ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Τρίτη 07 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Μέτρα απεξάρτησης από το πετρέλαιο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ενεργειακό
ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ , Παρασκευή, 08 Αύγουστος 2008

Του Μανόλη Βουτυράκη

α) Κατασπατάληση ενέργειας και ρύπανση:
H προσπάθεια του ανθρώπου για συνεχή άνοδο του βιοτικού του επιπέδου, σε συνδυασμό με τη ραγδαία αύξηση του πληθυσμού της γης και την αλόγιστη σπατάλη και κακή χρήση των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη μας, απειλούν να οδηγήσουν σύντομα την ανθρωπότητα σύμφωνα με έγκυρες απόψεις ειδικών, σε ένα μακρύ ενεργειακό χειμώνα.

Για να γίνει κατανοητό το μέγεθος της κατασπατάλησης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων (ορυκτών καυσίμων) του πλανήτη, αξίζει να σημειώσουμε ότι η ανθρωπότητα έχει δαπανήσει τα τελευταία εκατό χρόνια, αποθέματα πρώτων υλών και πηγών ενέργειας, τα οποία αποταμιεύθηκαν κατά την διάρκεια της μέχρι σήμερα ζωής του πλανήτη μας.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα που αποδεικνύει την κατασπατάληση της ενέργειας η οποία συντελείται από το σύγχρονο άνθρωπο, προκύπτει εάν αναλογιστούμε ότι, ενώ απαιτoύνται κατά μέσο όρο 2500 Kcal ημερησίως για τη διατροφή ενός ενήλικα ανθρώπου, η κατά κατανάλωση ενέργειας από το μέσο κάτοικο των ΗΠΑ υπερβαίνει τις 250.000 Kcal την ημέρα.

Κύριες αιτίες κατασπατάλησης της Ενέργειας είναι: α) Η συνεχής αύξηση της κατά κεφαλήν κατανάλωσης ενέργειας, β) Ανομοιομορφία στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας, γ) Αύξηση του πληθυσμού της γης, δ) Απώλειες συστημάτων παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας,ε) Μη ορθολογική χρήση της ενέργειας, στ) Αδιαφορία και σπατάλη ενέργειας.

Από την άλλη η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση συμβατικών καυσίμων και κυρίως πετρελαίου, είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες μόλυνσης της ατμόσφαιρας και γενικότερα υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Για παράδειγμα αναφέρονται οι σημαντικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα “CO2” και οξειδίων του θείου "SO2", ενώ δεν πρέπει να αγνοούνται οι περιπτώσεις άμεσης απειλής από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Τόσο το CO2 όσο και το SO2 παράγονται κατά την καύση των υδρογονανθράκων (πετρέλαιο,άνθρακας κ.λ.π.) και το μεν SO2 μαζί με τυχόν νιτρώδεις ατμούς θεωρείται υπεύθυνο για την όξινη βροχή, που καταστρέφει την πανίδα της βόρειας και κεντρικής Ευρώπης ενώ το CO2 θεωρείται υπεύθυνο για βαθμιαία αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας, επιτείνοντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή με τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

β) ¶μεση ανάγκη λήψης μέτρων απεξάρτησης:
Όλοι παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία την ανεξέλεγκτη αύξηση της τιμής του πετρελαίου, η οποία μαζί μα την υπερκατανάλωση των ορυκτών καυσίμων και της ρύπανση που προκαλείται παγκόσμια, θα δημιουργήσουν ανεξέλεγκτα κοινωνικά και περιβαλλοντικά φαινόμενα. Υπάρχει επομένως ανάγκη άμεσης λήψης αποτελεσματικών μέτρων για την απεξάρτηση από το πετρέλαιο. Οι βασικοί τρόποι υποκατάστασης του πετρελαίου είναι δύο: α) Εξοικονόμηση ενέργειας και β) Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας:
1) Ενημέρωση και παρότρυνση των πολιτών, με έξυπνα διαφημιστικά σποτ για καθημερινούς τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτά τα σποτ μπορεί να επιχορηγούνται από τις τράπεζες, από τις εταιρείες κοινωνικής ευθύνης και από οποιονδήποτε θέλει να κάμει κοινωνική προσφορά. 2) ¶μεση προώθηση της δημόσιας συγκοινωνίας η οποία, εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής μας στις πόλεις. Αν προσφερθεί στον πολίτη αξιόπιστη διακίνηση με αστική συγκοινωνία θα την αγκαλιάσει. 3) Η προώθηση της ουσιαστικής θερμομόνωσης στις υφιστάμενες κατοικίες. Για τις καινούργιες είναι πλέον υποχρεωτική.

β)Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας:
Η εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελεί ένα από τα βασικά μέσα για την αποφυγή ενεργειακής εξάρτησης και την αντιμετώπιση των κλιματικών
αλλαγών. Οι Α.Π.Ε θεωρούνται παράλληλα, εναλλακτική επιλογή ζωτικής σημασίας απέναντι στα αδιέξοδα που προκαλεί η μετατροπή ενέργειας από πυρηνική σχάση.

