάνονται το γυαλί, το χαρτί, το αλουμίνιο και άλλα μέταλλα όπως ο χαλκός και ο σίδηρος, την άσφαλτο, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα πλαστικά. Οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές είναι ανακυκλώσιμες όχι μόνο γιατί επιβαρύνουν το περιβάλλον, αλλά και γιατί βλάπτουν την υγεία μας.
Τα βιοδιασπάσιμα απόβλητα, όπως υπολείμματα τροφίμων ή τα απόβλητα κήπων και καλλιεργειών, είναι επίσης ανακυκλώσιμα με την βοήθεια μικροοργανισμών μέσω της λιπασματοποίησης (κομποστοποίησης) ή της αναερόβιας χώνευσης.

β) Ωφέλειες ανακύκλωσης :
1) Εξοικονομούνται ενέργεια και φυσικοί πόροι 2) Μειώνονται τα απορρίμματα και τα προβλήματα διαχείρισης τους, 3) Μειώνεται η ρύπανση της ατμόσφαιρας, του εδάφους και των υπόγειων υδάτων (ελαφρύνεται, έτσι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος), 4) Εξοικονομείται ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή όλων των προαναφερθέντων αντικειμένων, 5) Επιτυγχάνεται μακροπρόθεσμα πτώση (ή μη αύξηση) των τιμών των προϊόντων, καθώς δεν απαιτείται εκ νέου παραγωγή πρώτης ύλης, 6) Σώζεται η υγεία των κατοίκων του πλανήτη και διασφαλίζεται το καλύτερο μέλλον των παιδιών, 7) Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για τη διάσωση του πλανήτη, 8) Δημιουργείται ευχάριστη αίσθηση και ικανοποίηση για τη συμμετοχή στην βελτίωση του περιβάλλοντος και συνθηκών ζωής.
Η αξιοποίηση των υλικών και ουσιών που περιέχονται σε ότι θεωρούμε άχρηστο και το ρίχνουνε στους ειδικούς κάδους για την ανακύκλωση και όχι στον σκουπιδοτενεκέ σημαίνει επαναχρησιμοποίηση ορισμένων συστατικών τους,δηλαδή κατασκευά-ζονται και πάλι αντικείμενα καθημερινής χρήσης, χωρίς να υπερεκμεταλλέυονται τις πρώτες ύλες και να ρυπαίνουν το περιβάλλον με τις πρωτογενείς παραγωγικές διαδικασίες. Είναι με άλλα λόγια η ανακύκλωση, η εναλλακτική λύση στο σύνδρομο Παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη, η οποία κυριαρχεί στη χρήση των υλικών της σημερινής καταναλωτικής κοινωνίας.

γ) Ανακύκλωση στην Ευρώπη:
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η χώρας κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις ως προς τις επιδόσεις στον τομέα ανακύκλωσης των υλικών συσκευασίας κυρίως λόγω της καθυστερήσεις έναρξης των απαραίτητων ενεργειών.
Πρωτοπόροι στον τομέα της ανακύκλωσης είναι οι Γερμανοί με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στον τομέα αυτό. Επίσης στη χώρα αυτή η πληροφόρηση και η ενημέρωση των πολιτών είναι σε υψηλό επίπεδο, καθώς αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητας τους ο διαχωρισμός των απορριμμάτων και η εκτίμηση της αξίας τους σε ύλη και ενέργεια. Ακολουθούν το παράδειγμα της Γερμανίας, η Αυστρία, η Σουηδία, η Δανία κ.λπ. Η Ελλάδα είναι προτελευταία στον τομέα της ανακύκλωσης, με τάσεις μεγάλων επιδόσεων τα προσεχή χρόνια.

