ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Σάββατο 27 Μάι 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ για την αειφόρο ανάπτυξη Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Συνέδρια, συμπόσια, ημερίδες
Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. , Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2008

4ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.
"ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"
Ναύπλιο, 12-14 Δεκεμβρίου 2008

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. στη συνεδρίασή του της 9ης Μαρτίου 2008 στη Νάουσα αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση του 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ένωσής μας με θέμα:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως 14 Δεκεμβρίου 2008 στο Ναύπλιο.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών φορέων.

Στόχος του Συνεδρίου είναι η ανάδειξη του ρόλου της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη διατήρηση των φυσικών πόρων, στην επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, στην εξάλειψη της φτώχιας και στη διασφάλιση της ευημερίας για τις παρούσες και μελλοντικές γενιές στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση συμποσίων ή εργαστηρίων.

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το θέμα του συνεδρίου και να αναφέρεται σε επιστημονική έρευνα, σε σχολικά προγράμματα Π.Ε., σε προγράμματα ΚΠΕ, σε θεματικά δίκτυα Π.Ε., σε τοπικές συνεργασίες, σε διεθνείς συνεργασίες, σε εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.

Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται:
                                              έως 27 Οκτωβρίου 2008   Μετά τις 27 Οκτωβρίου 2008
Μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση            30 ευρώ                            40 ευρώ
Μη μέλη της Ένωσης
χωρίς εισήγηση                                    40 ευρώ                            50 ευρώ
Μέλη της Ένωσης με εισήγηση                40 ευρώ                            50 ευρώ
Μη μέλη της Ένωσης
με εισήγηση                                        50 ευρώ                             60 ευρώ
Φοιτητές και τα μέλη
της Οργανωτικής Επιτροπής                   20 ευρώ                             30 ευρώ
 
Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες, αναψυκτικά διαλειμμάτων και ένα δείπνο.
Το δικαίωμα συμμετοχής πρέπει να κατατεθεί στην ALPHA BANK, στο λογαριασμό με αριθμό 136-002101-211916 με δικαιούχους τους Λεμπέση Κυριάκο και Πήλιουρα Παναγιώτη. Η απόδειξη κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα, θα σταλεί μέσω FAX στον αριθμό 2109911165.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις kpekast1@otenet.gr, nickstefanop@yahoo.gr, ppiliour@gmail.gr

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 10 σελίδες (συμπεριλαμβάνονται περίληψη, κείμενο, βιβλιογραφία) μέχρι τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2008 σε τρία (3) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή στη διεύθυνση:

ΠΕΕΚΠΕ
POST RESTANTE
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Στέφανου Σαράφη 33
ΤΚ 16401

Ειδικότερα η εργασία θα πρέπει να είναι με γραμματοσειρά Times New Roman 11pt και το διάστιχο μονό. Στην πρώτη σελίδα θα πρέπει να υπάρχει ο τίτλος της εργασίας, τα ονόματα του (των) συγγραφέα(ων), οι φορείς από τους οποίους προέρχονται και περίληψη μισής περίπου σελίδας. Στη συνέχεια ακολουθεί το κείμενο και η βιβλιογραφία. Πίνακες, διαγράμματα ή φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ενσωματωμένα στο κείμενο. Ειδικότερες οδηγίες για την τελική μορφή θα δοθούν μετά την επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.
Στα 2 από τα 3 αντίτυπα των εργασιών δεν θα αναγράφονται τα στοιχεία των συγγραφέων (ανώνυμα αντίτυπα που θα δοθούν στην επιστημονική επιτροπή για κρίση).
Οι εργασίες - που πρέπει υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή - θα κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προκειμένου να παρουσιαστούν στο συνέδριο και να συμπεριληφθούν στα πρακτικά (έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου.

Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι ανωτέρω οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους και παραπάνω από δύο συνολικά.
Διαμονή: Σύντομα θα ανακοινωθεί λίστα με τα ξενοδοχεία της περιοχής που θα προσφέρουν ειδικές τιμές για τη διαμονή των συνέδρων.

Σημαντικές ημερομηνίες:
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών: 15 Σεπτεμβρίου 2008
Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών: 10 Οκτωβρίου 2008
Εγγραφή πριν το συνέδριο: 26 Οκτωβρίου 2008
Περαιτέρω πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητούν στο δικτυακό τόπο της ΠΕΕΚΠΕ (
www.peekpe.gr), καθώς και στην ηλεκτρονική πύλη περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (www.kpe.gr) ή και σε άλλες εκπαιδευτικές πύλες, απ' όπου μπορούν να αντλήσουν και το Έντυπο Εγγραφής, το οποίο μπορεί να σταλεί και ηλεκτρονικά σε ένα από τα email kpekast1@otenet.gr, nickstefanop@yahoo.gr, ppiliour@gmail.gr, kyrach@hol.gr

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης
Ο Γενικός Γραμματέας
Δρ. Παναγιώτης Πήλιουρας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. (ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1992)
Αργοναυτών 34, Αργυρούπολη 16452
Τηλέφωνο 210 9911165 fax: 210 9911165
Email: 
kpekast1@otenet.gr
nickstefanop@yahoo.gr
ppiliour@gmail.gr

.
ecocrete.gr .

Τελευτ. ενημέρωση ( Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2008 )

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 106 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 58153417
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.