ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ Πέμπτη 01 Δεκ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Ερώτηση του Σπύρου Κουβέλη για το Κάβο Σίδερο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Περιβαλλοντικός Ιτάνου - Κάβο Σίδερο
Σπύρος Κουβέλης , Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2008


Τις επιφυλάξεις του για την αμφισβητούμενη μεγάλη τουριστική επένδυση στο Κάβο Σίδερο εκφράζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ κ. Σπύρος Κουβέλης σε ερώτησή του προς έξη υπουργούς της Κυβέρνησης. Ο βουλευτής ρωτά, μεταξύ άλλων, αν σκοπεύει η κυβάρνηση να επανεξετάσει τις ήδη εγκεκριμένες μελέτες και αν έχει ελεγχθεί η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα της αγγλικής εταιρείας:

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟYΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ
1) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ,
2) ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ,
3) ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ,
4) ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
5) ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,
6) ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΘΕΜΑ: Επένδυση στο Κάβο Σίδερο-Μονή Τοπλού

Κ.κ. Υπουργοί,

Στο Λασίθι προγραμματίζεται να κατασκευαστεί ένα έργο τουριστικής ανάπτυξης σε έκταση του Ιδρύματος «Παναγιά η Ακρωτηριανή» της Μονής Τοπλού με φορέα υλοποίησης εταιρία με έδρα το Λονδίνο. Το έργο αναπτύσσεται στην περιοχή Κάβο Σίδερο στα διοικητικά όρια των Δήμων Σητείας και Ιτάνου. Η έγκριση της ΜΠΕ προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις λόγω του μεγέθους της επένδυσης ύψους 1,2 δις ευρώ, της ιδιαιτερότητας της περιοχής και της εμπλοκής της Εκκλησίας. Παράλληλα, νομοτεχνική μελέτη που ήρθε στο φως της δημοσιότητας θέτει σοβαρά ζητήματα για την διαδικασία σύναψης της συμφωνίας και την αξιοπιστία της εταιρείας.

Η επένδυση αφορά σε έκταση 26.000 στρεμμάτων στον Κάβο Σίδερο, δίπλα από τη Μονή Παναγία Ακρωτηριανή, γνωστότερη ως Μονή Τοπλού, η οποία είναι παρθένα (αν παραβλέψουμε την υπερβόσκηση), με σπάνιες ομορφιές, όπως το φοινικόδασος Βάι με το οποίο γειτνιάζει. Η έκταση αυτή αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου NATURA 2000, ενώ το μεγαλύτερο τμήμα της έχει χαρακτηρισθεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας σύμφωνα με την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει στη σύσταση του Φορέα Διαχείρισης γιΆ αυτή την Κοινοτικής σημασίας περιοχή, όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία.

Η συμφωνία μεταξύ της Μονής Τοπλού και της αγγλικής εταιρίας έχει διάρκεια 40 χρόνων με δυνατότητα παράτασης για άλλα 40 χρόνια. Προβλέπει κατασκευή ενός συνεδριακού κέντρου και πέντε τουριστικών χωριών 950 κατοίκων το καθένα με πολυτελή ξενοδοχεία, βίλες και εμπορικά κέντρα. Θα κατασκευαστούν, επίσης, γήπεδα γκόλφ διεθνών προδιαγραφών, μαρίνα και άλλα έργα υποδομής.

Η περιοχή της Σητείας και του Ανατολικού άκρου της Κρήτης γενικότερα θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εξαιρετικό προορισμό ποιοτικού εναλλακτικού τουρισμού, πολύ δε περισσότερο η περιοχή του Τοπλού με τις περιβαλλοντικές και πολιτιστικές της αναφορές, η οποία θα μπορούσε να αναδείξει επιτυχώς ένα μοναδικό μοντέλο αειφορικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη οφείλει να συνδυάζεται με την προστασία του περιβάλλοντος, ώστε να αποδώσει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα χωρίς οικολογικές καταστροφές.

