ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολ. Παρέμβαση Ηρακλείου Τετάρτη 01 Φεβ 2023
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Δεσμεύσεις από το Δήμο Χερσονήσου για το περιβάλλον Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Παρέμβαση Ηρακλείου - Χερσόνησος
Δήμαρχος Χερσονήσου , Κυριακή, 16 Μάρτιος 2008

Οι πράσινες πολιτικές του Δήμου Χερσονήσου

Η κοινωνική ευθύνη αποτελεί μια από τις κεντρικές αξίες του Δήμου Χερσονήσου. Πιστεύουμε ότι η ευθύνη πρέπει να συμβαδίζει με όλες τις πολιτικές μας. Ως Δημοτική αρχή έχουμε αναλάβει πρωτοβουλίες για την περιβαλλοντική θωράκιση του Δήμου μας. Οι πολιτικές μας εμπεριέχουν ως κυρίαρχο παράγοντα την βιωσιμότητα περιβαλλοντικά, ώστε να διαφυλάξουμε το παρόν, το μέλλον μας και την αειφόρο ανάπτυξη του τόπου μας.

Ο Δήμος Χερσονήσου έχει θέσει συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς στόχους τους οποίους υλοποιεί, εφαρμόζοντας τεχνολογικές λύσεις φιλικές προς το περιβάλλον και παραμερίζοντας λαϊκισμούς και πολιτικό κόστος, αναλογιζόμενος την ευθύνη που έχει αναλάβει απέναντι στους δημότες.

Η κοινωνική ευθύνη του Δήμου αντικατοπτρίζει τις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας στην οποία θέλουμε να ζούμε. Αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας, μικρές ή μεγάλες που με καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, μπορούν να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές τους επιδόσεις, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Αφορά στους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις για τους οποίους μπορεί να συμβάλλει στην διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος ανταποδοτικού και δημιουργικού.

Αφορά στις τοπικές κοινωνίες, στα παιδιά μας και τις μελλοντικές γενιές που προσδοκούμε να ζήσουν σε ένα κόσμο που σέβεται τον άνθρωπο και την φύση.

Αντλώντας από την εμπειρία προσφέρουμε στην κοινωνία. Η συστηματική καταγραφή, ανάλυση και αξιολόγηση των πρακτικών που εφαρμόζονται από άλλους Δήμους στην Ελλάδα και κυρίως το εξωτερικό συμβάλλει στην διάδοσή τους στα όρια του Δήμου Χερσονήσου αλλά και ευρύτερα στην Κρήτη.

Παραδείγματα της προσπάθειας αυτής είναι μελέτη για την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου που έχει εκπονηθεί από μελετητική εταιρεία με έδρα την Κοπεγχάγη της Δανίας. Σκοπός της δράσης είναι να μεταφερθεί τεχνογνωσία και τεχνολογικές λύσεις δηλαδή εμπειρία, στον τόπο μας, με σκοπό την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων με δοκιμασμένες μεθόδους οι οποίες θα λύσουν το εκρηκτικό πρόβλημα και θα αποτελέσουν πηγή εσόδων για το Δήμο.

Η συνεχής επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου σε περιβαλλοντικά θέματα και τεχνολογίες, με την συμμετοχή σε σεμινάρια, επισκέψεις επί τόπου για την μελέτη λύσεων και επισκέψεις σε εκθέσεις του κλάδου, συμβάλλει στην διάχυση και την μεταφορά της εμπειρίας στον τόπο μας. Ο Δήμος συμμετέχει σε διακρατικά προγράμματα για την έρευνα και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην διαχείριση του περιβάλλοντος.

