ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 01 Οκτ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΑΣΩΠΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Περιβάλλον
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ , Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2008

Ερωτήματα θέτουν στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία οι Οικολόγοι Πράσινοι

Με την ευκαιρία της δημόσιας έκκλησης που απευθύνει η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις Κυβερνητικές Υπηρεσίες και σε οργανώσεις Πολιτών της περιοχής για συμμετοχή σε δράσεις προστασίας περιβάλλοντος, οι Οικολόγοι Πράσινοι απευθύνουν δημόσια στην ΕΑΒ, στις αρχές και στην τοπική κοινωνία τέσσερα ερωτήματα σχετικά με:
- τη ρύπανση της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού και τον επιμερισμό ευθυνών,
- την υποχρέωση ανάληψης του κόστους καθαρισμού – εξυγίανσης της περιοχής από όσους έχουν συμβάλει στη ρύπανση της με εξασθενές χρώμιο και άλλες επικίνδυνες και τοξικές ουσίες,
- τα σχέδια της ΕΑΒ για τον αποχρωματισμό 94 αεροσκαφών F-16 της Lockheed Martin.
- τον ορισμό της "πράσινης ανάπτυξης" σύμφωνα με την ΕΑΒ.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι ζητάμε για την περιοχή του Ασωπού:
- την εκπόνηση αναλυτικής υδρογεωλογικής μελέτης που θα αποτυπώνει την έκταση της ρύπανσης, θα χαρακτηρίζει τους κύριους ρύπους και τις τάσεις μεταφοράς τους στα υπόγεια νερά, συνεχή παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας των νερών,
- πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, διαβούλευση με τους πολίτες για τη βιώσιμη διαχείριση των νερών καθώς και την αποκατάσταση σταδιακά και το αργότερο μέχρι το 2015 της καλής κατάστασης των υπόγειων, επιφανειακών και παράκτιων νερών που έχουν επιβαρυνθεί
- ένα Περιβαλλοντικό Σχέδιο με χρονοδιαγράμματα, τεχνικές απαιτήσεις και κόστος εφαρμογής για τον καθαρισμό της περιοχής και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος.
- συγκεκριμένες απαντήσεις για το ποιοι είναι υπεύθυνοι για τη ρύπανση και σε ποιο βαθμό, ώστε να κληθούν να πληρώσουν το κόστος της αποκατάστασης.

Πιο αναλυτικά

Τέσσερα ερωτήματα που ζητούν ξεκάθαρες απαντήσεις
θέτουν οι Οικολόγοι Πράσινοι στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία

Εντύπωση μας δημιούργησε η ανοικτή επιστολή της ΕΑΒ με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος με τίτλο ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΑΣ ΣΤΟΧΟΣ "Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝ ΟΛΩΝ", όπως επίσης και η πρόσφατη ανακοίνωσή της για διοργάνωση ημερίδας για την "Πράσινη Ανάπτυξη" στις 25/9, με την οποία η βιομηχανία απευθύνει πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο για συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας για "Πράσινη Ανάπτυξη" της ευρύτερης περιοχής του Ασωπού ποταμού.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι απευθύνουν δημόσια στην ΕΑΒ, στις αρχές και στην τοπική κοινωνία τέσσερα ερωτήματα που ζητούν ξεκάθαρες και συγκεκριμένες απαντήσεις:

Ερώτημα 1: Πώς ορίζει η ΕΑΒ τον όρο "πράσινη ανάπτυξη"; Συμφωνεί η ΕΑΒ με τις παρακάτω θέσεις;

Βιώσιμη Ανάπτυξη ορίστηκε στην Έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη "Το Κοινό μας Μέλλον" (γνωστή και ως "Έκθεση Brundtland") που δημοσιεύτηκε το 1987, ως:
"Η Ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες των σύγχρονων γενεών χωρίς να υπονομεύει την ικανότητα των επερχόμενων γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές του ανάγκες".
Αειφορική λοιπόν χρήση περιβαλλοντικών πόρων σημαίνει ότι η σύγχρονη γενιά χρησιμοποιεί νερά, εδάφη, και οικοσυστήματα με τέτοιο τρόπο που εξασφαλίζει την επάρκεια και καλή ποιότητα αυτών των πόρων εις το διηνεκές.