Σε αντίθεση με τη λελογισμένη και αειφόρο τουριστική ανάπτυξη της χώρας, η οποία μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασική αναπτυξιακή επιδίωξη της χώρας, με στόχο την ανάδειξη και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού αποθέματος που διαθέτει,   η στρεβλή τουριστική ανάπτυξη με τη μορφή παρεμβάσεων που ξεπερνούν κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα του οικοσυστήματος και των φυσικών πόρων και επιφέρουν σημαντική τροποποίηση στο φυσικό τοπίο, είναι μια δραματική αλλαγή στο περιβάλλον, με άγνωστες συνέπειες.

Η ενδεχόμενη πραγματοποίηση του σχεδίου θα προκαλέσει μεγάλες και μη αναστρέψιμες περιβαλλοντικές, χωροταξικές και κοινωνικές επιπτώσεις στην ευρύτερη περιοχή επιβάλλοντας ένα πρότυπο ανάπτυξης ξένο προς τη φυσιογνωμία της επαρχίας της Σητείας. Το σχέδιο δεν θέτει ως βασικό ζητούμενο την προστασία και διαφύλαξη του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου, ενώ απειλεί την επάρκεια, την ποιότητα και τη διατήρηση των φυσικών πόρων και αντιστρατεύεται την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι απαιτήσεις τέτοιας μορφής επενδύσεων σε νερό –με τη δημιουργία μεγάλων εγκαταστάσεων γκόλφ- ξεπερνούν κατά πολύ τη φέρουσα ικανότητα μιας από τις πλέον επαπειλούμενες με ερημοποίηση περιοχές της Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης -σε πρόσφατη ομιλία του σε συνέδριο- δήλωσε ότι οι νέες τουριστικές υποδομές θα είναι ενταγμένες στο ελληνικό φυσικό τοπίο. Ανακοίνωσε μάλιστα ότι γιΆ αυτό το λόγο θα δοθούν κίνητρα για πράσινη ανάπτυξη και δεσμεύτηκε ότι θα υπάρξει απόλυτος σεβασμός στην αρχιτεκτονική και πολιτισμική ιδιαιτερότητα του κάθε τόπου.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Γιατί δεν έχει ακόμη συσταθεί ο φορέας διαχείρισης της περιοχής, η οποία ανήκει στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000;

2. Έχουν ληφθεί υπόψη οι επιφυλάξεις που έχουν διατυπωθεί στη νομοτεχνική μελέτη σχετικά με τη σύμβαση που έχει υπογραφεί μεταξύ του ιδρύματος και της αγγλικής εταιρίας; Έχει ελεγχθεί η αξιοπιστία, φερεγγυότητα, οικονομική κατάσταση καθώς και η τεχνογνωσία της αγγλικής εταιρίας που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου και το αν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την ανάληψη των έργων;

3. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ενστάσεις που έχουν υποβληθεί από τους περιβαλλοντικούς συλλόγους και φορείς της περιοχής σχετικά με τα τις επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον, το τοπίο, και τον κοινωνικό ιστό της περιοχής;

4. Επειδή η περιοχή υπάγεται σε Ζώνη Ειδικής Προστασίας (οδηγία 79/409) και επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσφάτως έκρινε ότι η Ελλάδα δεν έχει ενσωματώσει πλήρως την οδηγία 79/409 για τα πουλιά, ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε, ώστε να εξασφαλιστεί ότι καμία σημαντική υποβάθμιση ή διαταραχή δεν θα συμβεί σε βάρος των οικοτόπων και ότι η Ελλάδα θα αποφύγει έναν ακόμη διασυρμό ενώπιον του ΔΕΚ;

5. Σκοπεύετε να επανεξετάσετε τις ήδη εγκεκριμένες μελέτες για το συγκεκριμένο έργο υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων δεδομένων;

6. Επειδή η περιοχή διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη αειφορικού τουρισμού (φυσιολατρικού & πολιτιστικού), σε ποιες ενέργειες και δράσεις στοχεύετε για την περαιτέρω σχεδίαση ενός νέου βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης της εν λόγω περιοχής προς καλυτέρευση της παρούσας κατάστασης και διατήρηση του οικοσυστήματος προς όφελος των μελλοντικών γενεών;

26/2/2008
Ο ερωτών Βουλευτής
Κουβέλης Σπυρίδων


 

ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 137 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 56159199
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.