ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ Μέρο Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ. - Ακτές - θάλασσα
Μανόλης Βουτυράκης , Σάββατο, 16 Φεβρουάριος 2008

1) Επιπτώσεις από τη διάβρωση των ακτών:

Διάβρωση είναι η σταδιακή καταστροφή του εδάφους από τη θάλασσα. Το 25% των ακτών της Ευρώπης βρίσκεται υπό διάβρωση, παρόλο που έχουν αναπτυχθεί μέθοδοι και μέτρα για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση. Έχει υπολογισθεί ότι οι ακτές υποχωρούν κατά 0,5 έως 2 μέτρα ετησίως και, σε μερικές περιπτώσεις, κατά 15 μέτρα. Η διάβρωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο όμως επιδεινώνεται από την ανθρώπινη παρέμβαση. Η άμμος και τα σκύρα που παρασύρονται από τα κύματα και τα ρεύματα

Η κακή διαχείριση των παράκτιων ζωνών οδήγησε στη λήψη λαθεμένων και βραχυπρόθεσμων πολιτικών επιλογών και για την προστασία των ακτών από τη διάβρωση και προωθήθηκε η κατασκευή ακατάλληλων έργων προστασίας που στη πραγματικότητα επιτείνουν το πρόβλημα της υποχώρησης των ακτών. Αυτά, σε συνδυασμό με την ανύψωση της στάθμης της θάλασσας(λόγω φαινομένου θερμοκηπίου), καθιστούν το πρόβλημα της παράκτιας διάβρωσης ένα σημαντικό πρόβλημα για το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης..

Για το λόγο αυτό, η διεύθυνση για το Περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε τη χρηματοδότηση του προγράμματος EUROSION, ενός προγράμματος που στοχεύει στη διατύπωση πολιτικών και μεθόδων για την οικονομική, κοινωνική και οικολογική αειφόρο διαχείριση της παράκτιας διάβρωσης.

Επίσης σύμφωνα με την ολοκληρωμένη μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για το πρόβλημα της διάβρωσης με τίτλο "Living with Coastal Frosion in Evrope: Sediment and Space for Sustainability", η διάβρωση των παράκτιων ζωνών έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για το περιβάλλον και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Μπορεί να καταστρέψει κατοικίες και υποδομές, απειλώντας την ασφάλεια του πληθυσμού και την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως του τουρισμού ενώ παράλληλα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους φυσικούς οικοτόπους. Η διάβρωση προκαλείται σε μεγάλο βαθμό από την ανθρώπινη παρέμβαση, κυρίως από τις υπερβολικές κατασκευαστικές και άλλες αναπτυξιακές δραστηριότητες. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας και η μεγάλη συχνότητα καταιγίδων και πλημμύρων έχουν επιδεινώσει το πρόβλημα..

¶λλες επιπτώσεις που αναδείχθηκαν από την μελέτη και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους από την διάβρωση είναι:

- Απώλεια γης οικολογικής αξίας. Από τα 132, 300 Κm2 των ακτών που απειλούνται από τον κίνδυνο της διάβρωσης στη διευρυμένη ΕΕ, 47.500 Km2 αποτελούν φυσικούς οικοτόπους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν πλούσια βιολογική ποικιλομορφία και αντιπροσωπεύουν σημαντικά οικοσυστήματα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους οικοτόπους ανήκουν στο δίκτυο των προστατευομένων περιοχών του προγράμματος της ΕΕ ΝΑΤURA.

- Απώλεια γης οικονομικής αξίας. Η εκτιμώμενη τρέχουσα αξία των οικονομικών μεγεθών που βρίσκονται σε ακτίνα 500 μέτρων της ακτογραμμής της Ε.Ε. συμπεριλαμβανομένων των ακτών, της γεωργικής γης και των βιομηχανικών εγκαταστάσεων ανέρχεται σε 500 έως 1.000 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δημόσιες δαπάνες για την αντιμετώπιση της διάβρωσης αυξάνονται. Το 2001, ανέρχονταν σε 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ.

- Απώλεια περιουσίας: Κάθε χρόνο, εγκαταλείπονται ή χάνουν την αξία τους εκατοντάδες παραλιακών σπιτιών στην Ε.Ε. γιατί κινδυνεύουν να παρασυρθούν από τη θάλασσα.

- Κίνδυνος για τις ανθρώπινες ζωές: Κατά τα τελευταία 50 έτη, ο πληθυσμός που ζεί στις παράκτιες περιοχές της Ε.Ε υπερδιπλασιάστηκε και έφθασε στο επίπεδο των 70 εκατομμυρίων (16% του πληθυσμού της Ε.Ε. ΤΩΝ 25). Ο πληθυσμός αυτός είναι εκτεθειμένος στους κινδύνους της διάβρωσης και των πλημμύρων.

