ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Δευτέρα 27 Μάρ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Καταπέλτης ο Παπαδημούλης ενάντια στον Ευρωπαίο Επίτρ Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ - Πυρηνικά
Γιάννης Σακιώτης , Πέμπτη, 08 Μάιος 2008

Στα κράτη μέλη πετά το μπαλάκι για την πυρηνική ενέργεια η Κομισιόν

07-05-2008
 
"Nίπτει τας χείρας της" η Kομισιόν για τις πυρηνικές επιλογές των κρατών μελών, αλλά και όσων βρίσκονται στο στάδιο της προσχώρησης, όπως προκύπτει από την απάντηση του αρμόδιου για θέματα ενέργειας Επιτρόπου κ. Πίμπαλγκς στον ευρωβουλευτή του ΣΥN Δημήτρη Παπαδημούλη.
 
Στην ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής, επικαλέστηκε τις εντεινόμενες ανησυχίες των πολιτών, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση νέων μονάδων πυρηνικής ενέργειας, σε γειτονικά με την Ελλάδα κράτη μέλη της ΕΕ (Bουλγαρία), καθώς και σε χώρες που βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης, όπως η Τουρκία, η ΠΓΔM και η Αλβανία, αντιδιαστέλλοντας με τους στόχους της ΕΕ για ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Επιθυμούσε να ενημερωθεί σχετικά με τις ενέργειες της Κομισιόν, προκειμένου να διεξαχθεί ένας ολοκληρωμένος διαφανής και αντικειμενικός διάλογος για τα ζητήματα εξωτερικού κόστους που συνδέονται με τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, τόσο εντός της επικράτειας της Ένωσης όσο και στις χώρες που είτε βρίσκονται είτε επιθυμούν να βρεθούν σε τροχιά ένταξης στην ΕΕ, καθώς και πώς μπορεί η Κομισιόν να εγγυηθεί την εξασφάλιση της εφαρμογής της αρχής της πρόληψης, ως προς τους προγραμματιζόμενους να κατασκευασθούν από ευρωπαϊκές εταιρείες πυρηνικούς αντιδραστήρες στα ενδιαφερόμενα κράτη, όταν έχει εκφρασθεί σοβαρή επιστημονική αβεβαιότητα για την ασφαλή εγκατάσταση αντιδραστήρων σε σεισμογενείς περιοχές.

Απαντώντας, ο κ. Πίμπαλγκς επισημαίνει ότι "η Επιτροπή αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες του Αξιότιμου Μέλους και έχει πλήρη επίγνωση του αυξημένου ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν ορισμένα κράτη μέλη και γειτονικές χώρες για την ενδεχόμενη ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας" και ότι "στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με Ενδεικτικό Πυρηνικό Πρόγραμμα, συνοψίζεται η κατάσταση προόδου όσον αφορά την ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην ΕΕ και επισημαίνονται σαφώς τα ζητήματα που χρειάζεται να αντιμετωπισθούν για τη μελλοντική της ανάπτυξη."

Υπογραμμίζει όμως ότι "πρέπει να έχει κανείς κατά νουν ότι εναπόκειται στα επιμέρους κράτη μέλη να αποφασίζουν κατά πόσον η πυρηνική ενέργεια συνιστά βιώσιμη επιλογή για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Η συμμόρφωση, πάντως, προς το υψηλότερο δυνατό επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεχιζόμενη χρήση και την περαιτέρω ανάπτυξή της."

O Λετονός Επίτροπος αναφέρεται επίσης στα δύο Φόρουμ, που συνέστησε η Επιτροπή "με σκοπό την περαιτέρω συζήτηση για το μέλλον της πυρηνικής ενέργειας, καθώς και τον εντοπισμό των προϋποθέσεων για την ανάπτυξή της", ενώ τονίζει σαφώς ότι "για να διατηρηθεί ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής 30% από πυρηνική ενέργεια στον ενεργειακό συνδυασμό της ΕΕ, θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις."

Σε ό,τι αφορά τις σχεδιαζόμενες νέες μονάδες, ο κ. Πίμπαλγκς τονίζει ότι: "Δυνάμει του σημερινού κοινοτικού κεκτημένου, την ευθύνη για ασφαλή σχεδιασμό, χωροθέτηση, κατασκευή, λειτουργία και παροπλισμό των πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εξακολουθεί να φέρει το κράτος στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτουν οι σχετικοί σταθμοί. Το ίδιο ισχύει και για τις χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της προσχώρησης ή προ της προσχώρησης. Υπάρχει, ωστόσο, κοινοτική νομοθεσία στον τομέα της ακτινοπροστασίας, της πυρηνικής ασφάλειας και της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων, οι δε χώρες που βρίσκονται στο στάδιο της προσχώρησης ή προ της προσχώρησης οφείλουν να αναλάβουν δεσμεύσεις για την εφαρμογή της."