δ) Η ανακύκλωση στην Ελλάδα:
Με ολοένα και γοργότερους ρυθμούς τρέχει η ανακύκλωση στην Ελλάδα και η εικόνα που παρουσιάζει η χώρα μας στον συγκεκριμένο τομέα κρίνεται ικανοποιητική, έναντι των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών.
Φέτος υπολογίζεται να αξιοποιηθεί στην Ελλάδα ποσοστό 40% των υλικών συσκευασίας, ήτοι 400.000 τόνοι, από το 1 εκατ. τόνους που απορρίπτονται, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος αριθμός έφθασε στους 340.000 τόνους. Ο στόχος της Ε.Ε. είναι, το 2011 να αξιοποιείται στη χώρα μας το 60% των υλικών συσκευασίας, με το 55% να πηγαίνει για ανακύκλωση και το υπόλοιπο 5% να αυξηθεί. Επίσης μεταξύ άλλων φέτος υπολογίζεται πως η ανακύκλωση της ΕΕΑΑ θα καλύψει 7 εκατ. κατοίκους, με 500 συμβεβλημένους δήμους, 19 κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) 75.000 κάδους, 250 οχήματα και 750 θέσεις εργασίας.
Από τον Αύγουστο του 2001 που ψηφίστηκε στη Βουλή ο Νόμος 2939 (που ρυθμίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων από τις συσκευασίες και καθορίζει τους βασικούς άξονες για τη διαχείριση μιας σειράς άλλων προϊόντων μετά τη χρήση τους) φτάσαμε μέχρι το 2004, που ουσιαστικά ξεκίνησε οργανωμένα η εφαρμογή του.
"Το 2007 η ανακύκλωση ανήλθε σε ποσοστό 24% του συνόλου των απορριμμάτων από 6% που ήταν το 2004" δήλωσε ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ. Μπορούμε να πάμε ακόμα καλύτερα, με στόχο η χώρα μας να φθάσει το 2012 στο μέσο επίπεδο ανακύκλωσης των 15 κρατών-μελών της Ε.Ε που ανέρχεται στο 33%.
Σήμερα στην Ελλάδα λειτουργούν 10 εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, με τα οποία ανακυκλώνουμε σχεδόν τα πάντα. Γι το 2007 εκτιμάται ότι σε ετήσια βάση είχαμε μείωση 5 εκατ. κυβικών μέτρων στον όγκο των σκουπιδιών, μείωση περίπου 350.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ,σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ έγινε πολύ σημαντική δουλειά στον τομέα των υποδομών της ανακύκλωσης, με την δημιουργία περίπου 80 εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων.
Παρόλα αυτά η έλλειψη παιδείας από πλευράς πολιτών, αλλά και η έλλειψη εμπειρίας εκ μέρους της πολιτείας στη διαχείριση της ανακύκλωσης, οι στόχοι που έχουν τεθεί σε πανελλαδικό επίπεδο δείχνουν ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση (προθέρμανσης) πριν τον αγώνα, την στιγμή που ο αγώνας έχει ήδη ξεκινήσει. Και βέβαια μιλάμε για τον αγώνα διαχείρισης των απορριμμάτων, αφού πλέον αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών.