- Καταστροφή των φυσικών μέσων άμυνας κατά των θαλάσσιων κινδύνων. Η διάβρωση απειλεί τα φυσικά οικοσυστήματα άμυνας κατά των θαλάσσιων κινδύνων, όπως των συστημάτων θινών. Το Νοέμβριο του 2001, ένα μέρος των θινών της ακτής της Jarmala στον κόλπο της Ρήγα (Λετονία) κατέρρευσε κατά την διάρκεια μιας καταιγίδας προκαλώντας την πλημμύρα της ενδοχώρας.

- Καταστροφή των τεχνητών μέσων άμυνας με αποτέλεσμα την πρόκληση πλημμύρων.

2) Στόχοι του EUROSION

Βασικός στόχος του EUROSION είναι να ετοιμαστεί ένα πακέτο προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με εισηγήσεις για την χάραξη της βέλτιστης πολιτικής και στην καλύτερη διαχείριση των πληροφοριών που αφορούν την παράκτια διάβρωση στην Ευρώπη. Οι εισηγήσεις αυτές θα στηρίζονται στην ολοκληρωμένη γνώση των πρακτικών διαχείρισης της διάβρωσης στην Ευρώπη και στις εμπειρίες που έχουν αποκομιστεί από αυτές.

Πέραν του βασικού αυτού στόχου, οι επιμέρους στόχοι και τα τελικά αποτελέσματα του EUROSION είναι μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα “

- Καταγραφή και εκτίμηση του επιπέδου της υφιστάμενης γνώσης και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για τις ακτές της Ευρώπης καθώς και των μεθόδων διαχείρισης της διάβρωσης που εφαρμόζονται.

- Καταγραφή των υφιστάμενων πρακτικών παρακολούθησης της παράκτιας μορφολογίας – επιλογή βέλτιστων

- Καταγραφή των κοινωνικό –οικονομικών επιπτώσεων από τη διάβρωση των ακτών –ερωτηματολόγια στις πιλοτικές

- Δημιουργία βάσης δεδομένων με τις πιο πάνω πληροφορίες, στοιχεία και δεδομένα, που θα καλύπτει όλη την Ευρώπη.

- Δημιουργία Πρότυπου για την ανάπτυξη Τοπικών Συστημάτων Τοπικών

Στα πλαίσια του προγράμματος ΕUROSION επιλέχτηκαν 11 παράκτιες περιοχές της Ευρώπης. Οι περιοχές αυτές είναι:

α) Ισπανία: ακτή Striges, β)Πορτογαλία: ακτή Porto – Cape Mondeo, γ) Μεγάλη Βρετανία: ακτή Essex, δ) Ολλανδία: North Holland Cooast, ε) Πολωνία: ακτή West Polish Coast, στ) Ρουμανία: ακτή Danube Delta, ζ) Κύπρος: ακτή Δόλος – Κίτι. η) Ιταλία, Σικελία: Giardini –Naxos, θ) Ιταλία: ακτές Τοσκάνης.

Στις περιοχές πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες για την σύνταξη έξι εκθέσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν την βάση του Συστήματος Πληροφοριών για τις ακτές της Ευρώπης.

Αυτό που εντοπίσθηκε μέχρι τώρα από τις μελέτες, στα πλαίσια του προγράμματος EUROSION , είναι ότι τα προβλήματα της παράκτιας διάβρωσης στην Ευρώπη επικεντρώνονται σε τρεις άξονες:

-Θεσμικά προβλήματα και προβλήματα ανεπαρκούς νομοθετικής ρύθμισης.

-Προβλήματα κοινωνικής αποδοχής των λύσεων

-Τεχνικά προβλήματα –επιλογή μεθόδων προστασίας χωρίς την επιμέτρηση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

3) Μέτρα προστασίας παράκτιων ζωνών:

H μελέτη "Living with Coastal Erosion in Europe: Sand and Space For Sustainability", καταλήγει σε τέσσερις ουσιαστικά συστάσεις για την αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών στην Ευρώπη.:

1) Ενίσχυση της προστασίας των ακτών με την αποκατάσταση του ισοζυγίου ιζημάτων. Αυτό προϋποθέτει τον εντοπισμό "στρατηγικών αποθεμάτων ιζημάτων"

από τα οποία μπορούν να μεταφερθούν ιζήματα δίχως να τίθεται σε κίνδυνο η φυσική ισορροπία.

2) Συνεκτίμηση του κόστους της διάβρωσης των ακτών κατά τον προγραμματισμό και τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Την ευθύνη για τους πιθανούς για τους πιθανούς κινδύνους και την αποκατάσταση των ζημιών πρέπει να έχουν εν μέρει οι άμεσοι δικαιούχοι και οι επενδυτές. Επίσης, οι πιθανοί κίνδυνοι πρέπει εντοπίζουν εγκαίρως και να λαμβάνονται υπόψη στον προγραμματισμό και στις επενδυτικές πολιτικές, καθώς και στο πλαίσιο της αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των διαδικασιών διαχείρισης των ακτών.

3) Δραστική και προγραμματισμένη αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών. Αντίθετα με την σημερινή αποσπασματική προσέγγιση, απαιτείται καλύτερος προγραμματισμός σε μακροπρόθεσμη βάση για την αντιμετώπιση της διάβρωσης. Οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να βασίζονται σε περιφερειακή σχέδια διαχείρισης των ιζημάτων των ακτών που αποσκοπούν στην ικανότητα αποκατάστασης των ακτών.