Δέσμευση για το περιβάλλον

Από το 2003 ο Δήμος Χερσονήσου σε συνεργασία με το Δήμο Μαλίων ίδρυσαν την Διαδημοτική επιχείρηση Χ.Υ.Τ.Α. Χερσονήσου – Μαλίων, με σκοπό την διαχείριση του χώρου υγειονομικής ταφής, που έχει χωροθετηθεί στα διοικητικά όρια του Δήμου Χερσονήσου. Με διορατική σκέψη και όραμα οι δύο Δήμοι συνεργάστηκαν στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων, με αποτέλεσμα σήμερα να διαθέτουν τον μοναδικό αδειοδοτημένο Χ.Υ.Τ.Α. στον νομό Ηρακλείου σε έκταση 200 περίπου στρεμμάτων. Ο Χ.Υ.Τ.Α. σήμερα δέχεται τα απορρίμματα του Δήμου Χερσονήσου, Δήμου Μαλίων, από το 2007 του Δήμου Γουβών και στο άμεσο μέλλον τα απορρίμματα του Δήμου Καστελίου, ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο έργα ύψους 3 εκατ. ευρώ περίπου και αφορούν στην επέκταση των κυττάρων εναπόθεσης απορριμμάτων, την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας των στραγγισμάτων, δίκτυο πυροπροστασίας του χώρου και όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διαχείριση και την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων. Η διαδημοτική επιχείρηση σήμερα διαθέτει την τεχνογνωσία και το απαραίτητο στελεχιακό δυναμικό για την διαχείριση του χώρου και τον σχεδιασμό και υλοποίηση νέων δράσεων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ο διαδημοτικός φορέας έχει εφαρμόσει δείκτες για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των επιπτώσεων και των επιδόσεων στην διαχείριση των στερεών αποβλήτων.

Η εγκατάσταση του συστήματος ανακύκλωσης στο Δήμο Χερσονήσου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης και η επιτυχία που έχει το σύστημα στην συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών, είναι από τα πλέον ενθαρρυντικά στοιχεία, που καταδεικνύουν πως η πολιτική που εφαρμόζει ο Δήμος είναι στην σωστή κατεύθυνση και κοινά αποδεκτή. Το σύστημα εφαρμόζεται πιλοτικά στο Δήμο Χερσονήσου και αφορά τις τουριστικές περιοχές. Η μαζική συμμετοχή των δημοτών και η σημαντική συμβολή τους στην ανάπτυξη του συστήματος, μέσω της ανοικτής τηλεφωνικής γραμμής που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος, αποδεικνύουν πως η κοινωνία είναι έτοιμη να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των πολιτικών αν αυτές είναι ολοκληρωμένες και υλοποιήσιμες.

Το πρόγραμμα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών υλοποιείται με την ανάπτυξη κάδων για τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, σε στρατηγικά σημεία του Δήμου, την εγκατάσταση ειδικού κοντέινερ το οποίο δέχεται τις ογκώδεις συσκευές.

Εκπονούνται δύο μελέτες, για την δημιουργία μονάδων επεξεργασίας μπάζων και υλικών κατεδάφισης καθώς και πράσινων (κλαδέματα από ελιές και καλλωπιστικά) και της λυματολάσπης από το βιολογικό καθαρισμό για την δημιουργία βελτιωτικού εδάφους, με την διαδικασία των ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα).

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου δημιουργεί υποδομές για τις σημερινές αλλά και για μελλοντικές ανάγκες των δημοτών σε υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης, παραμένοντας όμως σταθερή στις αρχές όσο αφορά την αειφόρο και βιώσιμη ανάπτυξη.

Ακολουθεί πρωτοποριακές μεθόδους, σχεδιάζει με σύγχρονες αντιλήψεις και μελετά εξοπλισμούς σύγχρονης τεχνολογίας.

Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χερσονήσου, προτίθεται να εγκαταστήσει Φωτοβολταϊκό Πάρκο 19,87 KWp.

Το σύστημα θα εγκατασταθεί σε έκταση 2.743 m2. Οι αυξανόμενες ανάγκες της επιχείρησης σε ηλεκτρική ενέργεια για την λειτουργία των αντλιοστασίων των λυμάτων, της αντίστροφης ώσμωσης, νέες γεωτρήσεις, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Το νερό είναι αγαθό κολοσσιαίας αξίας για τη ζωή. Όταν λοιπόν οι επιστημονικές εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι θα μας λείψει τα επόμενα χρόνια, πιθανώς και με δραματικό τρόπο, τότε η πολιτεία οφείλει να προνοήσει για τη διασφάλιση του. Βεβαίως με τον οικολογικότερο δυνατό τρόπο, ο οποίος σήμερα είναι κάτι παραπάνω από εφικτός. Η αφαλάτωση μπορεί θαυμάσια να συνδυαστεί με σύνολο μέτρων εξοικονόμησης και ανακύκλωσης νερού με σύγχρονους βιολογικούς καθαρισμούς.

