ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Σάββατο 03 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ένας χρόνος επιτυχημένης πορείας της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Διάφορα
ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ , Παρασκευή, 08 Αύγουστος 2008

Νέα εμφάνιση στον χώρο του τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού έκανε η νεοσύστατη Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία (ΑΜΚΕ) ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, με το καταστατικό της να απαριθμεί τους ακόλουθους σκοπούς ίδρυσης:

1. Την επεξεργασία των συνθηκών και η υποστήριξη της αύξησης της ζήτησης του τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού.
2. Την υποστήριξη του συντονισμού, των συνεργασιών και του συνεργατισμού των επιχειρηματιών και των επιχειρήσεων Αγροτουρισμού και τουρισμού υπαίθρου.
3. Την υποστήριξη επίλυσης προβλημάτων του τουρισμού υπαίθρου και του αγροτουρισμού.
4. Την διαμόρφωση συνθηκών οριοθέτησης των αντικειμένων του τουρισμού υπαίθρου και του Αγροτουρισμού.
5. Την διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειριών των επιχειρηματιών τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού και η υποστήριξη μεταφοράς τεχνογνωσίας και πληροφοριών.
6. Την υποστήριξη τεκμηρίωσης και η συμβολή στην επεξεργασία θεμάτων που έχουν σχέση με τον τουρισμό υπαίθρου και τον αγροτουρισμό.

Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ ενδεικτικά μπορεί να:
• Συνεργάζεται με φορείς-οργανισμούς-υπηρεσίες-επιχειρήσεις-ομάδες πολιτών και άτομα.
• Συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες δομές.
• Σχεδιάζει και υλοποιεί παρουσιάσεις, εκθέσεις, ημερίδες, εκδηλώσεις και συνέδρια.
• Διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων.
• Συγκροτεί Επιτροπές μελέτης ή/και εργασίας για επιλεγμένα θέματα.
• Συντάσσει προτάσεις επίλυσης προβλημάτων, κυρίως για τουρισμό Υπαίθρου-αγροτουρισμό.
• Συμμετέχει σε επιτροπές, ομάδες ή άλλης μορφής εκπροσωπήσεις για την προώθηση του τουρισμού υπαίθρου και του Αγροτουρισμού.
• Αποβλέπει και υποστηρίζει την λειτουργία σχημάτων προώθησης της ενδογενούς Τοπικής Ανάπτυξης στην ύπαιθρο.
• Θεωρεί πρωτεύουσα συνθήκη την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και πολιτισμού στους κατοίκους της υπαίθρου (αγρότες).
• Υποστηρίζει την εξασφάλιση αειφορίας και βιωσιμότητας τόσο στον τουρισμό υπαίθρου και στον αγροτουρισμό, όσο και στις επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού.
• Προωθεί την οριζόντια διασύνδεση των τοπικών δομών & μικροκοινωνιών.
• Δίνει ιδιαίτερη σημασία στον άνθρωπ (και τις ανθρώπινες σχέσεις), έναντι της αγοράς.
• Υπολογίζει πολύ στις συνεργασίες, τις δικτυώσεις, τον συνεργατισμό και τις συμβολαιακές σχέσεις για την εξασφάλιση μεγεθών κλίμακας σε εθνικό ή διεθνικό επίπεδο.
• Εκπονεί, διαχειρίζεται, υλοποιεί, αξιολογεί τοπικά περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες για την εταιρία, για τους εταίρους και τα μέλη της ή και για τρίτους.
• Μεριμνά και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του περιβάλλοντος.
• Εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών, εντύπων, εφημερίδων, πρακτικών και διαλέξεων.
• Υποστηρίζει επιστημονικά και συμβουλευτικά, τοπικούς και περιφερειακούς φορείς καθώς και εθνικές δομές, σε θέματα τουρισμού υπαίθρου και αγροτουρισμού.
• Αξιοποιεί όλες της δυνατότητες πληροφόρησης-επικοινωνίας και προβολής.

Οι εταίροι της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ, είναι φυσικά πρόσωπα επενδυτές-επιχειρηματίες, με τουριστικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο και τον αγροτουρισμό (π.χ. ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, ταβέρνες, παραδοσιακά καφενεία, επιχειρήσεις τουρισμού, δραστηριότητες, τουριστικά γραφεία κλπ) στην Ελλάδα, που αποδέχτηκαν και πληρούν τους όρους του καταστατικού της ΑΜΚΕ.

