ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ arrow Οικολογική Ομάδα Σητείας Κυριακή 07 Αύγ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Οι θέσεις του ΚΚΕ για τη διαχείριση του νερού στην Ιερά Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Οικολογική Ομάδα Σητείας - Νέα
Κ.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΚΕ , Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2008
Συνέντευξη τύπου έδωσε η Κ.Ο. Λασιθίου του ΚΚΕ στις 17 Ιανουαρίου 2008 με θέμα τη διαχείριση των υδάτινων πόρων που εξελίσσεται σε κρίσιμο πρόβλημα τόσο πανελλαδικά, όσο και στο Ν. Λασιθίου, στην Ιεράπετρα. "Πηγή και αιτία του προβλήματος είναι ότι το νερό από φυσικό αγαθό εξελίσσεται σε προϊόν κερδοσκοπίας"...

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ της Κ.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ του ΚΚΕ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

ΤΟ ΝΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΑΓΑΘΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων εξελίσσεται σε κρίσιμο πρόβλημα τόσο πανελλαδικά, όσο και στο Ν. Λασιθίου, στην Ιεράπετρα.

Εκφράζεται βεβαίως σε κάθε περιοχή με διαφορετικό τρόπο. Πηγή και αιτία του προβλήματος είναι ότι το νερό από φυσικό αγαθό εξελίσσεται σε προϊόν κερδοσκοπίας. Γιατί η καπιταλιστική βαρβαρότητα πάει μαζί με την εξάντληση των φυσικών πόρων, την κακή διαχείριση των υδάτινων πόρων, την καταστροφή του περιβάλλοντος στο όνομα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Αυτό διαπερνά κάθε πτυχή της κοινοτικής οδηγίας 2006/60 για τη Διαχείριση των Υδάτινων Οικοσυστημάτων, που ενσωματώθηκε και στο ελληνικό δίκαιο με το νόμο 3199/2003 και εφαρμόζεται από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.

Η ουσία του νόμου συνοψίζεται στα εξής:

Διαχείριση του νερού, όχι με βάση τις λαϊκές ανάγκες, όχι με γνώμονα την ανάπτυξη προς όφελος του λαού, αλλά των επιχειρήσεων. Στηρίζεται στην αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει"!

Μηδαμινή χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων ύδρευσης.

Καμία πρόβλεψη για εγγειοβελτιωτικά έργα (ειδικές βελτιώσεις εδάφους, αντιπλημμυρικά) και άλλων έργων υποδομής, τα οποία θα μειώνουν τις απώλειες, θα συγκρατούν και θα αξιοποιούν το νερό των βροχοπτώσεων.

Το πρόβλημα της έλλειψης νερού στην Ιεράπετρα είναι γνωστό και με εκρηκτικό τρόπο εκφράζεται τα 2 τελευταία χρόνια λόγω της έλλειψης βροχοπτώσεων. Οι συνέπειες είναι τεράστιες στη λαϊκή αγροτική οικογένεια, στους μικροεπαγγελματίες. Αποτελεί αρνητικό παράγοντα στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και καθοριστικής σημασίας ζήτημα για τους παραγωγούς που έχουν απομείνει, για την ίδια τη ζωή της περιοχής.

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι η έλλειψη του αποτελεί όχι μόνο περιβαλλοντικό, αλλά και πολιτικό πρόβλημα. Υπάρχουν διαχρονικές ευθύνες για αυτό, όλων των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, αλλά και την δημοτικών και νομαρχιακών αρχών, που παρά τις προσπάθειες, δεν έφτασαν στο ύψος των περιστάσεων, ώστε να συγκρουστούν με την πολιτική που γεννά το πρόβλημα, να διεκδικήσουν επιτακτικά μαζί με το λαό της περιοχής μέτρα άμεσης αντιμετώπισης του προβλήματος και νέα έργα υποδομών για μακροπρόθεσμη απόδοση.

Το ΚΚΕ σε πανελλαδικό επίπεδο διεκδικεί:

1. Τη δημιουργία ενός διαφορετικού, από το υπάρχον, θεσμικού πλαισίου που θα αντιμετωπίζει το νερό ως φυσικό πόρο που ανήκει στο λαό, κόντρα στην πολιτική της εμπορευματοποίησης. Την ένταξη της ύδρευσης και άρδευσης σε κρατικό-ενιαίο αποκλειστικό δημόσιο φορέα που θα έχει την ευθύνη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων της χώρας.

2. Σχεδιασμό και υλοποίηση όλων των αναγκαίων εγγειοβελτιωτικών και άλλων έργων υποδομής που θα αυξήσουν τη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων.

3. Καθορισμένες χρήσεις για τους υδάτινους πόρους με βάση τις λαϊκές και αναπτυξιακές ανάγκες και δυνατότητες της χώρας, μακριά από τις δεσμεύσεις και εξαρτήσεις που επιβάλλει η ΕΕ και το συμφέρον του μονοπωλιακού κεφαλαίου.