Πόσο πολύ απέχει η ανάπτυξη που ακολουθείται στις περιοχές του Ασωπού ποταμού από το να χαρακτηριστεί "Βιώσιμη";
• Μετά από τέσσερις δεκαετίες συνεχιζόμενης ρύπανσης από ανεξέλεγκτη διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων, στερεών, υγρών και αέριων, έχει πλέον ξεπεραστεί η φέρουσα ικανότητα των νερών, εδαφών και της ατμόσφαιρας και των οικοσυστημάτων της περιοχής, η φυσική τους ικανότητα για αυτό-καθαρισμό και συγκράτηση της ρύπανσης ενώ έχει συσσωρευτεί πλέον σημαντική ποσότητα ρύπων που δεν διασπώνται. Η ρύπανση έχει επεκταθεί σε ευρύτερες περιοχές μέχρι και το νότιο Ευβοϊκό.
• Η ακραία υποβάθμιση που βιώνουμε σήμερα στις περιοχές του Ασωπού δεν αφορά μόνο στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία αλλά και στον κοινωνικό ιστό και στην οικονομία της περιοχής.
• Δεν είναι μέχρι σήμερα επακριβώς γνωστή η έκταση της ρύπανσης των νερών, εδαφών και της ατμόσφαιρας αλλά και το ποιοι είναι υπεύθυνοι και σε ποιο βαθμό. Δηλαδή δεν έχει γίνει ανάληψη ευθύνης για την περιβαλλοντική ζημιά και επιμερισμός του κόστους για την αποκατάσταση της βλάβης που έχει προκληθεί. Τα παραπάνω αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή της Αρχής "ο Ρυπαίνων Πληρώνει" που πρακτικά σημαίνει να αναληφθεί άμεσα από όσους έχουν προκαλέσει τη ρύπανση το πλήρες κόστος αποκατάστασης και εξυγίανσης της περιοχής. Τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΥΠΕΧΩΔΕ δεν συνάδουν με την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει για την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς" αλλά περισσότερο μάλλον εξυπηρετούν τους ρυπαίνοντες (ο ρυπαίνων πληρώνει για να συνεχίσει να ρυπαίνει).
• Οι σοβαρές επιπτώσεις της ρύπανσης στην Ανθρώπινη Υγεία δεν έχουν εκτιμηθεί μέχρι σήμερα. Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τη βλάβη που έχει προκληθεί στην Ανθρώπινη Υγεία.

Ερώτημα 2: Ποιο είναι το μερίδιο της ευθύνης που αναλογεί στην ΕΑΒ για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική υποβάθμιση των περιοχών του Ασωπού ποταμού;

Η ΕΑΒ μέσω της παραγωγικής της διαδικασίας παράγει επικίνδυνα απόβλητα, υγρά, στερεά και αέρια, μεταξύ αυτών και το τοξικό εξασθενές χρώμιο. Δεν είναι όμως δημόσια γνωστό ποιες κατηγορίες και τι ποσότητες αποβλήτων παράγονται από την ΕΑΒ και πως γίνεται η διαχείρισή τους.
ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΛΟΥΝ ΤΗΝ Ε.Α.Β. ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ:
• Κατηγορίες και ποσότητες ανά κατηγορία επικίνδυνων πρώτων υλών που χρησιμοποιεί στην παραγωγική της διαδικασία.
• Κατηγορίες και ποσότητες ανά κατηγορία επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων καθώς και αέριων ρύπων που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία.
• Τεχνολογίες διαχείρισης των παραγόμενων επικίνδυνων και άλλων αποβλήτων.
• Τεχνολογίες Διαχείρισης και Μείωσης Αέριων Ρύπων.
• Τεχνολογίες Μείωσης και Διαχωρισμού Αποβλήτων.
• Διαχρονική Μεταβολή των χρησιμοποιούμενων Επικίνδυνων Πρώτων Υλών.
• Διαχρονική Μεταβολή των Παραγόμενων Αποβλήτων (επικίνδυνων και μη) και Αέριων ρύπων

Όπως έδειξαν οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι του ΥΠΕΧΩΔΕ στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2007 (δημοσίευση Φεβρουάριος 2008): "Η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος από τη μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (χρωμιούχων, κυανιούχων, όξινων/ αλκαλικών κ.α) των εγκαταστάσεων της εταιρείας, δεν γινόταν σύμφωνα με τα οριζόμενα στον όρο Δ.3.10. της με αρ. πρωτ: 157012 / 23-11-2006 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων. Εν προκειμένω η ιλύς είναι εκτεθειμένη στις καιρικές συνθήκες και δεν υπάρχει περιμετρική τάφρος".