Μέλη της ΑΜΚΕ μπορούν να γίνουν όλοι όσοι ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τουρισμό υπαίθρου και τον αγροτουρισμό. Ως πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο, ορίστηκαν οι: Βασιλείου Θεόδωρος, Μαρίνης Σωτήρης, Μεταξάτος Παναγής, Μηλιαράκη Κορίννα, Μιχαηλίδης Δημήτρης, Τορτοκάς `Ανθιμος και Φραντζεσκάκης Νίκος.

Η πρώτη συνάντηση μελών της AMKE έγινε την Πέμπτη, 19 Ιουλίου 2007 στο πολιτιστικό πάρκο "ΧΡΥΣΑΛΙΔΑ", στα Μεσόγεια (Κερατέα Αττικής).

Απολογισμός έργων από την ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός σχεδόν έτους από την πρώτη συνάντηση επιχειρηματιών αγροτουρισμού στον Βάμο Χανίων, στις 26-28/6/2007, ο γενικός γραμματέας της αμκε ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ κ. Δημήτριος Μιχαηλίδης, κατέγραψε μερικά από τα συμβάντα το τελευταίο 12μηνο.

Μεταξύ άλλων θα μπορούσαμε να επισημάνουμε:
1. 26/6/07. Βάμος, Χανίων. Κοινή διαπίστωση ότι στον αγροτουρισμό, οι εντεταλμένοι φορείς και δομές δεν δημιούργησαν το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας, με ορατό τον κίνδυνο να καταστραφούν τόσο οι επενδύσεις που έγιναν τα τελευταία 20 περίπου χρόνια, να χαθούν οι χρηματοδοτήσεις που δόθηκαν από όλους, αλλά και οι επιχειρηματίες, που πίστεψαν στον θεματικό τουρισμό (αγροτουρισμό), να καταστραφούν.
2. 27/6/07. Μηλιά, Χανίων. Από όλες τις δαπάνες που έγιναν για την τεχνική στήριξη του αγροτουρισμού, τα τελευταία 20 χρόνια, δεν δόθηκαν επαρκή στοιχεία τεχνογνωσίας και νομοθεσίας στους επιχειρηματίες αγροτουρισμού.
3. 28/6/2007. Κύνθια, Ρεθύμνου. Καταγραφή της σύμπτωσης απόψεων των επιχειρηματιών που παράγουν την σύγχρονη πραγματικότητα στον αγροτουρισμό, με ή χωρίς επιδοτήσεις της ΕΕ ή του κράτους, ότι μόνο συλλογικοί φορείς που θα εκπροσωπούν τους δρώντες επιχειρηματίες του αγροτουρισμού μπορεί να συμβάλλουν στην εξεύρεση λύσεων αλλά κυρίως μπορούν να πάρουν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Οι "επισπεύδοντες" και στον αγροτουρισμό, όπως και σε κάθε πολιτική πράξη, πρέπει να είναι οι πολίτες και η πολιτεία.
4. 16/7/07. Χρυσαλίδα, Αττικής. Καθορίζεται το καταστατικό της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και η λειτουργία της ως think tank-δεξαμενή σκέψης & ιδεών και ως ομάδα προβληματισμού και τεχνικής στήριξης για θέματα αγροτουρισμού.
5. 8/10/2007,Απόσκεπος, Καστοριάς, 4η Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων.
6. 9/10/2007. Αετός, Φλώρινας, 5η Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων.
7. 10/10/2007. Σιάτιστα, Κοζάνης. Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας & Δικτύων Επιχειρήσεων Τουρισμού παρουσιάσθηκαν οι εμπειρίες από 17 δομές στο τομέα του αγροτουρισμού σε όλη την Ελλάδα και επισημάνθηκαν οι δυσλειτουργίες τους.
8. 31/10/2007. Κερκίνη, Σερρών. Κατά την 6η Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων, που πλέον έγιναν θεσμός επαγγελματικής κατάρτισης των επιχειρηματιών αγροτουρισμού, υπογράφεται το καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, του πρώτου επαγγελματικού συνδικαλιστικού σωματείου επιχειρηματιών Αγροτουρισμού.
9. 1-4/11/2007. Θεσσαλονίκη, Philoxenia. Η πρώτη επίσημη συμμετοχή της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ σε Διεθνή έκθεση τουρισμού.
10. 5/12/2008. Ιδρύεται η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.
11. 7/12/2007. Ιδρύεται η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ.
12. 11/12/2007. Καλαμάτα, Μεσσηνίας, 7η Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων.
13. 12/12/2007. Ψάρι, Αρκαδίας. Στην 8η Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων υπογράφεται το καταστατικό της ΕΝΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
14. 14-16/12/07. Φλώρινα. Επίσημη συμμετοχή της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ στην 3η Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
15. 14/1/2008. Ιδρύεται η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.
16. 22/1/2008. Πέραμα, Ιωαννίνων. 9η Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων και συμφωνία για το καταστατικό της Πανελλήνιας δομής.
17. 6-10/2/08. Παρουσία της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ στην AGROTICA.
18. 29/2-2/3/08. Συμμετοχή της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ στην 1η Έκθεση Νέων & Ειδικών Μορφών Τουρισμού ACTIVETRIP στην Πάτρα, με στήριξη του Ομίλου Καλοφωλιά.
19. 13/3/08. Επίσημη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ με τον κ. Σ.Ευσταθόπουλο, Γεν.Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
20. 3/4/2008. Ιδρύεται η ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΩΝ.
21. 8/4/2008. Καθορίζεται το πλέγμα κριτηρίων ποιότητας των αγροτουριστικών επιχειρήσεων. Δρομολογείται η διαδικασία δημιουργίας εμπορικού ΔΙΚΤΥΟΥ Αγροτουριστικών Μονάδων.
22. 9/4/2008. Υπογραφή του πρακτικού ίδρυσης της πανελλήνιας δομής εκπροσώπησης των επιχειρηματιών αγροτουρισμού με την επωνυμία ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
23. 17-20/4/08. Συμμετοχή της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ και Ενώσεων Αγροτουρισμού με το αγροτικό "χωριό" ΑγρΟραμα στο Τουριστικό ΠΑΝΟΡΑΜΑ με στήριξη και χορηγία του Ομίλου Καλοφωλιά.