4. Συνολική διαχείριση των λεκανών απορροής των χειμάρρων και δασοτεχνικά - φυτοτεχνικά έργα σε όλη την υδρολογική λεκάνη. Αντιμετώπιση του χειμαρρικού προβλήματος της χώρας με αποτροπή της διάβρωσης και της συνολικής διευθέτησης των χειμάρρων.

5. Μέτρα προστασίας του νερού με μέτρα ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

6. Αμεση αντιμετώπιση των απωλειών από τα δίκτυα ύδρευσης και άρδευσης. Κατάλληλη μέθοδος άρδευσης κατά καλλιέργεια.

7. Προστασία των δασών και αναδασώσεις που ευνοούν τη συγκράτηση των νερών για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

8. Κατασκευή μεγάλων έργων στις περιοχές που έχει εξαντληθεί ο υπόγειος και επιφανειακός υδροφόρος ορίζοντας στις αγροτικές περιοχές, αλλά και σε αστικές. Εκτός από τα μεγάλα έργα συγκέντρωσης και διάθεσης νερού να γίνουν μικρότερα αρδευτικά και εγγειοβελτιωτικά έργα.

Για την Ιεράπετρα

1. Μέσα από την πάλη του ο λαός να διεκδικήσει ενιαίο κρατικό- αποκλειστικά δημόσιο φορέα διαχείρισης των υδάτινων πόρων για όλη την Κρήτη, που θα εξασφαλίζει τις ανάγκες του λαού:

- για φτηνό ποιοτικό νερό

- για την ανάπτυξη του τουρισμού, με στήριξη των αυτοαπασχολούμενων του κλάδου

- για την κάλυψη των αναγκών της αγροτικής παραγωγής με κίνητρα ενισχύσεων στη φτωχή μικρομεσαία αγροτιά και όχι στις μεγάλες γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

2. Η κυβέρνηση εδώ και ΤΩΡΑ να εκταμιεύσει χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό 2008 για άμεση ολοκλήρωση του έργου του Φράγματος των Μπραμιανών,που εδώ και χρόνια εκκρεμεί και ένταξη Μελετών και Έργων τόσο μεσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), όσο και ένταξη της περιοχής στους ευρωπαϊκούς κοινοτικούς πόρους.

Να ολοκληρωθούν οι μελέτες των φραγμάτων Μύρτου και Καλαμαυκιανού.

Βελτίωση των υφισταμένων υδροληψιών Μύρτου και καλαμαυκιανού για την ενίσχυση του ταμιευτήρα του φράγματος Μπραμιανιών. Αντικατάσταση της υφιστάμενης προσαγωγού διώρυγας Μύρτου με νέα.

Ολοκλήρωση της μελέτης για το φράγμα του Αγίου Ιωάννη που ενδιαφέρει την Ιεράπετρα που έχει τις μεγαλύτερες αρδευτικές ανάγκες λόγω των 12.000 στρεμμάτων θερμοκηπιακών καλλιεργειών.Θα έχει μια χωρητικότητα 1.800.000 κυβικών.

Μερική αφαλάτωση των πηγών Μαλαύρας ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού που μεταφέρεται από τις πηγές Μαλαύρας. Η ποιότητα του νερού από τις υφάλμυρες πηγές Μαλαύρας παρά τα έργα βελτίωσης που είναι σε εξέλιξη με την κατασκευή διαφράγματος από τσιμεντέσεις δεν είναι αποδεκτή για τις καλλιέργειες καθώς περιέχει πολλά χλώρια, αλλά και ψηλή αγωγιμότητα.

3. ΕΡΓΑ μεγάλης και μικρής εμβέλειας κατά περίπτωση υδατοφράγματα, υδατοδεξαμενές κλπ, άμεσα να τροφοδοτούνται με νερό αλλά και να εμπλουτίζονται οι πηγές και ο υδροφόρος ορίζοντας.

4. Η διαχείριση του νερού συνδέεται άμεσα με την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: βιολογικοί καθαρισμοί, λήμματα, απορρίμματα και βεβαίως με τις "χρήσεις γης" που παραδίδονται στα κερδοσκοπικά συμφέροντα.

5. Έλεγχος των γεωτρήσεων.

6. Να διερευνηθούν δυνατότητες και μέσω άλλων σύγχρονων μεθόδων (ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) που εξασφαλίζουν νερό, ιδιαιτέρων για τις αρδεύσεις, εντός του 2008.

Η υπόθεση του νερού στην Ιεράπετρα δεν μπορεί να περιμένει. Είναι ανάγκη να συντονιστεί και να κλιμακωθεί ο αγώνας του λαού της περιοχής και για το νερό και για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει σε όλες τις πτυχές της ζωής του.

Είναι σαφές ότι για τη ριζική αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος μπορεί να απαντήσει μόνο ο λαϊκός δρόμος ανάπτυξης που είναι προϋπόθεση οι πηγές, οι υδάτινοι πόροι να είναι στην ιδιοκτησία του λαού και με λαϊκή εξουσία να σχεδιάζει την οικονομία με βαση τις λαϊκές ανάγκες.

Κ.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ του ΚΚΕ
ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ - 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2008

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 97 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 54547201
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.