Επισημαίνει επίσης ότι: "Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του κεκτημένου, κάθε σχέδιο κατασκευής νέων πυρηνικών σταθμών πρέπει να υποβάλλεται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), τηρουμένων ιδίως των διαδικασιών που προβλέπονται στην οδηγία 85/337/ΕΟΚ για την ΕΠΕ. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας, η εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα, σε συνάρτηση με κάθε ειδική περίπτωση, τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις ενός σχεδίου πάνω σε διάφορους περιβαλλοντικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του σεισμικού κινδύνου."

Για ακόμη μια φορά υπογραμμίζει μάλιστα ότι "Υπεύθυνες για τη διενέργεια της ΕΠΕ είναι οι αρμόδιες εθνικές αρχές."

Επιπλέον, παραπέμπει σε δύο ανακοινώσεις της Επιτροπής, σχετικά με την ενεργειακή πολιτική και την κλιματική αλλαγή, καθώς και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Mαρτίου 2007, όπου «εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος να αποφασίσει κατά πόσον θα βασισθεί στην πυρηνική ενέργεια ... αυτό πρέπει να γίνει με παράλληλη βελτίωση της πυρηνικής ασφάλειας και της διαχείρισης των ραδιενεργών αποβλήτων».

Τέλος, ο Επίτροπος αναφέρει ότι "η Επιτροπή σκοπεύει να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της πρότασής της, που εγκρίθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2008, για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές" και ότι "για πρώτη φορά η Επιτροπή προτείνει δεσμευτικούς στόχους για την ανανεώσιμη ενέργεια".

Αναφερόμενος στο ζήτημα, ο Δημ. Παπαδημούλης δήλωσε:

"Nίπτει τα χείρας" του ο Επίτροπος Ενέργειας, υποστηρίζοντας απροκάλυπτα τις θέσεις του διεθνούς πυρηνικού λόμπυ, στην προσπάθειά του να διασπείρει πυρηνικούς αντιδραστήρες και φυσικά τα πυρηνικά τους απόβλητα, στο όνομα μάλιστα της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής, σε περιοχές εξαιρετικά σεισμογενείς και με ανύπαρκτο τεχνολογικό πολιτισμό στον κρίσιμο τομέα της πυρηνικής ενέργειας, όπως είναι τα Βαλκάνια και η νότιο-ανατολική Ευρώπη.

Tην ίδια στιγμή που Κομισιόν και Συμβούλιο θέτουν σε απόλυτη προτεραιότητα την ταχύτατη ανάπτυξη των ΑΠΕ για τα επόμενα 12 χρόνια, ενώ και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Στ. Δήμας δήλωσε σαφώς ότι "η πυρηνική ενέργεια δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας", από το βήμα του Διεθνούς Συνεδρίου για το Περιβάλλον που έγινε χθες στην Aθήνα.

Οι Ευρωπαίοι πολίτες αγωνιούν για την προστασία της ζωής και του περιβάλλοντος και κανένα μεγάλο επιχειρηματικό συμφέρον δεν είναι δυνατόν να επιβληθεί δια της πλαγίας οδού της διασποράς πυρηνικών αντιδραστήρων σε χώρες με αδύναμη κοινωνία πολιτών.

Δυστυχώς, πριν στεγνώσει το μελάνι στην παρούσα ανακοίνωση, ήρθε αρωγός στις μεθοδεύσεις του πυρηνικού λόμπυ ο κατ ευφημισμόν Υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Σουφλιάς για να ανατρέψει την πάγια θέση όλων των ελληνικών κυβερνήσεων από τη μεταπολίτευση, να υποστηρίξει την αδικαιολόγητη στάση της Κομισιόν και να κλείσει το μάτι στους κατασκευαστές πυρηνικών αντιδραστήρων ΚΑΙ στην Ελλάδα.

Ο αγώνας των περιβαλλοντικών οργανώσεων και θεσμικές παρεμβάσεις των προοδευτικών πολιτικών δυνάμεων δυστυχώς δεν είχαν αντίκρισμα. Τώρα, 22 χρόνια μετά την τραγωδία του Τσέρνομπιλ, όλοι οι ανήσυχοι Έλληνες, όπως και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι πολίτες καλούμαστε σε έναν δύσκολο, μακροχρόνιο και απαιτητικό αγώνα ενάντια στην πυρηνική υποθήκευση του μέλλοντός μας.

H κυβέρνηση της NΔ και προσωπικά ο Πρωθυπουργός οφείλουν να αποδοκιμάσουν με σαφήνεια τη θέση του κ. Σουφλιά, δεν μπορούν να το παίζουν "Πόντιος Πιλάτος".

Δεν θα επιτρέψουμε τα κέρδη των μεγάλων πυρηνικών συμφερόντων να μπουν πάνω από τους ανθρώπους και το περιβάλλον".

Γιάννης Σακιώτης

.
ecocrete.gr .

Τελευταίες δημοσιεύσεις:
Δημοφιλέστερα άρθρα:

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 131 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57603341
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.