ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ arrow ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ Τετάρτη 28 Σεπ 2022
Μενού - Επιλογές
ΕΠΙΛΟΓΕΣ
Σχόλια για τη μετονομασία και τη χρηματοδότηση του Τμή Εκτύπωση Αποστολή με e-mail
Λ. Τσικριτζής , Δευτέρα, 21 Ιανουάριος 2008
Αν στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ζητούν μετεξέλιξη επικρατούν κυρίως κριτήρια επιβίωσης, τοπικισμού και συντεχνιασμού, τα οποία υιοθετούν και πολλαπλασιάζουν οι τοπικές κοινωνίες, στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο έχει και τον τελικό λόγο, θα έπρεπε να πρυτανεύουν κριτήρια ορθολογικά και ενταγμένα σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης...

Μερικά σχόλια για τη μετονομασία και τη χρηματοδότηση του Τμήματος Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου

Πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό Τύπο ότι στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να διατεθούν 3.110.000 ευρώ (εκ των οποίων το 1.000.000 από τον Τοπικό Πόρο) και ότι η χρηματοδότηση αυτή θεωρείται τελική προϋπόθεση για να μετονομαστεί το Τμήμα από Τμήμα Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ενέργειας.

Δύο και μόνο σχόλια επί του θέματος :

1) Για τη μετονομασία αυτή έχουν υπάρξει ποικίλες αντιδράσεις, τόσο από το χώρο των άλλων Πολυτεχνείων που διαθέτουν Τμήματα Μηχανολογίας, όσο και από το Σύλλογο των επαγγελματιών Μηχανολόγων Μηχανικών. Οι λόγοι είναι προφανείς:

Πρώτον, αυξάνεται ο αριθμός των διπλωματούχων μηχανολόγων μηχανικών, επιδεινώνοντας το πρόβλημα της ανεργίας, που αντιμετωπίζουν οι νέοι μηχανολόγοι.

Δεύτερον, "προάγονται από το παράθυρο" σε μηχανολόγους οι φοιτητές του Τμήματος Ενεργειακών Πόρων, αρκετοί από τους οποίους κατά τη φάση της εισαγωγής τους δεν είχαν τις απαιτούμενες μονάδες για να περάσουν στα υπάρχοντα Τμήματα Μηχανολόγων των Πολυτεχνείων.

Μια τρίτη ένσταση οφείλεται στο γεγονός ότι η μετονομασία θα αυξήσει τον αριθμό μεταγραφών από την Περιφέρεια στα Τμήματα Μηχανολογίας των μεγάλων πόλεων, κάτι που γίνεται εκτεταμένα και τώρα. (Οι αιτήσεις μεταγραφής φτάνουν μέχρι και 50%). Μάλιστα αυτό το τελευταίο, δηλαδή η δυνατότητα εισαγωγής κάποιου υποψηφίου "μέσω Κοζάνης" στο Τμήμα Μηχανολογίας πχ της Θεσσαλονίκης, ήταν μια από τις αιτίες που ανέβασε τη βάση εισαγωγής στο εν λόγω Τμήμα τα τελευταία χρόνια.

Τέλος, απορίας άξιον είναι τα κριτήρια με τα οποία μετονομάζονται τα Τμήματα, τόσο στα Πανεπιστήμια όσο και στα ΤΕΙ. Το σχετικό δελτίο τύπου αναφέρει ότι η πρόσθετη χρηματοδότηση των 3.110.000 ευρώ αποτελεί "τη μοναδική προϋπόθεση του Συμβουλίου της Ανώτατης Εκπαίδευσης για την ολοκλήρωση της μετονομασίας του Τμήματος". Δηλαδή, σε απλά ελληνικά αυτό σημαίνει ότι εάν κάποιο Τμήμα έχει τις οικονομικές προϋποθέσεις μπορεί να μετονομαστεί και να πάρει "προαγωγή". Βέβαια, το ίδιο περίπου ισχύει και για άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, ενώ θα έπρεπε για τη μετεξέλιξη τους να αξιολογούνται πρωτίστως τα πραγματικά στοιχεία από την αγορά εργασίας, τα ποσοστά απασχόλησης της συγκεκριμένης ειδικότητας, κλπ. Όμως τα στοιχεία αυτά σπανίως λαμβάνονται υπόψη, αν και υπάρχουν διαθέσιμα στα Γραφεία Διασύνδεσης των Ιδρυμάτων, τόσο κατά Τμήμα όσο και συνολικά (στην Οριζόντια Δράση των Πανεπιστημίων), υπάρχουν στο ΤΕΕ, το οποίο πραγματοποίησε μια πολύ αξιόπιστη έρευνα με τη βοήθεια της MRB, καθώς και σε κάποιες εργασίες μεμονωμένων ερευνητών.