Επομένως, η υψηλή αξία χρήσης του νερού που θα προέρχεται από την αφαλάτωση, δεν συγκρίνεται με το κόστος του να γίνει φράγμα στον Αποσελέμη για την ύδρευση του Ηρακλείου ή να φέρει νερό η Αθήνα από τον Αχελώο. Κόστος το οποίο υποκρύπτει ένα τερατώδες εξωτερικό κόστος, το οποίο δεν ενσωματώνεται στην τελική τιμή, αλλά τελικά η κοινωνία – και οι μέλλουσες γενιές καλούνται να καταβάλλουν.

Εμείς στη Χερσόνησο είμαστε πρωτοπόροι στην αξιοποίηση των μη συμβατικών υδατικών πόρων.

Έτσι με την ανακύκλωση των αστικών λυμάτων της περιοχής και την επαναχρησιμοποίηση των εκροών του Βιολογικού για άρδευση ελαιόδεντρων και καλλωπιστικών φυτών, εξοικονομούμε περί το 1.500.000 κυβικών μέτρων από άρδευση για ύδρευση.

Πρόσφατα εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΠΕΠΕΡ (Περιφέρεια Κρήτης – ΥΠ. ΑΝ. – Γ.Γ,Ε.Τ.) πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο «Κατασκευή Βιομηχανικού Προτύπου Συνδυασμένης Μονάδας Υπερδιήθησης και Αφαλάτωσης για την Επεξεργασία Νερού Εκροής Βιολογικού Καθαρισμού» συνολικού προϋπολογισμού 356.000 ευρώ.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η ΔΕΥΑΧ, η εταιρεία Σάιχεμ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με σκοπό το παραγόμενο νερό να είναι κατάλληλο για όλες τις εφαρμογές άρδευσης, όπως το πότισμα χλοοτάπητα με ψεκασμό ή το πότισμα λαχανικών, δηλαδή θα επιτρέπεται η άνευ περιορισμού χρήση του, όπως το νερό ύδρευσης.

Τέλος, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την προμήθεια μονάδας αντίστροφης όσμωσης για την αποσκλήρυνση του ιδιαιτέρως προβληματικού νερού των γεωτρήσεων που υδρεύουν του Δ.Δ. Χερσονήσου.

Τη μονάδα αυτή δυναμικότητας 1000 m3/day συμπληρώνει εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου 19,87 KWp, το οποίο έχει ήδη ενταχθεί στο ΕΠΑΝ της Περιφέρειας Κρήτης. Για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αντικατάστασης των συμβατικών λαμπτήρων των δημοτικών κτιρίων και του δημοτικού φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας. Έχουμε δε καταθέσει δύο προτάσεις στην ΡΑΕ (Ρυθμιστική αρχή Ενέργειας) για την εγκατάσταση δύο μονάδων φωτοβολταϊκών συνολικής ισχύος 150 KW και για την διασύνδεσή τους με το δίκτυο της ΔΕΗ.

Ο Δήμος Χερσονήσου, κατΆ εξοχήν πράσινος Δήμος εφαρμόζει τις πολιτικές εκείνες που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Καθημερινά όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ότι τα ζητήματα περιβάλλοντος είναι θέματα που μας αφορούν άμεσα και όχι μόνο τις μελλοντικές γενεές. Το πρόβλημα δεν είναι πλέον μακριά από εμάς και είναι επιτακτική η ανάγκη ενεργοποίησης όλων μας.

Σπύρος Δανέλλης
Δήμαρχος Χερσονήσου
(δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα ΠΑΤΡΙΣ στις 17/12/2007).
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 67 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 57044654
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.