ε) Τα βασικά συστήματα ανακύκλωσης στην Ελλάδα:
1) Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ): Το σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και έχει ανακυκλωμένο το 2007 344.360 τόνους από 1.050.000 τόνους αποβλήτων συσκευασίας, δηλαδή ποσοστό 32,8 %. Αυτή τη στιγμή το σύστημα εξυπηρετεί 6.115.297 κατοίκους, με 51.602 τοποθετημένους κάδους σε λειτουργία .
2) Κέντρο Εναλλακτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Α.Ε (Κ.Ε.ΠΕ.Δ.ΑΕ):
To σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας, με πεδίο εφαρμογής τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες λιπαντικών ελαίων. Το έτος 2007 συνέλεξε και οδήγησε προς αξιοποίηση 3900 τόνους, από ένα σύνολο αποβλήτων συσκευασιών 7.680 τόνων (50,8%). Μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας έχει υπερκαλύψει τους στόχους συλλογής και αξιοποίησης που η νομοθεσία προβλέπει.
3) Ανακύκλωση Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών (Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε) : Το συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Το έτος 2007 οδήγησε προς ανακύκλωση 442 τόνους από 2100 τόνους χρησιμοποιημένες φορητές ηλεκτρικές στήλες, δηλαδή ποσοστό 21 %.
4) Συσσωρευτές Οχημάτων και Βιομηχανίας : Σήμερα λειτουργούν δύο (2) συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης χρησιμοποιημένων συσσωρευτών οχημάτων και βιομηχανίας κσι συγκεκριμένα :
α) Το συλλογικό σύστημα ΣΥΔΕΣΥΣ Α.Ε, το οποίο συνέλεξε και ανακύκλωσε το 2007 32.000 τόνους από 41.000 τόνους, δηλαδή 78%.
β) Το συλλογικό σύστημα ΣΕΔΙΣ-Κ, με γεωγραφική εμβέλεια την περιφέρεια Κρήτης, το 2007 συνέλεξε 510 τόνους χρησιμοποιημένους συσσωρευτές.
5) Εcoelastika Α.Ε.-Παλαιά Ελαστικά :To συλλογικό σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας. Η συλλογή το έτος 2007 ανήλθε σε 46.700 τόνους από 54.700 τόνους χρησιμοποιημένα ελαστικά, δηλαδή σε ποσοστό 85,4%. Τα ποσοστά ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων ελαστικών υπερβαίνουν σημαντικά τους στόχους που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία.
6) Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων Ελλάδος (Ε.Δ.Ο.Ε ) : To εγκεκριμένο σύστημα είναι πανελλαδικής εμβέλειας και έχει ανακυκλώσει 45.000 οχήματα τέλους κύκλου ζωής από την εκτιμώμενη ποσότητα των 50.000 τέτοιων οχημάτων που υπάρχουν στη χώρα. Η ανακύκλωση ανέρχεται σε ποσοστό 82%.
7) Ανακύκλωση Συσκευών ΑΕ: Το εγκεκριμένο σύστημα έχει συλλέξει για το έτος 2007 31 200 τόνους απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών από 44.000 τόνους που είναι ο στόχος της Ε.Ε. (δηλαδή ποσοστό 70,9%)
8) ΕΛ.ΤΕ.Π.Ε : To εγκεκριμένο σύστημα πανελλαδικής εμβέλειας έχει συλλέξει και οδηγήσει για αναγέννηση 36.550 τόνους απόβλητα λιπαντικών ελαίων. Μετά από 4 χρόνια λειτουργίας, έχουν υπερκαλυφθεί οι στόχοι αναγέννησης.
 
ε) Περιβαλλοντική αγωγή:
Ωστόσο όλοι οι προβληματισμοί που πρέπει να επιλυθούν γύρω από την ανακύκλωση, πρέπει να ξεκινήσουν από την περιβαλλοντική πληροφόρηση, εκπαίδευση και αγωγή. Όλα οφείλουν να ξεκινήσουν από το σχολείο και να επεκταθεί στο σπίτι, ώστε τα προσδοκοκώμενα αποτελέσματα να είναι καλύτερα δυνατά. Εξάλλου, οι πρωτοβουλίες στο σχολείο με την ανακύκλωση χρήσιμων υλικών -χαρτί κουτιά των αναψυκτικών και πλαστικές συσκευασίες- θα δημιουργήσει το ανάλογο περιβαλλοντικό ρεύμα και προς το σπίτι, αλλά και συνειδητοποιημένους αυριανούς ενεργούς πολίτες. ¶λλωστε ο εκπαιδευτικός με την κατάλληλη παιδαγωγική προσέγγιση μπορεί να προσδώσει προσθετικά αποτελέσματα και στη διαχείριση και στην ανακύκλωση των απορριμμάτων.
Μανόλης Βουτυράκης
Φυσικός Περιβ/γος

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 180 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54568035
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.