ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολογική Ομάδα Σητείας Τετάρτη 10 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Η απάντηση του Νομάρχη Λασιθίου και ανταπάντηση του Αν Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Ομάδα Σητείας - Λασίθι στην Πλώρη, Νομαρχιακή Κίνηση
Το Λασίθι στην Πλώρη , Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2008

Σχετικά με την ανταπάντηση του κ. Αντώνη Ανηψητάκη, ο Νομάρχης Λασιθίου Αντώνης Στρατάκης, δήλωσε τα εξής:
 
Ο κύριος Ανηψητάκης είναι, πράγματι, οικολογικότερος των οικολόγων καθώς ανάγει την Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) σε πράσινη πανάκεια.
 
Στην απάντησή μας αναλύσαμε, εκτενώς, το γεγονός ότι το ΣΧΟΟΑΠ Ιτάνου, έχει ενσωματώσει όλες τις προβλεπόμενες οικολογικές παραμέτρους, οι οποίες εγγυώνται την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι κατά την κατάρτιση της μελέτης ελήφθησαν υπόψη:
 
α. το Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κρήτης, του 2003. β. η φέρουσα ικανότητα των περιοχών (ιδιαίτερα σε σχέση με το υδάτινο δυναμικό) γ. η επάρκεια των υποδομών και δ. στοιχεία για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία του Νομού Λασιθίου.
 
Επομένως υπάρχει η συνολική προσέγγιση για την ανάπτυξη και την προοπτική της περιοχής και γι' αυτό, άλλωστε, γράψαμε, την προηγούμενη φορά ότι, επί της ουσίας, η εν λόγω μελέτη εκφράζει το πνεύμα της ΣΠΕ.
 
Η επιχειρηματολογία του κ. Ανηψητάκη είναι τέτοια που δίνει την εσφαλμένη εντύπωση ότι πριν τη σχετική κοινοτική οδηγία της ΣΠΕ (2001/42/ΕΚ), η οποία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με την ΚΥΑ 107017/06, δεν υπήρχε καμία πρόνοια για το περιβάλλον στο επίπεδο των αρχικών μελετών.
 
Αυτό αποτελεί μέγιστη διαστροφή της αλήθειας, καθώς, τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΓΠΣ) και τα Σχέδια Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ), είχαν σαφή περιβαλλοντική διάσταση, τόσο στο επίπεδο των δυνητικών επιπτώσεων όσο και στο επίπεδο των στόχων, βάσει των νόμων 2508/97 και 2742/99. Οι συγκεκριμένοι νόμοι είχαν, σύμφωνα και με εκθέσεις του ΤΕΕ, μια ολοκληρωμένη αντίληψη του σχεδιασμού του χώρου, έχοντας ως βασική συνιστώσα την αρχή της βιώσιμης ανάπτυξης.
 
Επομένως το ΣΧΟΟΑΠ Ιτάνου, όπως και ένας μεγάλος αριθμός ΣΧΟΟΑΠ σε όλη την Ελλάδα έγιναν με βάση το νόμο 2508/97, ο οποίος, στην ουσία δεν διαφέρει, ως προς τον τρόπο της συνολικής προσέγγισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων από την ΣΠΕ.
 
Με απλά λόγια η ΣΠΕ, κ. Ανηψητάκη, απλά, εμπλουτίζει παλαιότερες κοινοτικές οδηγίες που ενσωματώθηκαν και στο εθνικό μας δίκαιο, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί τομή στην προσέγγιση του σχεδιασμού, με την έννοια ότι προϋπήρχε καθεστώς περιβαλλοντικής αυθαιρεσίας, πριν τη θέσπιση της ΣΠΕ, όπως, με τρόπο παραπλανητικό, αφήνετε να εννοηθεί.
 
Αυτά τα γράφουν οι ίδιοι οι Πούλιος Γ., Έππας Δ και Παρθενοπούλου Σ. στην εισήγησή τους την οποία επικαλεστήκατε για να ενισχύσετε την επιχειρηματολογία σας, πλην όμως την ερμηνεύσατε με τρόπο που να υπηρετεί τις στείρες αντιπολιτευτικές σας κορώνες και το οικολογικό σας παραλήρημα.
 