Kι αν στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ζητούν μετεξέλιξη επικρατούν κυρίως κριτήρια επιβίωσης, τοπικισμού και συντεχνιασμού, τα οποία υιοθετούν και πολλαπλασιάζουν οι τοπικές κοινωνίες, στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο έχει και τον τελικό λόγο, θα έπρεπε να πρυτανεύουν κριτήρια ορθολογικά και ενταγμένα σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης.

2) Το δεύτερο σχόλιο αφορά τη χρηματοδότηση. Ως πότε θα διατίθενται κονδύλια από τον Τοπικό Πόρο για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου; Ως γνωστόν ο Πόρος θεσμοθετήθηκε κυρίως για έργα προστασίας περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής και δεν μπορεί να εκτρέπεται κάθε τόσο για να καλύψει δαπάνες, οι οποίες αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας ή μπορούν να ικανοποιηθούν κι από Ευρωπαϊκά προγράμματα. Τι κάνουν τα άλλα Πανεπιστήμια στους υπόλοιπους νομούς της χώρας, οι οποίοι δεν διαθέτουν το "προνόμιο" του Πόρου Ανάπτυξης; Δεν είναι καιρός να σταματήσει αυτή η διάθεση του Πόρου διά "πάσαν νόσον"; (Κάποτε μάλιστα ο Τοπικός πόρος κάλυπτε παράνομα μέχρι και τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου...).

Βέβαια, για να μην είμαστε απόλυτοι, θα είχε έννοια η χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Πόρο, εάν επενδύονταν σε υποδομές και δραστηριότητες, που αφορούν την προστασία και τη διαχείριση του Περιβάλλοντος. (Υπάρχει σχετικό Μέτρο στον Πόρο (το 4.1) για χρηματοδοτήσεις ΑΕΙ, το οποίο όμως οφείλει να τροποποιηθεί και να συμπεριλάβει τον παραπάνω όρο). Στα πλαίσια αυτά, του Μέτρου 4.1, υποβλήθηκε από το ΤΕΙ πρόταση χρηματοδότησης και αναλυτικό Τεχνικό Δελτίο για τον εξοπλισμό Εργαστηρίου που σχετίζεται με το περιβάλλον και συγκεκριμένα με τις μετρήσεις ραδιενέργειας και ακτινοβολιών. (Κακώς μάλιστα που δεν υποβλήθηκαν προτάσεις και από άλλα Εργαστήρια του ΤΕΙ, τα οποία εμπλέκονται σε θέματα Περιβάλλοντος).

Αλλά ακόμη κι αν κάποιος οχυρωθεί πίσω από τη σημερινή - ελαστική μορφή του Μέτρου 4.1 για να εισπράξει από τον Πόρο, δεν σημαίνει ότι έχει το δικαίωμα να το κάνει δια της τεθλασμένης, χωρίς να υποβάλει αναλυτικά Τεχνικά Δελτία, με προϋπολογισμούς και χρονοδιαγράμματα. Για ποιο λόγο πρέπει να "τάζουμε" στο Πανεπιστήμιο, πριν υποβάλει όλα όσα υποχρεούνται να καταθέσουν οι υπόλοιποι φορείς, που αιτούνται χρηματοδότηση ;

Εν κατακλείδι, δεν αποτελεί υποχρέωση της τοπικής εξουσίας και κοινωνίας να υποκαταστήσει την Πολιτεία και να χρηματοδοτεί το Πανεπιστήμιο από τον Τοπικό Πόρο. Αλλά, τουναντίον, να χρησιμοποιεί το Πανεπιστήμιο - και το ΤΕΙ- και να συνεργάζεται μαζί τους σε συγκεκριμένα χρηματοδοτούμενα έργα, τα οποία προάγουν τους βασικούς στόχους του Πόρου, δηλαδή την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείριση & ανάπτυξη του φυσικού μας κεφαλαίου.

Αν στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ που ζητούν μετεξέλιξη επικρατούν κυρίως κριτήρια επιβίωσης, τοπικισμού και συντεχνιασμού, τα οποία υιοθετούν και πολλαπλασιάζουν οι τοπικές κοινωνίες, στο Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης, το οποίο έχει και τον τελικό λόγο, θα έπρεπε να πρυτανεύουν κριτήρια ορθολογικά και ενταγμένα σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική αναδιάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης...