Επίσης σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΥΠΕΧΩΔΕ για την ίδια περίοδο: "Τα λουτρά επιμεταλλώσεων σε αντίθεση με τα οριζόμενα στην παρ. Δ.1.3 (β) της (11) σχετικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων δεν καλύπτονταν επαρκώς με πλαστικά σφαιρίδια."
Εξαιτίας των παραπάνω επιβλήθηκε στην ΕΑΒ πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ.
Το παραπάνω πρόστιμο τι άλλο μπορεί να σημαίνει παρά το ότι η ΕΑΒ αποτυγχάνει να εφαρμόσει την επιβαλλόμενη περιβαλλοντική νομοθεσία, πόσο μάλλον να εφαρμόσει εναλλακτική πράσινη τεχνολογία που θα στοχεύει στη μείωση των παραγόμενων αποβλήτων με βάση την αρχή της Πρόληψης;

Ερώτημα 3: Ποιές είναι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία της νέας μονάδας Ξηρού Αποχρωματισμού της ΕΑΒ που θα χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση 94 μαχητικών αεροσκαφών F-16;

Οι Οικολόγοι Πράσινοι αντιτάσσονται στη λογική της στρατιωτικής ισχύος και επιδιώκουν δραστική μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων, καθώς η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά στρατιωτικών δαπανών. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι σε παγκόσμια κλίμακα, σε αναπτυγμένες χώρες γίνονται προσπάθειες αντικατάστασης ρυπογόνων δραστηριοτήτων και αυτό είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής αυστηρότερης περιβαλλοντικής Νομοθεσίας αλλά και του ανερχόμενου περιβαλλοντικού και Πράσινου Κινήματος.
Πρόσφατα ανατέθηκε στην ΕΑΒ (Απρίλιος 2007) το πρόγραμμα Common Configuration Implementation Program/ STAR για την αναβάθμιση από την ΕΑΒ 94 μαχητικών αεροσκαφών F-16. Σε δελτίο τύπου της ΕΑΒ διαβάσαμε ότι σε συνεργασία και με εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση της Lockheed Martin κατασκευάστηκε νέα Μονάδα Ξηρού Αποχρωματισμού Αεροσκαφών με τη μέθοδο των Πλαστικών Σφαιριδίων (Plastic Media Blasting). H τεχνολογία αυτή προβάλλεται ως πράσινη και φιλική στο περιβάλλον (και ίσως είναι καλύτερη αν συγκριθεί με παλαιότερες τεχνολογίες). Όμως η ΕΑΒ οφείλει να δώσει στη δημοσιότητα στοιχεία για την πρόσθετη περιβαλλοντική επιβάρυνση (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων) που προέρχεται από τη λειτουργία της νέας μονάδας.

Η εταιρεία Lockheed Martin στις ΗΠΑ θεωρήθηκε υπεύθυνη για τη ρύπανση εδαφών και υπόγειων νερών από εξασθενές χρώμιο σε διάφορες περιοχές των ΗΠΑ. Αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τη ρύπανση η συγκεκριμένη εταιρεία έχει δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια για την εξυγίανση ρυπασμένων νερών και εδαφών σε χώρους λειτουργίας της. Πρόσφατα, όπως δημοσιεύτηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2008 στο GlendaleNewsPress.com (http://www. glendalenewspress.com/articles/2008/09/09/news/gnp-chromium09.txt), η εταιρεία Lockheed Martin ανέλαβε να χρηματοδοτήσει μαζί με άλλες εταιρείες πρόγραμμα εξυγίανσης υπόγειων νερών στην περιοχή Glendale της Καλιφόρνια, ενώ καταβάλλει μαζί με άλλες εταιρείες ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΒΑΣΗ 2.7 εκ. δολάρια για την λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας νερού στην περιοχή, για να έχουν καθαρό νερό οι κάτοικοι.
¶ραγε τα παραπάνω γιατί δεν εφαρμόζονται και στην περίπτωση της λεκάνης του Ασωπού;
Στην εποχή, λοιπόν, που οι άλλες χώρες παίρνουν πρωτοβουλίες πρόληψης της ρύπανσης και αποκατάστασης των ρυπασμένων χώρων εμείς δεχόμαστε να φιλοξενήσουμε ρυπογόνες μονάδες, και μάλιστα το γεγονός αυτό το χαρακτηρίζουμε "μεγάλη επιτυχία" γιατί θα "συμβάλλει στην τοπική ανάπτυξη"; Ανάπτυξη, όμως, με τι κόστος για το περιβάλλον, την ανθρώπινη υγεία και τις λοιπές οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής (τουρισμό, γεωργία, κτηνοτροφία);

Ερώτημα 4; Τι πρωτοβουλίες έχετε αναλάβει μέχρι σήμερα και με τι αποτελέσματα για την εξυγίανση και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος της περιοχής όπως επιβάλει η εφαρμογή της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας για την Περιβαλλοντική Ευθύνη;

Η Γραμματεία των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ
Πληροφορίες Μαρία Βιτωράκη, τηλ. 6977523766 (Θεματική Ομάδα "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ")

ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
www.ecogreens.gr - email: ecogreen@otenet.gr
Αθήνα: Κολοκοτρώνη 31, 10562, τηλ. 210.3241001, fax 210 3241825
Θεσσαλονίκη: Φιλίππου 51, 54631, τηλ. 2310.222503, fax 2310.421196

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Πέμπτη, 25 Σεπτέμβριος 2008 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 279 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55168449
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.