Επίσης οι εν λόγω επιστήμονες γράφουν και τα εξής σημαντικά τα οποία σκοπίμως αποσιωπήσατε: "Η ΣΠΕ, σαν έννοια, είναι σχετικά απλή, αλλά η μεθοδολογία και τα εργαλεία δεν έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό, ενώ ακόμη πιο μακριά βρίσκεται η τυποποίησή τους σε διεθνές επίπεδο ή έστω η δημιουργία κοινώς αναγνωρισμένων ορθών πρακτικών.
 
Αυτό φαίνεται από τη μεγάλη διαφοροποίηση των μεθόδων που παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία, καθώς και από τον αριθμό των βοηθητικών κειμένων για την εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/ΕΚ που έχουν συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, φαίνεται και από τις διαφορετικές μεθοδολογίες και αποτελέσματα που υπήρξαν κατά την εφαρμογή της ΣΠΕ σε διάφορες περιπτώσεις".
 
Στη συγκεκριμένη, όμως, περίπτωση κ. Ανηψητάκη, σε ότι αφορά το ΣΧΟΟΑΠ Ιτάνου, το πρόβλημα έγκειται στην αδυναμία συνεξέλιξης ΣΠΕ και ΣΧΟΟΑΠ, καθώς λόγω μεθοδολογικών και πρακτικών αδυναμιών της ΣΠΕ (βλ. παραπάνω), σε συνδυασμό με τον περιορισμένο χρονικό ορίζοντα κατάρτισης των ΣΧΟΟΑΠ (ολοκλήρωση μέχρι το 2008) και την έλλειψη πόρων, καθιστούσαν ανέφικτη τη δυνατότητα αυτή.
 
Αυτό είναι τελείως διαφορετικό από το να μας προσάπτεται η κατηγορία ότι προγραμματικά και εξ αρχής είμαστε αντίθετοι στην συνεξέλιξη.
 
Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά ότι στην δική μας περίπτωση, όπως και σε έναν μεγάλο αριθμό περιπτώσεων στην Ελλάδα, η συνεξέλιξη ήταν ανέφικτη για τις παλαιότερες μελέτες, λόγω, α. μεθοδολογικών αδυναμιών της ΣΠΕ, β. χρόνου και γ. χρήματος. Βέβαια, για άλλη μια φορά επαναλαμβάνουμε ότι η μη ενσωμάτωση δεν σημαίνει και αγνόηση της περιβαλλοντικής συνιστώσας, καθώς υπήρχαν κείμενες διατάξεις και παλαιότερες κοινοτικές οδηγίες, τις οποίες η ΣΠΕ έρχεται να συμπληρώσει και όχι να τις ανατρέψει.
 
Γι' αυτό και οι εισηγητές περισσότερο νηφάλιοι από εσάς και χωρίς να έχουν το σύνδρομο της επίκτητης οικολογικής ανεπάρκειας γράφουν:
 
"Στο άρθρο 10 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. αναφέρεται ότι τα σχέδια και τα προγράμματα που δεν υποβάλλονται σε διαδικασία ΣΠΕ είναι αυτά που η πρώτη προπαρασκευαστική πράξη είναι προγενέστερη της 21 Ιουλίου 2004", προφανώς λόγω περιορισμένου χρονικού ορίζοντα κατάρτισης. Γι' αυτό και στη συνέχεια αναφέρουν ότι "υπάρχει κίνδυνος απώλειας χρηματοδοτήσεων, λόγω καθυστέρησης έγκρισης των μελετών και δεδομένου ότι οι μελέτες αυτές είναι δαπανηρές είναι δύσκολη η εκ νέου εύρεση χρηματοδότησης από τους Ο.Τ.Α".
 
Επίσης σημειώνουν ότι υπάρχει ένα πλήθος σχεδίων ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ τα οποία εξαιρούνται όχι γιατί υπηρετούν κάποια σκοπιμότητα, όπως εσείς σκόπιμα επικαλείστε για την επένδυση στον Κάβο Σίδερο, αλλά για όλα τα πρακτικά προβλήματα που οι ίδιοι οι μελετητές αναφέρουν στην εισήγησή τους.
 
Αυτά τα γράφουν οι ίδιοι οι περιβαλλοντολόγοι που επικαλεστήκατε, η εισήγηση των οποίων σας εκθέτει σε ότι αφορά τους λόγους της μη ενσωμάτωσης της ΣΠΕ στην περίπτωση του ΣΧΟΟΑΠ Ιτάνου και αποτελεί απορίας άξιον πως είναι δυνατόν να επικαλείστε εισηγήσεις και κείμενα τα οποία, στην ουσία, σας εκθέτουν και στομώνουν τα επιχειρήματά σας.
 