Λ. Τσικριτζής
Χημικός μηχανικός
Επίκουρος καθηγητής ΤΕΙ ΔΜ

Κοζάνη, 18-1-2008

.
ecocrete.gr .


ÌΓ ôçí ΓáãΓΓ­Γ©ΓÞ ÷ïñçãßΓʽ ôçò

¸íôáðç & ØçâéΓʽΓÞ ÅðéΓïéíùíßΓʽ
Είσοδος Χρήστη
Ψευδώνυμο

Κωδικός

Ξέχασες τον κωδικό;
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα? Δημιουργήστε τώρα!
Έχουμε 310 επισκέπτες σε σύνδεση
Επισκέπτες: 55131478
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:ΛΑΦΟΝΗΣΙ S.O.S. Πρωτοβουλία Πολιτών για την Προστασία του Λαφονησιού. Συλλογή υπογραφών!

Cavo Sidero
facebook group!Φουρόγατος 78 Μαρ-Απρ 08
Φουρόγατος 77 Ιαν-Φεβ 08
Φουρόγατος 76 Νοε-Δεκ 07
Φουρόγατος 75 Σεπ-Οκτ 07
Φουρόγατος 74 Ιουλ-Αύ 07
Φουρόγατος 73 Μάι-Ιούν 07
Φουρόγατος 72 Μαρ-Απρ 07
Φουρόγατος 71 Ιαν-Φεβ 07
Φουρόγατος 70 Νοε-Δεκ 06
Φουρόγατος 69 Σεπ-Οκτ 06
Φουρόγατος 68 Ιουλ-Αυ 06
Φουρόγατος 67 Μαι-Ιουν 06
Φουρόγατος 66 Μαρ-Απρ 06
Φουρόγατος 65 Ιαν-Φεβ 06


Οικολόγιο 5. 20.01.2010

Οικολόγιο 4. 27.03.2009

Οικολόγιο 3. 12.10.2008
Οικολόγιο 2. 25.07.2008
Οικολόγιο 1. 10.06.2008


Φυλλάδιο της Οικολογικής Πρωτοβουλίας Χανίων για τις επιπτώσεις από τα κινητά και τις κεραίες


 
Οι εισηγήσεις της Ημερίδας "Προοπτικές βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και μεγάλες τουριστικές επενδύσεις"  9 Δεκ. 2006 στην 5η Συνάντηση του ΟικοΚρήτη

Κίνηση Πολιτών Μεσσαράς για το Περιβάλλον
Κατεβάστε το ενημερωτικό φυλλάδιο για το Διαμετακομιστικό Σταθμό στον κόλπο της Μεσσαράς (.pdf 425k)

ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ ΤΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ!
Κατά της εγκατάστασης ενός τεραστίου διαμετακομιστικού σταθμού στον κόλπο της Μεσσαράς στη Νότια Κρήτη!

Η Ημερίδα στη Σητεία (27.2.2006) για τις μεγάλες τουριστικές επενδύσεις στην Ανατολική Κρήτη

 Γήπεδα Γκολφ
• Οι εισηγήσεις της ημερίδας για τα γήπεδα γκολφ
• ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ .doc ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ! (660k)
Γήπεδα Γκολφ: Παραπομπές
Ο Πόλεμος του Γκολφ στην Ιερή Κοιλάδα του Μεξικού

Φράγμα στο φράγμα Αποσελέμη!!!
 
Τα συμπεράσματα της επιστημονικής ημερίδας για το φράγμα στον Αποσελέμη (.doc)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ - ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Το φράγμα στον Αποσελέμη είναι διάτρητο!

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ECOCRETE: Στην Κεντρική Σελίδα του ecocrete θα βρεις παραπομπές για τα 60 τελευταία άρθρα. Για να διαβάσεις παλαιότερα άρθρα, πήγαινε στις σελίδες των
οικολογικών ομάδων και στο αρχείο άρθρων όπου μπορείς να τα αναζητήσεις θεματικά. Μπορείς ακόμη να χρησιμοποιήσεις την ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Θα βρεις επίσης πάνω από 700 παραπομπές στη σελίδα ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ


ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ | ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΘΡΩΝ | ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΔΡΑΣΕ ΤΩΡΑ! | ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ | ΒΙΒΛΙΑ-ΤΥΠΟΣ κ.α.
©2001 - 2004, Ecocrete, All Rights Reserved.
WebSite Created and Hosted by metrovista creative media, Heraklion.