Τα σχέδια αυτά είναι σκόπιμο να συνυπολογίζουν τους πιθανούς κινδύνους, καθώς και το κόστος και τις επιπτώσεις των διαφόρων επιλογών πολιτικής.

4) Πληρέστερες γνώσεις για την διαχείριση και τον προγραμματισμό της διάβρωσης των ακτών για την διασφάλιση της λήψης ορθών αποφάσεων και της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών.

5) ¶λλες πρωτοβουλίες της Ένωσης:

Υπάρχουν και άλλες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. που αποτελούν σημαντική ευκαιρία για την προώθηση αποτελεσματικών πολιτικών, αλλά και μια σημαντική πρόσκληση για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, των ερευνητικών κέντρων, των επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης στην αντιστροφή των τάσεων υποβάθμισης της παράκτιας ζώνης και της θάλασσας. Είναι πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της προστασίας και της βιώσιμης διαχείρισης των ακτών και της θάλασσας καθώς και στην αποκατάσταση της βιποικιλότητάς τους.

Από τις πρωτοβουλίες αυτές αξίζει να αναφερθούν:

- Πρωτοβουλία "Ορίζοντας 2020", που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση των κύριων πηγών ρύπανσης στη "Μεσόγειο" έως το 2020.

- Εφαρμογή της Οδηγίας –πλαίσιο 60/2000, η οποία περιλαμβάνει και τα παράκτια ύδατα και απαιτεί την επίτευξη καλής οικολογικής ποιότητας των ακτών.

- Διάλογος για το σχέδιο του πρωτοκόλλου για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων περιοχών στη Μεσόγειο.

6) Οι βασικές κατευθύνσεις και προβλέψεις του Πρωτοκόλλου είναι οι εξής:

- Οι Μεσογειακές χώρες αναλαμβάνουν – με κατάλληλες πολιτικές και δράσεις – να προωθούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό στις παράκτιες περιοχές.

- Τίθενται ως κύριοι στόχοι η προστασία της πλούσιας βιοποικιλότητας, των ευαίσθητων οικοσυστημάτων και των τοπίων της Μεσογείου, σε ισορροπία με τις ασκούμενες ανθρώπινες δραστηριότητες

- Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα νησιά, τόσο σημαντικά για τη χώρα μας, των οποίων αναγνωρίζονται τα ιδιαίτερα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά αλλά και οι ειδικές ανάγκες.

- Αναλαμβάνεται η δέσμευση να προστατευθεί η πιο ευαίσθητη ζώνη γης που ξεκινά από τη γραμμή χειμέριου κύματος, στις εκτός σχεδίου περιοχές, με αποφυγή δημιουργίας κατασκευών και οικοδόμησης, πέραν, βεβαίως των έργων δημοσίου συμφέροντος ή εκείνων που απαιτούν εγγύτητα στη θάλασσα (π.χ. λιμάνια).

- Ιδιαίτερο κεφάλαιο του Πρωτοκόλλου αναφέρεται στις φυσικές κατασκευές (π.χ. διάβρωση, πλημμύρες) αλλά και στις συνέπειες των κλιματικών αλλαγών, για την πρόληψη και αντιμετώπιση των οποίων οι χώρες αναλαμβάνουν να πάρουν έγκαιρα τα κατάλληλα μέτρα και να δείξουν έμπρακτα διεθνή συμπαράσταση όταν χρειαστεί,

Για το πρωτόκολλο αυτό, το οποίο υπέγραψε και η Ελλάδα την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2008 διαπραγματεύθηκαν εμπειρογνώμονες από 22 χώρες της Μεσογείου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το θέμα έχει ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας δεδομένου ότι έχει την μεγαλύτερη ακτογραμμή από κάθε άλλη ευρωπαϊκή ή μεσογειακή χώρα, με μήκος που αντιστοιχεί περισσότερο του 25% της Ευρωπαϊκής ακτογραμμής και σε περισσότερο του 35 % της αντίστοιχης Μεσογειακής.

Η τελική διαπραγμάτευση του Πρωτοκόλλου από τις Μεσογειακές Χώρες έγινε στο πλαίσιο της 15ης Συνόδου των χωρών–μελών, που διεξήχθη στη Μαδρίτη (20-21/1/2008), όπου λήφθηκαν αποφάσεις για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά; Θέματα που απασχολούν τη Μεσόγειο.

Πηγές: 1) Δεύτερο πανελλήνιο συνέδριο του Ε.Μ.Π.: Διαχείριση και βελτίωση παράκτιων ζωνών". 2) Περ. Ecotec.3) Διαδίκτυο Google.

ΜΑΝΟΛΗΣ ΒΟΥΤΥΡΑΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΣ  ΠΕΡΙΒ/ΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Π.Α.Π.Ε.Κ.Ε.Ε.Κ..
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 95 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54548224
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.