Μετά την δεύτερη ενεργειακή κρίση του '80, η διεθνής κοινότητα άρχισε ν' αναγνωρίζει το πεπερασμένο των παγκοσμίων αποθεμάτων των συμβατικών πηγών ενέργειας (κάρβουνο, πετρέλαιο, ουράνιο κ.λ.π) σε σύγκριση με την ανεξέλεγκτη αύξηση των ρυθμών κατανάλωσης ενέργειας στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας.

Η προβλεπόμενη εξέλιξη των πραγμάτων, μέσα στα προσεχή έτη, δυστυχώς φαίνεται ότι θα εντείνει την ανάγκη απεξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα, γι΄ αυτό άλλωστε και οι Α.Π.Ε ευρίσκονται υψηλά στους στόχους της Ε.Ε. Ήδη, η οδηγία 2001 /77/EE αναφέρεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα φέρει εις το προσκήνιο την ανάγκη διείσδυσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Στην Ελλάδα με την Κοινοτική Οδηγία για την παραγωγή ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε, η Ελλάδα καλείται να αυξήσει τη συμβολή των Α.Π.Ε στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο επίπεδο του 20,1 % μέχρι το 2010. Ο στόχος αυτός, αν και υψηλός, δεν θεωρείται πλέον ανέφικτος. Απαιτεί ωστόσο, την εντατική αξιοποίηση του εγχώριου διαθέσιμου δυναμικού των Α.Π.Ε. Ενδεικτικά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει μέχρι το 2010 να εγκατασταθούν περίπου 2600 MW αιολικών πάρκων ( αν υποθέσουμε ότι καλύπτουμε το στόχο μόνο με αιολικά ) .Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ προσεγγίζει τα 800 MW, συμπεραίνει κανείς πρόκειται για ένα απαιτητικό και επίμοχθο έργο.

Τα τελευταία χρόνια, κύρια οικονομικά εργαλεία για την προώθηση των Α.Π.Ε. απετέλεσαν ο Αναπτυξιακός Νόμος και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας, ενώ οι προγενέστεροι νόμοι 2244/94 και 2773/99 εξασφάλισαν κατ΄ αρχήν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Αποτέλεσμα του συνδυασμού ενός ευνοϊκού νομικού πλαισίου, των μέτρων χρηματοδότησης και του σημαντικού δυναμικού των Α.Π.Ε που υπάρχει στη χώρα, ήταν να παρουσιαστεί κατά την τελευταία δεκαετία ένα έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε και μια σταδιακή πρόοδος στην ένταξη σχετικών έργων στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα, πρόοδος που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Μετά από όλα αυτά, πρέπει να επισημάνουμε ότι αμέσως μετά τη δεύτερη ενεργειακή κρίση, στις αρχές της δεκαετίας του '80, η διεθνής κοινότητα άρχισε να αναγνωρίζει το πεπερασμένο των παγκόσμιων αποθεμάτων των συμβατικών πηγών ενέργειας (κάρβουνο, πετρέλαιο, ουράνιο κ.λ.π.) σε σύγκριση με την ανεξέλεγκτη αύξηση των ρυθμών κατανάλωσης, ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας.

Εξάλλου η αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τις προβλέψεις της πρώτης και δεύτερης έκθεσης, οι οποίες συντάχθηκαν τα έτη 1970 και 1991 αντίστοιχα από τη Λέσχη της Ρώμης με τον τίτλο "Τα όρια της ανάπτυξης", επιβεβαιώνουν τις τέσσερις πληγές του ανθρώπινου είδους, οι οποίες είναι: η μείωση των ενεργειακών αποθεμάτων, η ρύπανση του περιβάλλοντος, ο υπερπληθυσμός και η εξάντληση των φυσικών πόρων.

Φυσικά οι ανανεώσιμες πηγές δεν είναι δυνατόν τη στιγμή αυτή να επιλύσουν το συνολικό ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας, τουλάχιστον με τα σημερινά οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα. Εάν όμως η αξιοποίηση τους συνδυασθεί με την προσπάθεια εξοικονόμησης των συμβατικών πηγών ενέργειας και με την ορθολογική διαχείριση των υφιστάμενων ενεργειακών πόρων, είναι δυνατή η σταδιακή απομάκρυνση του εφιάλτη της ανθρωπότητας, δηλαδή του επερχομένου ενεργειακού χειμώνα.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προβλήματα που πηγάζουν από τη χρήση των συμβατικών πηγών ενέργειας, αρκετοί ειδικοί πρότειναν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την αποθήκευσή της παραγόμενης από αυτές ενέργειας, υπο μορφή καυσίμου υδρογόνου, ως τον καλύτερο φιλοπεριβαλλοντικά τρόπο απεξάρτησης από πετρέλαιο.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 349 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57100728
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.