Τέλος, προτρέπουμε και εμείς τους πολίτες να διαβάσουν τη συγκεκριμένη εισήγηση, στη διεύθυνση http//library.tee.gr/digital/m2196/m2196_poulios.pdf.url με θέμα "Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των ΓΠΣ. Διερεύνηση της εφαρμογής της ΣΠΕ στα πλαίσια των μελετών ΓΠΣ και ΣΧΟΟΑΠ" για να εξαγάγουν, ανεπηρέαστοι, τα συμπεράσματά τους.
 

Περί διαφόρων ΣΠΕ;
του Αντώνη Ανηψητάκη
 
Mετά και τη δεύτερη δήλωση - απάντηση του Nομάρχη Λασιθίου κ. Στρατάκη, συνεχίζω να μη γνωρίζω:
 
1. Σε ποια υπηρεσία καταχωνιάστηκε το έγγραφο που έστειλε το YΠEXΩΔE στο Nομαρχιακό Συμβούλιο (N.Σ.) από 4.12.07 για να συζητηθεί και αφορούσε την εξαίρεση από τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Eκτίμηση (ΣΠE) του ΣXOOAΠ του Δήμου Iτάνου;
 
2. Πως διέλαθε της προσοχής του Γραφείου Tύπου της Nομαρχίας αφού το έγγραφο δημοσιεύτηκε στον τύπο;
 
3. Mε ποιο δικαίωμα αποφάσισε ο Nομάρχης να παρακαλέσει το YΠEXΩΔE την 6.11.2007 για την εξαίρεση του Δήμου Iτάνου από τη ΣΠE χωρίς προηγούμενη έγκριση του N.Σ.;
 
4. Γιατί δεν εισάγεται, έστω και εκ των υστέρων, μετά τη δική μας αποκάλυψη το θέμα στο N.Σ.;
 
5. Πότε είχε δίκιο ο κ. Nομάρχης, το 2006 που η Nομαρχία συμβούλευε το Δήμο Iτάνου να προχωρήσει σε ΣΠE ή το 2007 που ζητούσε από το YΠEXΩΔE να τον εξαιρέσει, να αγνοήσει δηλαδή τη ΣΠE που από το 2006 είχε εκπονήσει ο Δήμος Iτάνου;
 
Mετά και τη δεύτερη δήλωση τού κ. Στρατάκη συνειδητοποιώ με θλίψη:
 
1. Πόσο ανησυχητικά ήρεμος είναι ο Nομάρχης Λασιθίου για την περιβαλλοντική προστασία του Nομού, ιδιαίτερα για τις περιοχές εκείνες, όπως ο Δήμος Iτάνου, που υφίστανται τις μεγαλύτερες πιέσεις.
 
2. Πως απαξιώνει πλήρως τη ΣΠE ως περιττή, ευθυγραμμιζόμενος με το YΠEXΩΔE, αφού και οι δυο προκρίνουν την τυπική γραφειοκρατική διεκπεραίωση από την δύσκολη οραματική διαχείριση των προβλημάτων.
 
3. Πως προκειμένου να μην μάς απαντήσει δεν διστάζει να προβεί σε ολική διαστρέβλωση μιας εισήγησης που γράφτηκε ακριβώς για να υποστηρίξει το ωφέλιμο της συνεξέλιξης ΣΠE και ΣXOOAΠ.
 
Mε την ευκαιρία τού προτείνω να επαναλάβουμε στο νομό μας την ημερίδα για τις ΣΠE που οργάνωσε το TEE (Aθήνα 25.4.07) μήπως και βοηθηθούμε να δρομολογήσουμε τις αλλαγές που απαιτούν οι καιροί για την αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 
Tέλος, όσον αφορά το ύφος της δήλωσής του, θεωρώ ότι ο δημόσιος διάλογος απαιτεί μια άλλη ΣΠE, εννοώ τη Στοιχειώδη Πολιτική Eυπρέπεια.
 
Αντώνης Ανηψητάκης
Πολιτικός Μηχανικός
επικεφαλής Νομαρχιακής Κίνησης
Το Λασίθι στην Πλώρη
www.plori.gr


.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 96 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54567756
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.