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες προώθησης Ενώσεων Αγροτουρισμού στην Θεσσαλία, στην Στερεά Ελλάδα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. Στον ένα χρόνο περίπου εκδόθηκαν 70 Δελτία Τύπου με καταγραφή περίπου 680 δημοσιεύσεων που έφθασαν στα χέρια μας, για τις δέκα Συναντήσεις Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων, το ένα Πανελλήνιο Συνέδριο και τις τέσσερις συμμετοχές σε εκθέσεις, καθώς και τις τριάντα ομιλίες-παρουσιάσεις.

Οι σχεδιαζόμενες ενέργειες της ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ περιλαμβάνουν και τις:
20/6/2008, Μυτιλήνη, παρουσίαση "Αγροτουρισμός και Τοπικά Προϊόντα"
28/6/2008, Ξάνθη, ομιλία "Αγροτουρισμός & Τοπική Εφοδιαστική Αλυσίδα"
28/6/2008, Ξάνθη, Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Θράκης
30/6/2008, Φλώρινα, Ομιλία "Αγροτουρισμός- Μοχλός τοπικής ανάπτυξης"
1-6/8/08, Χίος, συμμετοχή στην 4η Γιορτή Αγροτουρισμού Χίου
4/8/2008, Χίος, Συνάντηση Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων Αιγαίου
27-31/8/08, Κρύα Βρύση, συμμετ. στην Γεωργική-Βιοτεχνική έκθεση Πέλλας
28/8/2008, Κρύα Βρύση, Ομιλία "Αγροτουρισμός και Τοπική Ανάπτυξη"
1-3/9/08, Κριτονού, Κεφαλονιάς, Προϋποθέσεις ανάπτυξης ΔΙΚΤΥΟΥ
12-14/9/08, Αθήνα, Συμμετοχή στο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών
30/10/2008, Θεσ/νίκη, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΤΣΠ & Δικτύων Τουρισμού
30-2/11/08, Θεσ/νίκη, Συμμετοχή με το ΑγρΟραμα στην PHILOXENIA
23/11/2008, Αγροτουρισμός-Η Επιχειρηματική όψη της αγροτικής ζωής
29/11/08, Hyatt, Θέρμη, Αγροτουρισμός: Επιχειρηματικές & άλλες ευκαιρίες
20/12/08, Hilton, Αθήνα, Αγροτουρισμός: Επιχειρηματικές & άλλες ευκαιρίες
21-23/1/09, Αθήνα, 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτουριστικών Επιχειρήσεων.

Και βέβαια πρωτοβουλίες και συμμετοχή των επιχειρηματιών αγροτουρισμού και των συλλογικών τους δομών στην θεσμοθέτηση του Αγροτουρισμού, που δεν ταυτίζεται με τον Τουρισμό Υπαίθρου.

ΑΓΡΟΞΕΝΙΑ
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
Προσωρινή Γραμματεία: Α. Καμάρα 3. 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ,
Τηλ: 2310 282682, φαξ 2310 282482, Email:
agroxenia@otenet.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Παρασκευή, 08 Αύγουστος 2008 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 42 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56173762
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.